Условия за ползване на уебсайта на Flatfy

Моля, прочетете настоящите общи условия, преди да използвате този и други уебсайтове на flatfy, тъй като те са правно обвързващо споразумение между вас и нас.

Какво съдържат тази условия?Тези условия съдържат основни законови правила за използването на нашия уебсайт: www.flatfy.com (както и други домейни със същото наименование, собственост на компанията Flatfy OÜ), наричани по-долу колективно и / или отделно като "Сайта".

В целия документ тези условия следва да препращат към "Условията". Използването на обръщението "вас" или "вашето" е препратка към потребителя на Сайта.
 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас
 2. Използвайки нашия сайт, вие приемате тези условия
 3. Ние може да направим промени в нашите условия
 4. Ние може да направим промени в нашия сайт
 5. Вашите задължения и приемливо използване
 6. Интерактивки услуги и съдържание
 7. Регистрация
 8. Интелектуална собственост
 9. Гаранция
 10. Забрани на сайта
 11. Може да преустановим или да спрем нашия сайт
 12. Ние не носим отговорност за уебсайтовете, към които препращаме
 13. Правила за препращане към нашия сайт
 14. Нашата отговорност за загуби или щети, понесени от вас
 15. Законите на коя държава се прилагат при евентуални спорове?
 16. Обратна връзка на клиентите и качество
 1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

  1. Ние сме Flatfy OÜ (частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано по законите на Естония, номер в търговския регистър 14147289) и регистриран адрес: Пунане 24a, Ласнамае, гр. Талин, област Харю, Естония (наричани "ние" нас "или" нашата "). Ние сме собственици и доставчици на Сайта.


  2. За да се свържете с нас, моля пишете ни на hello@flatfy.com или по пощата до нашия адрес, посочен по-горе.
 2. Използвайки нашия сайт, вие приемате тези условия

  1. Тези Условия съдържат всички законови правила, права и задължения, които важат за вашето използването на Сайта и неговото функциониране.


  2. Използвайки нашия Сайт, Вие потвърждавате, че напълно сте приели тези Условия и че сте се съгласили да ги спазвате. Ако не сте съгласни с настоящите Условия, моля, въздържайте се от използване на нашия Сайт.


  3. Тези условия са правно обвързващо споразумение (като публично предложение) между вас и нас.


  4. Тези Условия следва да препращат и до други правила, които се прилагат при използването на нашия Сайт, като например Политиката ни за "бисквитките", Политика за поверителност и Известието за лични данни. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с тези правила.


 3. Ние може да направим промени в нашите условия

  1. Поради промени в прилoжимите закони или процеси в рамките на компанията, ние си запазваме правото да променяме тези Условия от време на време, като ги актуализираме на Сайта. Всеки път, когато искате да използвате нашия Сайт, моля, проверете тези Условия, за да сте сигурни, че разбирате условията в текущото им състояние. Може да ги добавите към любимите в браузъра си за бърз и удобен достъп.
 4. Ние може да направим промени в нашия сайт

  1. От време на време ние може да променяме съдържанието на този Сайт, неговите функционални или други аспекти, както и такива, свързани с неговото съществуване или да прекратим или прекъснем всеки аспект на този Сайт, който може да включва вашия достъпа до него (частично или изцяло). Ще се опитаме да ви предоставим разумно предупреждение за всички големи промени, но такова известие не трябва да се разглежда като задължително.
 5. Вашите задължения и приемливо използване

  1. Вие приемате, че сте изцяло отговорни да гарантирате, че компютърната ви система (хардуерно и софтуерно) отговаря на всички съответни технически спецификации, необходими за използването на този Сайт и че вашата компютърна система е съвместима с този Сайт. Ние не поемаме отговорност за нормалната работа на сайта в случай на проблеми с вашата компютърна система.


  2. Вие не трябва да злоупотребявате с нашата система или този Сайт. По-конкретно, не трябва да хаквате, да заобикаляте сигурността или да нарушавате по друг начин работата на нашата система и този Сайт или да се опитвате да извършите някое от гореизброените, независимо от вашите намерения. Това включва, но не само: вкарване на вируси, троянци, червеи, логически бомби или други материали, които са или могат да бъдат злонамерени или технологично вредни. Не трябва да злоупотребявате с каквито и да е формуляри на Сайта и всички изпратени от вас формуляри трябва да бъдат истинни. Не трябва да използвате Сайта с намерение да нарушавате каквито и да било установени закони или да извършвате престъпления или нарушения.


  3. Вие нямате право да използвате или да се опитвате да използвате автоматизирана програма (включително, без ограничение, паяк или друг уеб робот/бот) за достъп до нашата система или този Сайт или за попълване и / или изпращане на формуляри на нашия Сайт автоматично или за да търсите, да показвате или да получавате връзки към която и да е част от този Сайт, освен ако автоматизираната програма не се идентифицира уникално в полето User Agent и напълно отговаря на Протокола за изключване на роботи ("Permitted Program"/ "Позволена програма"). Не трябва да използвате технология за извличане на данни на Сайта. Всяко такова използване или опит за използване на автоматизирана програма (различна от разрешената програма) е злоупотреба с нашата система и този Сайт. Получаването на достъп до която и да е част от нашата система или този Сайт чрез такива автоматизирани програми (различни от разрешената програма) е строго забранено.


  4. Вие нямате право да качвате неподходящо съдържание или да използвате обиден език, или да изисквате търговски услуги във всякаква комуникация, формуляр или имейл, който изпращате или подавате от или до Сайта.
 6. Интерактивки услуги и съдържание

  1. Когато попълвате и изпращате формуляр за запитване на нашия Сайт, това представлява разрешение за Flatfy, да добави вашите детайли в нашата база данни. Използването на вашите данни по този начин е в съответствие с нашите Условия.


  2. Вие гарантирате, че цялото съдържание, което качвате на нашия Сайт (ако възникне такова), носи авторско право и вашето ползване от него не накърнява каквито и да е гарантирани права или интереси на трети страни. Цялото съдържание, което качвате на нашия Сайт, ще се счита за неповерително и непатентовано и имаме право да използваме, копираме, разпространяваме и разкриваме на трети лица всяко такова съдържание за каквито и да е цели. Имаме също така правото да разкриваме самоличността ви на всяка трета страна, която твърди или заявява, че съдържанието, публикувано или качено от вас на нашия Сайт, нарушава законните права на трети страни.


  3. Вижданията, изразени от потребителите на нашия Сайт, други сайтове, към които препращаме, не представят (задължително) нашите възгледи или ценности.


  4. Цялото съдържание, което качвате на нашия сайт трябва:

   1. Бъдете акуратни;


   2. Да бъде истинно; и


   3. Да е съобразено с приложимото право на държавата, от която е било публикубвано


  5. Вашето съдържане не трябва да:

   1. Да съдържа материали, които са опозоряващи за когото и да било;


   2. Да съдържат материали, които са неприлични, обидни, на омраза, расистки, дискриминационни, неетични, неморални или подстрекателски; или


   3. Съдържа всякакви материали, които нарушават или биха могли потенциално да нарушат правата върху интелектуалната собственост на трета страна.
  6. Ще определим по свое усмотрение дали е налице нарушение на тази клауза. Когато настъпи нарушение на тази политика, може да предприемем такива действия, каквито считаме за подходящи. Това действие може да включва следното:


   1. незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия Сайт;


   2. незабавно, временно или постоянно отстраняване на всякакви материали, качени от вас на нашия Сайт;


   3. по-нататъшни правни действия срещу вас; и


   4. разкриването на такава информация с цел правоприлагане или на правоохранителните органи, както сметнем за необходимо.
  7. В допълнение към всичките ни права, посочени по-горе, ние си запазваме правото да сваляме всяко съдържание, което качвате на нашия Сайт или линкове към ваш сайт по всяко време без предупреждение и без да ни се налага да посочваме причина.


 7. Регистрация

  1. За да получите достъп до пълната функционалност на този Сайт, можете да ни изпратите попълнен регистрационен формуляр. С регистрацията си приемате настоящите Условия и гарантирате, че ще действате в съответствие с тях. По наше усмотрение може да откажем заявката ви за регистрация.


  2. Всяка регистрация е само за един потребител.


  3. Информацията, предоставена на този сайт, е само от общ характер и не представлява конкретен съвет.


  4. Вие потвърждавате, че цялата предоставена от вас информация за целите на регистрацията при нас е точна и пълна.


  5. Ще ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано тяхно използване или каквото и да е друго нарушение на сигурността на този Сайт, което ви е станало известно.


  6. Имаме право да деактивираме всеки идентификационен номер на всеки профил, независимо дали е по ваш избор или по наше усмотрение, по всяко време, ако по нашето аргументирано становище не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия.


  7. Гарантираме, че съхраняването, използването, трансфера, трансформацията и други дейности, свързани с вашите лични данни, които сте ни предоставили по време на процеса на регистрация, се извършват с оглед на действащите закони в тази област и най-добрите практики в областта на личните данни управленска сфера.


 8. Интелектуална собственост

  1. Авторското право и всички други права върху интелектуалната собственост на този Сайт (включително всички права върху бази данни, търговски марки, сервизни марки, търговски имена, текст, графики, кодове, файлове и връзки) принадлежат на нас. Всички права са запазени. Всяка неразрешена употреба се счита за нарушение и може да бъде преследвана от закона.


  2. Някои от материалите на този Сайт могат да съдържат линк към уебсайтове и ресурси на трети страни или да включват съдържание от трети страни, което използваме, според правила за лоялна употреба. Ние не носим отговорност и не трябва да бъдем държани отговорни под каквато и да е форма за нарушаването на авторски права от трети страни.


 9. Гаранция

  1. Въпреки че се стремим да гарантираме, че всички материали, достъпни чрез този сайт (включително линкове към трети страни), не са компроментирани по никакъв начин, ние не гарантираме, че такива материали няма да бъдат заразени с вируси и / или подобни кодове.


  2. Поради естеството на софтуера и интернет, ние не гарантираме, че вашият достъп до този сайт или неговото функциониране ще бъдат непрекъснати или без прблеми. Можем да преустановим, оттеглим, прекратим или променим изцяло или частично Сайта ни без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако не можем да обработим вашите данни поради обстоятелства извън нашия разумен контрол.


  3. Информацията, предоставена на този Сайт, е само от общ харахтер и не представлява конкретен съвет. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашия Сайт, ние не правим никакви изявления или гаранции, изрични или непреки, че съдържанието на нашия сайт е акуратно, пълно или актуално (ако такива гаранции не са задължителни според приложимото право).


  4. Ние не даваме никакви гаранции, че информацията за имота на този Сайт е правилна, точна или актуална.


  5. Ние не предоставяме никакви гаранции, че Сайтът или информацията, която се намира на него, съответстват на закони, различни от законите по приложимото право.


  6. До степента, разрешена от закона, изключваме всички условия и гаранции, които могат да се отнасят за нашия Сайт или за каквото и да е от съдържание му, независимо дали е изрично или подразбиращо се.


  7. Детайлите за имотите, които са на разположение на този Сайт, са ни предоставени от трети страни - агенти на недвижими имоти, търговски агенти, агенти по отдаване под наем, наемодатели, собственици на имоти в чужбина или строители на нови домове, или водят до ресурсите на тези страни единствено и само за ваша информация. Ние не гарантираме за предоставените ни детайли или тези, към които препращаме и следователно не даваме никакви гаранции за тяхната точност или пълнота. Ако разчитате на тези детайли, правите това на свой собствен риск. Препоръчваме ви да проверите всички детайли за имота, преди да вземете каквито и да било решения или да предприемете действия по отношение на имот, информация за който се съдържа на нашия Сайт.
 10. Забрани на сайта

  1. Ние си запазваме правото да блокираме потребителите от този Сайт и / или да ограничим или да забраним техния достъп или използването на някои или всички елементи на нашите услуги, постоянно или временно, по наше усмотрение. Всеки такъв потребител следва да бъде уведомен и не трябва да се опитва впоследствие да използва този Сайт под друго име или чрез друг потребител.
 11. Може да преустановим или да спрем нашия сайт

   Нашият Сайт е достъпен за потребителите безплатно.

  1. Ние не гарантираме, че сайтът ни или съдържанието му винаги ще бъдат на разположение или достъпът до тях ще е непрекъснат. Можем да прекратим или да оттеглим или ограничим достъпността на целия или на част от нашия сайт поради бизнес и оперативни причини. Ще се опитаме да ви дадем разумно предизвестие за всяко преустановяване или спиране.


  2. Вие сте също така отговарни за това да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка, са наясно с настоящите Условия и други приложими условия и са в съответствие с тях.
 12. Ние не носим отговорност за уебсайтовете, към които препращаме

  1. Сайтът съдържа линкове към уебсайтове, управлявани от трети страни, или частично показва информация, събрана от такива уебсайтове, при спазване на правилата за лоялна употреба. Нямаме контрол над тяхното индивидуално съдържание. Ето защо не даваме никакви гаранции относно точността или пълнотата на която и да е информация, която се появява във връзка с всички свързани уебсайтове. Линковете са само за ваше удобство. Ние не препоръчваме каквито и да било продукти или услуги, рекламирани на тези уебсайтове (ако изрично не е посочено друго). Ако решите да осъществите достъп до който и да е уебсайт на трета страна, свързан с този Сайт, го правите на свой собствен риск.
 13. Правила за препращане към нашия сайт

  1. Вие нямате право да добавяте линкове към този Сайт в никой друг Сайт без предварителното ни съгласие. В частност (но без да ограничаваме гореспоменатото), не трябва да включвате в нито един друг сайт никакви "дълбоки линкове" с която и да е страница на този Сайт. Можете да препращате към нашата начална страница, ако го правите по начин, който (по наше мнение) не накърнява нашата репутация или ни излага на риск. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие и без да посочим причина.


  2. Сайтът ни не трябва да бъде враждан, посредством код, в нито един друг сайт, нито да създавате линк към която и да е част от нашия Сайт, различна от началната страница.


  3. Вие не трябва да установявате връзка по начин, който да предполага някаква форма на сдружаване, одобрение или потвърждаване от наша страна, когато такова не съществува към момента на създаването на такава връзка.
 14. Нашата отговорност за загуби или щети, понесени от вас

  1. Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, в случаите, в които би било незаконно да го направим. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители, както и за измама или измамно укриване на факти.


  2. В съответствие с предишните клаузи, ние няма да носим отговорност за пропуски, дължащи се на софтуерни или интернет грешки или невъзможен достъп, или други обстоятелства извън нашия разумен контрол.


  3. В съответствие с клауза 14.1, ние не поемаме никаква отговорност за загуба на идентификационния номер на профила ви, причинена от повреда, грешка, загуба на захранване или по друг начин причинена от или в компютърната ви система.


  4. Можем да въведем такива системи, каквито ние от време на време сметнем за подходящи, за да предотвратим използването на автоматизирани програми за получаване на неоторизиран достъп до нашата система и този Сайт. Не ви е позволено да използвате автоматизирани програми за такива цели и такова използване или опит за използване от вас на такива автоматизирани програми е на ваш собствен риск. В съответствие с клауза 14.1 ние няма да носим отговорност пред вас за последствия, произтичащи от или във връзка с такова използване или опит за използване на автоматизирани програми за получаване на неоторизиран достъп до нашата система или този Сайт.


  5. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или повреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното ви оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия Сайт или изтеглянето на всяко съдържание от него или всеки свързан с него уебсайт.


  6. Изключваме всички предполагаеми условия, гаранции или други правила, които могат да се отнасят за нашия сайт или за съдържание в него.

   Ние няма да носим отговорност пред вас за загуби или щети, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и предвидимо, възникващи във или във връзка с:

   използването или невъзможността за използване на нашия Сайт; или

   използването на или позоваването на всякакво съдържание, показано на нашия Сайт.

   По-специално, ние няма да носим отговорност за:

   загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;

   бизнес прекъсване;

   загуби на очаквани спестявания;

   загуба на бизнес възможност, положителната репутация или добро име; или

   всякакви непреки или последващи загуби или щети.
 15. Законите на коя държава се прилагат при евентуални спорове?

  1. Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че настоящите Условия, техният предмет и тяхното формиране се уреждат от законите на ЕС или от който и да е друг закон, който следва да се приложи по приложимото право. Вие и ние заедно се съгласяваме, че съдилищата на Естония ще имат изключителна юрисдикция.
 16. Обратна връзка на клиентите и качество

  1. Ние се опитваме да гарантираме, че цялата обратна връзка с клиентите се обработва своевременно, справедливо и последователно и е правилно записана. Приветстваме всички предложения, които вие правите за това как можем да подобрим нашата услуга. Моля, пишете ни на hello@flatfy.com. Признателни сме и се възползваме от цялата обратна връзка с клиентите.


  Благодарим Ви, че посетихте нашия Сайт. Желаем ви страхотно преживяване, използвайки го!
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!