недвижим имот, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 57491.4.413 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и еднo, точка, четири, точка, четиристотин и тринадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД – 18-36/29.04.2009г.на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ от 1 004 кв.м. /хиляда и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: местност БАТА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, номер по предходен план: няма, съседи: 57491.4.576, 57491.4.119, 57491.4.412, 57491.4.117.
Вчера в 18:20 targimot.com
1004.0 м²
1 800,00 лв
недвижим имот, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 57491.4.412 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и еднo, точка, четири, точка, четиристотин и дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД – 18-36/29.04.2009г.на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ от 1 005 кв.м. /хиляда и пет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: местност БАТА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, номер по предходен план: няма, съседи: 57491.4.117, 57491.4.413, 57491.4.119, 57491.4.305, 57491.4.302.
Вчера в 18:19 targimot.com
1005.0 м²
1 800,00 лв

Земеделска земя Бата

Бата ОБЩИНА ПОМОРИЕ, МЕСТНОСТТА "НОВОТО МЯСТО"
ИМОТ с номер 024219, находящ се в землището на с.Бата, общ. Поморие, ЕКАТТЕ 02810, с площ от 2.521 дка; Начин на трайно палзване – лозе; Вид собственост – частна; Категория на земята при неполивни условия – четвърта. Имотът е образуван от имот № 024107. Имотът се намира в местността „Новото място“ , при граници и съседи : Имот № 000196 – Полски път на Община Поморие. Имот № 024220 – Лозе на Иванка Колева Атанасова. Имот № 000046 – Полски път на Община Поморие. Имот № 024106 – Лозе на „Омега Агро инвест“ ЕАД.
19.01.17 г., 18:22 targimot.com
2521.0 м²
2 148,00 лв

Земеделска земя ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ м-ст Божурите
Предишни търгове на този имот
17.01.17 г., 18:17 targimot.com
6050.0 м²
75 000,00 лв

Земеделска земя ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ м-ст Божурите
Предишни търгове на този имот
17.01.17 г., 18:16 targimot.com
4706.0 м²
50 000,00 лв

Земеделска земя ПОМОРИЕ

ПОМОРИЕ местност Заешка поляна
Предишни търгове на този имот
5.01.17 г., 18:09 targimot.com
501.0 м²
503,00 лв

Парцел, 10000m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие
Продава атрактивен парцел в местността "Лахана", I линия с лице на асфалтов път
5.01.17 г., 9:51 officespace.bg
260 000,00 €

Парцел, 450m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие
Продава изгодно парцел в регулация в гр.Каблешково
5.01.17 г., 9:44 officespace.bg
13 000,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие
Продава парцел в регулация и ПУП в района на малкото езеро, в съседство до нови сгради.Кинт 2, плътност на застрояване 70 %, плътност на озеленяване 30 %.Атрактивно място,отлична инвестиция!Договаряне
5.01.17 г., 9:26 officespace.bg
95 000,00 €

Парцел, 400m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие
Продава парцел в регулация в района на малкото езеро, в съседство до нови сгради.Атрактивно място,отлична инвестиция!Договаряне
5.01.17 г., 9:26 officespace.bg
62 000,00 €

Парцел, 700m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие
Продава 700 кв.м парцел със стара къща
5.01.17 г., 9:06 officespace.bg
25 000,00 €

Парцел, 700m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие
Продава парцел със стара къща и постройки в гр.Каблешково
5.01.17 г., 9:06 officespace.bg
26 000,00 €

Парцел, 450m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава изгодно парцел в регулация в гр.Каблешково
4.01.17 г., 12:51 homes.bg
450.0 м²
13 000,00 €

Парцел, 400m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава парцел в регулация в района на малкото езеро, в съседство до нови сгради.Атрактивно място,отлична инвестиция!Договаряне
4.01.17 г., 12:51 homes.bg
400.0 м²
62 000,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава парцел в регулация и ПУП в района на малкото езеро, в съседство до нови сгради.Кинт 2, плътност на застрояване 70 %, плътност на озеленяване 30 %.Атрактивно място,отлична инвестиция!Договаряне
4.01.17 г., 12:49 homes.bg
600.0 м²
95 000,00 €

Парцел, 10000m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава атрактивен парцел в местността "Лахана", I линия с лице на асфалтов път
4.01.17 г., 12:01 homes.bg
10000.0 м²
260 000,00 €

Парцел, 700m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава 700 кв.м парцел със стара къща
4.01.17 г., 11:24 homes.bg
700.0 м²
25 000,00 €

Парцел, 700m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие Светлин Братанов
Продава парцел със стара къща и постройки в гр.Каблешково
4.01.17 г., 10:47 homes.bg
700.0 м²
26 000,00 €

Земеделска земя, 1600m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Атанас Шарденов
П-л 1 600 кв.м в м-с Мочурището гр. Поморие Гр. Поморие м-с Мочурището, п-л 1600 кв. на 500 м. от шосето Поморие-Бургас и морето. Равен, до парцела минава ток, ВиК, мръсна канализация. Парцела е предназначен за ниско строителство до 10 м. Панорама море. Цена 4 ев/км.м Цена 6400 евро gsm: 0889689199 Атанас Шарденов
2.01.17 г., 19:04 homes.bg
1600.0 м²
6 500,00 €

Земеделска земя, 17000m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Атанас Шарденов
Предлагаме за продажба лозови насъждения 17000 кв.м в м-с Бата Лозето е обработваемо, излаз на черен път, на около 400-500 м от шосето гр. Поморие-гр.Бургас. цена 5 лв/кв.м цена 85 000 лева www.as67.portalre.net
2.01.17 г., 19:04 homes.bg
17000.0 м²
85 000,00 лв

Земеделска земя, 7900m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Атанас Шарденов
п-л 7900 кв.м в м-с Лахана по статут нива трета категория, с лице на магистралата гр. Поморие и гр. Бургас от една страна и от другата на афалтиран път водещ на 300м до морето.Местност Лахана, която се намира край пътя Бургас-Слънчев бряг, след квартал Сарафово, е с живописен изглед към морето. Атрактивният район дава възможност на Поморие да расте, дадено е ниско застрояване, до 10 метра височина, съобразено е със Закона за Черноморското крайбрежие. Там се предвиждат частни имения, а не големи хотелски комплекси в Общия устройствен план на общината, който в момента е в процес на изработка. Цена 45 ев/кв.м Цена 355 500 евро gsm: 0889689199 Атанас Шарденов
2.01.17 г., 19:03 homes.bg
7900.0 м²
355 500,00 €

Земеделска земя, 10000m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Атанас Шарденов
П-л 10 000 кв.м в м-с Лахана гр. Поморие първа линия море Предлагаме за продажба п-л 10000 кв.м в м-с Лахана гр. Поморие. Имота е първа линия море, с лице към морето 45м и дълж. 220 м. Местноста е между гр. Поморие и кв. Сарафово, с живописен изглед към морето. Урбанизиран район, с влизане в градоустройственият район на гр. Поморие. Атрактивният район дава възможност на Поморие да расте, дадено е ниско застрояване, до 10 метра височина, съобразено е със Закона за Черноморското крайбрежие. Там се предвиждат частни имения, а не големи хотелски комплекси в Общия устройствен план на общината, който в момента е в процес на изработка. Близко до парцела е построено Вилно селище „Majestic sea village” Цена 45 евро Цена 450 000 евро www.as67.portalre.net e-mail: *** gsm: 0889689199 Атанас Шарденов
2.01.17 г., 19:03 homes.bg
10000.0 м²
450 000,00 €

Земеделска земя, 9851m 2 (продажба)

гр.Каблешково, общ. Поморие Атанас Шарденов
П-л 9 851 кв.м м-с Козарева могила в гр. Каблешково за инвестиция Гр. Каблешково Община Поморие, нива в м-с Козарева могила от 9.851 дка трета категория. Нивата е на 1100м от шосето гр. Каблешково – с. Ахелой. Намира се в атрактивен район, изключително красива панорама. Близките парцели за изкупени с променени статути. Изключително атрактивен парцел за инвестиция, строителство на ваканционни къщи, казина, магазини, ресторанти между 20-30 къщи. Разрешино строителство до 10м и и плътност 30-50%. Лице на черен 35м и държ 250 м.. гр. Каблешково се намира с югоизточната част на страната и туристичиска дистанция от 15 км. до к.к Слънчев бряг и 12 км. от гр. Поморие. На 15 км. от Летище Бургас и 20 км. от админастративен център Цена 4 лв/дек Цена 39 400 лв www.as67.portalre.net
31.12.16 г., 6:38 homes.bg
9851.0 м²
39 400,00 лв

Земеделска земя, 10000m 2 (продажба)

гр.Поморие, общ. Поморие Атанас Шарденов
Гр. Каблешково, община Поморие, 10000 кв.м в м-с Двете чешми. Парцела е с промен статут в регулация . На 12 км от к.к Слънчев бряг и морето. Поради високият интерес от туристи с хазартна цел парцела е подходящ за строителство за комплекс с хотелска част, ресторант, казина, магазини и др. Висока панорама, великолепна гледка към к.к Слънчев бряг. На 20 км. от админастративен център гр. Бургас и 15 км. от Летище Бургас. Цена 4 ев /кв.м Цена 40000 евро www.as67.portalre.net e-mail:***
31.12.16 г., 6:37 homes.bg
10000.0 м²
40 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Поморие
1 2 3 4 5 6