Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
707.0 м²
36 964 лв
29.06.17 г., 16:28
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 36 964,80 лв. с ДДС /тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки с данък добавена стойност/.
Още targimot.com

Земеделска земя, 1035m 2 (продажба)

с.Драгомирово, общ. Свищов
1035.0 м²
500 лв
6.07.17 г., 17:39
Продавам лозе от 1,035 дк. от седма категория в м.Калтака,землище на с.Драгомирово,Свищовска област.
Още homes.bg

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
707.0 м²
46 206 лв
9.03.17 г., 17:11
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 46 206 лв. с ДДС /четиридесет и шест хиляди двеста и шест лева с данък добавена стойност/.
Още targimot.com

Парцел Българско Сливово

Българско Сливово ОБЩИНА СВИЩОВ
740.0 м²
6 825 лв
21.03.17 г., 17:12
½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII, с площ от 740 кв.м. (седемстотин и четиридесет квадратни метра), съгласно скица №10/19.01.2017 г. на Община Свищов, находящ се в кв. 36 по ПУП на с. Българско Сливово, общ. Свищов, одобрен със Заповеди № 1212, 1213/1938 г., заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, при граници съгласно доказателствения Нотариален акт: север – улица, запад - Милан Младенов Ангелов, изток – Руси Маринов Георгиев, юг – наследници на Никола Лишков Христов, а съгласно скицата – при граници: изток – УПИ II, запад – УПИ I, север – улица и юг – УПИ VII.
Още targimot.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ улица Цар Освободител 72
494.0 м²
17 600 лв
23.01.17 г., 23:15
Още targimot.com

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
1325.0 м²
15 000 лв
24.10.16 г., 13:31
Земеделска земя 1 325 м 2 , стопанска сграда 79 м 2 , местност „Блатото” Територия урбанизирана. За друг вид производствен, складов обект.
Още valente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
347.0 м²
15 000 лв
24.10.16 г., 13:29
Дворно място 347 м 2 , паянтова къща, до м-н Космос Стара цена - 27 000 лв.
Още valente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
195.0 м²
20 000 лв
24.10.16 г., 13:30
Дворно място 195 кв.м, Паянтова къща 39 кв.м, идеален център Парцелът е подходящ за еднофамилна жилищна сграда. Стара цена 21 000 лв.
Още valente.svishtov.com

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх
707.0 м²
38 894 лв
1.11.16 г., 11:20
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 38 894,40 лв. с ДДС /тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки с данък добавена стойност/.
Още targimot.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
740.0 м²
26 000 лв
24.10.16 г., 13:31
Дворно място 740 м 2 , ул.”Рила” Незастроено. С наклон. В имота има ток и вода.
Още valente.svishtov.com

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
1150.0 м²
1 900 лв
24.10.16 г., 13:28
Нива, лозе и овощна градина 1150 м 2 , м. „Стъклен”
Още valente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
509.0 м²
18 000 лв
24.10.16 г., 13:30
Парцел 509 м 2 , Ат пазар До имота има ток и вода. Стара цена 18 000 лв.
Още valente.svishtov.com

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
1426.0 м²
4 000 лв
24.10.16 г., 13:27
Парцел 1400 м 2 , до ул. „Стоян Ников” Стара цена - 5000 лв.
Още valente.svishtov.com

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Горна Студена, общ. Свищов
2000.0 м²
3 500 €
22.06.16 г., 3:57
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов Референтен номер: 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце, разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново. Освен това е в близост до селище, известно с минералните си извори и кални бани. Парцелът е равен, на площ от 2000 кв.м. и е обграден с телена ограда. В пределите на парцела е разположена не голяма тухлена постройка. Голямо предимство на парцела е наличието на вода и електроенергия, а така също и лесната достъпност чрез асфалтов път. Възползвайте се от изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в евро. Цените в британски паундове и щатски долари са приблизителни и актуални към деня на публикуването на съответния имот
Още homes.bg
100.0 м²
14 500 €
19.07.17 г., 1:52
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... отделно има сеновал - 1 ет. две помещения за животни и други, а отгоре за сено. Има стопанска постройка за курник и кочина ... . Имотът е подходящ за отглеждане на плодове, зеленчуци и най-различни есенни или пролетни посеви, също е подходящ за
Още bazar.bg

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 26
53.0 м²
21 021 лв
6.07.17 г., 14:40
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов ... избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
138.0 м²
63 447 лв
6.07.17 г., 20:14
сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ ... „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново ... , адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Младост 2
61.0 м²
42 245 лв
2.06.17 г., 19:04
СГРАДАТА и от ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ на сградата, построени върху общинска земя по ПУП на град Свищов. ... АПАРТАМЕНТ №49 (четиридесет и девет) с административен адрес град Свищов, улица „Рила“ №6, блок 16, вход“В“ на петия
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, ж.к."Младост", бл. 2, вх. Д, ет. 6, ап. 18
59.0 м²
23 232 лв
2.06.17 г., 17:47
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА
Още targimot.com
770.0 м²
3 343 лв
2.06.17 г., 18:53
(шест римско за деветдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесети) по ПУП на с. Царевец, общ Свищов, при граници: юг ... ИВАНОВА, за удовлетворяване на вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, правоприемник на „АЛФА БАНК– клон България“АД, а
Още targimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
252.0 м²
287 625 лв
18.05.17 г., 20:16
Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на гр.Свищов на ... РУМЯНА ЦВЕТАНОВА КОСТАДИНОВА, за удовлетворяване вземането на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО ... и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според кадастралната карта и
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б
68.0 м²
10 134 лв
11.05.17 г., 17:05
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
Още targimot.com
671.0 м²
26 250 лв
11.04.17 г., 22:03
. Свищов, съгласно Скица № К08725/27.08.2013 г. на ОСЗГ гр. Свищов, с площ от 2,682 дка (два декара шестстотин осемдесет ... и два квадратни метра), а съгласно документ за собственост с площ от 2,693 дка (два декара шестстотин деветдесет и три ... № 165033 – Пасище, мера на Община Свищов. Имотът е образуван от имот № 000292, ЗАЕДНО с построения в имота ОБЕКТ „РЕСТОРАНТ
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, ет. 4, ап. 26
53.0 м²
26 277 лв
11.04.17 г., 3:23
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов ... избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
156.0 м²
79 309 лв
7.04.17 г., 16:08
сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ ... „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново ... , адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
Още targimot.com

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий № 74, вх. Б, ет. 4, ап. 30
86.0 м²
58 500 лв
9.03.17 г., 20:37
в нотариален акт за покупко-продажба номер 16 от 25.04.2008 г., том V, рег. № 4168, дело № 299/2008 г. на Любомира ... идентификатор 65766.702.4538 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул ... шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 99, с площ от 309
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк. Младост, бл. 2, вх. Д, ет. 6, ап. 18
59.0 м²
29 040 лв
17.03.17 г., 19:12
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА
Още targimot.com

Едноетажна къща с голям двор в село на 32 км от град Плевен

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
100.0 м²
14 500 €
10.03.17 г., 14:42
лятна кухня. В двора отделно има сеновал - 1 ет. две помещения за животни и други, а отгоре за сено. Има стопанска ... постройка за курник и кочина. Имотът е подходящ за отглеждане на плодове, зеленчуци и най-различни есенни или пролетни ... посеви, също е подходящ за отглеждане на домашни животни и най-важното, че се намира на чист въздух и от мястото се открива а
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цанко Церковски № 26
94.0 м²
59 085 лв
28.02.17 г., 7:13
/ идеални части от общите части на сградата, построена върху общинска земя по ПУП на гр. Свищов. След направено ... АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесети/ - вътрешен, находящ се в гр. Свищов, ул. Цанко Церковски № 26 /двадесет и шест/, в ... /26 /една двадесет и шеста/ идеална част от стая за чистачка, намираща се в западния вход, заедно с 1/26 /една двадесет и
Още targimot.com

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. патриарх Евтимий 24
60.0 м²
23 220 лв
10.02.17 г., 20:17
държавна земя - част от квартал № 108 /сто и осем/ по гергилационния план на гр. Свищов за построяване на жилищна сграда - ЕЖБ ... Апаратмент № 8 /осем/ находящ се на улица "Патриарх Евтимий" № 24 /двадесет и четири/ в град Свищов, вход "Б" на втория ... запад - ЕЖБ на ЗСКИ " Г. Терзиев" - Свищов и на север - държавно място , ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12
Още targimot.com

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов № 13, блок № 2, вх. В, ет. 5
77.0 м²
32 600 лв
7.02.17 г., 18:27
АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесети/, находящ се в град Свищов, обл. Велико Търново, ул. Петър Ангелов № 13 /тринадесет/, блок ... / с полезна площ от 3,74 /три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.метра, при граници за избата: изток - външен зид ... върху държавна земя в квартал 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на града, който имот съгласно Схема № 15-139225
Още targimot.com
770.0 м²
3 343 лв
25.01.17 г., 17:13
римско за деветдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесети) по ПУП на с. Царевец, общ Свищов, при граници: юг
Още targimot.com
3 500 €
14.01.17 г., 9:03
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце ... , разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново ... изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в
Още officespace.bg

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Градево 1
63.0 м²
70 500 лв
5.01.17 г., 18:19
и осем хиляди процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя по ПУП на град Свищов. ... АПАРТАМЕНТ № 33 (тридесет и три) на VІІ (седми) етаж в жилищен блок № 1 (едно) с административен адрес град Свищов
Още targimot.com

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
252.0 м²
221 820 лв
9.01.17 г., 22:01
г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на ... . акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ ... квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според
Още targimot.com
1 200 лв
27.12.16 г., 12:00
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
Още obiava.biz
1 200 лв
17.12.16 г., 3:26
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
Още obiava.biz
1 200 лв
27.12.16 г., 11:57
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува и арендува ЗЕМЯ и идеални части в oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико ... Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота ... ! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова
Още obiava.biz