Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ПРОЛЕТ № 10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.920.258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 250 кв. м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Пролет № 10, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.920.423, 67653.920.257, 67653.920.939, 67653.920.260, 67653.920.259.
12.01.17 г., 18:26 targimot.com
250.0 м²
9 000,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/10 идеална част от ПАСИЩЕ, М. ПОДГРАДЕ
1/10 ид. ч. (една десета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.94.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7 144 кв.м. (седем хиляди сто четиридесет и четири квадратни метра), адрес: гр. Смолян, ЕАКТТЕ 67653, м. ПОДГРАДЕ, общ. Смолян, обл. Смолян, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.488.2, 67653.487.5, 67653.94.17, 67653.94.484, 67653.94.25, 67653.94.12, 67653.94.13
11.01.17 г., 18:14 targimot.com
7144.0 м²
964,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН М. ТРАНДЕВИЦА
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.923.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1540 кв. м. (хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност Трандевица, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.923.540, 67653.923.25, 67653.923.158, 67653.923.18, 67653.923.22.
9.01.17 г., 18:29 targimot.com
1540.0 м²
92 400,00 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
Предлага на Вашето внимание парцел в к.к."Пампорово", имота е с площ от 1600кв.м., с лека денивилация, намира се на арката за параклиса "Свети Пантелеймон", лице 52м, отреждане- вилно селище.Може и обещетение.Тел за контакт: 0885674797,0878674757
6.01.17 г., 9:41 homes.bg
1600.0 м²
60 000,00 €

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
Предлага на Вашето внимание парцел в к.к."Пампорово", имота е с площ от 1600кв.м., с лека денивилация, намира се на арката за параклиса "Свети Пантелеймон", лице 52м, отреждане- вилно селище.Може и обещетение.Тел за контакт: 0885674797,0878674757
6.01.17 г., 9:12 officespace.bg
60 000,00 €

Парцел, 997m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Агенция Римекс
Номер в агенцията: 3524 Пампорово, по пътя за Стойките, УПИ, ПУП 997 кв.м. с лице път, 45 метра. Ток, вода. Подходящ за жилищно строителство. Планински район с 1 800 м. надморска височина. Цена: 49 000 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 9:51 homes.bg
997.0 м²
49 000,00 €

Парцел, 2800m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Агенция Римекс
Номер в агенцията: 3513 Пампорово, по пътя за Стойките, УПИ, ПУП 2 800 кв.м. с лице път, 45 метра. Ток, вода. Подходящ за жилищно строителство. Планински район с 1 800 м. надморска височина. Цена: 140 000 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 9:49 homes.bg
2800.0 м²
140 000,00 €

Парцел, 3800m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян Агенция Римекс
Номер в агенцията: 3512 Пампорово, по пътя за Стойките, УПИ, ПУП 3800 кв.м. с лице път, 55 метра. Ток, вода. Подходящ за жилищно строителство. Планински район с 1 800 м. надморска височина. Цена: 190 000 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 9:48 homes.bg
3800.0 м²
190 000,00 €

Парцел, 2972m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, област Смолян
Номер в агенцията: 4069 Пампорово, курортна туристическа местност "Малина", УПИ - за курортна дейност с площ 2 972 кв.м., РЗП - 4 500 кв.м., лице над 100 м. на асфалтов път, канализация. Цена: 148 600 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 9:42 homes.bg
2972.0 м²
148 600,00 €

Парцел, 1235m 2 (продажба)

с.Левочево, област Смолян
Номер в агенцията: 4424 С. Левочево, парцел в регулация, 1 235 кв.м. С ПУП за застрояване: плътност 40-60%, височина 10м, кинт 0,5-1,2. Цена - 40 000 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
23.12.16 г., 1:03 homes.bg
1235.0 м²
40 000,00 €

Парцел, 5315m 2 (продажба)

гр.Доспат, област Смолян
Номер в агенцията: 4753 Парцел на брега на язовир Доспат с площ 5 315 кв.м, РЗП -1098 кв.м. Лице към пътя – 100 м. Кинт по проект 0.21 (1098 кв.м) / по норми до 1.2. Плътност на застрояване по проект 15.4 % / по норми до 60%. Плътност на озеленяване по проект 52.5 % / по норми не по-малко от 40 %. Наличен готов проект за строителство. Намира се извън сервитутната зона на язовира. Цена: 120 400 евро. За повече оферти на www.rimex-imoti.com
22.12.16 г., 23:49 homes.bg
5315.0 м²
120 400,00 €

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/3 идеална част от ЛИВАДА, М. БЕЛИЯ КАМЪК
1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6255 кв.м. (шест хиляди двеста петдесет и пет квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. БЕЛИЯ КАМЪК, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.2.118, 67653.2.127, 67653.2.72, 67653.2.121, 67653.2.120, 67653.690.1, 67653.2.737
22.12.16 г., 1:02 targimot.com
6255.0 м²
1 125,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 5/36 идеални части от ЛИВАДА, М. ФРЕНСКОТО
5/36 ид. ч. (пет тридесет и шести идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.7.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7033 кв.м. (седем хиляди тридесет и три квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 68653, м. ФРЕНСКОТО, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 24089.929.17, 24089.929.271, 24089.929.21, 24089.929.24, 24089.929.26, 67653.7.32, 67653.7.33, 67653.706.21, 67653.706.22, 67653.706.39, 67653.706.24, 67653.706.23
22.12.16 г., 1:01 targimot.com
7033.0 м²
703,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ТРАКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.923.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Тракия, с площ 1 458.00 (хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.923.114, 67653.923.154, 67653.923.311.
22.12.16 г., 0:47 targimot.com
1458.0 м²
52 000,00 лв

Земеделска земя, 11661m 2 (продажба)

с.Павелско, област Смолян Ефтим Соколов
Явлена предлага 10 бр. парцела - земеделски земи (от 8-ма до 10-та категория) в землището на с. Павелско. Имотите се предлагат заедно за продажба.
20.12.16 г., 7:39 homes.bg
11661.0 м²
58 305,00 €

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Чавдар Войвода
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.913.710 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три, точка, деветстотин и тринадесет, точка, седемстотин и десет), адрес на имота: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „Чавдар Войвода“, целият с площ 573 (петстотин седемдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застряване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 913.535, съседи: 67653.913.711, 67653.913.548, 67653.913.536, 67653.913.525, ВЕДНО с построената в имота ½ (една втора) идеална част от ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 125.48 (сто двадесет и пет цяло и четиридесет и осем) кв.м. и разгъната застроена площ 661.80 (шестстотин шестдесет и един цяло и осемдесет) кв.м. Забележка: ЖИЛИЩНАТА СГРАДА е незавършена, като към момента са изградени основите на жилищната сграда, носеща стоманобетонна конструкция от колони, стени и плочи на междуетажните подови конструкции на етажите, без покривна конструкция и стени (преградни и фасадни
19.12.16 г., 20:11 targimot.com
573.0 м²
47 853,00 лв

Парцел, 1767m 2 (продажба)

с.Момчиловци, общ. Смолян
Хайдушки поляни , това е едно малко кътче от рая намиращо се в сърцето на Родопа планина малко след Пампорово, след Роженските поляни са хайдушките поляни, това малко кътче сред природата струва много повече от това на което се предлага, уникално място за релакс и отдих, до него има доста вили има ток ,вода, път. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ БОЯНА ГЕОРГИЕВА
16.12.16 г., 11:58 officespace.bg
35 340,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. МАЛИНА, С ПОСТРОЕНА СГРАДА В ИМОТА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67653.914.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 14/ 10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м., находящ се на адрес: гр.Смолян, ул ."Малина", с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояването (до 10 м.), при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори № 67653.914.141, № 67653.914.453, № 67653.914.143 и № 67653.914.127, който поземлен имот участва в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII - 483, 481, 486, 1006, и е идентичен с имот пл. № 1006, находящ се в кв. 69 по стария план на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67653.914.142.2, със застроена площ по кадастралната карта от 38 (тридесет и осем) кв.м., с предназначение- селскостопанска сграда.
15.12.16 г., 19:36 targimot.com
295.0 м²
6 000,00 лв

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. СТАНЕВСКА № 38
4/6 ид. ч. (четири шести идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.916.344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 338 кв.м. (триста тридесет и осем квадратни метра), находящ се на адрес гр. Смолян, ул. Станевска № 38, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на имота: 67653.916.343, 67653.916.347, 67653.916.346, 67653.916.278, 67653.916.345
15.12.16 г., 19:27 targimot.com
338.0 м²
4 597,00 лв

Продава Строителен парцел, Хвойна

с.Хвойна, ПК 4890 Чепеларе Смолян
Парцел в регулация,за жилищно строителство,на път,ток,вода,канализация, ЧУДЕСНА ПАНОРАМА. Може да се раздели и на 2 Х 450 кв.м.
14.12.16 г., 10:14 bgoffers.com
1.0 м²
19 000,00 €

Продава Земеделски парцел, Чепеларе

гр.Чепеларе, ПК 4850 Чепеларе Смолян
Два съседни парцела в гр.Чепеларе-2 162 кв.м. и 2 443 кв.м. на 150 м от последната спирка на лифта Пампорово-Чепеларе.На 100 м от парцела има ток,изключително подходящ за строителство.Съдействие за вкарване в регулация!
14.12.16 г., 10:01 bgoffers.com
460 500,00 €

Парцел, 1670m 2 (продажба)

с.Габрица, област Смолян Майя Петкова
област Смолян, с. Габрица, 1670 кв.м, Регулация, Ток, Вода, Продава парцел 1670 кв. м. на 4 километра от град Смолян, 910 метра надморска височина село Габрица. Имота е с прекрасна панорамна гледка югоизточно изложение. Лице 20 метра, целогодишен достъп, ток и вода до имота. Селото е само на 1 км. от главен път Смолян- Рудозем и бъдещ ГКПП с Р Гърция. Цена 20 евро на кв.м. тел 0888 67 21 20 Ина Николова
13.12.16 г., 9:10 homes.bg
1670.0 м²
33 400,00 €

Парцел, 1670m 2 (продажба)

с.Габрица, област Смолян
област Смолян, с. Габрица, 1670 кв.м, Регулация, Ток, Вода, Продава парцел 1670 кв. м. на 4 километра от град Смолян, 910 метра надморска височина село Габрица. Имота е с прекрасна панорамна гледка югоизточно изложение. Лице 20 метра, целогодишен достъп, ток и вода до имота. Селото е само на 1 км. от главен път Смолян- Рудозем и бъдещ ГКПП с Р Гърция. Цена 20 евро на кв.м. тел 0888 67 21 20 Ина Николова
12.12.16 г., 15:03 officespace.bg
33 400,00 €

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН ЗАСТРОЕН ИМОТ, М. ЛЪГЪТ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.504.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2400 (две хиляди и четиристотин) кв.м., находящ се в м. Лъгът, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на имота: 67653.504.11. 67653.449.387, 67653.504.8 и 67653.504.4
25.11.16 г., 20:34 targimot.com
2400.0 м²
34 560,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Смолян
1 2 3 4 5 6