70,560 лв
2017-12-8
Парцела се намира зад високите блокове срещу магазин Била. Може да се построи кооперация с гаражи два етажа и мансарда или еднофамилна къща.
Още555.bg
7873 м²
133,841
2017-10-26
НОВА ЦЕНА!!! Предлагаме на ващето внимание много атрактивно УПИ на самият център на х. Здравец с малка денивелация точно срещу заведенията. Статута е за хотелски и рекреационен комплекс. До имота има ток и обратна вода. Лицето на главният път е 46 м. Хижа Здравец се намира само на 26 км. от Пловдив с прекрасни поляни и с надморска височина средно 1200 м. Местноста е изключително подходяща за еко туризъм, ски туризъм или просто почивка и релакс в Родопите. ID: 67139 (yavlenaCOM/67139)
Ощеbazar.bg
770 м²
40,000
2017-7-20
Парцел/двор 770 кв.м. с д вуетажна къща в с. Цар Калоян (област Пловдив, община Куклен). Площта на къщата е около 40кв.м. Етаж I - стая (като механа или всекидневна); етаж II - предверие (кухня), стая и тераса. Къщата има водомер, електромер, път с твърда настилка. Парцела има лице на два пътя с по около 10 метра всяко! СЕЛОТО СЕ НАМИРА НА 15км. ОТ ЦЕНТЪРА НА ГР. ПЛОВДИВ, В ПОСОКА Х. ЗДРАВЕЦ, ДО С. ГЪЛЪБОВО, НА СПОКОЙНО И ТИХО МЯСТО, В СТРАНИ ОТ ГЛАВНИЯ ПЪТ. ЧАСТНО ЛИЦЕ, ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ!
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Цар Калоян, Търговски продажба

Продавам парцел 250кв.м.- гр. Пазарджик

Младост, гр. Пазарджик, Област Пазарджик
250 м²
49,000 лв
Днес в 20:39
Продавам урегулиран парцел в гр. Пазарджик на ул. "Цар Калоян" N 2, около 250кв.м., като се рсзрешава да се построи в парцела сграда от около 150кв.м. на етаж, с етажност, гаражи, 2 етажа и мансарда.
Ощеolx.bg

Къща в село Цар Калоян

с. Цар Калоян, Област Пловдив
21,000
Днес в 17:54
Днешното предложение включва продажба на парцел със стара къща в село Цар Калоян област Пловдив. Къщата се състои от входно антре, хол, кухня, спалня, баня и тоалетна, и е с квадратура 90кв.м.. Парцелът е с квадратура от 600кв.м. с възможност за 1000кв.м.. Агенцията разполага с ключ!
Ощеolx.bg
950 м²
8,000
Днес в 17:58
Мястото се намира на ул. Цар Калоян 27а Парцела е равен с лице на асфалтиран път.
Ощеolx.bg

Вила в село Цар Калоян

обл. Пловдив, с. Цар Калоян
21,000
2018-1-9
Самостоятелна Барбекю/Беседка Допълнителни постройки Ток Вода Панорама планина Днешното предложение включва продажба на парцел със стара къща в село Цар Калоян област Пловдив. Къщата се състои от входно антре, хол, кухня, спалня, баня и тоалетна, и е с квадратура 90кв.м.. Парцелът е с квадратура от 600кв.м. с възможност за 1000кв.м.. Агенцията разполага с ключ!
Ощеalo.bg
2700 м²
67,000
2017-12-22
Парцел на отлично място близо до центъра, до Евангелистката църква. Лице на ул.'Цар Калоян'. Ток, вода, канал и газ пред парцела. Опция за вкарване в регулация. Тел: 0888846961
Ощеbazar.bg

Парцел Казичене

Казичене местност "Садина"
4300 м²
101,120 лв
2017-9-15
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403570 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2015 г. собственост на „ВК Комерсиале“ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляващ по плана за земеразделяне имот № 157110, целият с площ 7300 кв. м., V категория, при граници и съседи: № 00359- полски път, № 157019- нива; 000112- канал, № 157023- нива, който имот е образуван от три бивши ниви, както следва: НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, обл. София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157020 , с площ от 2500 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157019- нива на наследниците на Григор Велинов Митов /Пасарелски/, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд; ниви, представляващи по плана за земеразделяне бивши имоти №№ 157021, , 157022 и 157020, НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157022, с площ 2800 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157023- нива на наследниците на Николай Стоев Илиев /Гърбев/, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд и НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. Панчарево, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157021, с площ от 2000 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157022- нива на наследниците на Йосиф Симеонов Ашов, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд, 157020- нива на наследниците на Спас Митов Коцев, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, т. № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Договорна ипотека № 43, т. 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 552 120.63 лв. /петстотин петдесет и две хиляди сто и двадесет лева и шестдесет и три стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 94 912.63 лв. /деветдесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/. НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157025, с площ 4300 кв. м., V /пета/ категория, при граници: имот № 157024- нива на наследниците на Крум Георгиев Иванов, имот № 000106- полски път на остатъчен общински фонд, имот № 157026- нива на наследниците на Иван Найденов Велев, имот № 000114- канал на съществуваща държавна собственост; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, том № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Законна ипотека № 263, том 8, вх. рег. № 384839/21.09.2005 г., Договорна ипотека № 43, том 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 101 120.00 лв. /сто и една хиляди сто и двадесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 20.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 19.09.2017 г. и завършва на 19.10.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти може да бъде преглеждани, след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 335 082. За пазач на имотите е определен Живко Стоянов Стоянов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян по изп. дело № 20158440403570. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 20.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел Казичене

Казичене местност "Садина"
4300 м²
101,120 лв
2017-9-15
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403570 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2015 г. собственост на „ВК Комерсиале“ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляващ по плана за земеразделяне имот № 157110, целият с площ 7300 кв. м., V категория, при граници и съседи: № 00359- полски път, № 157019- нива; 000112- канал, № 157023- нива, който имот е образуван от три бивши ниви, както следва: НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, обл. София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157020 , с площ от 2500 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157019- нива на наследниците на Григор Велинов Митов /Пасарелски/, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд; ниви, представляващи по плана за земеразделяне бивши имоти №№ 157021, , 157022 и 157020, НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157022, с площ 2800 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157023- нива на наследниците на Николай Стоев Илиев /Гърбев/, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд и НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. Панчарево, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157021, с площ от 2000 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157022- нива на наследниците на Йосиф Симеонов Ашов, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд, 157020- нива на наследниците на Спас Митов Коцев, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, т. № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Договорна ипотека № 43, т. 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 552 120.63 лв. /петстотин петдесет и две хиляди сто и двадесет лева и шестдесет и три стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 94 912.63 лв. /деветдесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/. НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157025, с площ 4300 кв. м., V /пета/ категория, при граници: имот № 157024- нива на наследниците на Крум Георгиев Иванов, имот № 000106- полски път на остатъчен общински фонд, имот № 157026- нива на наследниците на Иван Найденов Велев, имот № 000114- канал на съществуваща държавна собственост; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, том № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Законна ипотека № 263, том 8, вх. рег. № 384839/21.09.2005 г., Договорна ипотека № 43, том 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 101 120.00 лв. /сто и една хиляди сто и двадесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 20.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 19.09.2017 г. и завършва на 19.10.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти може да бъде преглеждани, след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 335 082. За пазач на имотите е определен Живко Стоянов Стоянов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян по изп. дело № 20158440403570. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 20.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел Казичене

Казичене местност "Садина"
7300 м²
552,120 лв
2017-9-15
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403570 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2015 г. собственост на „ВК Комерсиале“ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляващ по плана за земеразделяне имот № 157110, целият с площ 7300 кв. м., V категория, при граници и съседи: № 00359- полски път, № 157019- нива; 000112- канал, № 157023- нива, който имот е образуван от три бивши ниви, както следва: НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, обл. София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157020 , с площ от 2500 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157019- нива на наследниците на Григор Велинов Митов /Пасарелски/, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд; ниви, представляващи по плана за земеразделяне бивши имоти №№ 157021, , 157022 и 157020, НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157022, с площ 2800 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157023- нива на наследниците на Николай Стоев Илиев /Гърбев/, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд и НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. Панчарево, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157021, с площ от 2000 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157022- нива на наследниците на Йосиф Симеонов Ашов, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд, 157020- нива на наследниците на Спас Митов Коцев, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, т. № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Договорна ипотека № 43, т. 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 552 120.63 лв. /петстотин петдесет и две хиляди сто и двадесет лева и шестдесет и три стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 94 912.63 лв. /деветдесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/. НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157025, с площ 4300 кв. м., V /пета/ категория, при граници: имот № 157024- нива на наследниците на Крум Георгиев Иванов, имот № 000106- полски път на остатъчен общински фонд, имот № 157026- нива на наследниците на Иван Найденов Велев, имот № 000114- канал на съществуваща държавна собственост; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, том № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Законна ипотека № 263, том 8, вх. рег. № 384839/21.09.2005 г., Договорна ипотека № 43, том 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 101 120.00 лв. /сто и една хиляди сто и двадесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 20.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 19.09.2017 г. и завършва на 19.10.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти може да бъде преглеждани, след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 335 082. За пазач на имотите е определен Живко Стоянов Стоянов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян по изп. дело № 20158440403570. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 20.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел Казичене

Казичене местност "Садина"
4300 м²
101,120 лв
2017-9-15
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440403570 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2015 г. собственост на „ВК Комерсиале“ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляващ по плана за земеразделяне имот № 157110, целият с площ 7300 кв. м., V категория, при граници и съседи: № 00359- полски път, № 157019- нива; 000112- канал, № 157023- нива, който имот е образуван от три бивши ниви, както следва: НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, обл. София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157020 , с площ от 2500 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157019- нива на наследниците на Григор Велинов Митов /Пасарелски/, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд; ниви, представляващи по плана за земеразделяне бивши имоти №№ 157021, , 157022 и 157020, НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, община „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157022, с площ 2800 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157021- нива на наследниците на Никола Найденов Георгиев, 000112- канал на съществуваща държавна собственост, имот № 157023- нива на наследниците на Николай Стоев Илиев /Гърбев/, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд и НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. Панчарево, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157021, с площ от 2000 кв. м., V категория, при граници и съседи: имот № 157022- нива на наследниците на Йосиф Симеонов Ашов, имот № 000359- полски път на остатъчен общински фонд, 157020- нива на наследниците на Спас Митов Коцев, имот № 000112- канал на съществуваща държавна собственост. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, т. № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Договорна ипотека № 43, т. 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 552 120.63 лв. /петстотин петдесет и две хиляди сто и двадесет лева и шестдесет и три стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 94 912.63 лв. /деветдесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/. НИВА, находяща се в землището на с. Казичене, общ. „Панчарево“, област София- град, местността „Садина“, представляваща по плана за земеразделяне имот № 157025, с площ 4300 кв. м., V /пета/ категория, при граници: имот № 157024- нива на наследниците на Крум Георгиев Иванов, имот № 000106- полски път на остатъчен общински фонд, имот № 157026- нива на наследниците на Иван Найденов Велев, имот № 000114- канал на съществуваща държавна собственост; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 15, том № 87, вх. рег. № 615394/12.12.2007 г., Законна ипотека № 263, том 8, вх. рег. № 384839/21.09.2005 г., Договорна ипотека № 43, том 50, вх. рег. № 482147/06.10.2006 г., Възбрана № 26, том 16, вх. рег. № 59359/09.10.2015 г. и Възбрана № 103, том № 17, вх. рег. № 64749/03.11.2015 г. в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД за сумата от 3 900 00.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 29.09.2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 101 120.00 лв. /сто и една хиляди сто и двадесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 20.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 19.09.2017 г. и завършва на 19.10.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти може да бъде преглеждани, след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 335 082. За пазач на имотите е определен Живко Стоянов Стоянов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян по изп. дело № 20158440403570. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 20.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
2000 м²
89,880 лв
2017-8-24
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440400529 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 15.03.2017 г. собственост на „Съни-Инвест“ АД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ по документ за собственост от 2000/две хиляди/кв.м. и с площ по скица от 1983/хиляда деветстотин осемдесет и три/кв.м., съставляващ имот пл.сн. №775/седемстотин седемдесет и пет/, нанесен в кадастрален лист 592/петстотин деветдесет и две/ съгласно заснемане от 1995/хиляда деветстотин деветдесет и пета/ година, по цифровия кадастър на гр.София, Район „Витоша“, планоснимачен район вилна зона „Бояна“ /V-45/, местност „КРП Ар.“Трайко Китанчев“ – 4 /четвърта/ част, при съседи по нотариален акт: наследници на Васил Алулов, наследници на Илия Панков, Венета Ненова, Лидия Божкова, Севдалина Манчева, наследници на Спас Богданов, и наследници на Спас Игнатов, и при съседи по скица: имот пл.сн.№14/четиринадесет/, имот пл.сн.№805/осемстотин и пет/, имот пл.сн.№716/седемстотин и шестнадесет/, имот пл.сн.№728/седемстотин двадесет и осем/, имот пл.сн.№943/деветстотин четиридесет и три/. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 97, том № 52, вх. рег. № 411003 от 22.12.2005 г. и Възбрана № 200, том № 3 от вх. рег. № 7044 от 16.02.2017 г. в полза на взискателя „Корпоративна търговска банка” АД /в несъстоятелност/ за сумата от 2 763 481.52 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно Договор за банков кредит от 11.07.2005 г., изменен с Анекс № 1/30.09.2005 г., Анекс № 2/21.10.2005 г. и Анекс № 3/20.12.2005 г., и Договор за банков кредит от 11.07.2005 г., изменен с 9 бр. последващи анекси към него. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 89 880.00 лв. /осемдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 на 29.09.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 28.08.2017 г. и завършва на 28.09.2017 г. - 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев, тел. 0887/ 600262. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG57UNCR70001520546988, BIC UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк” АД – клон Калоян с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440400529. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 29.09.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com