Парцел Никола Козлево

Никола Козлево ул. Девети септември № 14
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 1030 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ Х-173 ОТ КВАРТАЛ 17 ПО ПЛАНА НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ № 14, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО КЪЩА И НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ, ПРИ ГРАНИЦИ: УЛИЦА; УПИ ІХ-172; УПИ VІ-175; УПИ ХІІ-176; УПИ ХІ-174, СЪГЛАСНО НОТ.АКТ 85, ТОМ 15,ДВ.ВХ.3766/19.07.2013 Г., А ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО ИМОТА ПРЕДСТАВЛЯВА: ДВОРНО МЯСТО С ИЗГРАДЕН ПЛОЧНИК С КАМЕННИ ОСНОВИ, СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ СЪС СТОМАНОБЕТОНОНА ПЛОЧА,ДОГРАМА PVC И ДЪРВЕНА, БЕЗ ВЪТРЕШНА ТОАЛЕТНА И БАНЯ. СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА Е С КАМЕННИ ОСНОВИ,СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ И ДЪРВЕНА ДОГРАМА . В ДВОРНОТО МЯСТО Е ИЗГРАДЕНА ВЪНШНА ТОАЛЕТНА НА СЕПТИЧНА ЯМА. ЖИЛИЩНАТА СГРАДА НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!!!
22.12.16 г., 0:46 targimot.com
1030.0 м²
3 600,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Кайнарджа"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 15.003дка, находяща се в землището на с.Каравелово,общ.Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КАЙНАРДЖА“, шеста категория /11.502/, пета категория /3.500/, съставляваща имот №034016 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
20.12.16 г., 2:35 targimot.com
15003.0 м²
3 750,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Каваклък"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 4.068 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КАВАКЛЪК“, категория трета, съставляваща имот №158016 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
20.12.16 г., 2:32 targimot.com
4068.0 м²
1 050,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово Област Шумен, Община Никола Козлево, местността "Яйкънлък"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 12.081 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „ЯЙКЪНЛЪК“, категория трета, съставляваща имот № 019003 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
12081.0 м²
3 600,00 лв

Земеделска земя Каравелово

Каравелово област Шумен, Община Никола Козлево, местност "Кечиджилар"
1/3 ид.част от НИВА с площ от 10.113 дка, находяща се в землището на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен с ЕКАТТЕ 36194 в местността „КЕЧИДЖИЛАР“, пета категория, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
10113.0 м²
2 550,00 лв

Парцел Никола Козлево

Никола Козлево ул. Минзухар № 2
Празно дворно място за което е отреден УПИ IX-112 с площ 1300 кв.м. от кв. 30, находящо се в с. Никола Козлево, ул. Минзухар № 2 при граници: УПИ X-112, УПИ IV-112,113, пл. № 114, УПИ VI-114, УПИ VII-144, УПИVII-114.
31.10.16 г., 12:54 targimot.com
1300.0 м²
5 460,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Никола Козлево

Парцел Хърсово

Хърсово ул. П. Волов № 10
Недвижим имот находящ се в с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен представляващ празно дворно място с площ от 1220 ... кв.м., ул. Панайот Волов № 10, за което е отреден УПИ XI-176 от кв. 18 по плана на с. Хърсово, а по констатация на
29.12.16 г., 20:58 targimot.com
1220.0 м²
1 680,00 лв

Парцел Хърсово

Хърсово ул. Панайот Волов № 10
Недвижим имот находящ се в с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен представляващ празно дворно място с площ от 1220 ... кв.м., ул. Панайот Волов № 10, за което е отреден УПИ XI-176 от кв. 18 по плана на с. Хърсово, а по констатация на
25.10.16 г., 19:37 targimot.com
1220.0 м²
2 100,00 лв