Парцел, 7550m 2 (продажба)

Нови Искър, София
Предлагаме УПИ /урегулиран поземлен имот/ с виза за производство, складове, офиси- 60% плътност, кинт 1. 5. Има ток, вода, регулация. За повече информация се обадете на тел: 0898641220 - ОФЕРТА - 550
21.01.17 г., 9:26 officespace.bg
264 250,00 €

Парцел, 7550m 2 (продажба)

Нови Искър, София Весела Илиева
Предлагаме УПИ /урегулиран поземлен имот/ с виза за производство, складове, офиси- 60% плътност, кинт 1. 5. Има ток, вода, регулация. За повече информация се обадете на тел: 0898641220 - ОФЕРТА - 550
20.01.17 г., 21:59 homes.bg
7550.0 м²
264 250,00 €

Парцел, 12800m 2 (продажба)

с.Гниляне, общ. Нови Искър
Продава парцел в кв. Гниляне, община Нови Искър. Теренът е равен, има две лица към улици (94м и 53м), намира се до сгради, подлежи на лесно вкарване в регулация, ток и вода в непосредствена близост.
19.01.17 г., 13:33 homes.bg
12800.0 м²
198 990,00 €

Земеделска земя, 950m 2 (продажба)

Нови Искър, София Atanas Kitanov
Нови Искър, с лице на околовръстния път.
16.01.17 г., 22:45 homes.bg
950.0 м²
8 000,00 €
Промишлен терен и сгради в Нови Искър, до ж.п. гара Курило, 15 дка терен,от които 5 дка застроена площ.Продава се на 30 евро кв.м - цена за терена и 150 евро цена за застроената площ. Отдават се под наем складови и производствени помещения от 50 кв.м. до 300 кв.м на 3 лв. кв.м.. Дружеството има ограда и охрана Вид на цената: Цена на m2 Вид строителство: Тухлa Етаж: 1-ви Интернет: НЕ Телефон: НЕ ТЕЦ: ДА
11.01.17 г., 22:56 pozvanete.bg
1 500,00 лв

Парцел Нови Искър

Нови Искър ул. Кирил и Методий
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00357.5362.912 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2012 г., който имот съглс. скица № 15-424579-19.11.2014 г. е с площ от 541 кв.м., находящ се в гр. Нови искър, район Нови Искър, кв. Славовци, ул. Кирил и Методий, номер по предходен план: няма; при съседи: 00357.5362.757; 00357.5362.916; 00357.5362.910; 00357.5050.108, а съгласно нотариален акт за собственост е с площ от 520 кв.м., идентичен с ПИ № 002624 и № 002629 по картата на землището и представлява парцел XV-909 в квартал 274а при съседи: парцел XVI-909, улица и парцел XIV-909
9.01.17 г., 18:31 targimot.com
541.0 м²
16 650,00 лв

Парцел, 1m 2 (продажба)

с.Кътина, общ. Нови Искър
Масив от 1682000 кв.м в с. Кътина, намира се между в.з. Ласка (кв. Курило) и с. Кътина. Парцелът е до главния път от гр. Нови Искър за с. Кътина, предимно равен терен на около 5 км от Околовръстен път. Отреждането за парцела е Тск - терени с конкретно предназначени за спорт и атракции с показатели: плътност 25%, КИНТ 0,5. Ток и вода има в близост до парцела. Подходящ имот за построяване на спортни и атракционни паркове. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
1.01.17 г., 13:46 homes.bg
1.0 м²
6 000 000,00 €

Парцел, 1m 2 (продажба)

с.Кътина, общ. Нови Искър
Масив от 1682000 кв.м в с. Кътина, намира се между в.з. Ласка (кв. Курило) и с. Кътина. Парцелът е до главния път от гр. Нови Искър за с. Кътина, предимно равен терен на около 5 км от Околовръстен път. Отреждането за парцела е Тск - терени с конкретно предназначени за спорт и атракции с показатели: плътност 25%, КИНТ 0,5. Ток и вода има в близост до парцела. Подходящ имот за построяване на спортни и атракционни паркове. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
1.01.17 г., 5:14 officespace.bg
6 000 000,00 €

Парцел, 1800m 2 (продажба)

гр.Нови Искър, общ. Нови Искър Бойчо Бойчев
Равен парцел, на ул. Кумарица 60, гр. Нови Искър, кв. Кумарица. Подходящ за промишлено строителство.
11.12.16 г., 2:31 homes.bg
1800.0 м²
70 000,00 €

Парцел, 1800m 2 (продажба)

гр.Нови Искър, общ. Нови Искър
Равен парцел, на ул. Кумарица 60, гр. Нови Искър, кв. Кумарица. Подходящ за промишлено строителство.
10.12.16 г., 19:53 officespace.bg
70 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

с.Подгумер, общ. Нови Искър юли иванов
Имота се намира на сфалтов път равен и с правилна форма,подходящ за застрояване
10.12.16 г., 5:31 homes.bg
2000.0 м²
30 000,00 €

Парцел, 578m 2 (продажба)

с.Подгумер, общ. Нови Искър Боряна Чулкова
Отличен парцел в регулация, само на 15-16 км от центъра на София, над околовръстното шосе. Равен, правоъгълен, като по-дългата страна му е лице. Празен, има овошки. До центъра. Тихо, спокойно селце в полите на Стара планина. Възможен бартер за малко жилище в София. За контакт - Боряна Чулкова - 02/943-4992; 0876 321314; skype - bibi6ik; non stop.
9.12.16 г., 5:19 homes.bg
578.0 м²
23 000,00 €

Парцел Нови Искър

Нови Искър с. Кътина
Поземлен имот с идентификатор 41010.4896.56, адрес: с. Кътина, район Нови Искър, с площ от 3 227,00 /три хиляди двеста двадесет и седем/ кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, номер по предходен план - 000053, при съседи: 41010.4896.58, 41010.4913.78, 41010.4896.55, 41010.4893.812, 41010.4893.602 и 41010.4896.87, а съгласно нотариален акт: Имот № 000053 с площ от 3 245,00 /три хиляди двеста четиридесет и пет/ кв. м. по картата на възстановената собственост в землището на с. Кътина, ЕКАТТЕ 41010, при граници: имот № 000091, имот № 000108, имот № 000088, имот № 000074, имот № 000087, имот № 000093, съгласно скица № К 01874/21.05.2010г., издадена от Общинска служба земеделие „Нови Искър“. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
5.12.16 г., 20:44 targimot.com
3227.0 м²
51 200,00 лв

Парцел, 933m 2 (продажба)

с.Подгумер, общ. Нови Искър
Парцел с голямо лице 55 м на пътя за с. Гниляне, над стопанския двор в с. Подгумер. Слънчево място с хубава панорама. Отреждането за парцела е Жм - жилищно застрояване с плътност 40%, КИНТ 1,3, КК 10 м. Ток и вода има в близост до имота. Изгоден парцел за построяване на къща или промишлена сграда. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
3.12.16 г., 8:02 officespace.bg
12 900,00 €

Парцел, 831m 2 (продажба)

Нови Искър, София Детелина Манолова
Атрактивен урегулиран поземлен имот предназначен за жилищно строителство. Парцелът е ъглов, с площ 831 кв. м. ,равен с правоъгълна форма. Намира се между новопостроени красиви къщи, на около 150м. от главен път и спирка на градски транспорт. Ток и вода до парцела. До центъра на София е 12 км. Удобен градски транспорт, ж. п. гара и маршрутна таксиметрова линия.
29.11.16 г., 7:19 homes.bg
831.0 м²
55 000,00 лв

Земеделска земя Нови Искър

Нови Искър с. Войнеговци, м. ЯЗО
Подписаната ПЧСИ Красимира Йорданова при ЧСИ Ренета Милчева с рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена нова ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 21.11.2016г. до 21.12.2016г. на следния недвижим имот, собственост на ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11884.5593.28 по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-4/11.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Войнеговци, район Нови Искър, метсност ЯЗО, представляващ земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище мера, с категория на земята при неполични условия – шеста, с площ от 999.00 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет/ квадратни метра, находящ се в местността „Язо“, идентичен с поземлен имот – имот №001028 /номер нула, нула, едно, нула, две, осем/ по плана за земеразделяне в землището на село Войнеговци, при граници, съгласно представената скица: североизток – поземлен имот №001026 /номер, нула, нула, едно, нула, две, шест/ - пасище, мера, собственост на Ива Хубанова Беличка; югоизток – поземлен имот №001029 /номер, нула, нула, едно, нула, две, девет/ - пасище, мера, собственост на наследниците на Кирил Стойнев Колев; югозапад – поземлен имот №001098 /номер, нула, нула, едно, нула, девет, осем/ - полски път, собственост на Столична община и северозапад – поземлен имот №001027 /номер, нула, нула, едно, нула, две, седем/ - пасище, мера, собственост на Царевка Михайлова Андонова; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.:028955654, факс: 028955613 и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 15 450.00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: 1 Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 218, том 2, дв. вх. Рег. №5176/05.02.2016г. за сумата от 370 383.54 лв.; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен ЧСИ Ренета Милчева, тел.: 02 9898 717 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900400067 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 22.12.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
17.11.16 г., 22:08 targimot.com
999.0 м²
15 450,00 лв

Парцел, 4490m 2 (продажба)

с.Световрачене, общ. Нови Искър
Оферта №16329. Парцел в промишлената зона на с. Световрачене. Достъпът е по асфалтирана улица на 400м. от околовръстният път. Имотът разполага със собствен водоизточник. Имота не е в регулация.
17.11.16 г., 7:42 homes.bg
4490.0 м²
45 600,00 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Негован, общ. Нови Искър Красимира Младенова
Отлично местоположение, на две улици, асфалтов достъп, между къщи, площ - 1 дка, регулация, подходящ за жилищно строителство.
14.11.16 г., 14:58 homes.bg
1000.0 м²
30 000,00 €

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Житен, общ. Нови Искър Красимира Младенова
Продава се парцел в регулация в с. Житен - на 5 км. от Околовръстния път и на 14 км. от центъра на София. Площ - 1300 кв.м., равен, с асфалтов достъп. Канализация, ток и вода от водопровод - на улицата пред парцела. В близост до други къщи, подходящ за жилищно строителство.
14.11.16 г., 14:40 homes.bg
1300.0 м²
52 000,00 €

Парцел, 7929m 2 (продажба)

с.Чепинци, общ. Нови Искър
Урегулиран Поземлен Имот за промишлена дейност, намиращ се в индустриален район на метри от Северната тангента на "Околовръстен път" София. Парцела е подходящ за всякаква промишлена и търговска дейност.
10.11.16 г., 8:59 homes.bg
7929.0 м²
317 200,00 €

Парцел Нови Искър

Нови Искър с. Чепинци
урегулиран поземлен имот с идентификатор 80409.5993.101, находящ се в землището на гр. София, район Нови Искър, с. Чепинци, представляващ УПИ V-101 /пети за имот с планоснимачен номер сто и едно/ от квартал 75 /седемдесет и пет/ по регулационния план на с. Чепинци, с площ по акт за собственост от 1630 /хиляда шестстотин и тридесет/ кв.м, а съгласно скица № 15-292609/20.08.2014г. с площ от 1526 /хиляда петстотин двадесет и шест/ кв.м., при граници на поземления имот по акт за собственост: парцел IV-100, парцел III-99, УПИ II-98, УПИ ХIХ-102, УПИ ХVIII-103, УПИ XVII-104, УПИ VI-105 и улица, а съгласно скица № 15-292609/20.08.2014г. при съседи: 80409.5993.102, 80409.5993.103, 80409.5993.104, 80409.5993.105, 80409.5993.190, 80409.5993.100, 80409.5993.99, 80409.5993.98
9.11.16 г., 1:13 targimot.com
1630.0 м²
41 550,00 лв

Парцел, 465m 2 (продажба)

гр.Нови Искър, общ. Нови Искър
Продавам парцел в гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. Лозарски път - 465 кв.м. В регулация между къщи с ток, вода и канализация.
1.11.16 г., 22:45 homes.bg
465.0 м²
27 000,00 €

Парцел, 465m 2 (продажба)

гр.Нови Искър, общ. Нови Искър
Продавам парцел в гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. Лозарски път - 465 кв.м. В регулация между къщи с ток, вода и канализация.
1.11.16 г., 22:34 officespace.bg
27 000,00 €

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Чепинци, общ. Нови Искър Виолета Илиева
Представям на Вашето внимание земеделска земя на първа линия на улица, с възможност да бъде вкарано в регулация. Намира се непосредствено до място в регулация, близо до къщи и близо до Околовръстен път. Подходящо е за строеж (склад, офис, жилище и т.н.к.). Има възможност да се вкара ток и вода. В момента плътността на застрояване е 30%, а след като се вкара в регулация ще бъде 40%. Мястото е 1300 кв.м., но има възможност да бъде закупено и съседното място, тоест още 1300 кв.м. ПРЕДИМСТВА: в Чепинци има детска ясла и детска градина, училище, библиотека, читалище, школа по танци, здравна служба, аптека, тото-пункт, игрище, детски кът, черква, манастир, бензиностанция, търговски обекти, минерален извор и др. Достъпът до столицата става чрез автобус 18 и 20 и маршрутно такси 20. Напоследък все повече жители на столицата избират Чепинци, заради спокойствието и чистия въздух и защото е само на 15 мин. път с кола от центъра на София. Намира се и на 10 мин. от Локорско, където е разположена живописната Стара планина с много красива природа, с няколко водопада и изградено до тях барбекю и е чудесно място за отдих през уикендите.
31.10.16 г., 17:04 homes.bg
1300.0 м²
19 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Нови Искър
1 2 3 4