ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Урегулиран поземлен имот в урбанизираната част в южния край на красивия родопски град Ракитово в квартала в близост до стадиона. Парцелът е с лице около 14,5 м на асфалтов път и се намира между къщи. Захранванията с ток, вода и канал са на улицата пред имота. Разположен на малко възвишение над реката от имота се открива прекрасна панорама към околните планински възвишения. Чистият въздух, красивата природа, близостта на Ракитово до язовир Батак и до известният балнеоложки център Велинград, както и добрата му комуникативност го правят желано място за живеене. Парцелът е изключително подходящ за изграждане на жилищна сграда.
30.12.16 г., 14:28 icbproperties.com
696.0 м²
7 500,00 €

Парцел, 7600m 2 (продажба)

с.Дорково, общ. Ракитово
АТРАКТИВЕН ИМОТ НА АТРАКТИВНА ЦЕНА РАЗПОЛОЖЕН НАД с. ДОРКОВО И НА 150-200м. ОТ КРЕПОСТТА "ЦЕПИНА . В БЛИЗОСТ ДО КРАСИВО ВИЛНО СЕЛИЩЕ . ИМОТЪТ Е С ПЛОЩ 7600м2 , НА АСФАЛТОВ ПЪТ , ДО ЕЛЕКТРОПРОВОД . МЯСТОТО И НЕВЕРОЯТНАТА ГЛЕДКА ЗАРЕЖДАТ С ОПТИМИЗЪМ И ДАВАТ СИЛА НА ВСЕКИ УСПЯЛ ДА ГО ВИДИ . ПОДХОДЯЩА ИНВЕСТИЦИЯ СЪЩО ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ИЛИ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС. Забележка : ЦЕНАТА 5/евро за кв.м. Е ПРИ ПРЕОТРЕДЕН ЗА СТРОИТЕЛСТВО ИМОТ . ПРИ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНАТА Е 5лв./м2
13.12.16 г., 11:21 officespace.bg
38 000,00 €

Парцел, 7600m 2 (продажба)

с.Дорково, общ. Ракитово Васил Коцев
АТРАКТИВЕН ИМОТ НА АТРАКТИВНА ЦЕНА РАЗПОЛОЖЕН НАД с. ДОРКОВО И НА 150-200м. ОТ КРЕПОСТТА "ЦЕПИНА . В БЛИЗОСТ ДО КРАСИВО ВИЛНО СЕЛИЩЕ . ИМОТЪТ Е С ПЛОЩ 7600м2 , НА АСФАЛТОВ ПЪТ , ДО ЕЛЕКТРОПРОВОД . МЯСТОТО И НЕВЕРОЯТНАТА ГЛЕДКА ЗАРЕЖДАТ С ОПТИМИЗЪМ И ДАВАТ СИЛА НА ВСЕКИ УСПЯЛ ДА ГО ВИДИ . ПОДХОДЯЩА ИНВЕСТИЦИЯ СЪЩО ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ ИЛИ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС. Забележка : ЦЕНАТА 5/евро за кв.м. Е ПРИ ПРЕОТРЕДЕН ЗА СТРОИТЕЛСТВО ИМОТ . ПРИ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНАТА Е 5лв./м2
13.12.16 г., 7:25 homes.bg
7600.0 м²
38 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Дорково, общ. Ракитово Дежурен консултант Петкова
Парцела е до асвалтов път,до крепост Цепина. Разрешителното за строеж е за Вилна сграда с височина 10м. и 73кв.м. Крепост "Цепина" се намира на 1.5 км. северозападно от родопското с.Дорково,на височина 1136 м. Една от най посещаваните исторически забележителности в този дял на Родопите.Твърдината е била седалище на деспот Алексий Слав племенник на цар Калоян.Панорамата откриваща се от върха е уникална. В близост до с.Дорково се намира и палеонтопогично находище.където се издига красивата сграда на музея.
29.11.16 г., 16:08 homes.bg
2000.0 м²
26 000,00 лв

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Дорково, общ. Ракитово
Парцела е до асвалтов път,до крепост Цепина. Разрешителното за строеж е за Вилна сграда с височина 10м. и 73кв.м. Крепост "Цепина" се намира на 1.5 км. северозападно от родопското с.Дорково,на височина 1136 м. Една от най посещаваните исторически забележителности в този дял на Родопите.Твърдината е била седалище на деспот Алексий Слав племенник на цар Калоян.Панорамата откриваща се от върха е уникална. В близост до с.Дорково се намира и палеонтопогично находище.където се издига красивата сграда на музея.
29.11.16 г., 14:28 officespace.bg
26 000,00 лв

Парцел Ракитово

Ракитово местността "Тупавиците"
ИД 20118200402465 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62004.12.671 (шест, две, нула, нула, четири, точка, едно, две, точка, шест, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, община Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, п.к.4640, местност ТУПАВИЦИТЕ, с площ от 6000,00 (шест хиляди) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план: 238079, при съседи: 62004.12.681, 62004.15.91, 02837.11.1033, 62004.15.90, 62004.15.86, а с описание по акт за собственост, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ извън регулация, с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване”, в местността „Тупавиците”, целият имот с площ от 6.00 дка /шест/ декара, парцел № 079/седемдесет и девети/ от масив № 238 /двеста тридесет и осми/, съставляващ имот № 238079/двеста тридесет и осем хиляди седемдесет и девети/ в землище гр. Ракитово, който имот попада в отдел/подотдел 183/б, с вид на горите – иглолистна гора, при граници и съседи: имот № 238061- залесена територия на Община Ракитово; имот № 238130 – залесена територия на Община Ракитово; имот № 238066- залесена територия на Кирил Георгиев Кирилов и имот № 238065 – залесена територия на Атанас Белчев Тодоров. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 108 800 лв. (сто и осем хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
2.11.16 г., 14:26 targimot.com
6000.0 м²
108 800,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Поземлен имот с площ от 2537 кв.м. намиращ се на 500 м от град Ракитово в близост до ваканционно селище «Бор». Имотът е разположен до борова гора и граничи с горски поляни. Достъпът е целогодишен по асфалтов път, а захранванията с ток и вода са недалеко от имота. П рекрасните панорамни гледки към околните Родопски възвишения, екологично чистата природа и близостта до Цигов чарк и язовир Батак правят от имота, след смяна на предназначението на земята и отреждането му за строителни нужди, едно прекрасно място за изграждане на вилно селище или обособяване на малко имение в зависимост от нуждите и вижданията на бъдещият си собственик.
25.03.16 г., 15:09 icbproperties.com
2537.0 м²
45 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Ракитово
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-17 ... 3361 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, номер по
19.01.17 г., 17:08 targimot.com
3361.0 м²
9 360,00 лв
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-17 ... 3361 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, номер по
12.01.17 г., 18:27 targimot.com
3361.0 м²
9 360,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово
26.12.16 г., 16:37 bgoffers.com
1,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово
26.12.16 г., 16:34 bgoffers.com
1,00 лв

Етаж от къща Ракитово

Ракитово УЛ. ИВАН КЛИНЧАРОВ №23
УПИ ХIII-205 /парцел тринадесети-отреден за имот планоснимачен номер двеста и пети/, с приложена регулация за парцела ... . Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД С ЕИК 1218ххххх, представлявана ... , от квартал № 8 /осми/ по плана на гр. Ракитово, при граници: от запад – улица, от изток – УПИ III-203, от север УПИ ХIV
22.12.16 г., 15:52 targimot.com
120.0 м²
31 429,00 лв

Къща Ракитово

Ракитово ул. „Борова гора” № 10
съгласно нотариален акт за собственост, както следва: Недвижим имот, находящ се в гр. Ракитово, ул. „Борова гора” № 10 ... четвърти-отреден за имот планоснимачен номер хиляда и двадесети/, за който парцел регулацията е приложена, от квартал № 91 ... , шест, четири, две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик
17.12.16 г., 6:17 targimot.com
83.0 м²
105 000,00 лв
Продава се УПИ с площ от 705м2 в местноста Цигов Чарк (курорт "Язовир Батак"), до път. Имотът има ток и вода ... покрай парцела.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Цигов чарк се намира на 7 km от град Ракитово и на 7 km от град Батак, на 19 км от ... Велинград и на 43 км от Пазарджик. Курортът предлага възможности за лов и риболов, водни спортове и забавления. Курортен
28.08.16 г., 18:16 address.bg
705.0 м²
18 406,00 €
Парцел от 2734 кв.м в регулация с виза за вилно застрояване в курорта Цигов Чарк. Намира се след контра стената ... южно изложение. Курорта Цигов Чарк отстои на 7км. от гр. Батак и гр. Ракитово и на 15км. от СПА столицата на Балканите гр. Велинград.
28.08.16 г., 15:44 address.bg
68 350,00 €

Оферти с.Цигов чарк Парцел

Пазарджик / с.Цигов чарк
Допълнителна информация Продава се парцел в регулация в к.Цигов Чарк с целогодишен достъп по асфалтов път от две страни ... спортове, конна езда и риболов. Намира се на 7км от гр.Батак, на 7 км. от гр. Ракитово, на 23км. от гр. Пещера и на 27 ... км. от СПА центъра на България - гр. Велинград. Района е много подходящ за исторически туризъм. В близост има още няколко
16.06.16 г., 11:27 imoti.bg
4000.0 м²
400 000,00 лв