50 м²
124,980
2017-11-27
Парцел земеделска земя 2 х 25 дка, общо 50 дка, с променено предназначение в промишлена. Одобрен ПУП. Намира се на 40 км, източно от гр.Русе, на 1 км от селище, 700 м от централен път Русе-Силистра и на 200 м от далекопровод 20 кV.
Още1001line.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливо поле, Търговски продажба

Кайсиева градина-7,499дка

Родина 2, гр. Русе, Област Русе
25,000 лв
2018-1-18
Продавам овощна кайсиева градина в с. Сандрово, обл. Русе. Площ-7,499 дка, трета категория. Кайсиевата градина е на 8 години в пълно плододаване. Намира се на 500 м. от пътя Русе-Силистра, и на 200м. от селото. Възможна е и замяна срещу 17 дка земеделска земя в землищата на: с. Сандрово, с. Николово, гр.Мартен, гр. Сливо поле
Ощеolx.bg
1,200 лв
2017-12-3
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! -обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица, общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път ! Изготвяме нужните на документи ! Компетентно правно обслужване ! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2017-12-3
обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, РУСЕ!-Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ –и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ в: - обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО -общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ.Стражица! -област ПЛЕВЕН - общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Долни Дъбник, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит, Троян -обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй, Хайредин -област РУСЕ– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване, коректни отношения!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2017-12-3
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС-скици, данъчни оценки! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит и професионално обслужване! Коректни отношения !!!!!!!!
Ощеobiava.biz

Парцел Голямо Враново

Голямо Враново ул. Хан Крум №7 - ид 295/2013
610 м²
1,182 лв
2017-11-22
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, представляващо УПИ № XVII – 139 /седемнадесет римско сто тридесет и девет арабско/ в кв. 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, адрес: по данъчна оценка: ул. Хан Крум № 7 /седем/, при граници: ул. Хан Крум , УПИ XVIII-140, УПИ III-131, УПИ IV – 132, УПИ XVI – 138. ЦЕНА: 1 182.00 лв. вписани Възбрани в полза на взискателите ЕОС Матрикс и ОББ АД, Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Голямо Враново

Голямо Враново УЛ. ХАН КРУМ № 7 - ИД 295/2013
610 м²
1,313 лв
2017-9-19
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, представляващо УПИ № XVII – 139 /седемнадесет римско сто тридесет и девет арабско/ в кв. 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, адрес: по данъчна оценка: ул. Хан Крум № 7 /седем/, при граници: ул. Хан Крум , УПИ XVIII-140, УПИ III-131, УПИ IV – 132, УПИ XVI – 138. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 313.00 лв. вписана Възбрана в полза на взискателите ЕОС Матрикс,ОББ АД, и в полза на Банка ДСК ЕАД Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Бръшлен

Бръшлен ИД 1214/2016
1500 м²
3,653 лв
2017-9-5
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Бръшлен, общ. Сливо поле, обл. Русе, образуващо по плана на селото урегулиран парцел I-59 /едно римско тире пет девет арабско/ от кваратал 5 /пет/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Мария Стефанова Стоева, Нина Пенчева Симеонова и Велико Тодоров Митев, според нотариални актове №166 и 167, том II, дела № № 869/1985г. и 870/1985г., а според скица № 4, издадена на 03.02.2009г., ПИ – 59 /V-59/, в кв.5, по плана на селото, одобрен със Заповед № 989/1958г. и Заповед № 30 4-22/2004г., като съобразно тази скица поземления имот 59 е с площ 3 205 кв.м. /три хиляди двеста и пет квадратни метра/ по кадастралния план на селото от 2004г. и е идентичен с парцел V-59 /пет римско тире пет девет арабско/ по регулационния план на селото от 1958г., ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построената в недвижимия имот жилищна сграда. По време на описа е констатирано, че жилищната сграда е разрушена, като в дворното място са установени 70 броя овощни дръвчета. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 653.70 лв. вписана възбрана в полза на взискателя Община Сливо поле – отдел МДТ Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Голямо Враново

Голямо Враново УЛ. ХАН КРУМ 7 - ИД 295/2013
610 м²
1,140 лв
2017-6-22
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, представляващо УПИ № XVII – 139 /седемнадесет римско сто тридесет и девет арабско/ в кв. 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, адрес по данъчна оценка: ул. Хан Крум № 7 /седем/, при граници: ул. Хан Крум , УПИ XVIII-140, УПИ III-131, УПИ IV – 132, УПИ XVI – 138. ЦЕНА: 1 140.00 лв. вписани Възбрани в полза на взискателите ЕОС Матрикс,ОББ АД и в полза на Банка ДСК ЕАД Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Бръшлен

Бръшлен ИД 1214/2016
1500 м²
3,653 лв
2017-5-15
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Бръшлен, общ. Сливо поле, обл. Русе, образуващо по плана на селото урегулиран парцел I-59 /едно римско тире пет девет арабско/ от кваратал 5 /пет/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, при граници и съседи: улица, Мария Стефанова Стоева, Нина Пенчева Симеонова и Велико Тодоров Митев, според нотариални актове №166 и 167, том II, дела № № 869/1985г. и 870/1985г., а според скица № 4, издадена на 03.02.2009г., ПИ – 59 /V-59/, в кв.5, по плана на селото, одобрен със Заповед № 989/1958г. и Заповед № 30 4-22/2004г., като съобразно тази скица поземления имот 59 е с площ 3 205 кв.м. /три хиляди двеста и пет квадратни метра/ по кадастралния план на селото от 2004г. и е идентичен с парцел V-59 /пет римско тире пет девет арабско/ по регулационния план на селото от 1958г., ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построената в недвижимия имот жилищна сграда. По време на описа е констатирано, че жилищната сграда е разрушена, като в дворното място са установени 70 броя овощни дръвчета. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 653.70 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя Община Сливо поле – отдел МДТ Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Парцел Голямо Враново

Голямо Враново УЛ. ХАН КРУМ 7 - ИД 295/2013
610 м²
1,425 лв
2017-4-21
1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 220 кв.м. /хиляда двеста и двадесет квадратни метра/, представляващо УПИ № XVII – 139 /седемнадесет римско сто тридесет и девет арабско/ в кв. 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, адрес: по данъчна оценка: ул. Хан Крум № 7 /седем/, при граници: ул. Хан Крум , УПИ XVIII-140, УПИ III-131, УПИ IV – 132, УПИ XVI – 138. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 1 425.00 лв. вписани Възбрана в полза на взискателите ЕОС Матрикс и ОББ АД, както и вписана Възбрана в полза на Банка ДСК ЕАД, Определям всеки вторник и четвъртък 13:00 ч. до 16:00 ч. за оглед на имота
Ощеtargimot.com