Условия за ползване

Моля, прочетете тези правила и условия за употреба внимателно, преди да използвате този и други Flatfy страници, тъй като те са правно обвързващи между вас и нас.

Какво съдържат тази условия?Тези правила определят фундаменталните правила за употребата на нашия уебсайт: www.flatfy.com (както и други домейни със същото име, които са собственост на дружеството Flatfy OÜ), оттук нататък колективно и/или поединично назован "уебсайтът" / "уебстраницата".

Тези правила за употреба оттук нататък ще бъдат наричани "правила". Препратката "Вие" или "вас" има предвид потребителя на този сайт.
 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас
 2. Ползвайки нашият сайт, вие приемате тези Правила
 3. Можем да правим промени в правилата си
 4. Можем да правим промени в нашия уебсайт
 5. Вашите задължения и приемливо използване
 6. Интерактивки услуги и съдържание
 7. Регистрация
 8. Интелектуална собственост
 9. Гаранция
 10. Премахване от сайта
 11. Ние може да преустановим или оттеглим нашия уебсайт
 12. Ние не носим отговорност за уебсайтовете, към които препращаме
 13. Правила относно публикуване на линкове към нашия сайт
 14. Нашата отговорност за загуби или щети, понесени от вас
 15. Приложим закон
 16. Обратна връзка на клиентите и качество
 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

  1. Ние сме Flatfy OÜ (Частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано по законите на Естония с код в търговския регистър: 14147289) и нашият юридически адрес е: Пунане 24а, Ласнамае, гр. Талин, област Харю, 13619, Естония (оттук нататък назовани "ние" или "нас" или "наши"). Ние сме собствениците и доставчиците на този уебсайт.


  2. За да се свържете с нас, моля пишете ни на hello@flatfy.com или по пощата до нашия адрес, посочен по-горе.
 2. Ползвайки нашият сайт, вие приемате тези Правила

  1. Тези правила определят всички законови правила, права и задължения, които важат за вашата употреба на сайта и управлението му.


  2. Ползвайки нашият сайт, Вие потвърждавате, че сте се запознали и приемате тези Правила, и сте съгласни да ги спазвате оттук нататък. Ако не сте съгласни с тях, моля, спрете да използвате уебстраницата.


  3. Тези условия са правно обвързващо споразумение (като публично предложение) между вас и нас.


  4. Тези правила може да съдържат препратки и към други правила, които са приложими при използването на нашия сайт, като например политиката ни за бисквитки, декларацията ни за поверителност и известието за лични данни. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с тези правила.


 3. Можем да правим промени в правилата си

  1. Поради промени в приложимите закони или процеси във фирмата ни, ние запазваме правото си да променяме тези Правила от време на време, когато актуализираме уебсайта. Всеки път, когато искате да посетите нашият уебсайт, моля, прегледайте тези Правила, за да се уверите, че ги разбирате в текущата им формулировка. Може би бихте искали да добавите страницата в любимите си страници в браузъра си, за по-бърз и улеснен достъп.
 4. Можем да правим промени в нашия уебсайт

  1. От време на време може да променяме съдържанието, функционалността или други елементи от този уебсайт, както и да ограничим или прекратим които и да е от тях, включително вашият достъп до него (частично или цялостно). Ще се постараем да Ви дадем разумно известие за сериозни промени, но този тип известия не се считат за задължителни.
 5. Вашите задължения и приемливо използване

  1. Вие приемате, че сте изцяло отговорни за това да се уверите, че компютърната Ви система (хардуерно и софтуерно) отговаря на всички съответни технически характеристики, необходими за употребата на този сайт и че системата Ви е съвместима с този Сайт. Ние не носим отговорност за нормалната работа на сайта в случай на проблеми с вашата система.


  2. Забранено е да злоупотребявате със нашата система или с този уебсайт. По конкретно, не трябва да хаквате, да заобикаляте защитните системи или да нарушавате действието на нашата система и на този уебсайт по какъвто и да е друг начин, или да се опитвате да извършвате някое от гореизброените действия, независимо намеренията Ви. Това включва, но не се ограничава до: вмъкването на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са или биха могли да бъдат вредни за технологията. Забранено е да злоупотребявате с който и да е от формулярите на този уебсайт и всеки формуляр, който изпращате, трябва да бъде достоверен. Забранено е да ползвате уебстраницата с намерението да нарушите който и да е установен закон или да извършите престъпление или нарушение.


  3. Вие нямате право да използвате или да се опитвате да използвате автоматизирана програма (включително, без ограничение, паяк или друг уеб робот/бот) за достъп до нашата система или този уебсайт или за попълване и/или изпращане на формуляри от нашия уебсайт автоматично, или за да търсите, показвате, или получавате линкове към която и да е част от този уебсайт, освен ако автоматизираната програма не се идентифицира уникално в полето User Agent и напълно отговаря на Протокола за изключения за роботи (т.е. "Позволена програма"). Забранено е да използвате технология за извличане на данни на този уебсайт. Всяка такава употреба или опит за използване на автоматизирана програма (различна от разрешените програми) е злоупотреба с нашата система и този уебсайт. Осъществяването на достъп до която и да е част от нашата система или този сайт чрез такъв тип автоматизирани програми (различни от разрешените програми) е строго забранено.


  4. Вие нямате право да качвате неподходящо съдържание или да използвате вулгарен език, или да изисквате търговски услуги във всякаква комуникация, формуляри или имейли, който изпращате от или до Сайта.
 6. Интерактивки услуги и съдържание

  1. Попълването и изпращането на формуляр за запитване на нашия сайт означава позволението Flatfy да въведе информацията Ви в базата си данни. Такъв тип употреба на данните Ви спазва условията на нашите Правила.


  2. Вие гарантирате, че съдържанието, което качвате в нашия уебсайт (ако това се случи), принадлежи на вас по отношение на авторски права и вашата употреба на това съдържание не нарушава правата му или интересите на трети страни. Цялото съдържание, което качвате на нашия уебсайт ще бъде считано за неповерително и непатентовано и имаме правото да ползваме, копираме, разпространяваме или разкриваме самоличността Ви на всяка трета страна, която прояви иск или заяви, че съдържанието, публикувано или качено от вас в нашият уебсайт, нарушава законните права на трета страна.


  3. Вижданията, изразени от потребителите на нашия Сайт, други сайтове, към които препращаме, не представят (задължително) нашите възгледи или ценности.


  4. Цялото съдържание, което качвате на нашия сайт трябва:

   1. бъдете точни;


   2. да бъде истинно; и


   3. съобразно приложимите закони на държавата от които са публикувани


  5. Вашето съдържане не трябва да:

   1. съдържа материали, които опозоряват когото и да било;


   2. да съдържа материали, които са неприлични, обидни, насаждащи омраза, расистки, дискриминационни, неетични, неморални или подстрекателски; или


   3. съдържа материали, които са в нарушение или биха могли да нарушат правата на интелектуална собственост на трета страна.
  6. Ние ще определим, по наша преценка, всяко нарушение на тази клауза. В случай на нарушение на тези правила, ние можем да предриемем действията, които преценим за подобаващи. Те могат да включват следното:

   1. незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия Сайт;


   2. незабавно, временно или постоянно отстраняване на всякакви материали, качени от вас на нашия Сайт;


   3. по-нататъшни правни действия срещу вас; и


   4. разкриването на такава информация с цел правоприлагане или на правоохранителните органи, както сметнем за необходимо.
  7. В допълнение към описаните ни по-горе права, запазваме и правото да премахнем съдържанието, което качвате на нашият сайт или линковете, които водят към вашия сайт, по всяко време, без известие и без да трябва да уточняваме причина.


 7. Регистрация

  1. За да се сдобиете с пълната функционалност на този сайт, можете да се регистрирате и да ни изпратите попълнена регистрационна бланка. При регистрация, Вие давате съгласието си с тези Правила и гарантирате, че ще ги спазвате оттук нататък. По наше усмотрение, може да откажем кандидатурата Ви за регистрация.


  2. Всяка регистрация е само за един потребител.


  3. Информацията, предоставена на този сайт, е само от общ характер и не представлява конкретен съвет.


  4. Вие потвърждавате, че всичката информация, която предоставяте, за целите на регистрацията при нас е точна и пълна.


  5. Ще ни уведомите незабавно за всяка неупълномощена употреба на такава информация или каквото и да е друго нарушение на сигурността на този сайт, което Ви е станало известно.


  6. Ние имаме правото по всяко време да прекратим който и да е акаунт, било то създаден от вас или предоставен от нас, ако - според нашата разумна преценка - Вие не сте успели да спазите разпоредбите на тези правила.


  7. Ние гарантираме, че съхранението, употребата, трансфера, трансформацията и други дейности, свързани с личните данни, които ни предоставяте по време на процеса по регистрация, се изпълняват съобразно законите в сила в това поле и най-добрите практики в управлението на лични данни.


 8. Интелектуална собственост

  1. Авторските права и всички други права върху интелектуалната собственост в този сайт (включително всички права върху бази данни, търговски марки, сервизни марки, търговски имена, текст, графики, кодове, файлове и линкове) ни принадлежат. Всички тези права са запазени. Всяка неразрешена употреба ще се счита за нарушение и може да бъде преследвана от закона.


  2. Някои от материалите на този уебсайт съдържат линкове към уебстраници на трети страни и ресурси или съдържат съдържание от трети страни, което ползваме според политиката за справедлива употреба. Не носим отговорност и няма да бъдем държани отговорни по какъвто и да е начин за нарушението на авторските права на трети страни.


 9. Гаранция

  1. Въпреки че се стремим да гарантираме, че всички материали, достъпни посредством този сайт (включително линкове към трети страни), не са компроментирани по никакъв начин, ние не можем да гарантираме, че такива материали няма да бъдат заразени с вируси и/или подобен код.


  2. Поради естеството на софтуера и интернет, ние не гарантираме, че достъпът или употребата на уебсайта ще бъдат безпогрешни. Ние можем да прекратим, оттеглим или променим всички, или само някои части от уебсайта си, без предварително известие. Ние няма да носим отговорност, ако не можем да обработим данните Ви поради обстоятелства отвъд разумните ни способности.


  3. Информацията предоставяна на този сайт е от общ характер и не представлява конкретен съвет. Въпреки че правим разумни усилия да актуализираме информацията на уебстраницата си, ние не правим никакви изявления или гаранции, били те преки или косвени, че съдържанието на сайта ни е акуратно, изчерпателно или актуално (ако такъв тип гаранции не биват изисквани от приложимите закони).


  4. Не даваме никакви гаранции или изявления, че информацията за имотите на този сайт е достоверна, акуратна или актуална.


  5. Ние не предоставяме никакви гаранции, че сайтът или информацията, която се намира на него, съответстват на закони, различни от законите по приложимото право.


  6. До степента, разрешена от закона, изключваме всички условия и гаранции, които могат да се отнасят за нашия Сайт или за каквото и да е от съдържание му, независимо дали е изрично или подразбиращо се.


  7. Подробностите относно имотите, налични на този уебсайт, биват предоставени на нас от трети страни агенции за недвижими имоти, агенции за отдаване под наем, наемодатели, задгранични собственици на имоти или строители на нови домове, или просто Ви свързват с такива лица, само и единствено с цел информиране. Не гарантираме достоверността на подробностите относно имотите, които предоставяме или към които осъществяваме връзки; и съответно не даваме никакви гаранции или изявления относно тяхната акуратност или пълнота. Ако разчитате на тази информация, то Вие го правите на собствена отговорност. Препоръчваме Ви да разгледате всички подробности относно даден имот и информацията посочена на уебсайта ни преди да предприемате решения или действия относно обявата му.
 10. Премахване от сайта

  1. Запазваме правото си да блокираме потребители от този уебсайт и/или ограничаваме, или прекратяваме достъпа или употребата на някои или всички елементи от услугата ни, било то временно или перманентно, по наше усмотрение. Тези потребители ще бъдат известени за това и е забранено да правят опити да използват този сайт с друго име или посредством друг потребител.
 11. Ние може да преустановим или оттеглим нашия уебсайт

   Нашият Сайт е достъпен за потребителите безплатно.

  1. Не гарантираме, че нашият уебсайт или съдържанието му ще бъдат вечно достъпни или непрекъснати. Ние можем да ограничим, оттеглим или прекратим наличието на някои или всички части на уебстраницата си, поради бизнес или процедурни причини. Ще се постараем да Ви дадем разумно известие относно прекратяване или оттегляне.


  2. Освен това, Вие сте отговорни и за това да може да гарантирате, че всички лица, които осъществят достъп до уебсайта, ползвайки интернет връзка, са наясно с тези Правила и другите приложими правила и условия, и че ги спазват.
 12. Ние не носим отговорност за уебсайтовете, към които препращаме

  1. Сайтът съдържа линкове към други страници, управлявани от трети страни; или частична предоставя информация, събрана от такива страници, според политиката за справедлива употреба. Ние нямаме контрол над индивидуалното съдържание. Следователно, не даваме никакви гаранции или изявления относно акуратността или пълнотата на каквато и да е информация, която се явява във връзка със свързани уебстраници. Тези линкове се предоставят единствено за вашето улеснение. Не препоръчваме продуктите или услугите, които се рекламират на тези страници (освен ако не е изрично посочено друго). Ако решите да осъществите достъп до който и да е уебсайт на трети страни, свързан с този уебсайт, правите това на своя отговорност.
 13. Правила относно публикуване на линкове към нашия сайт

  1. Нямате право да добавяте линкове към този сайт в друг сайт без предварителното ни съгласие. По конкретно (но без да се ограничаваме до описаното), не Ви позволяваме да въвеждате "дълбоки линкове" в никой друг сайт към която и да е страница на този сайт. Можете да препращате към нашата начална страница, ако го правите по начин, който (по нашето разумно мнение) не накърнява нашата репутация или не ни излага на риск. Запазваме правото да оттеглим разрешението за публикуване на линкове без предизвестие и без да посочим причина.


  2. Сайтът ни не трябва да бъде враждан, посредством код, в нито един друг сайт, нито да създавате линк към която и да е част от нашия Сайт, различна от началната страница.


  3. Вие не трябва да установявате връзка по начин, който да предполага някаква форма на сдружаване, одобрение или потвърждаване от наша страна, когато такова не съществува към момента на създаването на такава връзка.
 14. Нашата отговорност за загуби или щети, понесени от вас

  1. Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, в случаите, в които би било незаконно да го направим. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители, както и за измама или измамно укриване на факти.


  2. В съответствие с предишните клаузи, ние няма да носим отговорност за пропуски, дължащи се на софтуерни или интернет грешки или невъзможен достъп, или други обстоятелства извън нашия разумен контрол.


  3. В съответствие с клауза 14.1, ние не поемаме никаква отговорност за загуба на идентификационния номер на профила ви, причинена от повреда, грешка, загуба на захранване или по друг начин причинена от или в компютърната ви система.


  4. Възможно е да въведем системи, които може да преценим за нужни, с цел предотвратяването употреба на автоматизирани програми за осъществяване на неупълномощен достъп до нашата система и този сайт. Не Ви позволяваме да използвате автоматизирани програми с такива цели и ако направите такъв опит, действате на своя отговорност. Съобразно клауза 14.1, ние няма да носим отговорност пред вас за последствията, произтичащи от или във връзка с такъв тип употреба или опит за употреба на автоматизирани програми, с цел осъществяването на неупълномощен достъп до нашата система или този сайт.


  5. Няма да бъдем държани под отговорност поради загуба или щети, причинени от вируси, DDOS атаки или други технологии, които се считат за вредни материали, които може да инфектират компютърното Ви оборудване, софтуер, данни или други патентовани материали поради употребата Ви на нашият уебсайт или поради тегленето на съдържание, извлечено от него, както и заради страници, които са свързани с него.


  6. Изключваме всички предполагаеми условия, гаранции или други правила, които могат да се отнасят за нашия сайт или за съдържание в него.

   Ние няма да носим отговорност пред вас за загуби или щети, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и предвидимо, възникващи във или във връзка с:

   - употреба на или невъзможност за употреба на страницата ни; или

   - употреба на или позоваване на съдържание, показано в нашия сайт.

   По-специално, ние няма да носим отговорност за:

   - загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи;

   - бизнес прекъсване;

   - загуби на очаквани спестявания;

   - загуба на бизнес възможност, положителната репутация или добро име; или

   - всякакви непреки или последващи загуби или щети.
 15. Приложим закон

  1. Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че тези Правила, техният предмет и тяхното формиране се управляват от законите на ЕС или от който и да е друг приложим закон. Това бидейки уточнено, както Вие така и ние встъпваме в споразумение, което гласи, че съдилищата на Естония ще имат изключителната юрисдикция.
 16. Обратна връзка на клиентите и качество

  1. Стараем се да подсигурим своевременното разпореждане с обратната връзка на потребителите си по справедлив и консистентен начин, както и че тя бива записана по подобаващ начин. Приемаме всички ваши предложение относно това как може да подобрим услугата си. Моля, пишете ни на hello@flatfy.com. Целим се да адресираме и приемем всички мнения от потребителите си.


  Благодарим Ви, че посетихте нашия Сайт. Желаем ви страхотно преживяване, използвайки го!