Парцел Гита

Гита общ. Чирпан
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1000 кв.м. по нотариален акт, а съгласно скица с площ от 1060 кв.м., находящо се в село Гита, община Чирпан, област Стара Загора, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-314 в квартал 61 по подробния устройствен план на селото, ЗАЕДНО с цялата реално обособена ИЗТОЧНА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80,50 кв.м. и разгъната застроена площ от 161 кв.м., построена на калкан през 1957 г., със самостоятелен вход от изток, представляваща търпим строеж по § 16, ал. 1 от ЗУТ, както и ВЕДНО с всички ПОДОБРЕНИЯ в гореописаното дворно място, при граници и съседи на УПИ: улица, улица, УПИ ІІІ- 316 и УПИ І – 315
13.01.17 г., 16:55 targimot.com
1000.0 м²
5 100,00 лв

Земеделска земя Могилово

Могилово с.Могилово, общ. Чирпан
Предишни търгове на този имот
11.01.17 г., 18:12 targimot.com
2000.0 м²
390,00 лв

Парцел, 24287m 2 (продажба)

с.Оризово, общ. Чирпан Анани Сюлемезов
Атрактивен имот в землището на с. Оризово, на 25 км от гр. Пловдив. Лице на магистрала Тракия посока Бургас. Подходящ за бензиностанция, тир паркинг, мотел... Не сменен статут. Възможен е коментар на цената !
30.12.16 г., 10:34 homes.bg
24287.0 м²
195 000,00 €

Земеделска земя Ценово

Ценово общ. Чирпан
ИМОТ № 065023, находящ се в землището на село Ценово, с ЕКАТТЕ 78375, община Чирпан, област Стара Загора, с площ от 1.002 дка, с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: девета, в местността Орехите, при граници и съседи: № 065022 – трайни насаждения на Ваня Петрова Трендафилова, № 065036 - трайни насаждения на Марийка Сребрева Христозкова и др., № 065024 – трайни насаждения на Стелла Славчева Григорова и № 065008 – трайни насаждения на Ценово-запад ЕООД
27.12.16 г., 18:03 targimot.com
1.0 м²
375,00 лв

Парцел, 24287m 2 (продажба)

с.Оризово, общ. Чирпан
Атрактивен имот в землището на с. Оризово, на 25 км от гр. Пловдив. Лице на магистрала Тракия посока Бургас. Подходящ за бензиностанция, тир паркинг, мотел... Не сменен статут. Възможен е коментар на цената !
21.12.16 г., 12:18 officespace.bg
195 000,00 €

Земеделска земя ЧИРПАН

ЧИРПАН местност "Резервоар" мот № 159014
Предишни търгове на този имот
6.12.16 г., 19:08 targimot.com
1016.0 м²
400,00 лв

Парцел ЧИРПАН

ЧИРПАН гр. Чирпан, ул. Георги Димитров до Петрол
Предишни търгове на този имот
5.12.16 г., 20:47 targimot.com
5340.0 м²
45 999,00 лв

Парцел ЧИРПАН

ЧИРПАН гр. Чирпан, ул. Георги Димитров до МБАЛ
Предишни търгове на този имот
5.12.16 г., 20:43 targimot.com
5369.0 м²
45 000,00 лв

Земеделска земя Медово

Медово общ. Чирпан
ИМОТ № 073011, в землището на село Медово, ЕКАТТЕ 47665, община Чирпан, област Стара Загора, с площ от 7.400 дка, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: четвърта, в местността Михов бозалък, при граници и съседи: № 073021 – полски път на община Братя Даскалови, № 073010 – нива на Армичка Пеева Мендева, № 073016 – нива на насл. на Пеньо Минев Радков, № 073012 – нива на Васил Иванов Караилански и др
30.11.16 г., 19:04 targimot.com
7400.0 м²
825,00 лв

Земеделска земя Яздач

Яздач общ. Чирпан
½ /една втора/ идеална част от имот № 090006 /деветдесет хиляди и шест/, по картата на възстановената собственост на землището на село Яздач, община Чирпан, област Стара Загора, целия с площ от 6.400 /шест цяло и четиристотин хилядни/ декара, находящ се в местността „Чалнитска шума“, представляващ залесена територия – преобладаващо широколистна гора, при граници и съседи: кад. № 000222 горски път, имот № 090005 на наследници на Генчо Иванов Милев и имот № 000111 на МЗГ
30.11.16 г., 19:03 targimot.com
6400.0 м²
600,00 лв

Земеделска земя Медово

Медово общ. Чирпан
ИМОТ № 041003, в землището на село Медово, ЕКАТТЕ 47665, община Чирпан, област Стара Загора, с площ от 8.800 дка, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: пета, в местността Стари лозя, при граници и съседи: № 041011 – нива на Стоил Захариев Терзиев, № 041031 – нива на насл. на Паско Петров Митев, № 041002 – нива на Венжор агро ООД, № 041065 – полски път на община Братя Даскалови, № 041004 – нива на насл. на Тотьо Пенев Сугоров, № № 041013 – нива на насл. на Илия Антонов Попов, № 041012 – нива на насл. на Илия Стефанов Пунчев, № 000263 – арх. пам. култ. на Държавата
30.11.16 г., 18:04 targimot.com
8800.0 м²
825,00 лв

Парцел, 1350m 2 (продажба)

с.Зетьово, общ. Чирпан
Продавам УПИ в село Зетьово община Чирпан. Парцелът е добре поддържан, възможно е свързване с електропреносната мрежа и водопровод непосредствено до парцела. Подходящ за строителство на къща, селско стопанство, кандидатстване по различни евро програми. С лице на асфалтов път и отличен целогодишен достъп. Разположен е на тихо място и същевременно близо до центъра. Цената може да се коментира. Имотът се предлага ЕКСКЛУЗИВНО от агенция Миланов. За повече информация и огледи се свържете на посочения телефон.
2.11.16 г., 6:47 officespace.bg
890,00 €

Парцел, 1350m 2 (продажба)

с.Зетьово, общ. Чирпан Данаил Миланов
Продавам УПИ в село Зетьово община Чирпан. Парцелът е добре поддържан, възможно е свързване с електропреносната мрежа и водопровод непосредствено до парцела. Подходящ за строителство на къща, селско стопанство, кандидатстване по различни евро програми. С лице на асфалтов път и отличен целогодишен достъп. Разположен е на тихо място и същевременно близо до центъра. Цената може да се коментира. Имотът се предлага ЕКСКЛУЗИВНО от агенция Миланов. За повече информация и огледи се свържете на посочения телефон.
1.11.16 г., 19:25 homes.bg
1350.0 м²
890,00 €

Парцел Гита

Гита общ. Чирпан
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1460 кв.м, находящо се в село Гита, община Чирпан, област Стара Загора, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ-33 в квартал 7 по подробния устройствен план на селото, ВЕДНО с находящите се в него сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена през 1981 г., представляваща търпим строеж по §16, ал. 1 от ЗУТ, със застроена площ 48 кв.м и разгъната застроена площ 96 кв.м., монолитна конструкция; СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ 24 кв.м, както и ведно с всички ПОДОБРЕНИЯ в горепосоченото дворно място, при граници на УПИ: улица, УПИ ХІІ-32, УПИ ІІ-28, УПИ ІІІ-27, УПИ ІV-26, УПИ Х-34
25.10.16 г., 19:37 targimot.com
1460.0 м²
4 050,00 лв

Земеделска земя ЧИРПАН

ЧИРПАН гр.Чирпан, местност "Резервоар"
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 14:01 targimot.com
1.0 м²
400,00 лв

Парцел ЧИРПАН

ЧИРПАН гр.Чирпан, ул."Георги Димитров"
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
5340.0 м²
45 000,00 лв

Парцел ЧИРПАН

ЧИРПАН гр.Чирпан, ул.Георги Димитров"
Предишни търгове на този имот
24.10.16 г., 13:45 targimot.com
5369.0 м²
44 160,00 лв

Продава Земеделски парцел, Чирпан

гр.Чирпан, ПК 6200 Чирпан Стара Загора
Продава се парцел с площ от 4112 кв.м., землище град Чирпан. В имота има построени: едноетажна масивна сграда с площ от 97 кв.м., едноетажна масивна стопанска сграда с площ от 290 кв.м. /хале/, сроени през 1988 г. Цена 50 Евро/ кв.м. За контакт: Тел: 032/ 952030; 032/ 952080 E-mail: ***
24.10.16 г., 13:37 bgoffers.com
205 600,00 €
Парцел в регулацията на гр.Чирпан, разположен на главния булевард. Лице 30метра на изхода на Чирпан-Пловдив. Възможност за закупуване и на съседния с площ от1125кв.м и цена 8000Евро. Възможно застрояване за жилищно или промишлено.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: изхода на Чирпан-ПловдивПРЕДИМСТВА: атрактивна цена, лесен достъпОбади се СЕГА и цитирай този код 259230!
29.08.16 г., 12:58 address.bg
15 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Чирпан

УПИ близо до Чирпан

Област Стара Загора Близо до гр. Стара Загора
Предлагаме на вашето внимание земя с площ 842 кв.м. Електричество и вода са налични на около 50-100 м от парцела. Пътят ... , който води до имота е черен. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с ... отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от
Днес в 19:39 bulgarianproperties.bg
842.0 м²
3 600,00 €

Гори

Стара Загора област, с.Изворово
село Изворово община Чирпан. Сеч на посочения парцел не е извършвана.
24.10.16 г., 15:23 foros.bg
6000.0 м²
3 000,00 лв
Продава земя с лице 86 метра на паркинг на магистрала Тракия посока Бургас-София на 178 километар преди Хотел ... 'Trendafiloff' - Чирпан . В близост има ток. Имало е процедура за смяна на статута през 2013г. която не е завършила.
24.10.16 г., 13:29 ignatov-imoti.com
36 000,00 €
Китайския пазар. Голяма част се реализира на вътрешен пазар .Винарната разполага с 400 000 м2 земя за лозя комасирана /на едно ... / които са от хром-никел/ са изградени върху 15 000 м2 урегулирана земя. Производство в момента е 400 тона вино сухо ... , полусухо,Бяло и Червено12 вида вина,с възможност за капацитет доста по голям . Винарната е една от малкото, която произвежда и
16.10.16 г., 14:57 bazar.bg
17000.0 м²
899 990,00 €
земя. На територията му са изградени и две градини помощно стопанство за отглеждане на екологично чисти плодове и ... В момента основната дейност на фирмата е производство и ремонт на хидрогенератори и електродвигатели за напрежение до ... 10,5 kV. Предвижда се прекратяване на тази дейност и продажба на имота. Мястото е в центъра на България, село Партизанин
30.09.16 г., 23:09 bulgarianproperties.bg
2420.0 м²
650 000,00 €
прекратяване на тази дейност и продажба на имота. Мястото е в центъра на България, село Партизанин (близо до гр. Чирпан ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... дейност на фирмата е производство и ремонт на хидрогенератори и електродвигатели за напрежение до 10,5 kV. Предвижда се
26.09.16 г., 15:33 officespace.bg
650 000,00 €
Складова база с РЗП от 2700 кв.м., изградена върху терен от 32000кв.м. в гр.Чирпан. Обектът се използва за депо за ... скрап. Достъп от два пътя и ЖП портал за вагони. Бетонно помещение с РЗП от 1700кв.м състоящо се от партер и сутерен с ... , канализация, два собствени и независими водоизточника, Електронен кантар(везна) за 80 тона и собствен коловоз с достъп до
29.08.16 г., 13:54 address.bg
310 000,00 €
сградата. Къщата е с изложение юг-изток с панорамна гледка към Средна гора ПАРЦЕЛ: Дворът е с правоъгълна форма, ограден с ... на община Чирпан, област Стара Загора. Отстоянието на селото до републиканска пътна мрежа е 10 км., разстоянието до ... : Селото е подходящо за развитие на селски и ваканционен туризъм, лов и риболов.Обади се СЕГА и цитирай този код 119855!
28.08.16 г., 14:30 address.bg
100.0 м²
21 000,00 €
Тухлена къща в село Рупките,община Чирпан. Село Рупките отстои на 7 км. северно от град Чирпан, на близо 42 км ... град Чирпан. Къщата е едноетажна, с площ от 80 кв.м. Състои се от коридор, две самостоятелни спални, трапезария с бокс ... , открито,тихо и спокойно. Имотът се намира в близост до кметството.Отличен избор за отдих и релакс.СГРАДА: Едноетажна
27.08.16 г., 4:09 address.bg
80.0 м²
10 000,00 €

Къща с двор и допълнителен парцел

гр. Чирпан обл. Стара Загора
Частно лице продава къща на 1 етаж в гр. Чирпан, до училище ”Иван Асен”. Къщата има 4 стаи - кухня, всекидневна, хол и ... спалня, антре и голям килер. Вътрешни баня и тоалетна. Мазе с площ 25кв.м. Две дворни места - обща площ 1085кв.м., асми, орехи, много овошки. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОГОВАРЯНЕ!
19.07.16 г., 15:58 alo.bg
75.0 м²
29 000,00 лв
Продва къща/вила/- парцел от 50 1 кв.м. със застроена в него жилищна сграда на два етажа с разгъната застроена площ 130 ... . Имота се намира в село Могилово - посока Чирпан. Отстоянието на селото до републиканска пътна мрежа е 10 км ... обособени от всекидневна, хол, битова механа и помещение-подходящо за различни функции. Сградата е построена от камък и
8.06.16 г., 13:48 bezplatno.net
26 500,00 лв
Китайския пазар. Голяма част се реализира на вътрешен пазар .Винарната разполага с 400 000 м2 земя за лозя комасирана /на едно ... / които са от хром-никел/ са изградени върху 15 000 м2 урегулирана земя. Производство в момента е 400 тона вино сухо ... , полусухо,Бяло и Червено12 вида вина,с възможност за капацитет доста по голям . Винарната е една от малкото, която произвежда и
25.03.16 г., 17:37 bazar.bg
17000.0 м²
899 990,00 €
разполага с 90 кв.м застроена площ - старо строителство. Парцел: 1 дкa дворно място, с множество овошки и асми. Има и сонда за ... поливане. Къщата се продава НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНА с всичко необходимо. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Къщата се намира на 70 км от ... Пловдив, от които 58 по магистрала и 12 км по първокласен път. Намира се в село Изворово на 12 км от град Чирпан и на 43 км от
25.02.16 г., 14:27 address.bg
90.0 м²
12 000,00 €