Парцел, 2950m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч Христина Рангелова
Вода Асфалтиран път Поземлен имот с площ 2950 кв.м., разположен в гр. Тетевен, на главния път към с. Рибарица, м-т Скрибътна. Имотът е с лице 69 м., дълбочина около 42 м., в задната си част граничи с река Вит. В непосредствено съседство на обитаеми жилищни имоти. Ток и вода са налични до имота. Възможност за договаряне!
18.04.17 г., 7:38 homes.bg
2950.0 м²
35 400 €

Продавам земя Ловеч

гр. Ловеч обл. Ловеч
Продавам 2743кв.м. земеделска земя в урбанизирана зона в гр. Ловеч на която може да се смени статута. Около имота има построени къщи и живеят хора. Намира се в местноста ”Полето-Лагера”. Покрай двете страни на парцела минава път. Реално делима. На приложената скица фигурира под номер 6. ЕКАТТЕ43952. Идентификатор 4352.551.6. При интерес пишете или позвънете.
11.04.17 г., 3:31 alo.bg
3 700 лв

Парцел, 2950m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч
Поземлен имот с площ 2950 кв.м., разположен в гр. Тетевен, на главния път към с. Рибарица, м-т Скрибътна. Имотът е с лице 69 м., дълбочина около 42 м., в задната си част граничи с река Вит. В непосредствено съседство на обитаеми жилищни имоти. Ток и вода са налични до имота. Възможност за договаряне!
14.04.17 г., 17:45 officespace.bg
35 400 €

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, местност "Каса баир"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на гр. Ловеч, област Ловеч, в местността „Каса баир”, с идентификатор № 43952.24.17 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двадесет и четири, точка, седемнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 – 10/ 17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с площ по кадастрална скица от 80 227 (осемдесет хиляди двеста двадесет и седем) кв.м.. трайно предназначение на територията- земеделска .с начин на трайно ползване: За складова база, стар идентификатор : 1 700/хиляда и седемстотин/, при граници и съседи на имота по скица: имоти с идентификатор: № 43952,24.3, № 43952.24.31, № 4395,2.24.6, № 43952.36.9, № 43952.36.2, № 43952.24.8, № 43952.36.10, № 43952.36.1, № 43952.24.9, № 43952.23.6. № 43952.23.11, № 43952.23.10, № 43952.22.15. № 43952.23.8. № 43952.24.10 и № 43952.24.1; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 621/16
19.04.17 г., 2:52 targimot.com
80227.0 м²
864 288 лв
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание голям парцел земеделска земя в красивият планински град Априлици . Имотът е с големина 5000 кв.м. и граничи с два полски пътя. Извън регулация е и на 300 метра има ток и вода. В съседство на имота ( около 20 м. ) се намират стари къщи и овощни градини. Панорамна гледка към връх Ботев и Марагидик. Град Априлци се намира в Ловешка област, Северна България. Той е разположен в обширна котловина в подножието на връх Ботев, Стара планина. Градът е известен със своята невероятно красива природа, многото пътеки, склонове и поляни, заобиколени от широколистни, иглолистни и алпийски гори. В околностите на Априлци се намират едни от най-популярните туристически маршрути, едни от най-красивите резервати и едни от най-старите християнски светилища. Благодарение на комбинацията от живописни хълмове, предизвикателни планински върхове, плодородни ливади, широколистни, иглолистни, алпийски гори и пенливи реки, Априлци се е утвърдил като добре устроен курортен център, в който почивката е не само пълноценна, но и здравословна. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.04.17 г., 7:11 bulgarianproperties.bg
5000.0 м²
11 500 €

Парцел ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ бул. Освобождение
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 43952.519.580 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, Северна промишлена зона, бул. Освобождение, с начин на трайно ползване – незастроен имот за производствен, складов обект с площ по документ за собственост от 4398 кв.м. и с площ по кадастрална скица от 4415 кв.м., представляващ съгласно документ за собственост УПИ ХI в кв.278 по ПУП на гр. Ловеч, отреден за производствени и складови дейности при граници и съседи по документ за собственост: улица, УПИ ХII, река дере, УПИ Х и УПИ IХ в кв.278, при съседи по кадастрална скица: имот 43952.519.451 – дере, имот 43952.519.581 за незастроен имот за жилищни нужди, имот 43952.519.207 – за автогараж, имот 43952.53.65 – водно течение, река, заедно с построените в имота ДВА СКЛАДА – едноетажна метална конструкция със застроена площ по 590 кв.м. всеки един: СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.3 и СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.4; ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА (разкомплектовъчно) със застроена площ от 50 кв.м., представляваща СГРАДА с кадастрален № 43952.519.580.1.
15.03.17 г., 17:10 targimot.com
4398.0 м²
42 690 лв

Парцел, 687m 2 (продажба)

с.Малък Извор, област Ловеч
Предлага УПИ- 2608 кв. м. в живописното село Малък извор. През селото минава единственият автомобилен път към живописния Гложенски манастир. Лицето е 70м. Имотът разполага с проект по инв. програма за развитие на селски/алтернативен туризъм по мярка 6. 4,Проектът включва; Къща за гости- РЗП 687. 26 кв. м. На първия етаж е приемната зона, зала за хранене, кухня и обслужващи помещения. Втори етаж: стаи за гости и камериерски офис. Двор със ЗП 201. 67 кв. м. - паркинг, фонтан, амфитеатрално решена зона за почивка и наблюдение, както и открита площадка за различни мероприятия, организирани за посетителите на къщата за гости. Раполага с разрешение за строеж на ажурна ограда. Изрядни документи! Тел. за контакт: 0899 90 10 17 -Манова 0893 669 881 ; 02/9888100 ; 02/9860850
14.03.17 г., 10:09 officespace.bg
52 200 €

Парцел Гложене

Гложене с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – 367 кв. 56, с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв. м. по ПУП на с. Градежница, одобрени със Заповед № 126/1982 г. при граници: улица с о.т. 286-287; дере; р. Градежница и УПИ XVII, кв. 56 по Договор № 9/10.01.2011 г.за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – Тетевен по № от вх. рег. 48/11.01.2011 г., том 1. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1819/16.
14.03.17 г., 17:06 targimot.com
520.0 м²
4 680 лв

Парцел, 687m 2 (продажба)

с.Малък Извор, област Ловеч Виолета Георгиева
Предлага УПИ- 2608 кв. м. в живописното село Малък извор. През селото минава единственият автомобилен път към живописния Гложенски манастир. Лицето е 70м. Имотът разполага с проект по инв. програма за развитие на селски/алтернативен туризъм по мярка 6. 4,Проектът включва; Къща за гости- РЗП 687. 26 кв. м. На първия етаж е приемната зона, зала за хранене, кухня и обслужващи помещения. Втори етаж: стаи за гости и камериерски офис. Двор със ЗП 201. 67 кв. м. - паркинг, фонтан, амфитеатрално решена зона за почивка и наблюдение, както и открита площадка за различни мероприятия, организирани за посетителите на къщата за гости. Раполага с разрешение за строеж на ажурна ограда. Изрядни документи! Тел. за контакт: 0899 90 10 17 -Манова 0893 669 881 ; 02/9888100 ; 02/9860850
14.03.17 г., 10:17 homes.bg
687.0 м²
52 200 €

Парцел, 698m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч Крум Йоргакиев
Вода Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци, между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 7:50 homes.bg
698.0 м²
4 900 €

Парцел, 4535m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч
Продаваме прекрасен, слънчев имот в местност ГЕЧОВОТО във вилната зона на гр. Тетевен. В близост има ток и вода. Целогодишен достъп/асфалтов път/. Лека денивелация. Подходящ за изграждане на къща, вилно селище. ЕКОИМОТИ-0899901017
22.02.17 г., 10:34 officespace.bg
20 000 лв

Парцел, 2668m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч Крум Йоргакиев
Вода Канализация Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци, между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 7:46 homes.bg
2668.0 м²
18 700 €

Парцел, 4535m 2 (продажба)

гр.Тетевен, област Ловеч Виолета Георгиева
Продаваме прекрасен, слънчев имот в местност ГЕЧОВОТО във вилната зона на гр. Тетевен. В близост има ток и вода. Целогодишен достъп/асфалтов път/. Лека денивелация. Подходящ за изграждане на къща, вилно селище. ЕКОИМОТИ-0899901017
22.02.17 г., 11:24 homes.bg
4535.0 м²
20 000 лв

Парцел, 1447m 2 (продажба)

с.Горно Трапе, област Ловеч
1447 парцел с правилна форма в непосредсвена близос до гр. Троян. Красив, екологичен район. Отличен достъп - на асфалтовия път гр. Троян – с. Горно Трапе. Ток, вода. Съседните парцели са застроени и в тях се живее. За огледи: 02/9862-863, 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други качествени и изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, в нашия уебсайт: propertiesinbulgaria.com
15.02.17 г., 9:22 officespace.bg
9 950 €

Парцел с ПУП за жилищно строителство до Рибарица

Област Ловеч Близо до с. Рибарица
Предлагаме за продажба земя, подходяща за жилищно строителство (след смяна на предназначението й), в красивото планинско село Рибарица. Имотът е с големина от 2016 кв.м. Земята е подходяща за инвестиционен проект с цел строителство на жилищен имот или ваканционен обект. Има изготвен ПУП със следните параметри. 1. Плътност – 20 -60 % 2. Кинт – 0,5 -1,2 3. Озеленяване – 40-60 % Парцелът е разположен на главният път Тетевен - Рибарица (59 метра). Има лесен достъп, река път и невероятна гледка. Разстоянието от имота до центъра на Тетевен е 7 км. (9 мин с кола). Разстоянието от имота до центъра на Рибарица (кметството) е 5 км. (7 мин. с кола). Уникално красивата и чиста природа правят това място един оазис, в който може да се почувства насладата от досега с природата. Село Рибарица се намира в старопланински район, в подножието на Стара планина в Тетевенския балкан, на 12 км от град Тетевен, на двата бряга на река Бели Вит. Чудесното съчетание на алпийския характер на терена, величествените букови гори с бистрите планински реки, с богатата си фауна и най-вече с кристално чистия въздух, правят Рибарица предпочитано място за почивка. Точно за това тя е обявена за планински климатичен курорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.02.17 г., 16:31 bulgarianproperties.bg
2016.0 м²
39 500 €

Парцел, 2668m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч
Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци, между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 4:54 officespace.bg
18 700 €

Парцел, 698m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч
Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци, между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 5:03 officespace.bg
4 900 €

Парцел, 1651m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч
Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци , между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 5:05 officespace.bg
11 600 €

Парцел, 1651m 2 (продажба)

с.Скандалото, област Ловеч Крум Йоргакиев
Вода Предлагаме на Вашето внимание парцел на главен път Троян - Априлци , между селата Велчово и Скандалото, на 14 км. от "Троянски манастир". Парцелът е с прекрасна гледка - между река и балкан. Подходящ за жилищно строителство .
16.02.17 г., 7:42 homes.bg
1651.0 м²
11 600 €

Парцел, 1444m 2 (продажба)

с.Патрешко, област Ловеч
1444 кв.м парцел в с. Патрешко - само на 5 км от Орешака. Намира се в началото на селото, на южен склон със съвсем лек наклон. От мястото се разкриват прекрасни гледки към Стара планина. Ток, вода. Достъп – 150 м по макадам от главния път Троян - Севлиево. За огледи: 02/9862-863, 0888 50-78-49, 0888 26-88-18. Повече подробности за този и още много други качествени и изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, в нашия уебсайт: propertiesinbulgaria.com
15.02.17 г., 9:23 officespace.bg
9 950 €

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

област Ловешка , гр. Ловеч,
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ОБЩИНА ЛОВЕЧ В СЕЛАТА Александрово, Баховица, Брестово, Чавдарци, Деветаки, Дойренци, Дренов, Горан, Горно, Павликене Гостиня, Хлевене, Казачево, Къкрина, Лисец, Малиново, Прелом, Пресяка, Радювене, Скобелево, Слатина, Славяни, Сливек, Смочан, Соколово, Умаревци, Владиня,Йоглав ОТГОВОРНОСТ, ГЪВКАВОСТ, КОРЕКТНОСТ!!! ПЛАЩА НА МОМЕНТА!!! БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ!!! БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ СЪВЕТИ!!! ТЕЛ.0888050303
7.02.17 г., 16:55 pozvanete.bg
1 300 лв

Парцел, 60002m 2 (продажба)

с.Борима, област Ловеч
Населеното място се намира на 18 км. от гр. Троян и на 23 км. от областния център Ловеч, в северните склонове на Стара планина. Живописна природа и прекрасните гледки създават отлични възможности за почивка. Теренът е с отреждане за хотел, почивен дом. Намира се в урбанизираната територия на населеното място. Достъп-по асфалтов път, трафопост, вода. Цената е без включен ДДС.
7.02.17 г., 6:26 officespace.bg
185 400 €

Парцел, 60002m 2 (продажба)

с.Борима, област Ловеч Цветелина Чакърова
Асфалтиран път Населеното място се намира на 18 км. от гр. Троян и на 23 км. от областния център Ловеч, в северните склонове на Стара планина. Живописна природа и прекрасните гледки създават отлични възможности за почивка. Теренът е с отреждане за хотел, почивен дом. Намира се в урбанизираната територия на населеното място. Достъп-по асфалтов път, трафопост, вода. Цената е без включен ДДС.
8.02.17 г., 9:05 homes.bg
60002.0 м²
180 000 €

Парцел Дерманци

Дерманци с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Незастроен НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х – 450 /десет – четиристотин и петдесет/, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по подробния устройствен план на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловешка, целият площ от 670 кв. м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/ съгласно скица издадена от общ. Луковит по плана на с. Дерманци, обл. Ловеч, общ. Луковит, който имот е при граници и съседи: улица от две страни, НУПИ IX – 448 на н-ци на Филко Иванов Филков, НУПИ XI-450 – собствен и НУПИ XII – 449 на Михаил Иванов Филков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №.
25.01.17 г., 17:15 targimot.com
670.0 м²
1 650 лв
1 2 3 4