50000.0 м²
750 000 €
Вчера в 7:03
Имота се намира на Е-80 с лице от 180 метра, вход-изход за тирове, оптически кабел за интернет, разделен на части, евентуално за логистика, чисто производство, офиси. На 6 км от Пловдив. Сега е момента за доуточняващи въпроси и предварителен договор, за да се преработи ПУП за целите на ползвателите. В процедура по промяна на статута.
Още bazar.bg

Парцел Садово

Садово община Садово, обл. Пловдив
352.0 м²
2 760 лв
18.07.17 г., 19:24
ид № 20168250400435 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII-120 (двадесет и седми римско – сто и двадесет) в квартал 12 (дванадесет) по подробния устройствен план на гр. Садово, Община Садово, Пловдивска област, целият застроен и незастроен с площ от 352,00 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), при съседи (граници): УПИ XXVIII – 120, от две страни улици и УПИ XXVI – 120 Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 2 760,00 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.
Още targimot.com
505.0 м²
5 000 €
Вчера в 9:20
Предлагаме на вашето внимание, дворно място в центъра на град Садово, който се намира на 18 км, източно от град Пловдив. В близост до имота има училище, поща, заведение, детска градина, спирка, гара и е непосредствено до Общината. Достъпа до имота е с тупик. ID: 70989 (yavlenaCOM/70989)
Още bazar.bg
352.0 м²
3 450 лв
6.04.17 г., 13:59
ид № 20168250400435 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII-120 (двадесет и седми римско – сто и двадесет) в квартал 12 (дванадесет) по подробния устройствен план на гр. Садово, Община Садово, Пловдивска област, целият застроен и незастроен с площ от 352,00 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), при съседи (граници): УПИ XXVIII – 120, от две страни улици и УПИ XXVI – 120 Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 3 450,00 лв. (три хиляди четиристотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел, 954m 2 (продажба)

с.Поповица, общ. Садово
25 000 лв
3.04.17 г., 16:53
оферта 5565 Предлагаме дворно място в близост до гарата в с.Поповица. В парцела има малка едноетажна къща тухла/ гредоред - за тотален ремонт и навес - кирпичен.
Още officespace.bg

Парцел, 954m 2 (продажба)

с.Поповица, общ. Садово
954.0 м²
25 000 лв
29.03.17 г., 14:57
Ток Вода Асфалтиран път оферта 5565 Предлагаме дворно място в близост до гарата в с.Поповица. В парцела има малка едноетажна къща тухла/ гредоред - за тотален ремонт и навес - кирпичен.
Още homes.bg

Парцел, 14100m 2 (продажба)

с.Поповица, общ. Садово
112 000 €
14.03.17 г., 10:08
Автокомплекс Имот с номер 036071 в землището на с. Милево общ. Садово. Площ на имота 14.101 дка., намира се в местността Цариградско шосе. Парцелът е с лице на Цариградско шосе с дължина 94 м. Намира се на 30 км. от Пловдив и на 2.9 км. от бензиностанция ОМV- Поповица. Има започната процедура за смяна на статута на земята от земеделска в промишлена -Автокомплекс-пункт за техническо обслужване на автомобили и автосалон. Всички разрешителни са изкарани, както и всички такси са платени и в момента се изготвя ПУП. Имота е подходящ за АВТОКОМПЛЕКС,БЕНЗИНОСТАНЦИЯ,ТРАЖНА БАЗА,ЗАВОД ЗА ФУРАЖ. и мн. други.
Още officespace.bg

Парцел Чешнегирово

Чешнегирово общ. Садово
2751.0 м²
21 000 лв
27.02.17 г., 19:12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №958 (деветстотин петдесет и осем), за който е отреден УПИ - VII-958 (седем римско тире деветстотин петдесет и осем арабско) - стопанска дейност, в квартал 118 (сто и осемнадесет), по плана на с.Чешнигирово, общ. Садово, обл. Пловдив, с площ от 2751 (две хиляди седемстотин петдесет и един) кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ VI-957 - стопанска дейност и УПИ VIII - 959 - стопанска дейност, ведно с построената в него стопанска сграда - ОБОР, с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м.
Още targimot.com

Парцел Чешнегирово

Чешнегирово общ. Садово
2751.0 м²
27 600 лв
7.12.16 г., 20:44
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №958 (деветстотин петдесет и осем), за който е отреден УПИ - VII-958 (седем римско тире деветстотин петдесет и осем арабско) - стопанска дейност, в квартал 118 (сто и осемнадесет), по плана на с.Чешнигирово, общ. Садово, обл. Пловдив, с площ от 2751 (две хиляди седемстотин петдесет и един) кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ VI-957-стопанска дейност и УПИ VIII-959-стопанска дейност, ведно с построената в него стопанска сграда-ОБОР, с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м.
Още targimot.com
352.0 м²
5 325 лв
30.11.16 г., 19:40
ид № 20168250400435 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII-120 (двадесет и седми римско – сто и двадесет) в квартал 12 (дванадесет) по подробния устройствен план на гр. Садово, Община Садово, Пловдивска област, целият застроен и незастроен с площ от 352,00 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), при съседи (граници): УПИ XXVIII – 120, от две страни улици и УПИ XXVI – 120 Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 5325,00 лв. (пет хиляди триста двадесет и пет лева) съставляваща 75 % от цената на недвижимия имот, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Парцел Садово

Садово ул. Вела Пеева 1
713.0 м²
6 525 лв
9.11.16 г., 1:14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII-859 (осемнадесети-осемстотин петдесет и девети), в кв. 60 (шестдесети) по плана на гр. Садово, одобрен със Заповед № 6/1993г., целият с площ по графични данни 713 кв. м. (седемстотин и тринадесет квадратни метра), при граници: улица, УПИ XIX-701, УПИ III-689, УПИ XVII-702 – НЕЗАСТРОЕН, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 6525 ЛЕВА /шест хиляди петстотин двадесет и пет лева/.
Още targimot.com

Парцел, 660m 2 (продажба)

с.Кочево, общ. Садово
6 000 €
15.07.16 г., 18:37
КОД 12554. ДВОРНО МЯСТО МЕЖДУ КЪЩИ В РЕГУЛАЦИЯ,ТОК ВОДА СОНДА. За жилищно строителство.Матеева 0889364922,0878319866,032622255
Още officespace.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Кочево, общ. Садово
10 200 €
15.07.16 г., 17:36
КОД 12664. ДВОРНО МЯСТО В КРАЯ НА СЕЛОТО В РЕГУЛАЦИЯ,ТОК ВОДА СОНДА За жилищно стоителство. Матеева 0889364922,0878319866,032622255
Още officespace.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Кочево, общ. Садово
1000.0 м²
10 200 €
20.04.16 г., 4:12
Ток Вода КОД 12664. ДВОРНО МЯСТО В КРАЯ НА СЕЛОТО В РЕГУЛАЦИЯ,ТОК ВОДА СОНДА За жилищно стоителство. Матеева 0889364922,0878319866,032622255
Още homes.bg

Парцел, 660m 2 (продажба)

с.Кочево, общ. Садово
660.0 м²
6 000 €
19.04.16 г., 17:28
Ток Вода КОД 12554. ДВОРНО МЯСТО МЕЖДУ КЪЩИ В РЕГУЛАЦИЯ,ТОК ВОДА СОНДА. За жилищно строителство.Матеева 0889364922,0878319866,032622255
Още homes.bg

Парцел, 1680m 2 (продажба)

с.Болярци, общ. Садово
1680.0 м²
16 800 лв
19.04.16 г., 15:59
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Отличен парцел - УПИ - 1680кв.м, в с. Болярци, в регулация, близо до центъра на селото, между къщи! Има ток, вода, канал, идеален!!!
Още homes.bg

Продавам парцел-упи в село Кочево-Пловдивск о

Пловдив и област Садово Кочево
19 208 лв
2.04.16 г., 2:21
Продавам парцел-упи в село Кочево-Пловдивск о 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е с нова централна канализация Цена:9800 Евро
Още 555.bg

Земеделска земя, 26000m 2 (продажба)

с.Караджово, общ. Садово
26000.0 м²
51 000 лв
30.03.16 г., 16:28
Вода Асфалтиран път КОД 12454. Най-голямото предимство на мястото е, че се намира на 2 асфалтови пътя - Асеновград-Садово / Пловдив-Болярци. Има сонда за вода, а на 5м. минава ел.провод. Показва 0878971514,,0889364922,
Още homes.bg

Парцел, 1140m 2 (продажба)

с.Селци, общ. Садово
1140.0 м²
9 999 лв
25.03.16 г., 15:39
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Обезщетение Бартер става за всякакво строителство-център !!!!!!!!!!!
Още homes.bg

Продавам 10.301дка в с. Катуница-Пловдив ско

Пловдив и област Садово Катуница
8 241 лв
2.04.16 г., 2:59
Продавам 10.301дка обработваема нива в село Катуница-Пловдив ско, местноста Среден Път. Има договор за наем за 35 лева/дка за една стопанска година 2014/15 Цена: 800 лв/дка тел: 0887644838 *** on.net Email: alikaeood@gmail. com
Още 555.bg

Парцел, 1140m 2 (продажба)

с.Селци, общ. Садово
9 999 лв
14.03.16 г., 20:02
става за всякакво строителство-център !!!!!!!!!!!
Още officespace.bg

Земеделска земя, 26000m 2 (продажба)

с.Караджово, общ. Садово
51 000 лв
14.03.16 г., 20:42
КОД 12454. Най-голямото предимство на мястото е, че се намира на 2 асфалтови пътя - Асеновград-Садово / Пловдив-Болярци. Има сонда за вода, а на 5м. минава ел.провод. Показва 0878971514,,0889364922,
Още officespace.bg

Парцел, 1680m 2 (продажба)

с.Болярци, общ. Садово
16 800 лв
14.03.16 г., 20:02
Отличен парцел - УПИ - 1680кв.м, в с. Болярци, в регулация, близо до центъра на селото, между къщи! Има ток, вода, канал, идеален!!!
Още officespace.bg