Парцел ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 29
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.356 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, одобрена със Заповед № РД—18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски“ № 29 с площ от 382 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 356, квартал 24, парцел VІІІ, при граници и съседи: имот с идентификатор № 53535.501.357, имот с идентификатор № 53535.501.3075, имот с идентификатор № 53535.501.3057, заедно с построените в него: 1/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.1, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 116 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищена сграда – еднофамилна; 2/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.2, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м. с предназначение: селскостопанска сграда; 3/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.3, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 10 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда; 4/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.356.4, разположена в гореописания поземлен имот, със застроена площ 25 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.
8.11.16 г., 1:12 targimot.com
382.0 м²
37 500,00 лв

Парцел, 5781m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Излиза на старото шосе, близо до чешмата; Номерът на парцела, съгласно скицата, е 501004 В началото на парцела, от страната на шосето, има два стълба за високо напрежение.
19.04.16 г., 20:21 homes.bg
5781.0 м²
20 000,00 лв

Парцел, 5781m 2 (продажба)

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг
Излиза на старото шосе, близо до чешмата; Номерът на парцела, съгласно скицата, е 501004 В началото на парцела, от страната на шосето, има два стълба за високо напрежение.
14.03.16 г., 20:11 officespace.bg
20 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Омуртаг

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по ... /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
105.0 м²
68 661,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Арда № 7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53535.501.759 с административен адрес гр. Омуртаг, ул.”Арда” № 7 и е с площ от 361,00 ... 759, кв.71, парцел ІV, ведно с построената в него сграда с идентификатор 53535.501.759.1 със застроена площ от 135 кв.м., бр. етажи 4, с предназначение жилищна сграда - еднофамилна.
16.11.16 г., 1:12 targimot.com
135.0 м²
90 450,00 лв

Етаж от къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Дунав № 19
. от масивна двуфамилна жилищна сграда, построена на основание отстъпено право на строеж върху парцел І-1240 в кв. 118 по ... плана на гр. Омуртаг с обща площ на парцела 350,00 кв.м. с прилижащата МАЗА с площ 12,00 лв., заедно със същата идеална част от общите части на сградата и правото на строеж.
8.11.16 г., 9:17 targimot.com
110.0 м²
35 400,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 26
на строеж върху общински парцел № VІ-225 по плана на гр. Омуртаг, с площ на имота от 513 кв.м. ... ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ДВА ГАРАЖА И СТУДИО НА ПЪРВИ ЕТАЖ, изградена в груб ... строеж, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 26 със застроена площ на сградата от 148,11 кв.м. и
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
148.0 м²
111 600,00 лв

Едностаен апартамент ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Тимок № 7, ет. 3, ап. 1
идентификатор № 53535.501.1131.1.13 , построен върху държавна земя, парцел ІV, кв. 69 по регулационния план на гр ... Недвижим имот - апартамент, находящ се в гр. Омуртаг, ул.”Тимок” №7, ет. 3, ап. 1 обособен като самостоятелен обект с ... . Омуртаг, състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ от 38.89 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 34 с полезна площ от
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
39.0 м²
11 880,00 лв

Етаж от къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Шар планина № 7
Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, ул. "Шал планина" №7, а именно: 1/4 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, парцел ІІ-846, в кв
24.10.16 г., 14:12 targimot.com
110.0 м²
9 600,00 лв