Земеделска земя, 22000m 2 (продажба)

с.Румянцево, общ. Луковит
Давам под аренда!ПИ,с;Румянцево,община Луковит,окръг Ловеч.До селски път,равна от няколко години не е ползвана!Първите две години без наем,после по30лв/дка.Възможна продажба на 550 лв/дка.Продавам и обработваема 20 дка.под аренда по 1000 лв/дка.
13.04.17 г., 14:36 homes.bg
22000.0 м²
12 000 лв

Парцел Дерманци

Дерманци с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – собствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №.
25.01.17 г., 17:15 targimot.com
670.0 м²
1 650 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.4 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица ЗВоденичарска, с площ от 3 412 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 973, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.198, 44327.503.600, 44327.503.538, 44327.503.2 , 44327.503.1, 44327.503.3, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.1 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.4.2 със застроена площ 48 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички трайни подобрения в сградите и имота.
14.12.16 г., 6:24 targimot.com
3412.0 м²
45 000 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.503.1 по КК и КР на град Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на ИД на АГКК, нс адрес на поземления имот: гр. Луковит, п.к.5770, улица Златна Панега, с площ от 3 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 976, при съседни имоти с идентификатори: 44327.503.581, 44327.503.198, 44327.503.3, 44327.503.4, 44327.503.2 ,44327.502.3005, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.1 със застроена площ 30 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор: 44327.503.1.2 със застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда, както и сички трайни подобрения в сградите и имота.
14.12.16 г., 6:22 targimot.com
3530.0 м²
41 670 лв

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
15.07.16 г., 16:49 officespace.bg
80 000 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит
два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
15.07.16 г., 21:35 officespace.bg
8 000 €

Земеделска земя, 20580m 2 (продажба)

с.Дерманци, общ. Луковит
7.07.16 г., 14:06 homes.bg
20580.0 м²
14 000 лв

Парцел, 200000m 2 (продажба)

гр.Луковит, общ. Луковит
Ток 9 категория при неполивни условия, пасище, мера Попада в защитена зона През имота минава далекопровод
23.06.16 г., 18:02 homes.bg
200000.0 м²
80 000 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
Ток Вода два парцела по 800кв.м., продават се заедно и поотделно, намират се в един от най-богатите на пещери и карст райони в странат Гео-Парк Искър-Панега
7.05.16 г., 12:47 homes.bg
1600.0 м²
8 000 €

Парцел, 1300m 2 (продажба)

с.Карлуково, общ. Луковит Мая Георгиева
Парцел с прекрасна панорама, намира се в едни от най-богатите на пещери и карст райони в страната Гео-Парк Искър-Панега
3.05.16 г., 11:10 homes.bg
1300.0 м²
13 000 €

Продавам 250 декара сливова градина.

Ловеч и област Луковит Тодоричене
Сорта е стенли,овошките са на 5 години,цената се коментира' Района е с.Тодоричане,гр. Луковит. Земята е общинска и има още 25 години до изтичане на договора.Може да се купи и земята (650 лв на декар,в цената не влизат засажденията)
2.04.16 г., 2:10 555.bg
1 600 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви голям масив от земеделска земя (22 дка) в село Румянцево, община Угърчин. Мястото не е оградено. Същият собственик продава и 2 по-малки имота от по 3500кв.м.
25.03.16 г., 14:21 icbproperties.com
22000.0 м²
5 200 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Луковит

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен, Идеален център
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА Град Белене, Град Червен бряг, Град Долна Митрополия ... Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген
9.02.17 г., 12:30 pozvanete.bg
1 300 лв

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН Западна индустриална зона
проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на ... Луковит, общ.Искър, обл.Плевен, ул.“Хаджи Димитър“20, представлявано от Управителя Пламен Любенов Атанасов, а именно ... №11021, в кв.604в по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-227/1994г. на община Плевен, при съседи: за ж.линия, имот
26.01.17 г., 15:49 targimot.com
9600.0 м²
36 000 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова
27.12.16 г., 11:59 obiava.biz
1 000 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
17.12.16 г., 3:26 obiava.biz
1 000 лв
- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно ... , Добревци, Орешене и др. Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на ... сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! За контакт : 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
27.12.16 г., 12:00 obiava.biz
1 000 лв
, общ.Искър общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия. -обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200 лв
кадастрален № 450, кв. 48, парцел - XI, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от Община Луковит - 540 кв. м., по ... Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит. Поземлен имот - застроен, с
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
120.0 м²
32 730 лв
Поземлен имот - незастроен, с кадастрален № 450, кв. 48, парцел - Х, с площ съгласно скица от 30.09.2016 г. издадена от ... Община Луковит - 670 кв. м., по плана на с. Дерманци, Област Ловеч, Община Луковит.
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
670.0 м²
4 125 лв

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч
, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих и спокоен селски район ... . Селото се намира в подножието на Стара планина, в район с чиста и красива природа. Подходящо е както за почивка от ... натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100 жители. Намира се близо
8.06.16 г., 12:35 officespace.bg
2 000 €

Парцел, 2590m 2 (продажба)

с.Голяма Брестница, област Ловеч Ивелин Иванов
на края на село Дъбен, на изхода за село Торос. Предлага красиви гледки. Местоположение: На 10 км. от гр. Луковит, в тих ... както за почивка от натовареното ежедневие в града, така и за постоянно местоживеене. Селото е с население от около 100
20.04.16 г., 14:26 homes.bg
2590.0 м²
2 000 €
целогодишно. Собственикът предлага извън обявената цена имот от 32дка земеделска земя. ... ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща в добре устроено село в района на Ловеч. Къщата се продава с място от 4000кв.м. На
25.03.16 г., 13:26 icbproperties.com
2 стаи
198.0 м²
8 200 €