Политика на поверителност и известие за лични данни

 1. Кои сме ние

  Ние сме Flatfy OÜ (частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано по законите на Естония, номер в търговския регистър 14147289) и регистриран адрес: Пунане 24a, Ласнамае, гр. Талин, област Харю, Естония (наричани "ние", "нас" или "нашата"). Ние сме собственици и доставчици на Сайта.
 2. ВЪВЕДЕНИЕ

  Ние сме изцяло отдадени на това да защитаваме вашата поверителност и личните ви данни. Тази политика за поверителност и известие за лични данни (наричана по-долу "Политика") обяснява как и за какви цели използваме събраната за вас информация (наричана още лични данни). Моля, прочетете внимателно тази Политика. С използването на този Сайт и всички услуги, които предлагаме чрез този Сайт, Вие давате съгласието си за обработката на вашите данни, както е посочено по-долу.


  Тази Политика се отнася само до личната информация, която събираме за вас от Сайта или от трети страни, като компании за социални медии. Това не се отнася до информация за имоти, предоставена ни от нашите партньори.


  Целта ни е да намалим до минимум количеството лични данни, които събираме, като ограничаваме това само до информацията, която по наше мнение, е необходима, за да осигурим пълноценно преживяване при използването на сайта.


  Ние събираме и използваме вашите Лични данни само след получаване на вашето изрично, свободно и информирано съгласие, дадено по наша молба, което ще се показва на уебсайта.


  Като основно правило, ще трябва да дадете съгласието си само веднъж. В случай на промени в нашата Политика по отношение на личните данни, ние със сигурност ще Ви информираме за това и може би ще трябва да дадете вашето съгласие отново.

 3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

  Информация, която Вие ни давате:Ние ще съберем информацията, която вие ни давате, когато използвате нашия Сайт. Също така може същевременно да събираме друга информация за вас, като например подробности за вида имот, който Ви интересува, цена и местоположение на имота и т.н. Може също да съберем информация, която ни предоставяте, когато се регистрирате като потребител (а именно - вашия идентификационен номер и имейл адрес), при поискване на актуализации по имейл за имоти. Също така ще събираме информация, която ни предоставяте, като кореспондирате с нас по телефон, имейл или по друг начин


  Информация, която събираме за вас:Това е различно от "информацията, която ни давате", защото се отнася до технически данни, които събираме. Така например можем да съберем техническа информация, която има потенциал да ви идентифицира, като например адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра ви с интернет, вашата информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на плъгини, операционна система и платформа. Също така можем да съберем информация за посещението ви, включително пълните унифицирани ресурсни локатори (URL), пътят на кликванията до, чрез и от нашия сайт (включително дата и час), продукти, които сте прегледали или търсили, време за отговор на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията за определени страници, информация за взаимодействие със страници (като превъртане, кликвания и приплъзвания на мишката), методи, използвани за прелистване на страницата и всеки телефонен номер, използван за обаждане на нашия номер за обслужване на клиенти. Също така може да направим списък на рекламодателите или партньорите, с които контактувате, и съдържанието на имейлите, които изпращате до тях.


  Информация, която получаваме за Вас от трети страни:Може да получим информация за вас, ако използвате някоя от другите уебсайтове, с които оперираме или другите услуги, които предоставяме. В този случай ще ви информираме, когато съберем тези данни, че те могат да бъдат споделяни вътрешно и комбинирано с данни, събрани на този Сайт. Също така работим в тясно сътрудничество с трети страни (включително например социални медийни платформи, бизнес партньори, подизпълнители в областта на техниката, услуги за плащане и доставка, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсене и агенции кредитни референции) и можем да получим информация за вас от тях.


 4. КАКВО ПРАВИМ С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

  Основни приложения на вашите данни

  Този раздел на Политиката описва нещата, които правим с вашите данни, които са пряко свързани с вашето използване на Сайта и нашите услуги. Те са нещата, които се надяваме, че вие ще очаквате от нас във връзка вашата информация. Ще използваме информацията ви:


  • да предоставим услугите, които са на разположение на нашия Сайт;
  • когато сe съгласите да го правим, да предаваме вашите търсения и съобщения на нашите членове, които включват агенти по недвижими имоти, търговски агенти, агенти по отдаване под наем, разработчици, наемодатели или чуждестранни частни търговци, за да им помогнем да общуват директно с вас и да ви осигурят по-персонализирана услуга. Това може да включва свързване с вас относно други подходящи имоти, добавяйки ви към тяхната базата данни за бъдещи контакт и предлагожения към вас за допълнителни услуги;
  • да предоставяме услуги и информация на трети страни и нашите членове, които те могат да използват, за да сравнят представянето си;
  • да персонализираме и обогатим вашето преживяване на нашия Сайт;
  • да ви позволим да участвате в интерактивните услуги, предлагани на нашия Сайт, или да участвате в конкурси или промоции чрез нашия Сайт;
  • да приведем в действие нашите Условия за ползване
  • да се свържем с вас за мнението ви за нашите услуги и да ви известяваме от време на време за важни промени в нашите Условия за ползване или тази Политика, или подобрения на този Сайт или нашите услуги; и
  • да Ви предоставим подходяща реклама, докато сте на Сайта.

  Технически приложения

  Този раздел на Политиката описва нещата, които правим с вашите данни, които произтичат от нашия мониторинг на Сайта и събирането на вашата информация, докато използвате Сайта. Може да използваме тази информация:


  • да идентифицираме модели, които можем да използваме в нашата маркетингова стратегия и да ни помогне да развиваме, администрираме, поддържаме и подобряваме нашите услуги и функции и реклами;
  • да изготвяме ревюта, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия Сайт;
  • за да гарантираме, че съдържанието в нашия Сайт е представено по най-ефикасния начин за Вас и вашия компютър;
  • да администрираме нашия Сайт и за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, изследване, статистически цели и проучвания; и
  • като част от усилията ни да поддържаме нашия сайт безопасен и сигурен.

  Може да комбинираме техническа информация с друга информация, която имаме за вас, за да ни помогнете при обработката на вашата информация, както е описано в тази Политика.


  Използване на вашите данни за маркетинг и комуникации

  Понякога може да използваме вашата лична информация, за да Ви предоставим маркетингови съобщения или за да можем ние или трети страни да общуват с вас, във връзка с услуга на трети страни. Винаги ще търсим съгласието ви, преди да направим това, както и вие можете да се откажете от маркетингови и други съобщения по всяко време, като се свържете с нас. Винаги можете да използвате Сайта без да се налага да се съгласявате с маркетинговата кумуникация. Видовете неща, които можем да направим, включват:


  • предоставяне на директни рекламни съобщения и съобщения до вас чрез имейл, текстово съобщение, по пощата или по телефона или чрез избраните от нас трети страни;
  • отправяне на предложения и препоръки към вас и другите потребители на нашия Сайт за стоки или услуги, които биха могли да ви заинтересуват;
  • комуникиране с вас в социални медийни платформи на трети страни и споделяне на информацията ви с тази платформа за социални медии;
  • предоставяне на вашата информация на избрани от нас трети страни, за които ние вярваме, че могат да ви предложат стоки или услуги, които представляват интерес, така че те да могат да се свържат с вас за своите стоки и услуги; и
  • мониторинг на ефективността на нашите директни маркетингови комуникации и вашите отговори към него.
 5. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?'

  Ние запазваме достъп до цялата лична информация, която сме събрали от вас или за вас. Щом бъде на наше разположение, ние ще носим отговорност за тази информация и тя ще бъде предмет на всички правила за поверителност или политики, които имаме.


  Ако бизнесът ни бъде продаден или обединен с друг, или ако продаваме или купуваме някакъв бизнес или активи, можем да разкрием личните ви данни на бъдещия продавач или купувач на такъв бизнес или активи. Ще се уверим, че всяко подобно прехвърляне се извършва по сигурен начин.


  Ако ние ви предлагаме или поддържаме услуга, предоставяна за наша сметка от трета страна, може да се наложи да предадем информацията Ви на тази трета страна, за да доставим услугата. Използвайки този Сайт, вие се съгласявате да споделим вашата информация с трети страни, оторизираните от нас за предоставяне на такива услуги. Ние може също да използваме трети страни за предоставяне на услуги от наше име, които може да включват обработка (но не и използване от самите тях) на вашата информация, напр. да допълваме частични адреси или да увеличим информацията, която имаме за вас. Във всеки случай ние няма да предадем ваша информация на страна, която не е обект на адекватни ангажименти за поверителност в нашия договор с тях, както и няма да позволим на третата страна да използва вашата информация за маркетингови цели без вашето съгласие.


  Също така, може да разкрием вашите лични данни на местни или международни публични органи, ако имат законно право да поискат и да получат такава информация.


  В противен случай няма да разкриваме, продаваме или разпространяваме вашата информация на никоя трета страна, без ваше разрешение, освен ако не сме длъжни да го направим по закон или да получим професионални съвети. Ние ще запазим вашата информация толкова дълго, колкото е разумно и необходимо и не повече от разрешеното от закона.

 6. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

  Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани на дестинация в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Тя може да се обработва и от служители, работещи извън ЕИП, които работят за нас или за един от нашите доставчици или контрактори. Териториите извън ЕИП може да нямат еквивалентна правна защита на тази, която се прилага в рамките на ЕИП, но ние имаме задължението да гарантираме, че нашите доставчици и контрактори, разположени извън ЕИП, ще продължат да предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че вашите данни ще се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика. С изпращането на вашите лични данни, вие се съгласявате с този трансфер, съхранение или обработка.


  За съжаление, поради нивото на използваните съвременните технологии, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предоставени на нашия сайт; всяко предоставяне е на ваш собствен риск. След като получим информацията ви, ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.


  Спазваме стриктни процедури за сигурност, за да сме сигурни, че вашата лична информация няма да бъде повредена, унищожена или разкрита на трета страна без ваше разрешение и за да предотвратим неоторизиран достъп до нея. Компютрите, които съхраняват информацията, се пазят в обезопасено помещение с ограничен достъп и използваме защитни стени и други мерки за ограничаване на електронния достъп.


  Само служители, които имат нужда от достъп до вашата информация, за да изпълняват определена задача, получават достъп до лична информация. Ние можем да изискаме от Вас да си сътрудничите с нашите проверки за сигурност, преди да разкрием информация за вас.

 7. ВАШИТЕ ПРАВА

  Имате всички права, предоставени ви от приложимото право по отношение на лични данни (като например, правото да изоставяте лични данни, правото да прехвърляте лични данни и други гарантирани права).
 8. "БИСКВИТКИ" И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

  Подобно на много уебсайтове, използваме "бисквитки", за да можем да персонализираме вашите посещения на нашия сайт, да опростим процедурата за влизане, да следим вашите предпочитания и да проследим използването на нашия сайт. За пълни подробности относно какви "бисквитки" сме задали и защо ги използваме, как можете да ги деактивирате - моля, вижте Политиката ни за "бисквитките".
 9. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

  Всякакви промени, които може да направим на тази Политика в бъдеще ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е подходящо, съобщавани ви по електронната поща или по друг начин, ако такова уведомяване се сметне за необходимо. Моля, проверявайте често, за да виждате всички актуализации или промени в тази Политика.
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!