Парцел ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД.Ч. ОТ ИМОТА 1). ½(една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.557, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 401,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 557, квартал: 43, парцел: І, Съседи: 56126.601.558; 56126.601.236; 56126.601.562; 56126.601.237 Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31 Описание по стар идентификатор: ½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Начална цена 4 800лв. /четири хиляди и осемстотин лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
3.04.17 г., 17:07 targimot.com
401.0 м²
4 800 лв

Земеделска земя, 12908m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
RE/MAX Infinity Ви предлага нива в землището на община Петрич. Местност ЧЕШМЕ УВАСИ, площа на земеделската земя е 12908 кв.м..Имота се намира в близост до асфалтов път, поливен канал, непосредствено преди с. Митиново. Може да се направи сондаж за вода защото има подпочвени води. Нивата е подходяща за трайни насаждения, лозов масив, оранжерии и др..
3.04.17 г., 21:53 officespace.bg
8 700 €

Парцел, 5150m 2 (продажба)

с.Чучулигово, общ. Петрич
RE/MAX Infinity продава парцел с площ от 5150кв.м. с разрешено 50% застрояване на 10м. височина, с 90м. лице на пътя между с.Марино поле и с.Чучулигово, на 2км. от КПП-Кулата и Автомагистрала "Струма". В този парцел има сонда. До него има ток и вода. Цената му е 103000евро. До този се продава и друг парцел с площ 13350кв.м. в регулация. Начин на трайно ползване Рибарник с разрешено 10 % застрояване. Парцелът е разположен по дължина на пътя /с лице 220м./ между селата Марино поле и Чучулигово. Цената му е 133500евро. АКО СЕ ЗАКУПЯТ И ДВАТА ПАРЦЕЛА КУПУВАЧЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО БОНУС-ПОДАРЪК И ПАРЦЕЛ ОТ СЕДЕМ ДЕКАРА, КОЙТО СЕ НАМИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ТЯХ. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:882881794
9.03.17 г., 15:32 officespace.bg
103 000 €

Парцел, 304m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
RE/MAX Infinity продава парцел с площ 304 кв.м. Разположението му е много удобно с лице на три улици. Парцелът се намира в най-добрия квартал на града, близо центъра, училища, детска градина, детска площадка, природен парк "Беласица", магазини, заведения и същевременно на тихо място. Около него има новопостроени еднофамилни къщи. Двете успоредни улици, с които граничи са асфалтирани. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:882881794
14.03.17 г., 10:05 officespace.bg
33 300 €

Парцел, 13350m 2 (продажба)

с.Чучулигово, общ. Петрич
RE/MAX Infinity продава парцел с площ 13350кв.м. в регулация. Начин на трайно ползване Рибарник с разрешено 10 % застрояване. Парцелът е разположен по дължина на пътя /с лице 220м./ между селата Марино поле и Чучулигово, на 2км. от КПП-Кулата и Автомагистрала "Струма". До този се продава и друг парцел с площ от 5150кв.м. с разрешено 50% застрояване на 10м. височина, с 90м. лице на пътя между с.Марино поле и с.Чучулигово. В този парцел има сонда. До него има ток и вода. Цената му е 103000евро. АКО СЕ ЗАКУПЯТ И ДВАТА ПАРЦЕЛА КУПУВАЧЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО БОНУС-ПОДАРЪК И ПАРЦЕЛ ОТ СЕДЕМ ДЕКАРА, КОЙТО СЕ НАМИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ТЯХ. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:882881794
9.03.17 г., 15:23 officespace.bg
130 000 €

Земеделска земя, 3168m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
Асфалтиран път RE/MAX Infinity продава парцел с площ 3168 кв.м. с 40 м. лице на международен път Петрич- Златарево, на 4 км. от гр. Петрич. Парцелът се състои от два с площ от 1584 кв.м. всеки, които могат да се продават по отделно. След преотреждане е много добър за промишлено или друго строителство. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:0882881794
14.03.17 г., 10:36 homes.bg
3168.0 м²
16 400 €

Земеделска земя, 3168m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
RE/MAX Infinity продава парцел с площ 3168 кв.м. с 40 м. лице на международен път Петрич- Златарево, на 4 км. от гр. Петрич. Парцелът се състои от два с площ от 1584 кв.м. всеки, които могат да се продават по отделно. След преотреждане е много добър за промишлено или друго строителство. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:0882881794
14.03.17 г., 10:03 officespace.bg
16 400 €

Парцел, 50475m 2 (продажба)

с.Кромидово, общ. Петрич
RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 50.475 кв.м. в землището на с.Кромидово, общ.Петрич, област Благоевград. Имота се намира на 150 м отстояние от минерален извор в местността '' Реката'', от северозападната страна граничи с Мелнишката река. Начина на трайно позлване на поземления имот от пасища, мера, нива е променен в друга селскостопанска територия. Предназначението на земята ще се промени, според това какво иска да изгради в имота бъдещия купувач. Селището се намира на 19 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, на 25 км. Източно от гр.Петрич, на 167 км. Югоизточно от гр. София, на 13 км. северно от българо- гръцката граница при с. Кулата. Най-голямото богатство на местността е наличието на три термални находища с изключителни лечебни характеристики. Минералната вода е гореща (43C), отговаряща на изискванията за курортните ресурси и курортни местности. Кромидово се намира в западните части на полите на Пирин планина, на 175 м. надморска височина. Района е благоприятен за отглеждането на земедлски култури, трайни насаждения, както и за развитието на СПА и екотуризъм в района. От извесните български туристически обекти в района са Мелник – най – малкия град в България, Роженският манастир и местността Рупите – където е живяла българската пророчица Ванга. Имота със своята площ от 50.475 кв.м. е подходящ за изграждането на СПА комплекс.
7.03.17 г., 19:02 officespace.bg
103 000 €

Парцел, 5150m 2 (продажба)

с.Чучулигово, общ. Петрич
Вода Асфалтиран път RE/MAX Infinity продава парцел с площ от 5150кв.м. с разрешено 50% застрояване на 10м. височина, с 90м. лице на пътя между с.Марино поле и с.Чучулигово, на 2км. от КПП-Кулата и Автомагистрала "Струма". В този парцел има сонда. До него има ток и вода. Цената му е 103000евро. До този се продава и друг парцел с площ 13350кв.м. в регулация. Начин на трайно ползване Рибарник с разрешено 10 % застрояване. Парцелът е разположен по дължина на пътя /с лице 220м./ между селата Марино поле и Чучулигово. Цената му е 133500евро. АКО СЕ ЗАКУПЯТ И ДВАТА ПАРЦЕЛА КУПУВАЧЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО БОНУС-ПОДАРЪК И ПАРЦЕЛ ОТ СЕДЕМ ДЕКАРА, КОЙТО СЕ НАМИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ТЯХ. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:882881794
7.03.17 г., 18:53 homes.bg
5150.0 м²
103 000 €

Парцел, 13350m 2 (продажба)

с.Чучулигово, общ. Петрич
Асфалтиран път RE/MAX Infinity продава парцел с площ 13350кв.м. в регулация. Начин на трайно ползване Рибарник с разрешено 10 % застрояване. Парцелът е разположен по дължина на пътя /с лице 220м./ между селата Марино поле и Чучулигово, на 2км. от КПП-Кулата и Автомагистрала "Струма". До този се продава и друг парцел с площ от 5150кв.м. с разрешено 50% застрояване на 10м. височина, с 90м. лице на пътя между с.Марино поле и с.Чучулигово. В този парцел има сонда. До него има ток и вода. Цената му е 103000евро. АКО СЕ ЗАКУПЯТ И ДВАТА ПАРЦЕЛА КУПУВАЧЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО БОНУС-ПОДАРЪК И ПАРЦЕЛ ОТ СЕДЕМ ДЕКАРА, КОЙТО СЕ НАМИРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО ТЯХ. RE/MAX е реномирана компания от световна величина и е такава не просто заради най-големия обем продажби, които реализира, а заради доверието, което ние нейните агенти имаме сред клиентите си. Аз като брокер съм до вас във всеки един момент по време на покупката, а и след това. Допълнителните услуги, които мога да предложа като бонус, включват съдействие при банкови институции и получаване на одобрение за ипотечен кредит, съдействие при застраховка на движимо и недвижимо имущество, информация за довършителни и ремонтни дейности и съответно контакти с лица и фирми, които могат да ги извършат. ОБАДЕТЕ МИ СЕ! GSM:882881794
7.03.17 г., 18:55 homes.bg
13350.0 м²
130 000 €

Парцел, 6587m 2 (продажба)

с.Марикостиново, общ. Петрич
Асфалтиран път RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 6 587 кв.м. в землището на с.Марикостиново, общ.Петрич, област Благоевград. Имота се намира на 200 м отстояние от ‘’ Специализирана болница за рехабилитация’’ в с.Марикостиново. С лице 185 метра на Международен път Е-79 в близост до отбивката която се включва в Магистрала ‘’Струма’’. Парцела е със сменено предназначение от земеделска земя на урегулиран поземлен имот с влязло в сила разрешително за строеж на Логистичен център, автосервиз , складове, офиси, кафе – аперитив. Подробен устроиствен план позволява се да се застрои едноетажна постройка със застроена площ от 1500 кв.м..Имота е ограден отвсякъде с бетонни колове и мрежа, в дъното е изградена подпорна стена защото има лека денивелация. Парцела с всички необходими документи за да започне строителство бъдещия купувач. Урегулирания поземлен имот е подходящ за изграждане на производствени, складови, логистични и търговски помещения. Село Марикостиново се намира на 16 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, 12 км. източно от гр.Петрич, на 175 км. югоизточно от гр. София и на на 6 км. северно от българо- гръцката граница при ГПП - Кулата. При сериозен интерес цената подлежи на коментар.
6.03.17 г., 12:44 homes.bg
6587.0 м²
199 500 €

Парцел, 6587m 2 (продажба)

с.Марикостиново, общ. Петрич
RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 6 587 кв.м. в землището на с.Марикостиново, общ.Петрич, област Благоевград. Имота се намира на 200 м отстояние от ‘’ Специализирана болница за рехабилитация’’ в с.Марикостиново. С лице 185 метра на Международен път Е-79 в близост до отбивката която се включва в Магистрала ‘’Струма’’. Парцела е със сменено предназначение от земеделска земя на урегулиран поземлен имот с влязло в сила разрешително за строеж на Логистичен център, автосервиз , складове, офиси, кафе – аперитив. Подробен устроиствен план позволява се да се застрои едноетажна постройка със застроена площ от 1500 кв.м..Имота е ограден отвсякъде с бетонни колове и мрежа, в дъното е изградена подпорна стена защото има лека денивелация. Парцела с всички необходими документи за да започне строителство бъдещия купувач. Урегулирания поземлен имот е подходящ за изграждане на производствени, складови, логистични и търговски помещения. Село Марикостиново се намира на 16 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, 12 км. източно от гр.Петрич, на 175 км. югоизточно от гр. София и на на 6 км. северно от българо- гръцката граница при ГПП - Кулата. При сериозен интерес цената подлежи на коментар.
6.03.17 г., 12:16 officespace.bg
199 500 €

Парцел, 50475m 2 (продажба)

с.Кромидово, общ. Петрич
Вода Асфалтиран път RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 50.475 кв.м. в землището на с.Кромидово, общ.Петрич, област Благоевград. Имота се намира на 150 м отстояние от минерален извор в местността '' Реката'', от северозападната страна граничи с Мелнишката река. Начина на трайно позлване на поземления имот от пасища, мера, нива е променен в друга селскостопанска територия. Предназначението на земята ще се промени, според това какво иска да изгради в имота бъдещия купувач. Селището се намира на 19 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, на 25 км. Източно от гр.Петрич, на 167 км. Югоизточно от гр. София, на 13 км. северно от българо- гръцката граница при с. Кулата. Най-голямото богатство на местността е наличието на три термални находища с изключителни лечебни характеристики. Минералната вода е гореща (43C), отговаряща на изискванията за курортните ресурси и курортни местности. Кромидово се намира в западните части на полите на Пирин планина, на 175 м. надморска височина. Района е благоприятен за отглеждането на земедлски култури, трайни насаждения, както и за развитието на СПА и екотуризъм в района. От извесните български туристически обекти в района са Мелник – най – малкия град в България, Роженският манастир и местността Рупите – където е живяла българската пророчица Ванга. Имота със своята площ от 50.475 кв.м. е подходящ за изграждането на СПА комплекс.
6.03.17 г., 13:45 homes.bg
50475.0 м²
103 000 €

Земеделска земя ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ м."Тумби" в землището на гр.Петрич
Поземлен имот с идентификатор 56126.314.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр.Петрич, п.к. 2850, ул."Неизвестна", местност "ТУМБИ", с площ: 1000 кв.м., трайно предназнаение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, съседи: 56126.314.7, 56126.308.52, 56126.314.9, 56126.314.4, съгласно справка на СГКК, който имот е идентичен с ЛОЗЕ с площ от 1,000 дка /един декар/, пета категория, в местността "ТУМБИ", представляващо имот № 314008 /триста и четиридесет хиляди и осем/ по плана на земеразделяне на землището на град Петрич с ЕКНМ 56126, при граници: имот № 314004 - лозе на наследниците на Елена Мария и Мария и Борис Д. Атанасоти, имот № 314009 - лозе на Божия Миланова Велкова, имот № 000428 - полски път на Общинска собственост и имот № 314007 - лозе на Иван Миланов Коджастоянов.
14.02.17 г., 6:34 targimot.com
1000.0 м²
1 320 лв

Парцел, 4635m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
Продава се парцел с ПУП - 4 635 кв.м. в близост до Метан станция и Бетонов възел гр. Петрич. Теренът е равен, в близост до път, река, до парцела има трафопост и друга сграда/склад. Подходящо за: производствено-складова и търговска дейност, склад, магазин и дърводелски цех. Цена: 25 000 Евро Обява номер: 911
9.02.17 г., 19:31 officespace.bg
21 000 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 4009кв.м. в землището на с.Марикостиново, общ.Петрич, област Благоевград. Парцела се намира в местност ‘’ Цвиковица’’ и е със сменено предназначение от земеделска земя в урегулиран поземлен имот. Изготвения предварителен проект позволява, ниско свободно застрояване на три халета с обща площ 1500 кв. м.. Имота е преотреден за складове на промишлени стоки. . Село Марикостиново се намира на 16 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, 12 км. източно от гр.Петрич, на 175 км. югоизточно от гр. София и на на 6 км. северно от българо- гръцката граница при ГПП - Кулата.
9.02.17 г., 15:56 officespace.bg
45 000 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
Вода RE/MAX Infinity Ви предлага парцел с площ 4009кв.м. в землището на с.Марикостиново, общ.Петрич, област Благоевград. Парцела се намира в местност ‘’ Цвиковица’’ и е със сменено предназначение от земеделска земя в урегулиран поземлен имот. Изготвения предварителен проект позволява, ниско свободно застрояване на три халета с обща площ 1500 кв. м.. Имота е преотреден за складове на промишлени стоки. . Село Марикостиново се намира на 16 км. южно от балнео-климатичен курорт Сандански, 12 км. източно от гр.Петрич, на 175 км. югоизточно от гр. София и на на 6 км. северно от българо- гръцката граница при ГПП - Кулата.
9.02.17 г., 17:11 homes.bg
4000.0 м²
45 000 €

Къща с парцел 1070кв.м. с.Тополница

Благоевград и област Петрич Тополница Няма
Продава се къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв.м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ’Струма’и до Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
7.02.17 г., 15:48 555.bg
3 стаи
70.0 м²
26 068 лв
Имотът, който Ви предлагаме за продажба се намира в Община Петрич, съвсем близо до р. Струма. Теренът е с площ от 8991 кв.м, четвърта категория и е с лице на полски път- 90м. Целият е ограден с мрежа. В непосредствена близост е разположен стълб с напрежение 20kW. Акценти:
8.02.17 г., 16:59 mirela.bg
8991.0 м²
12 300 €

Парцел, 638m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
Асфалтиран път RE/MAX Infinity Ви предлага урегулиран поземлен имот с площ 638 кв.м. намиращ се в един от предпочитаните квартали на град Петрич. Парцела е с правилна форма с лице на асфалтовия път от 16 метра. Ток, вода и канализацията до имота. С възможност да се застрои четири етажна жилищна сграда. Местоположението на парцела е в близост до Първо Основно Училище ‘’ Кочо Мавродиев’’, детска градина, православен храм ‘’Свети Георги’’. Изключителното предимство на този имот е близостта с планина Беласица, разположен на тихо и спокойно място с невероятни гледни откриващи се към планините.
16.01.17 г., 15:26 homes.bg
638.0 м²
39 900 €
1/3 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56126.157.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70 / 14.12.2010 год., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр.Петрич 2850, ул.”Неизвестна”, местност ”КАРАЧАЛИ”, с площ от 5703 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; при съседи: с идентификатори 56126.157.4; 56126.158.52; 56126.157.14; 56126.109.50 и 56126.157.1, който имот е идентичен по Решение № 2624 на Поземлена Комисия гр.Петрич, вписано в Служба по вписванията гр.Петрич под дв.вх.№ 731 от 26.04.2013 год., том № 3; акт № 82; дело № 392, а именно: Нива с площ от 5.703 дка /пет декара и седемстотин и три кв.м./, пета категория, находяща се в местността"Карачали", представляваща имот № 157013 по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: № 157014 - нива на Марин Димов Цанев; имот № 000155 - полски път на Общинска собственост; имот № 157001 - нива на Димитър Димов Цанев; имот № 157004 - нива на Цвета Димова Трайкова; имот № 000183 - полски път Общинска собственост.
25.01.17 г., 18:26 targimot.com
1901.0 м²
1 124 лв

Парцел ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Цар Борис III" №31
1). ½(една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.557, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 401,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 557, квартал: 43, парцел: І, Съседи: 56126.601.558; 56126.601.236; 56126.601.562; 56126.601.237 Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” №31 Описание по стар идентификатор: ½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І, пл.№557, квартал 43, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 420,00кв.м., при съседи на имота: от изток – УПИ ІІ с пл.№552, от юг – УПИ ХІV с пл.№558, от запад – улица „Цар Борис“ и от север – улица с о.т. 137-о.т.138 Начална цена 6 000лв. /шест хиляди лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
25.01.17 г., 17:13 targimot.com
401.0 м²
6 000 лв

Земеделска земя, 5000m 2 (продажба)

с.Дрангово, общ. Петрич Владислав Качев
Ток Вода Асфалтиран път Продава се нива 5.000 дка с лице на главен път в с. Дрангово, гр. Петрич. Начин на трайно ползване: Полска култура. Категория на земята при неполивни условия: Пета. Намира се на ключово място в близост до Автокъща, автобусна спирка, хранителен магазин. Цена: по договаряне Обява номер: 867
17.01.17 г., 21:41 homes.bg
5000.0 м²
35 000 €

Парцел, 2220m 2 (продажба)

гр.Петрич, общ. Петрич
Вода Асфалтиран път RE/MAX Infinity Ви предлага поземлен имот със сграда намиращ се в землището на село Яворница. Площ на имота 2200 кв.м. с построена в южната част на имота масивна едноетажна сграда със застроена площ 400 кв.м. . Височината на сградата е четири метра . Имота е в края на селото има вода и канализация. Подходящ е за склад, производствено помещение и др.. Лесен и бърз достъп до асфалтовия път .
29.12.16 г., 12:16 homes.bg
2220.0 м²
20 000 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Петрич
1 2 3