465 м²
25,000
2018-1-18
Продавам парцел в гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. Лозарски път - 465 кв.м. В регулация между къщи с ток, вода и канализация.
Ощеolx.bg

Земеделска земя Нови Искър

Нови Искър с. Локорско, ул."Неизвестна"
783 м²
9,450 лв
2018-1-11
1/2 (една втора) идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Локорско, общ.Столична, район Нови Искър, нерегулирана територия, съставляващо имоти: пл.№ 588 /петстотин осемдесет и осем/ с площ от 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м и пл.№ 586 /петстотин осемдесет и шест/ с площ 54 /петдесет и четири/ кв.м, нанесени в кадастрален лист № Б-12-8-А, при съседи съгласно приложена скица: имот без планоснимачен номер, имот с планоснимачен номер 587 и имот с планоснимачен номер 507. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/13.01.2012г., поземлените имоти, съответно са с идентификатори 44224.5806.588 и 44224.5806.586, с адрес: с.Локорско, п.к.1767, общ.Столична, обл.София град, ул."Неизвестна". Площ, съответно: 727 кв.м. и 54 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Стар идентификатор – нямат. Номер по предходен план за поземлен имот с идентификатор 44224.5806.588: 588. Съседи: 44224.5806.508, 44224.5773.240, 44224.5806.587, 44224.5806.586, 44224.5773.158, 44224.5773.160. Номер по предходен план за поземлен имот с идентификатор 44224.5806.586: 586. Съседи: 44224.5806.587, 44224.5773.240, 44224.5806.588. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Повече информация и снимки на *** Лице за контакт в кантората - Бисер Бонев, тел. 0897 016 771, email:
Ощеtargimot.com
465 м²
45,000 лв
2018-1-12
Парцела е равен ограден с открити партиди за вода и ток, канал, одобрен проект за къща на 2 етажа с РЗП 200 кв.м. Лице на парцела-14м. За информация и огледи: 0898 59 20 24 - Кирил Сърбинов
Ощеbazar.bg

Продава Промишлени сгради гр. Нови Искър

гр. Нови Искър, Област София-град
13000 м²
1,000,000
Вчера в 04:40
Явлена продава производствена база в гр. Нови Искър. Близостта до София и околовръстния път я прави много подходяща за производство. Лесен ТИР достъп. Масивни стопански постройки, асфалтов-бетониран път, трифазен ток, канализация.(***
Ощеolx.bg

Продавам поземлен имот в гр.Нови Искър

гр. Нови Искър, Област София-град
433 м²
8,660
2018-1-17
Продавам поземлен имот 00357,4495,167 в гр.Нови Искър в кв.Курило в урбанизирана територия с възможност за ниско застрояване до 10м има възможност за обединяване със съседен имот от 481 кв.м
Ощеolx.bg

Продава УПИ в гр. Нови Искър - кв. Курило

гр. Нови Искър, Област София-град
665 м²
29,925
2018-1-17
Продава 1/2 идеални части от парцел находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило. УПИ с обща площ от 1330 кв.м. ИД: 17410 За повече информация и оглед позвънете на посочените телефони.
Ощеolx.bg

Продава Парцел гр. Нови Искър

гр. Нови Искър, Област София-град
1728 м²
86,400
2018-1-18
Имот с одобрен ПУП в Кумарица, непосредствено до ЖП линията и асфалтова улица. Имотът е равен, с издадено разрешение за строеж на ограда. Съгл. ПУП параметрите за застрояване са плътност 50%, Кинт 1,2, Кк 12м. Подходящ са кладове, логистика, производство. Бърз и лесен достъп до Околовръстен път.(***
Ощеolx.bg
1234 м²
30,800
2018-1-8
Отличен имот в кв. Славовци, идеален за две къщи с ЦЕЛОГОДИШЕН ДОСТЪП; Имотът се състои от два съседни парцела, до ток, вода, канал. Продават се и отделно. Оферта: 780 Покупко- продажби и наеми на жилища, къщи, парцели. Нотариат, проверки за тежести; Вижте всички обяви за имоти на ***
Ощеbazar.bg
3700 м²
125,000
2018-1-2
HOME FROM OANIT продава УПИ, 3700 кв.м. в землището на село Кътина. Парцелът се намира срещу входа на летището, местността 'Червена река'. Подходящ е както за жилищно, така и за промишлено строителство. За повече информация и огледи на телефон 089 608 9753.
Ощеbazar.bg
1,500 лв
2017-12-20
Промишлен терен и сгради в Нови Искър, до ж.п. гара Курило, 15 дка терен,от които 5 дка застроена площ.Продава се на 30 евро кв.м - цена за терена и 150 евро цена за застроената площ. Отдават се под наем складови и производствени помещения от 50 кв.м. до 300 кв.м на 3 лв. кв.м.. Дружеството има ограда и охрана
Ощеpozvanete.bg
1250 м²
375,000
2017-12-5
Сграда специално построена за производство и разработки, с работилници, лаборатория за тестове, складово помещение, огромно помещение което да бъде разпределено според предпочитанията на купувача. Сградата има 4 тоалетни, бани и 2 съблекални. Работилницата има рампа за товарни автомобили. Статутът на сградата, е построена през 2007-ма година и е със статут за производство на безвредна продукция. Инсталацията за отопление и ел. инсталацията са напълно изградени, прокаран е и оптичен кабел за интерент. Дворът на сградата, е с площ 6000 кв.м., равен и с голяма асфалтова площадка. В съседство на имота има други големи парцели за продан и възможност за окрупняване, при интерес от сериозни инвеститори. За огледи и допълнителна информация: Александър Манов 02/426- 52-46; 088/7244-651; е-mail: ***
Ощеbazar.bg
1946 м²
58,000
2017-11-18
Продавам урегулиран поземлен имот (парцел), много подходящ за построяването на еднофамилна къща или по-голяма жилищна сграда. Намира се в кв. Курило, гр. Нови Искър на около 500 метра от спирка на градски транспорт, супермаркет, поща, и на около 700 метра от училището. В непосредствена близост е до детска площадка. Районът е застроен предимно с нови къщи с целогодишно ползване. Парцелът е с правоъгълна форма, която в края леко се стеснява и е ориентиран на североизток. Има ток до парцела и партида за вода. Лицето е 20 метра, като има възможност да се закупят и съседните имоти. Устройствената зона е Жм (жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване), със следните показатели: * Плътност - 40%; * Кинт - 1,3; * Кота корниз - 10 м. Оставам на разположение за въпроси и организирането на огледи. Оферта: 287732 ИЗЛОЖЕНИЕ: гледка към планината; Водопровод; Канализация; Електрификация; Регулация; За жилищно строителство; За къща; Целогодишно ползване Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Ощеbazar.bg

Парцел Нови Искър

Нови Искър ул. Боровец
672 м²
10,920 лв
2017-11-3
Ощеtargimot.com

Парцел Нови Искър

Нови Искър ул. Хризантема № 6
1020 м²
5,580 лв
2017-10-31
Дворно място с площ 1020 /хиляда и двадесет/ кв.м., находящо се в гр. Нови Искър, Община Столична, Район "Нови Искър", ул. "Хризантемма" № 6/шест/, представляващо поземлен имот № 981 /деветстотин осемдесет и едно/, в квартал № 85 /осемдесет и пет/- За озеленяване по плана на гр. Нови Искър, местност кв. "Курило", при съседи на имота: ул. "Хризантема" от две страни, дере и Мира Петрова Ботева. Съгласно скица на поземлен имот № 90627/20.12.2012 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. София представлява поземлен имот с идентификатор 00357.5357.981 /нула нула триста петдесет и седем точка петхиляди триста петдесет и седем точка деветстотин осемдесет и едно/, находящ се в гр. Нови Искър, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастриалните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот : гр. Нови Искър, район Нови Искър, с площ: 1087 кв.м. /хиляда осемдесет и седем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. Стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 981/деветстотин осемдесет и едно/, квартал - 85 /осемдесет и пет/. Съседи: поземлен имот с идентификатор 00357.5357.223
Ощеtargimot.com

Парцел Нови Искър

Нови Искър гр. Нови Искър, кв. Курило
3781 м²
124,236 лв
2017-10-26
Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 27.10.2017г. дo 27.11.2017г. на следния недвижим имот, собственост на СИМЕОН ВЕЛИНОВ ИЛИЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5346.1282 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, едно, две, осем, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3/11.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Нови Искър, Столична община, район „Нови Искър“, кв Курило; с площ от от 3 794 /три хиляди седемстотин деветдесет и четири/ кв.м.; с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване; за друг вид застрояване; при съседи по скица: имот с идентификатор 00357.5346.290 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, две, девет, нула/; имот с идентификатор 00357.5346.1241 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, едно, две, четири, едно/; имот с идентификатор 00357.5346.265 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, две, шест, пет/; имот с идентификатор 00357.5346.1284 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, едно, две, осем четири/; имот с идентификатор 00357.5258.553 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, две, пет, осем, точка, пет, пет, три/; имот с идентификатор 00357.5258.545 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, две, пет, осем, точка, пет, четири, пет/; имот с идентификатор 00357.5257.180 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, две, пет, седем, точка, едно, осем, нула/; имот с идентификатор 00357.5346.281 /нула, нула, три, пет, седем, точка, пет, три, четири, шест, точка, две, осем, едно/, а по нотариален акт имота, представлява - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Нови Искър, Столична община, район „Нови Искър“, с площ от 3 781 кв. м. /три хиляди седемстотин осемдесет и един квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 1182 /хиляда сто осемдесет и две/, от квартал № 32 /тридесет и две/ по плана на гр. Нови Искър, кв. „Курило“ , при граници (съседи) по скица: ПИ с пл. № 1099 /хиляда и деветдесет и девет/ и от три страни – имоти без посочени планоснимачни номера по скица, който имот съгласно Удостоверение за идентичност издадено от „Географска информационна система – София“ ЕООД попада в част от УПИ I-за озеленяване и УПИ-II за хранително-вкусов комбинат от кв.32 по действащ регулационен план на местността „гр. Нови Искър, кв. Курило“, одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984 г. на главния архитект на София, ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-50-09-449/28.07.1986 г. ма главния архитект на София, ЧИЗРП, одобрено със Заповед № РД-16-200/26.07.1995 г. на кметския намедтник на ТОА „Нови Искър“ и в част от поземлен имот пл.№ 892 /осемстотин деветдесет и две/, по стар кадастрален план на кв. Курило, емисия-1956г. от кадастрален лист № 5. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 124 236.00 лв. (сто двадесет и четири хиляди двеста тридесет и шест лева). Същата представлява 80 % от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на взискателя Николай Ангелов Ангелов по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ - гр. София, акт 98, том 12, дв.вх.рег.№ 40841/28.06.2017 г. за сума в размер на 61 043.01 лв.; 2. Възбрана в полза на взискателя Николай Ангелов Ангелов по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ - гр. София, акт 183, том 22, дв.вх.рег.№ 83275/27.12.2016г. за сума в размер на 28 373.83; 3. Възбрана в полза на взискателя Михаил Георгиев Кънев по изпълнително дело № 20158630403336 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, рег. № 863, вписана в СВ - гр. София, акт 156, том 1, дв.вх.рег.№ 1140/19.01.2016г. за сума в размер на 30 537.38 лв. ; 4. Възбрана в полза на Николай Ангелов Ангелов – взискател по изпълнително дело № 20137900400926 по мой опис, вписана в СВ - гр. София, акт 297, том 11, дв.вх.рег.№ 24949/03.06.2013г. за сума в размер на 34 969.79.лв.; 5. Възбрана по изпълнително дело № 20127880400149 по описа на ЧСИ Мирослав Колев, рег. № 788, което изпълнително дело е прехвърлено при мен за продължаване на изпълнителните действия и е образувано под номер № 20127900402816, вписана в СВ - гр. София, акт 213, том 12, дв.вх.рег.№24248/14.06.2012г. за сума в размер на 5 996.71 лв. главница; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен Симеон Велинов Илиев, тел.: 0888 904 062. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900402131 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл. 489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл. 185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 28.11.2017г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
3200 м²
75,000
2017-10-23
ТОП ЛОКАЦИЯ. Кумарица. ProBroker Bulgaria предлага на Вашето внимание поземлен имот в регулация. Красива гледка, в близост до центъра на Нови Искър, общината и 31ви медицински център. За контакт и информация: Кирил Павлов, тел.:0896 67 33 80
Ощеbazar.bg

Парцел Нови Искър

Нови Искър с.Локорско, ул."Неизвестна"
783 м²
10,500 лв
2017-10-19
1/2 (една втора) идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Локорско, общ.Столична, район Нови Искър, нерегулирана територия, съставляващо имоти: пл.№ 588 /петстотин осемдесет и осем/ с площ от 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м и пл.№ 586 /петстотин осемдесет и шест/ с площ 54 /петдесет и четири/ кв.м, нанесени в кадастрален лист № Б-12-8-А, при съседи съгласно приложена скица: имот без планоснимачен номер, имот с планоснимачен номер 587 и имот с планоснимачен номер 507. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/13.01.2012г., поземлените имоти, съответно са с идентификатори 44224.5806.588 и 44224.5806.586, с адрес: с.Локорско, п.к.1767, общ.Столична, обл.София град, ул."Неизвестна". Площ, съответно: 727 кв.м. и 54 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Стар идентификатор – нямат. Номер по предходен план за поземлен имот с идентификатор 44224.5806.588: 588. Съседи: 44224.5806.508, 44224.5773.240, 44224.5806.587, 44224.5806.586, 44224.5773.158, 44224.5773.160. Номер по предходен план за поземлен имот с идентификатор 44224.5806.586: 586. Съседи: 44224.5806.587, 44224.5773.240, 44224.5806.588. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Повече информация и снимки на *** Лице за контакт в кантората - Бисер Бонев, тел. 0897 016 771, email:
Ощеtargimot.com
2755 м²
27,990
2017-10-30
ПРИРОДА! ЧИСТ ВЪЗДУХ! СПОКОЙСТВИЕ! БЪРЗ И ЛЕСЕН ДОСТЪП! Представяме Ви парцел от 2755кв.м. с построена вила на два етажа- общо 50 кв.м. , лятна кухня от 12 кв.м. и отделна стопанска сграда от 10 кв. находящи се във в.з. Радеви Круши, Гниляне, район Нови искар. Имота не е в регулация има прекаран ток и геран! В близост до автобус 26, на 30 мин. от гр. София! Обади се сега и цитирай този код: 18845
Ощеbazar.bg
11660 м²
256,520
2017-10-24
Поземлен имот на 15 км. от София, от 11660кв.м., попадащ в урбанизирана зона , предназначена за производство , складове и офиси. Намира се зад предприятието Балкан керамик в Курило. Ток и вода в съседство. Градски транспорт за бъдещите работници и служители. На 200м. от града. Параметри на застрояване: Плътност 60 %, Кинт 1,5 , допустимо РЗП 17490кв.м Изрядни документи! За контакти и огледи Даниела Никова 0888343591, 0879637840
Ощеbazar.bg
1053 м²
36,000
2017-10-2
Интербилд Естейт предлага на Вашето внимание парцел в кв. Изгрев, гр. Нови Искър. Парцела е в регулация с достъп по асфалтов път. Подходящ за жилищно строителство. Има транспортни комуникации наблизо както и магазини, ресторант, болница и други. Всички документи са изрядни. Работим с колеги! За контакт: Весела Василева 0894 797 958
Ощеbazar.bg
800 м²
32,000
2017-9-19
Парцел в центъра на кв. Гниляне на ул. Спортист. ЗА ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ЖИВЕЕНЕ! Акценти -РАВЕН ПАРЦЕЛ ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ЖИВЕЕНЕ на две улици, като едната е асвалтирана, БУНАР, външна чешма. Наличието на две улици дава възможност за разделяне на парцела. Двора е с насаждения - орех, лешник, круши, ябълки, сливи, лозе и др. Редовен градски транспорт до София и маршрутки. Прекрасна природа, чист въздух и тишина. В непосредствена близост училище, детска градина, поща, детски площадки и места за отдих, кафенета и супурмаркети, игрище, поддържани и опазвани с грижата на добри стопани. Спокоен начин на живот, в близост до столицата. Предлагаме парцел в с. Драгичево, местност Копринино орище със статут на земеделска земя между къщи , 600кв., 10 000евро
Ощеbazar.bg
1160 м²
31,000
2017-9-15
Урегулиран имот със стара къща в кв. Изгрев (Нови Искър). Намира се на 50 метра от главната улица Христо Ботев. Имотът е с правилна форма, равен, подходящ за строеж на къща. Има открити партиди за ток и вода. Постройките в имота са стари.
Ощеbazar.bg
338 м²
35,000
2017-9-8
Продава се поземлен имот с площ от 338кв.м. на ул.'Искърско дефиле'122 до пл.'Свети Дух' в гр. Нови Искър.Парцелът е равен,граничи с калкан на офис сграда и е с лице 12м.Има възможност за построяване на магазин и два етажа.Отлична локация с голям човекопоток.Подходящ за търговска дейност и чудесен за инвестиция.До имота са разположени: Търговски център,магазини,услуги,спирка на градски транспорт,парк и сградата на община'Нови Искър'. Обади се СЕГА и цитирай този код 334735!
Ощеbazar.bg
1657 м²
69,000
2017-9-18
УПИ в кв.Кумарица на гр.Нови Искър на асфалтова улица в зона Жм -жилищна с преобладаващо малкоетажно застрояване. Макс. плътност на застрояване - 40%, 1.3 макс. кинт, 10 м макс.кота корниз. Подходящ за къща за целогодишно живеене, близо до градски транспорт. Офертата е за клиенти на агенцията. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА БЪРЗИ И ИЗГОДНИ ЖИЛИЩНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ!! Тел.0888400881
Ощеbazar.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Нови Искър, Търговски продажба