Парцел, 3412m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44327.503.4 гр.луковит, обл.Ловешка, ул. „Воденичарска“, с площ от 3413 кв.м. , с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, заедно с построените в имота селскостопанска сграда на един етаж, с №44327.503.4.1, със застроена площ 89 кв.м. селскотопанска сграда на едион етаж с №44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м.
15.12.16 г., 21:01 officespace.bg
23 010,00 €
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.4 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица ЗВоденичарска, с площ от 3 412 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 973, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.198, 44327.503.600, 44327.503.538, 44327.503.2 , 44327.503.1, 44327.503.3, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.1 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота.
14.12.16 г., 6:24 targimot.com
3412.0 м²
45 000,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.1 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица Златна Панега, с площ от 3 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 976, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.581, 44327.503.198, 44327.503.3, 44327.503.4, 44327.503.2 ,44327.502.3005, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.1 със застроена площ 30 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.2 със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и сички трайни подобрения в сградите и имота.
14.12.16 г., 6:22 targimot.com
3530.0 м²
41 670,00 лв

Земеделска земя, 25000m 2 (продажба)

с.Румянцево, общ. Луковит
ПИ,две ниви 22дка.и 2.3дка. необработвани от 3 години!Дават се под аренда,първата година без наем!После по 30 лева/дка.Възможна продажба на 700 лв/дка.
31.10.16 г., 15:50 homes.bg
25000.0 м²
16 000,00 лв

Земеделска земя, 25000m 2 (продажба)

с.Румянцево, общ. Луковит
ПИ,две ниви 22дка.и 2.3дка. необработвани от 3 години!Дават се под аренда,първата година без наем!После по 30 лева/дка.Възможна продажба на 700 лв/дка.
16.07.16 г., 4:55 officespace.bg
16 000,00 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит
два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
15.07.16 г., 21:35 officespace.bg
8 000,00 €

Парцел, 650m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
Продава се производствен цех в гр.Луковит (585 кв.м.). Помещението се намира в близост до главен път София - Плевен - Русе. Към цеха има прилежащ терен 1400 кв. м. с кантар за тежкотоварни автомобили, както и ТИР паркинг. Разполага с ток, вода, тоалетна и канализация, също и с канал за коли в едно от помещенията, бензиностанция, както и възможност за прокарване на газ.
15.07.16 г., 20:04 officespace.bg
70 000,00 €

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
15.07.16 г., 16:49 officespace.bg
80 000,00 лв

Земеделска земя, 20580m 2 (продажба)

с.Дерманци, общ. Луковит
7.07.16 г., 14:06 homes.bg
20580.0 м²
14 000,00 лв

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
23.06.16 г., 18:02 homes.bg
200000.0 м²
80 000,00 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
7.05.16 г., 12:47 homes.bg
1600.0 м²
8 000,00 €

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
Парцел с прекрасна панорама, намира се в едни от най-богатите на пещери и карст райони в страната Гео-Парк Искър-Панега
3.05.16 г., 11:10 homes.bg
1300.0 м²
13 000,00 €

Продавам 250 декара сливова градина.

Ловеч и област Луковит Тодоричене
Сорта е стенли,овошките са на 5 години,цената се коментира' Района е с.Тодоричане,гр. Луковит. Земята е общинска и има още 25 години до изтичане на договора.Може да се купи и земята (650 лв на декар,в цената не влизат засажденията)
2.04.16 г., 2:10 555.bg
250.0 м²
1 600,00 лв

Парцел, 650m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
Продава се производствен цех в гр.Луковит (585 кв.м.). Помещението се намира в близост до главен път София - Плевен - Русе. Към цеха има прилежащ терен 1400 кв. м. с кантар за тежкотоварни автомобили, както и ТИР паркинг. Разполага с ток, вода, тоалетна и канализация, също и с канал за коли в едно от помещенията, бензиностанция, както и възможност за прокарване на газ.
25.03.16 г., 15:40 homes.bg
650.0 м²
70 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви голям масив от земеделска земя (22 дка) в село Румянцево, община Угърчин. Мястото не е оградено. Същият собственик продава и 2 по-малки имота от по 3500кв.м.
25.03.16 г., 14:21 icbproperties.com
22000.0 м²
5 200,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Луковит
Уг ид. част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 183011 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целия с площ 5,499 дка., с начин на трайно ползване пасище, мера. девета категория на земята, при неполивни условия ... , находящ се в местността „СЪБОТЕНСКОТО", при граници и съседи: имот № 183010 - пасище, мера на Община Луковит - земи по
20.01.17 г., 18:21 targimot.com
5499.0 м²
1 106,00 лв
Уг ид. част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 026001 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целия с площ 9,501 дка., с начин на трайно ползване нива, четвърта категория на земята, при неполивни условия
20.01.17 г., 18:20 targimot.com
9501.0 м²
3 416,00 лв
Vi ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 183019 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целият с площ 4,309 дка., с начин на трайно ползване нива, девета категория на земята, при неполивни условия ... - нива на „Петров - Ценко Петров" ЕТ, имот № 183020 - нива на Община Луковит - земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот №183021 - нива
20.01.17 г., 18:20 targimot.com
4309.0 м²
1 083,00 лв
Уг ид. част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 183017 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целия е площ 11,820 дка., с начин на трайно ползване нива, четвърта категория на земята, при неполивни условия ... , находящ се в местността „СЪБОТЕНСКОТО", при граници и съседи: имот № 253005 - залесена терит. на Луковит - ДГФ, имот
20.01.17 г., 18:20 targimot.com
11820.0 м²
4 248,00 лв
Vi ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 183019 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целият с площ 4,309 дка., с начин на трайно ползване нива, девета категория на земята, при неполивни условия ... - нива на „Петров - Ценко Петров" ЕТ, имот № 183020 - нива на Община Луковит - земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот №183021 - нива
20.01.17 г., 18:20 targimot.com
4309.0 м²
1 083,00 лв
Уг ид. част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 196035 по плана за земеразделяне на землището на село Ъглен, с ЕКАТТЕ 85010, община ... Луковит, целия с площ 8,100 дка., с начин на трайно ползване затревена нива, девета категория на земята, при неполивни
20.01.17 г., 18:19 targimot.com
8100.0 м²
1 833,00 лв
, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200,00 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
27.12.16 г., 12:00 obiava.biz
1 000,00 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова
27.12.16 г., 11:59 obiava.biz
1 000,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец
26.12.16 г., 16:37 bgoffers.com
1,00 лв
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки ... , Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец
26.12.16 г., 16:34 bgoffers.com
1,00 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
17.12.16 г., 3:26 obiava.biz
1 000,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 44327.503.1 гр. Луковит, обл. Ловешка, ул.“Златна Панега“, с площ от 3530 кв.м. с
15.12.16 г., 21:01 officespace.bg
21 306,00 €
ИМОТ № 052045, находящ се в землището на с. Бежаново, с ЕКАТТЕ 03143, общ Луковит, обл Ловеч, с площ 6.000 дка., с ... Луковит - земи по чл.19 ЗСПЗЗ, № 056052 - Изостав. ливада на „АСС Инженеринг" ООД, № 052039 - Пасище с храсти на наел. на
24.11.16 г., 17:57 targimot.com
6000.0 м²
937,00 лв
ИМОТ № 051525, находящ се в землището на с. Бежаново, с ЕКАТТЕ 03143, общ Луковит, обл Ловеч, с площ 3.000 дка., с
24.11.16 г., 17:57 targimot.com
3000.0 м²
682,00 лв
кадастрален № 450, кв. 48, парцел - XI, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от Община Луковит - 540 кв. м., по ... Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит. Поземлен имот - застроен, с
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
120.0 м²
32 730,00 лв
Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит.
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
670.0 м²
4 125,00 лв
Стрелкови комплекс за Скийт , Трап и Спортинг. Останалата част от имота е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е ... ЗА ИНВЕСТИЦИЯ!Парцелът е разположен в месноста Бяло поле,на 100км от София в непосредствена близост до Геопарк Искър ... поречието на р. Златна Панега. Подходящ за изграждане на хотел, вилно ,еко селище с нискоетажно застрояване. За информация;Гергана Карадимитрова-0885818188
14.10.16 г., 4:02 bazar.bg
200.0 м²
539 999,00 €
земята е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е парк Котлен. Електрическото захранване е решено със ... фауна и чудесен изглед към уникални скални образувания по поречието на р. Златна Панега с идеални условия за лов, риболов, туризъм и др,. За информация:Гергана Карадимитрова -0885818188
13.10.16 г., 21:22 bazar.bg
200.0 м²
530 000,00 €
Стрелкови комплекс за Скийт , Трап и Спортинг. Останалата част от имота е със статут на земеделска земя от които 122 256 кв.м е ... ЗА ИНВЕСТИЦИЯ!Парцелът е разположен в месноста Бяло поле,на 100км от София в непосредствена близост до Геопарк Искър ... поречието на р. Златна Панега. Подходящ за изграждане на хотел, вилно ,еко селище с нискоетажно застрояване. За информация;Гергана Карадимитрова-0885818188
17.09.16 г., 9:52 bazar.bg
200.0 м²
539 999,00 €
Оферта 5587 Продава се производствен цех в гр. Луковит (585 кв.м.). Цехът се намира не 150м от главен път София - Русе ... . Към цеха има прилежащ терен 1400 кв.м. с кантар за тежкотоварни автомобили, както и ТИР паркинг. В момента цеха служи ... за производство на АЛ и ПВЦ дограма. Разполага с ток, вода, тоалетна и канализация, също и с канал за коли в едно от помещенията. В близост от 20м има действаща бензиностанция.
17.07.16 г., 23:35 alo.bg
585.0 м²
80 000,00 €
Оферта 5588 Продаваме промишлено помещение - 650 кв.м застроена площ и прилежащ терен. Имота е в регулацията на града ... , подходящ за всякакво производство, с административа част /3бр. офиси/, гараж с канал, бани и тоалетни, едно от ... помещенията е с рампа. Достъпът е лесен-асфалт, на няколко метра от главен път София-Плевен, в двора има кантар за тежкотоварни камиони и бензиностанция.
17.07.16 г., 23:33 alo.bg
650.0 м²
100 000,00 €

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч
, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих и спокоен селски район ... . Селото се намира в подножието на Стара планина, в район с чиста и красива природа. Подходящо е както за почивка от ... натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100 жители. Намира се близо
8.06.16 г., 12:35 officespace.bg
2 190,00 лв

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч Ивелин Иванов
, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих и спокоен селски район ... . Селото се намира в подножието на Стара планина, в район с чиста и красива природа. Подходящо е както за почивка от ... натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100 жители. Намира се близо
20.04.16 г., 14:26 homes.bg
2590.0 м²
2 190,00 лв