Парцел, 1145m 2 (продажба)

с.Новосел, област Шумен
РАВЕН ПАРЦЕЛ с площ от 1145 кв.м.. Имотът е в РЕГУЛАЦИЯ. Намира се в с.Новосел. За Ваше удобство: огледи по всяко време. За допълнителна информация и нови оферти посетете: www.address.bg или позвънете на телефони на Агенцията: 0898696133 и 054/820850 Обади се СЕГА и цитирай този код 309288
Вчера в 21:34 homes.bg
1145.0 м²
5 000,00 лв

Парцел, 1255m 2 (продажба)

с.Средня, област Шумен
РАВЕН ПАРЦЕЛ с правилна правоъгълна форма. Парцелът е с площ 1255 кв.м. Лицето на парцела е 25м. Намира се в с. Средня. За Ваше удобство: огледи по всяко време. За допълнителна информация и нови оферти посетете: www.address.bg или позвънете на телефони на Агенцията: 0898696133 и 054/820850 Обади се СЕГА и цитирай този код 309292
Вчера в 20:03 homes.bg
1255.0 м²
6 000,00 лв

Земеделска земя ШУМЕН

ШУМЕН кв. Дивдядово, местността „ДРЕМЖА"
- ½ ид. част от НИВА с площ от 3.000 дка, находяща се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местността „ДРЕМЖА“, трета категория, която съставлява имот №028009, а съгласно скица на АГКК – гр. Шумен, представлява поземлен имот с идент. №83510.359.9, с площ 2994 кв. м.
Вчера в 19:17 targimot.com
3000.0 м²
1 125,00 лв

Земеделска земя ШУМЕН

ШУМЕН кв. Дивдядово, местността „ДЪРМА“
- ½ ид. част от ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 3.000 дка, находяща се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местността „ДЪРМА“, трета категория, която съставлява имот №593029, а съгласно скица на АГКК – гр. Шумен, представлява поземлен имот с идентификатор №83510.623.29, с площ 2996 кв. м.
Вчера в 18:17 targimot.com
3000.0 м²
1 125,00 лв

Земеделска земя ШУМЕН

ШУМЕН кв. Дивдядово, местността „Айкъна“
½ ид. част от НИВА с площ от 3.250 дка, находяща се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местността „Айкъна“, трета категория, която съставлява имот №080029, за който е отреден парцел 29 от масив 80 по плана за земеразделяне на същото землище, а съгласно скица на АГКК – гр. Шумен, представлява поземлен имот с идент. №83510.405.29, с площ 3242 кв. м.
Вчера в 18:17 targimot.com
3250.0 м²
1 200,00 лв

Земеделска земя ШУМЕН

ШУМЕН кв. Дивдядово, местността „УЗУН КУШ“
- ½ ид. част от НИВА с площ от 5.400 дка, находяща се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местността „УЗУН КУШ“, четвърта категория, която съставлява имот №163013, а съгласно скица на АГКК – гр. Шумен, представлява поземлен имот с идент. №83510.477.13, с площ 5407 кв. м.
Вчера в 18:17 targimot.com
5400.0 м²
2 025,00 лв

Земеделска земя ШУМЕН

ШУМЕН кв. Дивдядово, местността „КАМЧИЯ“
- ½ ид. част от НИВА с площ от 6.000 дка, находяща се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местността „КАМЧИЯ“, трета категория, която съставлява имот №303013, а съгласно скица на АГКК – гр. Шумен, представлява поземлен имот с идент. №83510.303.13, с площ 6001 кв. м.
Вчера в 18:16 targimot.com
6000.0 м²
2 250,00 лв

Парцел, 804m 2 (продажба)

Широк център, Шумен
Парцел във Вилна зона. Парцелът е с площ 804 кв. м и лице на пътя 13 метра. Няма и никога не е имало постройки в имота. Документи: НОТАРИАЛЕН АКТ, ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА, която очертава границите на имота. Има създадени партиди за електроенергия и водоснабдяване. Обява 17
9.01.17 г., 12:39 officespace.bg
32 000,00 лв

Парцел, 431m 2 (продажба)

кв. Гривица, Шумен
Поземелен имот с площ от 431 кв. м. в близост до площад 'Гривица'. В регулация. Начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м . Парцелът има прекарани ток и вода. Подходящ е за жилищно строителство. За Ваше удобство: огледи по всяко време. За допълнителна информация и нови оферти посетете: www.address.bg или позвънете на телефони на Агенцията: 0898772820 и 054/820850 Обади се СЕГА и цитирай този код 314321.
8.01.17 г., 22:51 homes.bg
431.0 м²
36 000,00 лв

Парцел, 520m 2 (продажба)

Широк център, Шумен александра негованова
Парцелът е в полите на Шуменското плато, с изглед към целия град, с невероятна гледка. В регулация с приет проект за къща с 290кв.м. РЗП, с открити и поставени ЕЛ и ВиК партиди., с разрешение за строителна площадка ,с изкоп за започване строеж.
7.01.17 г., 11:28 homes.bg
520.0 м²
52 000,00 €

Парцел, 520m 2 (продажба)

Широк център, Шумен
Парцелът е в полите на Шуменското плато, с изглед към целия град, с невероятна гледка. В регулация с приет проект за къща с 290кв.м. РЗП, с открити и поставени ЕЛ и ВиК партиди., с разрешение за строителна площадка ,с изкоп за започване строеж.
7.01.17 г., 9:07 officespace.bg
52 000,00 €

Парцел, 3000m 2 (продажба)

Индустриална Зона, Шумен
Бивша "МЕЛНИЦА", която се намира на двадесет км. от Шумен и на 6км. от гр . Велики Преслав и се състои от три масивни сгради със Трафопост, вода и два кладенеца. До имота има асфалтов път и площадка за товароразтоварна работа. За повече информация , моля заповядайте в нашият офис намиращ се на пл."КРИСТАЛ" ул.."П.ВОЛОВ" №1. АГЕНЦИЯТА разполага и с много други предложения съобразно вкуса, изискванията и възможностите на клиентите!
7.01.17 г., 9:07 officespace.bg
50 000,00 лв

Парцел, 3000m 2 (продажба)

Индустриална Зона, Шумен ИМОТИ НАСТЕВ
Бивша "МЕЛНИЦА", която се намира на двадесет км. от Шумен и на 6км. от гр . Велики Преслав и се състои от три масивни сгради със Трафопост, вода и два кладенеца. До имота има асфалтов път и площадка за товароразтоварна работа. За повече информация , моля заповядайте в нашият офис намиращ се на пл."КРИСТАЛ" ул.."П.ВОЛОВ" №1. АГЕНЦИЯТА разполага и с много други предложения съобразно вкуса, изискванията и възможностите на клиентите!
6.01.17 г., 14:20 homes.bg
3000.0 м²
50 000,00 лв

Парцел, 520m 2 (продажба)

Широк център, Шумен александра негованова
Парцел идеално прав, в борова гора и погледлед към целият град, проект за къща 290кв.м. -РЗП, с всички платени, одобрени и приети проекти и разрешения, в регулация, ЕЛ и ВиК партиди.
5.01.17 г., 11:12 homes.bg
520.0 м²
52 000,00 €

Парцел, 520m 2 (продажба)

Широк център, Шумен
Парцел идеално прав, в борова гора и погледлед към целият град, проект за къща 290кв.м. -РЗП, с всички платени, одобрени и приети проекти и разрешения, в регулация, ЕЛ и ВиК партиди.
5.01.17 г., 10:46 officespace.bg
52 000,00 €

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН кв. Мътница, ул. З. Стоянов
1/2 /една втора/ ид.ч. от: Недвижим имот - парцел УПИ XXIX /двадесет и девет/ в кв. 48 /четиридесет и осем/ по плана на кв.Мътница, общ. Шумен, обл. Шумен с площ от 795 (седемстотин деветдесет и пет кв.м.) при граници: от изток- улица; от запад – п.XXVI – крайпътно заведение; от север – улица; от юг – улица; А съгласно кадастрална справка представляващ имот с идентификатор 83510.679.366 (осем три пет едно нула точка шест седем девет точка три шест шест), с адрес гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. Захари Стоянов, площ 810 /осемстотин и десет/ кв.м., трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване. При граници на целият имот: 83510.679.367, 83510.679.406, 83510.679.368, 83510.679.365, 83510.679.364
29.12.16 г., 20:59 targimot.com
810.0 м²
9 500,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Кайнарджа"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 15.003дка, находяща се в землището на с.Каравелово,общ.Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КАЙНАРДЖА“, шеста категория /11.502/, пета категория /3.500/, съставляваща имот №034016 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
20.12.16 г., 2:35 targimot.com
15003.0 м²
3 750,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Каваклък"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 4.068 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КАВАКЛЪК“, категория трета, съставляваща имот №158016 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
20.12.16 г., 2:32 targimot.com
4068.0 м²
1 050,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местността "Яйкънлък"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 12.081 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „ЯЙКЪНЛЪК“, категория трета, съставляваща имот № 019003 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
12081.0 м²
3 600,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Кечиджилар"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 10.113 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КЕЧИДЖИЛАР“, пета категория, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
10113.0 м²
2 550,00 лв

Парцел, 397m 2 (продажба)

Болница, Шумен ЕТ ДЖОНСЪН- ИДИРИЗ ИДИРИЗ
Продава се парцел в района на Математическата гимназия с площ 397 кв.м. и с лице 16 м. Притежава разрешение за ниско строителство /до 10 м/ За повече информация тел. 0895554835 и 0898423602, обява 14/9
18.12.16 г., 2:39 homes.bg
397.0 м²
43 000,00 €

Продава овощна градина

Шумен и област Велики Преслав Драгоево
Млада овощна градина на 5г с кладенец ток до път в чертите на селото 75 бр дръвчета ябълки
18.12.16 г., 1:18 555.bg
1.3 м²
6 000,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

Боян Българанов 2, Шумен
16.12.16 г., 9:15 officespace.bg
10 000,00 лв
Продава се парцел в района на Математическата гимназия с площ 397 кв.м. и с лице 16 м. Притежава разрешение за ниско строителство /до 10 м/ За повече информация тел. 0895554835 и 0898423602, обява 14/9
14.12.16 г., 8:17 officespace.bg
43 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Шумен
1 2 3 4 5 6