Парцел Ястребово

Ястребово общ. ОПАН
ИМОТ № 065067, находящ се в землището на с. Ястребово с ЕКАТТЕ 87713, общ. Опан, в местността „ДЪЛГАТА КОРИЯ“, с начин на трайно ползване: залесена територия, с площ от 4.670 дка, отдел/подотдел 186/а, вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, при граници и съседи: имот № 065066 – залесена територия на насл. на Бенчо Тенев Воев, имот № 065074 – залесена територия на насл. на Желязко Стоилов Димов, имот № 030015 – нива на Дешка Нейкова Петкова, имот № 000350 – полски път на Община Опан.
13.12.16 г., 7:25 targimot.com
5.0 м²
1 000,00 лв

Земеделска земя Опан

Опан с.Опан, общ.Опан
Предишни търгове на този имот
25.10.16 г., 9:54 targimot.com
4954.0 м²
2 340,00 лв
Дворно място в с.Опан. Парцелът е с площ от 1275 кв.м. Без постройки, с лека денивелация. Достъпът се осъществява по черен път.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в с.Опан.Обади се СЕГА и цитирай този код 241084!
29.08.16 г., 13:44 address.bg
6 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Опан
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Княжевско, община Опан, представляващ урегулиран поземлен имот IV-220/четвърти за имот ... / по плана за същото село утвърден със Заповед № 55/11.05.1990 г., при граници: улица, УПИ V-219, УПИ XII-225, УПИ XIII-224 ... , залепен за стопанската постройка. 3. Малка стопанска сграда, полумасивна, изпълняваща функция на лятна кухня; 4
20.01.17 г., 17:10 targimot.com
1000.0 м²
23 280,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Княжевско, община Опан, представляващ урегулиран поземлен имот IV-220/четвърти за имот ... / по плана за същото село утвърден със Заповед № 55/11.05.1990 г., при граници: улица, УПИ V-219, УПИ XII-225, УПИ XIII-224 ... , залепен за стопанската постройка. 3. Малка стопанска сграда, полумасивна, изпълняваща функция на лятна кухня; 4
20.01.17 г., 17:07 targimot.com
1000.0 м²
23 280,00 лв
камък и керпич за тотален ремонт. Лице на две улици.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Село Венец е в община Опан и се наблюдава търсене ... на такива парцели за изграждането на фотоволтаници. Парцела е в непосредствена близост до стопанския двор.ПРЕДИМСТВА: Има
27.08.16 г., 4:16 address.bg
6 100,00 €
етажа. ПАРЦЕЛ: Къщата е построена на дворно място от 3255 квадратни метра. Мястото е равно, поддържано, има плодни ... Опан. Има училище, здравен пункт, аптека Съществува редовен транспорт до селата и градовете в района. Връзката с
27.08.16 г., 2:34 address.bg
100.0 м²
6 200,00 €
нуждае от основен ремонт и довършване. До къщата има масивен гараж за автомобил и лятна кухня. Прилежащият към къщата ... парцел с площ от 1690 кв.м. е равен, ограден и затревен с различни овощни и лозови насаждения в него, но не е поддържан и ... се нуждае от почистване.Непосредствено до този имот се намира друг празен парцел с площ от 964 кв.м. който е включен
25.03.16 г., 13:51 icbproperties.com
216.0 м²
5 650,00 €