Земеделска земя Манастир

Манастир с. МАНАСТИР, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА
1. 340 кв.м.ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, цялото с площ от 590 кв.м., включено в УПИ № XVII - 254, в кв. 1 по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ № XVI - 251, УПИ № I - 254, УПИ № II - 253 и УПИ № XV - 250 2. НИВА, съставляваща имот № 076012 с площ от 1,543 дка, находяща се в землището на с. Манастир, м- ст „Кайряка“ с ЕКАТТЕ 46975, общ. Провадия, обл. Варна, категория на земята при неполивни условия - Четвърта, при граници и съседи: имот № 076014 - Нива на Димитър Маринов Димитров, имот № 076010 - Нива на неидентифициран собственик, имот № 000126 - Дере, овраг, яма на Община Провадия и имот № 076013 - Нива на неидентифициран собственик
27.10.16 г., 21:39 targimot.com
1340.0 м²
1 710,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Манастир, общ. Провадия
Дворно място с.Манастир,обл.Варна,централна част,комуникации на граница.
15.07.16 г., 20:01 officespace.bg
10 000,00 лв

Парцел в село Добрина

Варна и област Провадия Добрина
Парцелът се намира в покрайнините на селото, няма ток и вода.
2.04.16 г., 3:21 555.bg
2000.0 м²
7 000,00 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Манастир, общ. Провадия Женя Петрова
Дворно място с.Манастир,обл.Варна,централна част,комуникации на граница.
25.03.16 г., 15:06 homes.bg
1000.0 м²
10 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Провадия
., съставляващо имот /парцел/ № 133 /сто тридесет и три/ в кв. 58 /петдесет и осем/ по плана на село Житница, общ. Провадия ... , обл. Варна, при граници: улица, поземлени имоти /парцели/ №№ І 132, ІІІ 135, ІV 134, за които са отредени упи ХІ-133 ... РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
16.01.17 г., 17:47 targimot.com
1780.0 м²
21 300,00 лв
МЯСТО на площ от 2520 / две хиляди петстотин и двадесет / кв.м., парцел ІХ - 144 / девети за сто четиридесет и четвърти ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , всеки ... до 23.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време
11.01.17 г., 18:47 targimot.com
113.0 м²
10 500,00 лв

Ресторант, 200m 2 (продажба)

с.Блъсково, общ. Провадия
, санитарни помещения,овощна градина. Язовира разполага с всички разрешителни за ползване. Разположен е на собствена земя с ... сменен статут. Селото се намира на 62 км. южно от гр. Варна. Пътят до там минава през красиви местности гора. Тих , спокоен район с изключителни възможности за бизнес.
29.12.16 г., 5:48 officespace.bg
160 000,00 €

Къща ПРОВАДИЯ

ПРОВАДИЯ гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. Камчия 27
Дворно място, нах. се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. Камчия 27 с площ от 250 кв.м. в парцел ХІ – 2431 ... , Димитър Добрев и Борис Добрев – нах. се в кв. 144 по плана на гр. Провадия НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 28 800 /двадесет и осем хиляди и осемстотин/ лева
21.12.16 г., 20:15 targimot.com
250.0 м²
28 800,00 лв

Тристаен апартамент ПРОВАДИЯ

ПРОВАДИЯ гр. Провадия, ул. Дунав № 33
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Апартамент № 10, находящ се в гр. Провадия, ул. Дунав № 33, в сградата на бившата ЖСК ... Ангелов Янков и отгоре- тавански помещения, заедно с Маза № 6, с площ от 9,80 кв.м., с граници: земя, улица, маза № 5
21.12.16 г., 19:35 targimot.com
87.0 м²
28 050,00 лв

Парцел, 2050m 2 (продажба)

с.Комарево, област Варна Стела Стефанова
СТРАХОТНА ОФЕРТА!!! ПРОДАВА СЕ ГОЛЯМ ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ!!! ТОК И ВОДА В ИМОТА!!! ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ... СГРАДА В ПАРЦЕЛА С ЦЕЛ ЖИЛИЩНИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ !!! На Вашето внимание представяме голям парцел в регулация с квадратура ... от 2050 кв.м., локализиран в спокойно място с уникална гледка. В близост е до гр. Провадия и е само на 60 км от морската
5.12.16 г., 1:18 homes.bg
2050.0 м²
17 000,00 €
Eдноетажна къща с красив панорамен изглед в село на 7 км от Провадия и 33км от Варна Предлагаме Ви НОВА ЕДНОЕТАЖНА ... КАМЕННА КЪЩА В КРАСИВОТО СЕЛО ПЕТРОВ ДОЛ, само на 33 км. от гр. Варна. Жилищна площ - 104 кв. м. , парцел - 1497 кв. м ... осветление в хола; облицована и оборудвана баня; монтиран ел. бойлер в края на коридора с изводи за пералня; СОТ. Масивна
2.12.16 г., 15:35 bazar.bg
104.0 м²
46 990,00 €

Парцел, 2050m 2 (продажба)

с.Комарево, област Варна
СТРАХОТНА ОФЕРТА!!! ПРОДАВА СЕ ГОЛЯМ ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ!!! ТОК И ВОДА В ИМОТА!!! ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ... СГРАДА В ПАРЦЕЛА С ЦЕЛ ЖИЛИЩНИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ !!! На Вашето внимание представяме голям парцел в регулация с квадратура ... от 2050 кв.м., локализиран в спокойно място с уникална гледка. В близост е до гр. Провадия и е само на 60 км от морската
1.12.16 г., 18:40 officespace.bg
17 000,00 €
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:06 targimot.com
97289.0 м²
508 851,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:04 targimot.com
18045.0 м²
53 931,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:04 targimot.com
6840.0 м²
20 442,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
14578.0 м²
43 569,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
3698.0 м²
18 052,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:03 targimot.com
165878.0 м²
520 556,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:02 targimot.com
4595.0 м²
13 458,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:02 targimot.com
5606.0 м²
16 755,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
16792.0 м²
83 645,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
37730.0 м²
118 404,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
17251.0 м²
51 558,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
1400.0 м²
6 624,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:01 targimot.com
6665.0 м²
19 920,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
81610.0 м²
256 107,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
18014.0 м²
89 732,00 лв
- земеделска територия , съставляващо поземлен имот със стар номер 062011 / нула шест две нула едно едно / по плана за ... до 26.01.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПРОВАДИЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време ... " , седма категория на земята , с трайно предназначение - земеделска територия, съставляващо поземлен имот със стар номер
23.11.16 г., 19:00 targimot.com
74842.0 м²
391 446,00 лв