1 300 лв
11.05.17 г., 12:10
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОБЛАСТ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ,ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗГРАД, РУСЕ, ШУМЕН ОТГОВОРНОСТ, ГЪВКАВОСТ, КОРЕКТНОСТ!!! ПЛАЩА НА МОМЕНТА!!! БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ!!! ТЕЛ: 0888 05 03 03
Още pozvanete.bg

Земеделска земя, 22000m 2 (продажба)

с.Румянцево, общ. Луковит
22000.0 м²
12 000 лв
13.04.17 г., 14:36
Давам под аренда!ПИ,с;Румянцево,община Луковит,окръг Ловеч.До селски път,равна от няколко години не е ползвана!Първите две години без наем,после по30лв/дка.Възможна продажба на 550 лв/дка.Продавам и обработваема 20 дка.под аренда по 1000 лв/дка.
Още homes.bg

Парцел Дерманци

Дерманци с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч
670.0 м²
1 650 лв
25.01.17 г., 17:15
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – собствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №.
Още targimot.com
3412.0 м²
45 000 лв
14.12.16 г., 6:24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.4 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица ЗВоденичарска, с площ от 3 412 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 973, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.198, 44327.503.600, 44327.503.538, 44327.503.2 , 44327.503.1, 44327.503.3, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.1 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота.
Още targimot.com
3530.0 м²
41 670 лв
14.12.16 г., 6:22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.1 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица Златна Панега, с площ от 3 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 976, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.581, 44327.503.198, 44327.503.3, 44327.503.4, 44327.503.2 ,44327.502.3005, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.1 със застроена площ 30 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.2 със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и сички трайни подобрения в сградите и имота.
Още targimot.com

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
80 000 лв
15.07.16 г., 16:49
9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
Още officespace.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит
8 000 €
15.07.16 г., 21:35
два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
Още officespace.bg

Земеделска земя, 20580m 2 (продажба)

с.Дерманци, общ. Луковит
20580.0 м²
14 000 лв
7.07.16 г., 14:06
Още homes.bg

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
200000.0 м²
80 000 лв
23.06.16 г., 18:02
Ток 9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
Още homes.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
1600.0 м²
8 000 €
7.05.16 г., 12:47
Ток Вода два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
Още homes.bg

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
1300.0 м²
13 000 €
3.05.16 г., 11:10
Парцел с прекрасна панорама, намира се в едни от най-богатите на пещери и карст райони в страната Гео-Парк Искър-Панега
Още homes.bg

Продавам 250 декара сливова градина.

Ловеч и област Луковит Тодоричене
1 600 лв
2.04.16 г., 2:10
Сорта е стенли,овошките са на 5 години,цената се коментира' Района е с.Тодоричане,гр. Луковит. Земята е общинска и има още 25 години до изтичане на договора.Може да се купи и земята (650 лв на декар,в цената не влизат засажденията)
Още 555.bg
22000.0 м²
5 200 €
25.03.16 г., 14:21
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви голям масив от земеделска земя (22 дка) в село Румянцево, община Угърчин. Мястото не е оградено. Същият собственик продава и 2 по-малки имота от по 3500кв.м.
Още icbproperties.com

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН м.“Витска елия“
9600.0 м²
28 800 лв
26.04.17 г., 21:02
проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот ... принадлежащ на „БУЛКВАРЦ“ЕООД, с ЕИК 200265919, седалище и адрес на управление с адрес с.Долни Луковит, общ.Искър, обл.Плевен, ул ... , одобрен със Заповед №РД-02-14-227/1994г. на община Плевен, при съседи: за ж.линия, имот № 11019, - на насл. на Димитър
Още targimot.com

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен, Идеален център
1 300 лв
9.02.17 г., 12:30
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА Град Белене, Град Червен бряг, Град Долна Митрополия ... Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген
Още pozvanete.bg

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН Западна индустриална зона
9600.0 м²
36 000 лв
26.01.17 г., 15:49
проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на ... Луковит, общ.Искър, обл.Плевен, ул.“Хаджи Димитър“20, представлявано от Управителя Пламен Любенов Атанасов, а именно ... №11021, в кв.604в по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-227/1994г. на община Плевен, при съседи: за ж.линия, имот
Още targimot.com
1 000 лв
27.12.16 г., 11:59
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова
Още obiava.biz
1 000 лв
17.12.16 г., 3:26
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
Още obiava.biz
1 000 лв
27.12.16 г., 12:00
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
Още obiava.biz
1 200 лв
27.12.16 г., 12:01
, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
Още obiava.biz
120.0 м²
32 730 лв
24.10.16 г., 14:26
кадастрален № 450, кв. 48, парцел - XI, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от Община Луковит - 540 кв. м., по ... Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит. Поземлен имот - застроен, с
Още targimot.com
670.0 м²
4 125 лв
24.10.16 г., 13:48
Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит.
Още targimot.com

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч
2 000 €
8.06.16 г., 12:35
, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих и спокоен селски район ... . Селото се намира в подножието на Стара планина, в район с чиста и красива природа. Подходящо е както за почивка от ... натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100 жители. Намира се близо
Още officespace.bg

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч Ивелин Иванов
2590.0 м²
2 000 €
20.04.16 г., 14:26
на края на село Дъбен, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих ... както за почивка от натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100
Още homes.bg
2 стаи
198.0 м²
8 200 €
25.03.16 г., 13:26
целогодишно. Собственикът предлага извън обявената цена имот от 32дка земеделска земя. ... ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща в добре устроено село в района на Ловеч. Къщата се продава с място от 4000кв.м. На
Още icbproperties.com