Парцел РУСЕ

РУСЕ бул. Тутракан № 38,
770 м²
61,350 лв
2017-10-7
НЕДВИЖИМ ИМОТ/ДВОРОНО МЯСТО/, с площ 770 кв.м./по акт за собственост/, намиращо се в гр. РУСЕ, ИПЗ, бул. Тутракан № 38, представляващо УПИ ІІ, кв. 4, по плана на гр. Русе, при граници: УПИ І, УПИ ІІІ и Домостроене-АД, заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА/СКЛАД ЗА ЦИМЕНТ/, представляваща промишлено еднокорабно хале с размери 12х36 метра, с масивна конструкция - стоманобетонови колони, греди и покривни вълнообразни черупкови конструкции с обтегач със застроена площ от 432 кв.м., заедно с 5 % ид.ч. от общата инженерна инфраструктура/ЕЛ. И ВИК инсталации/ съгласно нот. акт, а съгласно скица на СГКК-Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.450, адрес на имота: гр. Русе, ИПЗ, бул. Тутракан, площ: 603 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: квартал: ИПЗ, КВ. 4, парцел: ІІ; съседи: 63427.8.451, 63427.8.449, заедно с застроена площ 431 кв.м., брои етажи: един, с предназначение: складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 61 350 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 3 067.50 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 58 282.50 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. Изпълнително дело № 20128320401798
Ощеtargimot.com

Парцел РУСЕ

РУСЕ ИПЗ, бул. Тутракан № 38,
770 м²
68,040 лв
2017-6-5
НЕДВИЖИМ ИМОТ/ДВОРОНО МЯСТО/, с площ 770 кв.м./по акт за собственост/, намиращо се в гр. РУСЕ, ИПЗ, бул. Тутракан № 38, представляващо УПИ ІІ, кв. 4, по плана на гр. Русе, при граници: УПИ І, УПИ ІІІ и Домостроене-АД, заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА/СКЛАД ЗА ЦИМЕНТ/, представляваща промишлено еднокорабно хале с размери 12х36 метра, с масивна конструкция - стоманобетонови колони, греди и покривни вълнообразни черупкови конструкции с обтегач със застроена площ от 432 кв.м., заедно с 5 % ид.ч. от общата инженерна инфраструктура/ЕЛ. И ВИК инсталации/ съгласно нот. акт, а съгласно скица на СГКК-Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.450, адрес на имота: гр. Русе, ИПЗ, бул. Тутракан, площ: 603 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: квартал: ИПЗ, КВ. 4, парцел: ІІ; съседи: 63427.8.451, 63427.8.449, заедно с застроена площ 431 кв.м., брои етажи: един, с предназначение: складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 68 040 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 3 402 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 64 638 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. Изпълнително дело № 20128320401798
Ощеtargimot.com

Парцел РУСЕ

РУСЕ бул. Тутракан № 38,
770 м²
85,050 лв
2017-2-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ/ДВОРОНО МЯСТО/, с площ 770 кв.м./по акт за собственост/, намиращо се в гр. РУСЕ, ИПЗ, бул. Тутракан № 38, представляващо УПИ ІІ, кв. 4, по плана на гр. Русе, при граници: УПИ І, УПИ ІІІ и Домостроене-АД, заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА/СКЛАД ЗА ЦИМЕНТ/, представляваща промишлено еднокорабно хале с размери 12х36 метра, с масивна конструкция - стоманобетонови колони, греди и покривни вълнообразни черупкови конструкции с обтегач със застроена площ от 432 кв.м., заедно с 5 % ид.ч. от общата инженерна инфраструктура/ЕЛ. И ВИК инсталации/ съгласно нот. акт, а съгласно скица на СГКК-Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.450, адрес на имота: гр. Русе, ИПЗ, бул. Тутракан, площ: 603 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: квартал: ИПЗ, КВ. 4, парцел: ІІ; съседи: 63427.8.451, 63427.8.449, заедно с застроена площ 431 кв.м., брои етажи: един, с предназначение: складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 85 050 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 4 252,50 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 80 797,50 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. Изпълнително дело № 20128320401798 Имотът е ипотекиран/договорни ипотеки -2 бр./ в полза на „ Банка ДСК”-ЕАД, София за сумата от 200 000 лв.
Ощеtargimot.com
1500 м²
290,000
2017-1-26
КОД В1541 Продавам фабрика за производство на : - дървени въглища за скара от дърва и екобрикети ; - екобрикети и пелети за отопление. Прилежаща терен 21000 м2, застроена площ 1500 м2. Притежава 2 цеха по 700 м2 всеки: - цех за дървени въглища с 10 пещи от огнеупорни тухли, 10 м3 всяка, обща производителност 60-80 тона/месец ; - цех за екобрикети и пелети, оборудван с технологична линия за производство на брикети с отвор, 500 кг/час. Имота е захранен с ток ( 380V/200kW ) и питейна вода ( ф 80мм ). Инсталирани са абсорбираща и алармена система. Района е богат на суровина от дъб, акация, габър, липа, кайсия, орех. Има условия производствените мощности и номенклатурата да се разшират. За контакт тел. +359888425554
Ощеbazar.bg

Парцел РУСЕ

РУСЕ бул. Тутракан № 38
770 м²
56,160 лв
2016-10-30
НЕДВИЖИМ ИМОТ/ДВОРОНО МЯСТО/, с площ 770 кв.м./по акт за собственост/, намиращо се в гр. РУСЕ, ИПЗ, бул. Тутракан № 38, представляващо УПИ ІІ, кв. 4, по плана на гр. Русе, при граници: УПИ І, УПИ ІІІ и Домостроене-АД, заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА/СКЛАД ЗА ЦИМЕНТ/, представляваща промишлено еднокорабно хале с размери 12х36 метра, с масивна конструкция - стоманобетонови колони, греди и покривни вълнообразни черупкови конструкции с обтегач със застроена площ от 432 кв.м., заедно с 5 % ид.ч. от общата инженерна инфраструктура/ЕЛ. И ВИК инсталации/ съгласно нот. акт, а съгласно скица на СГКК-Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.450, адрес на имота: гр. Русе, ИПЗ, бул. Тутракан, площ: 603 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: квартал: ИПЗ, КВ. 4, парцел: ІІ; съседи: 63427.8.451, 63427.8.449, заедно с застроена площ 431 кв.м., брои етажи: един, с предназначение: складова база, склад. НАЧАЛНА ЦЕНА от която ще започне публичната продан – 56 160 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 2 810 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 53 350 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. Изпълнително дело № 20128320401798
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Тутракан, Търговски продажба
1,300 лв
2017-12-3
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област СИЛИСТРА! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! - общ. Тутракан, Ситово, Дулово, Алфатар, Силистра, Главиница, Кайнарджа Цената се определя от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване, арендният договор !!! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
Ощеobiava.biz
860 м²
63,900
2017-11-20
Продавам производствена сграда 860 кв.м. с 9 дка прилежащ парцел в непосредствена близост до път от републиканската пътна мрежа. Сградата има ел.захранване и ВиК. Използвана е до 2016г. като кравеферма за 80 бр. крави. Има баня,стая използвана за млекопункт,още две стаи за гладачите-с PVC на врати и прозорци. Като кравеферма бе регистрирана 1 група. Може да бъде използван като склад за зърно или техника , а също и за производствена сграда. Височина 4м! Информация за селото: намира се на 9км от Кубрат, 25км от Тутракан, 47км от Разград и на 50 км от Русе. На 2км от сградата се намира главния път Кубрат-Тутракан. Основни дейности земеделие и животновъдство.Жители -1800 .Огледи в удобно за вас време след предварителна уговорка. За повече информация тел 0896710152
Ощеbazar.bg
3,821
2017-2-8
Давам под наем (възможна продажба) селскостопански комплекс, включващ лицензирана ферма за щрауси, краварник, складове и производствени помещения в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра.Селото се намира на 22 км от Тутракан и на 45 км от Русе.Имотът е с достъп по асфалтов път. Разположен е на 1 км от пътя Русе - Тутракан - Силистра.Предлагат се под нам големи сгради - тип халета много подходящи за съхранение на земеделска продукция или развиване на селскостопанска или производствена дейност, вкл. животновъдство.Сградите са в общ терен с бетонова ограда, с изградена система за видео наблюдение. Има възможност за отваряне на собствен вход към отделните сгради.Възможен е достъп на големи камиони.Има нужните условия помещенията да се обслужват с мотокари и камиони до 9 тона.ОПИСАНИЕ: * ЛИЦЕНЦИРАНА ФЕРМА ЗА ЩРАУСИ: железобетонна конструкция (площ 1852 кв м, височина средна част – 6м, височина странични части – 3 м, ширина 21 м м+6 м+ м), дължина – 84 м, колони през 6 м), подходяща също за склад (навес), заедно с прилежащ терен 2000 кв. м. * СКЛАД ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ (площ – 576 кв м, ширина 12 м, дължина 48 м, височина м), термоизолирана, метален покрив ЛТ- ламарина, топлоизолация Rockwoll – 120mm плочи, отопление - водно-въздушно, котел 100 кВт на въглища, рампа товарно- разтоварна, две портални врати, две помощни помещения с площи 148 кв м и 83 кв м , котелно, склад за въглища, електричество, вода, осветление луминисцентно, секционирано, изградени складови клетки 2 броя. * КРАВАРНИК (площ 801 кв м, ширина 10 м, дължина 72 м, ферми през 6 м, височина център 6 м, странична м) – санирана, покрив – панел и керемиди, отопление- водно- въздушно, котел 100 кВт на въглища, една портална врата, (с възможност за втора), електричество, вода, осветление луминисцентно, секционирано, изградена преграда (сандвич панел), изградени складови клетки 2 броя, помощни помещения – механична работилница (струг С11 и фреза ФУ320), битова стая; * КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ (КПП);ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН: 35651 кв. м., ограден с масивна ограда; * СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК с неограничен дебит; * ПОМПЕНО ПОМЕЩЕНИЕ: 24 кв. м; * МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА: РЗП 448 кв. м с 6 спалниВъзможно е отдаване под наем на обособени части от имота.Възможна продажба на дружествени дялове.Оферта: 204003ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1995 г.; ОТОПЛЕНИЕ: котле на твърдо гориво; Без обзавеждане; Водопровод; Електрификация; РегулацияИскате сделка без посредник? Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. За повече информация попитайте за оферта 204003
Ощеofficespace.bg
1,300 лв
2016-12-27
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област СИЛИСТРА! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! - общ. Тутракан, Ситово, Дулово, Алфатар, Силистра, Главиница, Кайнарджа Цената се определя от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване, арендният договор !!! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
Ощеobiava.biz