Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:11 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:09 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Земеделска земя, 18000m 2 (продажба)

с.Преселка, общ. Нови Пазар
Продавам много изгодно 18000 кв. м парцел със статут на земеделска земя близо до язовира в с. Преселка. Селото е част от община Нови пазар (област Шумен). Достъпът бърз и лесен по магистрала Хемус и по хубав асфалтов път към селото. Имотът граничи с регулацията в населеното място. Подходящ е за изграждане на вилно селище. РАЙОНЪТ е тих и спокоен, с хубава природа и чист въздух. В близост има няколко зарибени язовира и функциониращ ловен дом. Надморската височина е от 300 до 500 м. Представлявам доверително собствениците на имота и съм на разположение за допълнителни въпроси, предоставяне на нужната документация и организиране на срещи. Оферта: 273225 За жилищно строителство Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG.
13.01.17 г., 11:21 homes.bg
18000.0 м²
40 000,00 €

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР московска мера
1. ЛОЗЕ с площ от 15.068 дка /петнадесет дка и шестдесет и осем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116011 /едно едно шест нула едно едно/, при граници: лозе № 116012; пасище, мера № 000432, кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. ЛОЗЕ с площ от 4.233 дка /четири дка двеста тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116028 /едно едно шест нула две осем/, при граници: лозе № 116027; лозе № 116029, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. ЛОЗЕ с площ от 4.234 дка /четири дка двеста тридесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116024 /едно едно шест нула две четири/, при граници: лозе № 116023; лозе № 116025, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 4. ЛОЗЕ с площ от 11.291 дка /единадесет дка двеста деветдесет и един кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116016 /едно едно шест нула едно шест/, при граници: лозе № 116015; лозе № 116023, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път.. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 5. ЛОЗЕ с площ от 4.233 дка /четири дка двеста тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116023 /едно едно шест нула две три/, при граници: лозе № 116024; лозе № 116016, кад. № 000166 – полски път; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 6. ЛОЗЕ с площ от 11.290 дка /единадесет дка двеста и деветдесет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116015 /едно едно шест нула едно пет/, при граници: лозе №116016; лозе № 116001; лозе № 116014; лозе № 116019; кад. № 000166 – полски път; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 7. ЛОЗЕ с площ от 15.069 дка /петнадесет дка шестдесет и девет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116012 /едно едно шест нула едно две/, при граници: лозе №116011; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116008; пасище, мера № 000432. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 8. ЛОЗЕ с площ от 8.434 дка /осем дка четиристотин тридесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116020 /едно едно шест нула две нула/, при граници: лозе №116021; кад. № 000166 – полски път; лозе № 116029; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 9. ЛОЗЕ с площ от 2.451 дка /два дка четиристотин петдесет и един кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116025 /едно едно шест нула две пет/, при граници: лозе №116024; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116026; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 10. ЛОЗЕ с площ от 1.346 дка /един дка триста четиридесет и шест кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116017 /едно едно шест нула едно седем/, при граници: лозе №116018; лозе № 116013; землищна граница; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 11. ЛОЗЕ с площ от 8.433 дка /осем дка четиристотин тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116022 /едно едно шест нула две две/, при граници: лозе №116021; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116011; пасище, мера № 000432; лозе № 116009; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 12. ЛОЗЕ с площ от 1.346 дка /един дка триста четиридесет и шест кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116019 /едно едно шест нула едно девет/, при граници: лозе №116018; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116015; лозе № 116014. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 13. ЛОЗЕ с площ от 2.454 дка /два дка четиристотин петдесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116027 /едно едно шест нула две седем/, при граници: лозе №116026; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116028; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 14. ЛОЗЕ с площ от 2.135 дка /два дка сто тридесет и пет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116018 /едно едно шест нула едно осем, при граници: лозе №116017; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116019; лозе № 116014; лозе № 116013. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 15. ЛОЗЕ с площ от 11,278 дка /единадесет дка двеста седемдесет и осем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116021 /едно едно шест нула две едно/, при граници: лозе №116020; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116022; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 16. ЛОЗЕ с площ от 3.567 дка /три дка петстотин шестдесет и седем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116026 /едно едно шест нула две шест/, при граници: лозе №116025; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116027; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 17. ЛОЗЕ с площ от 4.232 дка /четири дка двеста тридесет и два кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116029 /едно едно шест нула две девет/, при граници: лозе №116028; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116020; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. А по кадастрална карта: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52009.116.30 /пет две нула нула девет точка едно едно шест точка три нула/ в Нови пазар, местност „ МОСКОВСКА МЕРА“; площ: 111094 кв.м /сто и единадесет хиляди деветдесет и четири кв.м/. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за електроенергийното производство. Съседи: № 52009.116.9; № 52009.116.8; № 52009.116.193; № 52009.116.433; № 52009.116.166; № 52009.116.432.
29.12.16 г., 18:03 targimot.com
111094.0 м²
363 200,00 лв

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

с.Стан, общ. Нови Пазар
Продава се овощна градина орехи с площ 12 декара 140 ореха и 100 овошки + инвентар трактор фургон и т.н. за повече информация 0893518066
29.12.16 г., 12:20 officespace.bg
30 000,00 лв

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР местността "Близките лозя"
¼ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НОВООБРАЗУВАН ИМОТ/ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ//не терасирани/ с площ от 935.16 кв.м. с идентификатор 52009.131.746, находящ се в град Нови Пазар, в местността „Близките лозя“, съставляващ по плана на същия град поземлен имот №746 от квартал 131, при граници: ПИ №745, ПИ №741 и от три страни път.
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
935.0 м²
750,00 лв

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

с.Стан, общ. Нови Пазар
Продава се овощна градина орехи с площ 12 декара 140 ореха и 100 овошки + инвентар трактор фургон и т.н. за повече информация 0893518066
13.12.16 г., 11:01 homes.bg
12000.0 м²
30 000,00 лв

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР м. Москова мера
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ПАЗАР, ОБЩ. НОВИ ПАЗАР, ОБЛ. ШУМЕН, С ЕКАТТЕ 52009, В МЕСТНОСТ „МОСКОВА МЕРА”, ЗЕМИ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, А ИМЕННО: 1. Лозе с площ 15,068дка, съставляващо имот № 116011, при граници: № 116012; № 000432; № 000193; 2. Лозе с площ 4,233дка, съставляващо имот № 116028, при граници: № 116027; № 116029; № 00193; № 000166; 3. Лозе с площ 4,234дка, съставляващо имот № 116024, при граници: № 116023; № 116025; № 000193; № 000166; 4. Лозе с площ 11,291дка, съставляващо имот № 116016, при граници: № 116015; № 116023; № 000193; № 000166; 5. Лозе с площ 4,233дка, съставляващо имот № 116023, при граници: № 116024; № 116016; № 000166; № 000193; 6. Лозе с площ 11,290дка, съставляващо имот № 116015, при граници: № 116016; № 116001; № 116014; № 116019; № 000166; № 000193; 7. Лозе с площ 15,069дка, съставляващо имот № 116012, при граници: № 116011; № 000193; № 116008; № 000432; 8. Лозе с площ 8,434дка, съставляващо имот № 116020, при граници: № 116021; № 000166; № 116029; № 000193; 9. Лозе с площ 2,451дка, съставляващо имот № 116025, при граници: № 116024; № 000193; № 116026; № 000166; 10. Лозе с площ 1,346дка, съставляващо имот № 116017, при граници: № 116018; № 116013; № 000193; землищна граница; 11. Лозе с площ 8,433дка, съставляващо имот № 116022, при граници: № 116021; № 000193; № 116011; № 000432; № 116009; № 000166; 12. Лозе с площ 1,346дка, съставляващо имот № 116019, при граници: № 116018; № 000193; № 116015; № 116014; 13. Лозе с площ 2,454дка, съставляващо имот № 116027, при граници: № 116026; № 000193; № 116028; № 000166; 14. Лозе с площ 2,135дка, съставляващо имот № 116018, при граници: № 116017; № 000193; № 116019; № 116014; № 116013; 15. Лозе с площ 11,278дка, съставляващо имот № 116021, при граници: № 116020; № 000193; № 116022; № 000166; 16. Лозе с площ 3,567дка, съставляващо имот № 116026, при граници: № 116025; № 000193; № 116027; № 000166; 17. Лозе с площ 4,232дка, съставляващо имот № 116029, при граници: 116028; № 000193; № 116020; № 000166; ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪРХУ ВСИЧКИ ИМОТИ ИМА ОГРАНИЧЕНИЕ: ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗВАТ И СТОПАНИСВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 18 ОТ ЗСПЗЗ ДО ИЗТИЧАНЕ НА АМОРТИЗАЦИОННИЯ СРОК. С Решение № 636-8/12.08.2010г. на Общински съвет гр. Нови Пазар е одобрен ПУП – ПЗ за имота, с което е променено предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана, с начин на трайно ползване за електроенергийно производство. За имота е одобрен от Гл. архитект на Община гр. Нови Пазар на 01.12.2010г. инвестиционен проект по части: АС, паркоустрояване, конструкции, водопровод, ПЕЗ, Електро, външно ел. захранване, пожарна безопастност, геодезия, геология. СЪГЛАСНО СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-115380/12.03.2016г.: Поземлен имот с идентификатор № 52009.116.30, по КК на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, местност „Москова мера” съгласно кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.03.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-27-1283/10.06.2010г. на Началника на СГКК гр. Шумен, с площ 111094кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство, при съседи: № 52009.116.9; № 52009.116.8; № 52009.117.193; № 52009.116.433; № 52009.115.166; № 52009.116.432; ПО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 36/03.12.2010г. на Община Нови Пазар: да се извърши строителство на „Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4999,28 kWp, в поземлен имот с идентификатор № 52009.116.30 по Кадастралната карта на гр. Нови Пазар, местност „Москова мера” с под обект „Външно захранване – кабел 20Kv” и подобект „Водопроводно отклонение”.По констатация на място – в имота няма трайни насаждения.Същият е пораснал с треви и храсти.До имота преминава ел. провод на бетонови стълбове. В близост до имота е изградена Газоснабдителна мрежа. Имота няма ограда и няма застрояване.
6.12.16 г., 19:09 targimot.com
300 000,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Мусала № 2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен с идентификатор № 52009.501.696 с площ 356 кв. м. с трайно предназначение на територията - Урбанизирана с начин на трайно ползване - ниско застрояване с адрес гр. Нови пазар, ул. Мусала №2 при граници: имот № 52009.501.697; № 52009.501.706; № 52009.501.695; № 52009.501.694; № 52009.501.690, а по констатация на място дворното място е оградено с метална ограда от към улицата, с частично застрояване с една жилищна сграда с идентификатор 52009.501.696.1, която не е предмет на принудителното изпълнение. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯ САМО ДВОРНОТО МЯСТО!!!
22.11.16 г., 19:30 targimot.com
356.0 м²
2 670,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР УЛ. РИЛА № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
31.10.16 г., 12:53 targimot.com
420.0 м²
4 000,00 лв

Земеделска земя, 112000m 2 (продажба)

гр.Нови Пазар, общ. Нови Пазар
УПИ, 112дка В РЕГУЛАЦИЯ , НОВИ ПАЗАР , С ЛИЦЕ НА ГЛ.АСФАЛТОВ ПЪТ , СТАТУТ ЗА АГРОБИЗНЕС , ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ , ЛОГИСТИКА , СЛАДОВЕ , ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗА ФЕРМИ МНОГО ДОБРА ЦЕНА ЗА РАЙОНА ЗА МОМЕНТА 5000лв/дка за РЕГУЛАЦИЯ , БЛИЗОСТ ДО ГРАДА В ПОСОКА гр.ДОБРИЧ .цената моце да се коментира при сериозен купувач ИМОТЪТ МОЖЕ ДА СЕ РЕЗЕРВИРА ЗА ПЕРИОД ОТ 15 ДНИ С ДЕПОЗИТ ОТ 10,000лв В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ . СЛЕД ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ИЗИСКУЕМИ СПОРЕД ЗАКОНА,СЛЕДВА КУПУВАЧЪТ ДА ПОДПИШЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПРЕД НОТАРИУС В гр.Н.ПАЗАР . ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО , КОЕТО СЕ ЗАПЛАЩА НА 'OLIMPYA" Е ПО СПОРАЗУМЕНИЕ 3% ОТ ПОКУПНАТА ЦЕНА И Е ДЪЛЖИМО В ДЕНЯ НА ПОДПИСВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ПЕТРОВА 0894 66 39 38
15.07.16 г., 19:26 officespace.bg
280 000,00 €

Парцел, 111094m 2 (продажба)

гр.Нови Пазар, общ. Нови Пазар
Номер на обява: Селски A229. За повече информация по обекта, заповядайте в офиса на Агенция ПРЕЦИЗ, находящ се в гр.Шумен, бул.Симеон Велики 46 Г, ет 2, офис 2 /Крайречен булевард - срещу Новата Поликлиника/, тел: 054 800196 и 0897836446, email: ***
15.07.16 г., 18:48 officespace.bg
333 282,00 €

Парцел, 111094m 2 (продажба)

гр.Нови Пазар, общ. Нови Пазар Мирослава Лъчезарова
Номер на обява: Селски A229. За повече информация по обекта, заповядайте в офиса на Агенция ПРЕЦИЗ, находящ се в гр.Шумен, бул.Симеон Велики 46 Г, ет 2, офис 2 /Крайречен булевард - срещу Новата Поликлиника/, тел: 054 800196 и 0897836446, email: ***
19.04.16 г., 9:04 homes.bg
111094.0 м²
333 282,00 €

Земеделска земя, 112000m 2 (продажба)

гр.Нови Пазар, общ. Нови Пазар
УПИ, 112дка В РЕГУЛАЦИЯ , НОВИ ПАЗАР , С ЛИЦЕ НА ГЛ.АСФАЛТОВ ПЪТ , СТАТУТ ЗА АГРОБИЗНЕС , ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ , ЛОГИСТИКА , СЛАДОВЕ , ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗА ФЕРМИ МНОГО ДОБРА ЦЕНА ЗА РАЙОНА ЗА МОМЕНТА 5000лв/дка за РЕГУЛАЦИЯ , БЛИЗОСТ ДО ГРАДА В ПОСОКА гр.ДОБРИЧ .цената моце да се коментира при сериозен купувач ИМОТЪТ МОЖЕ ДА СЕ РЕЗЕРВИРА ЗА ПЕРИОД ОТ 15 ДНИ С ДЕПОЗИТ ОТ 10,000лв В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ . СЛЕД ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ИЗИСКУЕМИ СПОРЕД ЗАКОНА,СЛЕДВА КУПУВАЧЪТ ДА ПОДПИШЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПРЕД НОТАРИУС В гр.Н.ПАЗАР . ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО , КОЕТО СЕ ЗАПЛАЩА НА 'OLIMPYA" Е ПО СПОРАЗУМЕНИЕ 3% ОТ ПОКУПНАТА ЦЕНА И Е ДЪЛЖИМО В ДЕНЯ НА ПОДПИСВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ПЕТРОВА 0894 66 39 38
19.04.16 г., 2:22 homes.bg
112000.0 м²
280 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Нови пазар

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Хаджи Димитър № 56,вх. 2, ет. 8, ап.50
сграда 52009.503.483.19, в поземлен имот 52009.503.483 в г. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър № 56, вх.2, ет. 8, което жилище се ... части на сградата и правото на строеж върху мястото – държавен поземлене имот VI в кв.117 по плана гр. Нови пазар ... АПАРТАМЕНТ № 50 , образуващ съгласно КК на гр.Нови пазар самостоятелен обект с идентификатор 52009.503.483.19.50 в
20.01.17 г., 17:53 targimot.com
77.0 м²
21 904,00 лв

Двустаен, 84m 2 (продажба)

жк. Левски, Варна Клиентски център
, игрална зала, казино, кафене, ресторант, спортен терен, фризьорски салон, химическо чистене, пазар, супермаркет ... За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... района на кв. Левски? Имаме интересно предложение за вас – готов за нанасяне двустаен апартамент със спокойна локация в
20.01.17 г., 4:46 homes.bg
84.0 м²
73 000,00 €

Парцел, 600m 2 (продажба)

м-т Траката, общ. Варна
Продавам ИЗГОДНО ПАРЦЕЛ С малка ВИЛА в м. Горна Трака. В съседство всички имоти са целогодишно обитавани, застроени ... ; Електрификация; Целогодишно ползване Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име ... предимно с нови модерни къщи. Достъпът е много добър, предимно по асфалтов път. Имотът е с правилна форма, без денивелация
18.01.17 г., 3:56 officespace.bg
28 000,00 €
Продавам много изгодно 18000 кв. м парцел със статут на земеделска земя близо до язовира в с. Преселка. Селото е част ... от община Нови пазар (област Шумен). Достъпът бърз и лесен по магистрала Хемус и по хубав асфалтов път към селото. Имотът ... нужната документация и организиране на срещи. Оферта: 273225 За жилищно строителство Мирела Ви дава нови възможности за
10.01.17 г., 12:13 officespace.bg
40 000,00 €
. Симеоновско шосе, под Околовръстен път. Построена е върху парцел от 1180 кв. м, който има разрешение за строеж на още една - втора ... обзавеждане; С паркомясто Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG. ... Продавам съвременна офис сграда с многофункционално предназначение. Намира се в кв. Симеоново, близо до бул
5.01.17 г., 7:03 bazar.bg
462.0 м²
371 000,00 €

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.Илия Вълчева – Талимата № 17
,цялото с площ от 300 кв.м., за което по плана на гр. Нови пазар, обл. Шумен е отреден УПИ XI-1878 в кв.97 и гараж при ... юг – изба за ет.1, от долу – земя, от горе – ет.1 с вход от изток.Избено помещение при граници: от изток двор, от запад ... – изба за втори етаж, от север – изба за първи етаж, от юг – улица, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно
29.12.16 г., 14:57 targimot.com
36 480,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Самуил № 19
строеж върху общинско дворно място от 400 кв.м., находящо се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил №19, образуващо ПИ 1153 от ... 400 кв.м., урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от 532 кв.м. в кв.62 по плана на гр. Нови пазар, който етаж се ... клетка, находяща се под стълбите на северния вход на сградата, при граници за избата:улица, избени помещения, от долу – земя
29.12.16 г., 8:56 targimot.com
31 200,00 лв

Парцел Енево

Енево ул. "Добри Войников" №8
с.Енево, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Добри Войников“ №8, при граници: ПИ 27471.50.356, ПИ 27471.50.33, ПИ 27471.50.375, ПИ 27471.50.22
19.12.16 г., 20:15 targimot.com
559.0 м²
1 350,00 лв
точка едно четири/, в землището на село Енево, общ. Нови пазар, обл. Шумен, трайно предназначение на територията ... село Енево, ЕКНМ 27471 /две седем четири седем едно/ общ. Нови пазар, обл. Шумен, при граници и съседи: имот 014042 ... седем едно точка едно четири точка пет три девет/, находяща се в парцел с ид. 27471.14 /две седем четири седем едно
9.12.16 г., 12:12 targimot.com
8016.0 м²
5 600,00 лв

Земеделска земя Вълнари

Вълнари м. Карачалък
1/3 ид.ч. от недвижим имот-лозе в землището на с.Памукчи, общ. Нови пазар, м.Карачалък с площ от 2.039 дка, четвърта ... категория, парцел № 65, масив 31, съставляващ имот № 031065 по плана за земеразделяне при граници: №№ 031066,031012,031011,031043,000115, съгласно дог. за доброволна делба от 04.09.1997 г.
5.12.16 г., 19:18 targimot.com
2039.0 м²
300,00 лв

Земеделска земя Памукчии

Памукчии м. Башча Алтъ
1/3 ид.ч. от недвижим имот-поземлен имот зеленчукова култура в землището на с.Памукчи, общ. Нови пазар, м. „Башча Алтъ ... ” с площ 1.036 дка, трета категория, парцел 21, масив 67, съставляващ имот № 067021 по плана за земеразделяне при граници ... №№ 067019,000177, 067013,000381, 000193, съгласно дог. за доброволна делба от 04.09.1997 г.
5.12.16 г., 19:17 targimot.com
1036.0 м²
150,00 лв

Земеделска земя Памукчии

Памукчии м. Коджа мезарлък
1/3 ид.ч. от поземлен имот- нива находяща се в землището на с. Памукчи, общ. Нови пазар, м.Коджа мезарлък с площ от ... 9.996 дка, четвърта категория, парцел 9, масив 95, съставляваща имот № 095009 по плана на земеразделяне при граници ... : №№ 000375,095008,095003, 095010,095011,095012, съгласно дог. за доброволна делба от 04.09.1997 г.
5.12.16 г., 19:07 targimot.com
9996.0 м²
2 500,00 лв
Парцел / дворно място / от 217 кв.м, находящо се в чертите на гр.Варна, както и построената в същото дворно място ... жилищна сграда състояща се от две стаи и кордор.Съгласно ОУП на гр.Варна с параметри на застрояване за района би могло да се ... изгради жилищна сграда около 5+1 етажа. Параметрите за района са в границите: Плътност 70%; Кинт 4 СГРАДА: Построената
2.12.16 г., 23:56 officespace.bg
46 000,00 €

Парцел, 758m 2 (продажба)

жк. Люлин 2, София Детелина Манолова
застрояване: кинт 3, 5. В съседните парцели са построени модерни нови сгради. Парцелът се намира на втора линия на бул ... УПИ в Люлин 2 на метри от метростанция 'Люлин'. 758 кв. м. , ъглов парцел, на два калкана. Има ПУП. Параметри на ... , детска градина, училище, пазар. Парцелът е с перфектен асфалтов достъп с лице на две улици и изградени комуникации
29.11.16 г., 7:18 homes.bg
758.0 м²
200 000,00 €

Двустаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР Чавдар Войвода 5
цяло четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, находящ се в гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, на улица ... – първи етаж, от долу – земя, както и: Б/ 6.25% /шест цяло и двадесет и пет стотни прецента/ от общите части на сградата о
24.11.16 г., 18:48 targimot.com
64.0 м²
47 000,00 лв

Двустаен, 76m 2 (продажба)

жк. Левски, Варна Клиентски център
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в ... района на кв. Левски? Имаме интересно предложение за вас – готов за нанасяне двустаен апартамент със спокойна локация в ... , пералня, миялна, хладилник, дивани с прилежащи масички, маса за хранене със столове, телевизор, холна секция
23.11.16 г., 4:11 homes.bg
76.0 м²
73 000,00 €

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Хаджи Димитър № 56,вх. 2, ет. 8, ап.50
сграда 52009.503.483.19, в поземлен имот 52009.503.483 в г. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър № 56, вх.2, ет. 8, което жилище се ... части на сградата и правото на строеж върху мястото – държавен поземлене имот VI в кв.117 по плана гр. Нови пазар ... АПАРТАМЕНТ № 50 , образуващ съгласно КК на гр.Нови пазар самостоятелен обект с идентификатор 52009.503.483.19.50 в
22.11.16 г., 19:37 targimot.com
77.0 м²
27 380,00 лв
ламинат и теракот. Към имота има и 11кв.м. прилежаща земя. Сграда 2016г. Възможност за закупуване на самостоятелен ... възможностите за оптималната реализация, организация на всички етапи от сделка за покупко-продажба, включително финализиране с ... Код оферта:3421. ДВУСТАЕН, ЛУКС, КОЛХОЗЕН ПАЗАР, НС! Жилището Представлява : Входно антре, дневен тракт с кухненска
19.11.16 г., 12:49 bazar.bg
2 стаи
62.0 м²
58 490,00 €
1000 кв. м за 25000 евро. * Продажба на къщата и стопанските постройки с парцел от 2000 кв.м е за 30000 евро. Възможно е ... СДЕЛКА: * Парцелът (с площ от 2000 кв. м) е делим. * Възможна е продажба на къщата и стопанските постройки с парцел от ... ; Електрификация; Регулация; За жилищно строителство; За къща; Целогодишно ползване Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега
13.11.16 г., 21:19 bazar.bg
120.0 м²
30 000,00 €
: * Парцелът (с площ от 3340 кв. м) е делим. * Възможна е продажба на къщата с парцел от 1260 кв. м за 40400 евро. * Възможна ... е продажба на стопанските постройки и овощните дръвчета с останалите 2060 кв. м от парцела за 29500 евро. * Общата цена ... : 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: PVC; Вторичен пазар; С обзавеждане; С гараж; Целогодишно ползване Мирела Ви дава нови
13.11.16 г., 21:19 bazar.bg
99.0 м²
69 900,00 €

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Освободител № 15 вх.2 ет.2 ап.8
I-1332 в кв. 57, бивш парцел V в кв.59 по плана на гр. Нови пазар/ с площ на самостоятелния обект от 96 кв.м. по ... Недвижим имот АПАРТАМЕНТ № 8 с адм. адрес гр. Нови пазар, у. Цар Освободител № 15, вх.2, ет.2, а именно: самостоятелен ... – земя, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 със застроена площ от 17 кв.м. по кадастралната скица, а по акта за собственост
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
96.0 м²
42 000,00 лв

Двустаен, 62m 2 (продажба)

Колхозен Пазар, Варна
обзаведено, с настилки ламинат и теракот. Към имота има и 11кв.м. прилежаща земя. Сграда 2016г. Възможност за закупуване на ... , проучване на възможностите за оптималната реализация, организация на всички етапи от сделка за покупко-продажба, включително ... Код оферта:3421. ДВУСТАЕН, ЛУКС, КОЛХОЗЕН ПАЗАР, НС! Жилището Представлява : Входно антре, дневен тракт с кухненска
9.11.16 г., 17:30 homes.bg
62.0 м²
58 490,00 €

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Чаталджа № 21а
кв.м., съставляващо УПИ VII-22 с адрес гр. Нови пазар, ул. Чаталджа № 21А при граници: изток – улица, север – УПИ VI– 21 ... Втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда с общ вход от юг за двата етажа, който етаж се състои от две спални ... в северната част на двора с площ 21 кв.м., при граници за гаража: изотк – улица, запад – двор, север УПИ VI- 21, , от
3.11.16 г., 21:30 targimot.com
99.0 м²
36 000,00 лв

Парцел Каспичан

Каспичан ул. Ихтиман № 1
Йорданова, съгласно нотариален акт № 30 том 2 от 24.08.1984 г. на РС Нови пазар, а одобрената кадастрална карта на селото ... /сгради/ и навес със застроено и незастроено дворно място от 680 кв.м.,за което по плана на същото село е отреден ... уригулиран поземлен имот парцел V-254 от кв. 12 при граници: улица и от две страни Димитър Иванов Димитров и Димитра Христова
2.11.16 г., 10:09 targimot.com
680.0 м²
5 616,00 лв