Земеделска земя Цар Калоян

Цар Калоян гр.Цар Калоян, общ.Цар Калоян , обл.Разград,
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НИВА с идентификатор 77308.20.11 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точка двадесет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, одобрена със Заповед РД-18-19/23.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност Бахлама, с площ от 18045 кв.м., трайно предназначение на територията - Земеделска, при съседни поземлени имоти:77308.20.416, 77308.20.10, 77308.20.3, 77308.20.1, 77308.20.12 и 77308.417.
17.11.16 г., 21:40 targimot.com
18045.0 м²
13 533,00 лв

Земеделска земя Цар Калоян

Цар Калоян гр.Цар Калоян, общ.Цар Калоян , обл.Разград
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НИВА с идентификатор 77308.262.22 /седемдесет и седем хиляди триста и осем точкадвеста шестдесет и две точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, одобрена със Заповед РД-18-19/23.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност РАКО ПОЛЕ, с площ от 3363 кв.м., трайно предназначение на територията - Земеделска, при съседни поземлени имоти: 77308.263.705, 77308.262.21, 77308.262.14, 77308.262.13 и 77308.262.23. .
17.11.16 г., 21:38 targimot.com
3363.0 м²
2 522,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Цар Калоян

Етаж от къща Ракитово

Ракитово УЛ. ИВАН КЛИНЧАРОВ №23
от юрк. Симона Петракиева, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №1, ет. 6, по изпълнителното дело, а именно ... УПИ ХIII-205 /парцел тринадесети-отреден за имот планоснимачен номер двеста и пети/, с приложена регулация за парцела ... . Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД С ЕИК 1218ххххх, представлявана
22.12.16 г., 15:52 targimot.com
120.0 м²
31 429,00 лв

Парцел Казичене

Казичене местност "Садина"
се в землището на с. Казичене, общ. „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за ... „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит ... . “Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017
14.12.16 г., 21:28 targimot.com
4300.0 м²
630 750,00 лв

Парцел Иваняне

Иваняне местност "Садина"
„Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляващ по плана за земеразделяне имот № 157110, целият с площ ... . София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157020 , с площ от 2500 кв. м., V ... № 000359- полски път на остатъчен общински фонд; ниви, представляващи по плана за земеразделяне бивши имоти №№ 157021
14.12.16 г., 20:34 targimot.com
7300.0 м²
1 239 216,00 лв

Къща Цар Калоян

Цар Калоян гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. "Азърбейджан" № 20,
гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград, ул. "Азърбейджан" № 20 /двадесет/, за което е отреден парцел V-1323 /пет
24.11.16 г., 19:20 targimot.com
44.0 м²
15 000,00 лв

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Гълъбово, област Пловдив Брокер Център
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПАРЦЕЛ на централния асфалтов път за Хижа ”Здравец” до Горския пункт и пресечката за с. Цар Калоян ... . Сменен статут: Индивидуално застрояване. Фирмата е с изключителни права за продажбата на имота. Оферта: 100 150 на www.Shansbilding.bg
22.11.16 г., 14:09 homes.bg
1300.0 м²
19 500,00 €

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Гълъбово, област Пловдив
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПАРЦЕЛ на централния асфалтов път за Хижа ”Здравец” до Горския пункт и пресечката за с. Цар Калоян ... . Сменен статут: Индивидуално застрояване. Фирмата е с изключителни права за продажбата на имота. Оферта: 100 150 на www.Shansbilding.bg
22.11.16 г., 11:49 officespace.bg
19 500,00 €
. София, ул. Г. Бенковски 5, Партер, Деловодство. АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ гр. София, ул. Цар Калоян ... Банка ДСК ЕАД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН със ... , ул. Цар Калоян 1, ет. 6. Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на
18.11.16 г., 22:34 bazar.bg
1336.0 м²
900 000,00 лв
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, съставляващ имот с ... скица: 1320 кв. м. при съседи: улица, ПИ 620, УПИ III-621 за пр-во, складове и офиси и УПИ I за пр-во, складове и офиси ... инвестиционна банка” АД за сумата от 60 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за банков кредит
10.11.16 г., 19:18 targimot.com
1307.0 м²
105 000,00 лв

Парцел, 675m 2 (продажба)

гр.Вършец, общ. Вършец
Калоян,която е затворена вкрая .Това е изключително тиха и спокойна улица за живеене. Същевременно не е далеч от центъра,води се стар център. ... Парцела се намира в непосредствена близост до църквата,пътят е асфалтиран.Мястото на парцела е в края на улица Цар
8.11.16 г., 18:56 homes.bg
675.0 м²
18 000,00 €

Парцел, 675m 2 (продажба)

гр.Вършец, общ. Вършец
Калоян,която е затворена вкрая .Това е изключително тиха и спокойна улица за живеене. Същевременно не е далеч от центъра,води се стар център. ... Парцела се намира в непосредствена близост до църквата,пътят е асфалтиран.Мястото на парцела е в края на улица Цар
8.11.16 г., 16:57 officespace.bg
18 000,00 €

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул.Цар Калоян № 10,ет.3
адрес на имота: град Велико Търново, ПК 5000, ул. "Цар Калоян" № 10 (десет), ет. 3 (три), апартамент 6 (шест), намиращ се ... 10447.511.34.3.8 и при фактически граници: калкан, вътрешен двор, стълбище, апартамент № 5, улица "Цар Калоян", заедно с ... триста петдесет и девет), в квартал 90 (деветдесет), парцел V-2359 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди
31.10.16 г., 15:17 targimot.com
62.0 м²
56 250,00 лв

Къща Долна Оряховица

Долна Оряховица ул. "Цар Калоян" № 1
недвижим имот, находящ се в гр. Долна Оряховица, ул. "Цар Калоян" № 1, с описание по договорна ипотека акт № 195, том ... : от две страни улици, по протокол за опис от 14.05.2014 г. с описание : УПИ в парцел IV - 757, в кв. 46, с площ 784 кв.м ... № 3, дв.вх. рег. № 7670 от 20.12.2006 г.: УПИ в парцел IV - 757, в кв. 46, с площ 784 кв.м., в едно с построените в него
28.10.16 г., 14:56 targimot.com
21.0 м²
22 400,00 лв

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Цар Калоян, общ. Куклен
Двуетажна масивна къща с двор от 770м2. в с. Цар Калоян (област Пловдив, община Куклен), на 50м. от кметството. Площта ... . Къщата е довършена и готова за живеене, има си водомер, електромер, път с твърда настилка. СЕЛОТО СЕ НАМИРА НА 15км. ОТ
24.10.16 г., 13:40 homes.bg
770.0 м²
49 000,00 €

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Цар Калоян, общ. Куклен
Двуетажна масивна къща с двор от 770м2. в с. Цар Калоян (област Пловдив, община Куклен), на 50м. от кметството. Площта ... . Къщата е довършена и готова за живеене, има си водомер, електромер, път с твърда настилка. СЕЛОТО СЕ НАМИРА НА 15км. ОТ
19.09.16 г., 16:04 officespace.bg
49 000,00 €
Днешното предложение включва продажба на парцел със стара къща в село Цар Калоян област Пловдив. Къщата се състои от ... входно антре, хол, кухня, спалня, баня и тоалетна, и е с квадратура 90кв.м.. Парцелът е с квадратура от 600кв.м. с възможност за 1000кв.м.. Агенцията разполага с ключ!
20.07.16 г., 15:02 alo.bg
90.0 м²
21 000,00 €
по 22 Е/кв.м. Имотите се намират в западната част на с.Браниполе . Подхода е от улица Цар Калоян 100 м. навътре. В ... Продаваме урегулирани поземлени имоти 5 броя с площ по 770 кв.м., един с площ 842 кв.м. и един с площ 993 кв.м. на цена
16.06.16 г., 11:32 officespace.bg
17 000,00 €

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Браниполе, общ. Родопи
по 22 Е/кв.м. Имотите се намират в западната част на с.Браниполе . Подхода е от улица Цар Калоян 100 м. навътре. В ... Продаваме урегулирани поземлени имоти 5 броя с площ по 770 кв.м., един с площ 842 кв.м. и един с площ 993 кв.м. на цена
25.05.16 г., 14:35 homes.bg
770.0 м²
17 000,00 €