Парцел, 5781m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Асфалтиран път Излиза на старото шосе, близо до чешмата; Номерът на парцела, съгласно скицата, е 501004 В началото на парцела, от страната на шосето, има два стълба за високо напрежение, лицева част 30м.
19.04.16 г., 20:21 homes.bg
5781.0 м²
20 000 лв

Парцел, 5781m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Излиза на старото шосе, близо до чешмата; Номерът на парцела, съгласно скицата, е 501004 В началото на парцела, от страната на шосето, има два стълба за високо напрежение, лицева част 30м.
14.03.16 г., 20:11 officespace.bg
20 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Омуртаг

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по ... /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА
17.04.17 г., 8:48 targimot.com
105.0 м²
58 350 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по ... /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА
8.02.17 г., 7:10 targimot.com
105.0 м²
54 928 лв