Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Черни връх"
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 46 206 лв. с ДДС /четиридесет и шест хиляди двеста и шест лева с данък добавена стойност/.
9.03.17 г., 17:11 targimot.com
707.0 м²
46 206 лв

Парцел Българско Сливово

Българско Сливово ОБЩИНА СВИЩОВ
½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII, с площ от 740 кв.м. (седемстотин и четиридесет квадратни метра), съгласно скица №10/19.01.2017 г. на Община Свищов, находящ се в кв. 36 по ПУП на с. Българско Сливово, общ. Свищов, одобрен със Заповеди № 1212, 1213/1938 г., заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, при граници съгласно доказателствения Нотариален акт: север – улица, запад - Милан Младенов Ангелов, изток – Руси Маринов Георгиев, юг – наследници на Никола Лишков Христов, а съгласно скицата – при граници: изток – УПИ II, запад – УПИ I, север – улица и юг – УПИ VII.
21.03.17 г., 17:12 targimot.com
740.0 м²
6 825 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ улица Цар Освободител 72
23.01.17 г., 23:15 targimot.com
494.0 м²
17 600 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Земеделска земя 1 325 м 2 , стопанска сграда 79 м 2 , местност „Блатото” Територия урбанизирана. За друг вид производствен, складов обект.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
1325.0 м²
15 000 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 347 м 2 , паянтова къща, до м-н Космос Стара цена - 27 000 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
347.0 м²
15 000 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 195 кв.м, Паянтова къща 39 кв.м, идеален център Парцелът е подходящ за еднофамилна жилищна сграда. Стара цена 21 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
195.0 м²
20 000 лв

Парцел СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Черни връх
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 38 894,40 лв. с ДДС /тридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки с данък добавена стойност/.
1.11.16 г., 11:20 targimot.com
707.0 м²
38 894 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Дворно място 740 м 2 , ул.”Рила” Незастроено. С наклон. В имота има ток и вода.
24.10.16 г., 13:31 valente.svishtov.com
740.0 м²
26 000 лв

Продава земеделска земя

Общ. Свищов / гр. Свищов
Нива, лозе и овощна градина 1150 м 2 , м. „Стъклен”
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
1150.0 м²
1 900 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 509 м 2 , Ат пазар До имота има ток и вода. Стара цена 18 000 лв.
24.10.16 г., 13:30 valente.svishtov.com
509.0 м²
18 000 лв

Продава Парцел

Общ. Свищов / гр. Свищов
Парцел 1400 м 2 , до ул. „Стоян Ников” Стара цена - 5000 лв.
24.10.16 г., 13:27 valente.svishtov.com
1426.0 м²
4 000 лв

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Горна Студена, общ. Свищов
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов Референтен номер: 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце, разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново. Освен това е в близост до селище, известно с минералните си извори и кални бани. Парцелът е равен, на площ от 2000 кв.м. и е обграден с телена ограда. В пределите на парцела е разположена не голяма тухлена постройка. Голямо предимство на парцела е наличието на вода и електроенергия, а така също и лесната достъпност чрез асфалтов път. Възползвайте се от изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в евро. Цените в британски паундове и щатски долари са приблизителни и актуални към деня на публикуването на съответния имот
22.06.16 г., 3:57 homes.bg
2000.0 м²
3 500 €
. Свищов, съгласно Скица № К08725/27.08.2013 г. на ОСЗГ гр. Свищов, с площ от 2,682 дка (два декара шестстотин осемдесет ... и два квадратни метра), а съгласно документ за собственост с площ от 2,693 дка (два декара шестстотин деветдесет и три ... № 165033 – Пасище, мера на Община Свищов. Имотът е образуван от имот № 000292, ЗАЕДНО с построения в имота ОБЕКТ „РЕСТОРАНТ
11.04.17 г., 22:03 targimot.com
671.0 м²
26 250 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. 33-ти Свищовски полк 104, бл. 2, ет. 4, ап. 26
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Свищов. ул. "33-ти Свищовски полк" № 104 /сто и четири/, а преди ул. "Роман Аврамов ... избено помещение № 6, запад - коридор, изток - зид с другия вход; заедно с 1.595 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя.
11.04.17 г., 3:23 targimot.com
53.0 м²
26 277 лв

Многостаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий 77, ет. 3, ап. 6
сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в УПИ XI в кв. 82 по ПУП на гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ЖБ ... „Витоша – 2“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4937.1.6, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново ... , адрес на имота гр. Свищов, ул. П. Евтимий № 77, ет. 3, ап. 6 самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
7.04.17 г., 16:08 targimot.com
156.0 м²
79 309 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Патриарх Евтимий № 74, вх. Б, ет. 4, ап. 30
в нотариален акт за покупко-продажба номер 16 от 25.04.2008 г., том V, рег. № 4168, дело № 299/2008 г. на Любомира ... идентификатор 65766.702.4538 /шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул ... шест шест точка седем нула две точка четири пет три осем/, с адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 99, с площ от 309
9.03.17 г., 20:37 targimot.com
86.0 м²
58 500 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк. Младост, бл. 2, вх. Д, ет. 6, ап. 18
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА
17.03.17 г., 19:12 targimot.com
59.0 м²
29 040 лв

Едноетажна къща с голям двор в село на 32 км от град Плевен

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
лятна кухня. В двора отделно има сеновал - 1 ет. две помещения за животни и други, а отгоре за сено. Има стопанска ... постройка за курник и кочина. Имотът е подходящ за отглеждане на плодове, зеленчуци и най-различни есенни или пролетни ... посеви, също е подходящ за отглеждане на домашни животни и най-важното, че се намира на чист въздух и от мястото се открива а
10.03.17 г., 14:42 bulgarianproperties.bg
100.0 м²
14 500 €

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Цанко Церковски № 26
/ идеални части от общите части на сградата, построена върху общинска земя по ПУП на гр. Свищов. След направено ... АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесети/ - вътрешен, находящ се в гр. Свищов, ул. Цанко Церковски № 26 /двадесет и шест/, в ... /26 /една двадесет и шеста/ идеална част от стая за чистачка, намираща се в западния вход, заедно с 1/26 /една двадесет и
28.02.17 г., 7:13 targimot.com
94.0 м²
59 085 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. патриарх Евтимий 24
държавна земя - част от квартал № 108 /сто и осем/ по гергилационния план на гр. Свищов за построяване на жилищна сграда - ЕЖБ ... Апаратмент № 8 /осем/ находящ се на улица "Патриарх Евтимий" № 24 /двадесет и четири/ в град Свищов, вход "Б" на втория ... запад - ЕЖБ на ЗСКИ " Г. Терзиев" - Свищов и на север - държавно място , ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12
10.02.17 г., 20:17 targimot.com
60.0 м²
23 220 лв

Тристаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ гр. Свищов, ул. Петър Ангелов № 13, блок № 2, вх. В, ет. 5
АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесети/, находящ се в град Свищов, обл. Велико Търново, ул. Петър Ангелов № 13 /тринадесет/, блок ... / с полезна площ от 3,74 /три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.метра, при граници за избата: изток - външен зид ... върху държавна земя в квартал 57 /петдесет и седем/ по регулационния план на града, който имот съгласно Схема № 15-139225
7.02.17 г., 18:27 targimot.com
77.0 м²
32 600 лв
римско за деветдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесети) по ПУП на с. Царевец, общ Свищов, при граници: юг
25.01.17 г., 17:13 targimot.com
770.0 м²
3 343 лв
Парцел с тухлена постройка в регулация близо до гр. Свищов 150013 Парцелът се намира в живописно и спокойно селце ... , разположено на 30 км от град Свищов, на 25 км от Павликени и приблизително на 65 км от старопрестолния град Велико Търново ... изгодната цена и станете притежател на земя с разнообразно предназначение. Моля, обърнете внимание, че актуалните цени са в
14.01.17 г., 9:03 officespace.bg
3 500 €

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Градево 1
и осем хиляди процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя по ПУП на град Свищов. ... АПАРТАМЕНТ № 33 (тридесет и три) на VІІ (седми) етаж в жилищен блок № 1 (едно) с административен адрес град Свищов
5.01.17 г., 18:19 targimot.com
63.0 м²
70 500 лв

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул.Бачо Киро № 7
г от Община Свищов, за обект „Офисна сграда с магазин за промишлени стоки“ в УПИ ХVІІ (УПИ V) квартал 106 по плана на ... . акт за покупко-продажба № 197, том ІІІ, рег № 2416, дело 99 от 2009г., вписан в СВ с вх.рег. № 1050, акт № 144, том ІІ ... квартал 106 /сто и шести/ по подробния устройствен план /ПУП/ на град Свищов, ул.“Бачо Киро“ № 7 /седем/, а според
9.01.17 г., 22:01 targimot.com
252.0 м²
221 820 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
27.12.16 г., 12:00 obiava.biz
1 200 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш ... местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за
17.12.16 г., 3:26 obiava.biz
1 200 лв
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува и арендува ЗЕМЯ и идеални части в oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико ... Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота ... ! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова
27.12.16 г., 11:57 obiava.biz
1 200 лв
Могила, Алеково, Горна Студена, Ореш, Българско Сливово, Хаджидимитрово, Деляновци, Совата, Свищов -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме ... в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова
17.12.16 г., 4:32 obiava.biz
1 200 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул."Патриарх Евтимий" № 72, жк"Младост", бл. 2, вх.Д, ет. 6, ап. 18
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 105 по ПУП на гр.Свищов.; НАЧАЛНА
7.12.16 г., 20:16 targimot.com
59.0 м²
26 400 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ХАДЖИ ДИМИТЪР № 9
АПАРТАМЕНТ № 17 на втори етаж, във вход „Б”, жилищен блок ППП-6-В, построен върху общинска земя в парцел V, квартал 56
7.12.16 г., 19:15 targimot.com
81.0 м²
35 000 лв

Двустаен апартамент СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Стоян Ников 9-Б, ет. 4
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя в квартал 103 /сто и три/ по подробния устройствен план на град Свищов.
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
68.0 м²
14 076 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Вила 21 м 2 , масивна, земя 1,130 м 2 , м.„Стъклен” Старо лозе. Разпределение на вилата: стая, антре и тераса. Под
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
21.0 м²
5 300 лв

Продава селски имот

Общ. Свищов / с.Ореш
Парцел - 2450 м 2 , паянтова къща Регулация. До имота има ток и вода.
24.10.16 г., 13:27 valente.svishtov.com
2450.0 м²
4 500 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
Масивна вила 19 м 2 , земя 1145 м 2 , м."Стъклен" Поддържан двор - лозе и овощна градина. Щерна.
24.10.16 г., 13:28 valente.svishtov.com
19.0 м²
12 500 лв

Продава Вила

Общ. Свищов / гр. Свищов
м. "Стъклен" - Вила 25 м 2 , масивна, земя 1 дка Стара цена - 12 500 лв.
24.10.16 г., 13:29 valente.svishtov.com
25.0 м²
10 500 лв