Парцел, 2062m 2 (продажба)

кв. Байкал, Кърджали
Продавам СПЕШНО поземлен имот на пресечката за Резинденция - на пътя, с лице 63 метра на асфалтовия път.
24.04.17 г., 16:46 officespace.bg
50 000 лв

Земеделска земя, 3000m 2 (продажба)

с.Широко Поле, общ. Кърджали
Асфалтиран път Продавам поземлен имот 3дка на яз.Ст.Кладенец в землището на с.Широко Поле,прекрасен изглед към язовира,има 36 м лице на асфалтовия път.
22.04.17 г., 2:00 homes.bg
3000.0 м²
21 000 лв

Земеделска земя, 3000m 2 (продажба)

с.Широко Поле, общ. Кърджали
Продавам поземлен имот 3дка на яз.Ст.Кладенец в землището на с.Широко Поле,прекрасен изглед към язовира,има 36 м лице на асфалтовия път.
21.04.17 г., 11:51 officespace.bg
21 000 лв

Земеделска земя КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ местността "Коджа кър"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.12.76 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, дванадесет, точка, седемдесет и шест/ по кадастралната карта на гр.Кърджали, с площ 10 250 /десет хиляди двеста и петдесет/кв.м., със стар идентификатор №12038 /дванадесет хиляди и тридесет и осем/, представляващ нива, находяща се в местността "Коджа кър" в землището на гр.Кърджали, при граници на поземления имот: имоти с идентификатори № 40909.12.12; 40909.12.75; 40909.12.69; 40909.12.71; 40909.12.42.
24.04.17 г., 19:36 targimot.com
10250.0 м²
68 436 лв

Парцел, 3671m 2 (продажба)

кв. Веселчане, Кърджали
Продавам парцел в кв. Веселчане, в района на завод Бреза, има ток, вода, път.
19.04.17 г., 16:36 officespace.bg
55 000 лв

Парцел, 771m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продавам парцел в кв. Възрожденци, в района на Стотните блокове, има ток, вода, път, подходящ е за жилищно строителство.
19.04.17 г., 16:34 officespace.bg
59 900 лв

Парцел, 3666m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продава поземлен имот в квартал Възрожденци, в района на Стотните блокове, близо до 96-ти блок. Парцела е с площ 3666 кв.м., в регулация е, в близост има ток и вода. Мястото граничи с асфалтов път. Имота е подходящ за жилищно строителство.
16.04.17 г., 21:04 officespace.bg
183 300 €

Парцел, 825m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали Танер Емин
Ток Вода Асфалтиран път Продава парцел с площ 825 кв.м. в квартал Възрожденци, в района на Първите блокове, близо до Сердика. Имота е в регулация, с лице на асфалтов път, в близост има ток и вода.
24.03.17 г., 20:50 homes.bg
825.0 м²
31 000 €

Парцел, 703m 2 (продажба)

кв. Веселчане, Кърджали
Продавам парцел в регулация във вилната зона на Петлино в близост до Аквапарка,прекрасен изглед към града,в съседство с новостроящи се къщи,разрешен строеж до 10м или до 3 етажа,подходящ е за фамилна къща.
3.04.17 г., 15:50 officespace.bg
24 900 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
Продавам парцел 1000 кв.м., в Промишлена зона Юг, на пресечката за СБА, има ток, вода, асфалтиран път.
3.04.17 г., 17:36 officespace.bg
150 000 лв

Парцел КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев 15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII 6521 /осем римско тире шест хиляди петстотин двадесет и едно/, кв. 217 /двеста и седемнадесет/ с площ 446 /четиристотин четиридесет и шест/ кв. м. с идентификатор 40909.115.90 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и петнадесет, точка, деветдесет/ по кадастралната карта на град Кърджали, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 /десет/ м., с административен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев“ № 15 /петнадесет/, при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 40909.115.56, поземлен имот с идентификатор 40909.115.124 и поземлен имот с идентификатор 40909.115.48.
27.03.17 г., 18:13 targimot.com
446.0 м²
36 675 лв

Парцел, 534m 2 (продажба)

Резбарци, Кърджали Зорница Кавракирова
Ток Вода Канализация Урегулиран поземлен имот в с.Резбарци, общ.Кърджали, с площ от 534 кв.м, с разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда, с калкален зид към съществуваща сграда в съседен имот. На кота 0,00 се разполагат - кухня за готвене, дневна с кът за хранене, спалня за родители със собствен санитарен възел и дрешник. От дневната и спалнята чрез плъзгащи врати - витрини е осигурен достъп до покрита тераса и двора. Към дневната и терасата е предвидена двустранна камина. На кота +0,60 се развиват жилищни и обслужващи помещения - гараж за 2 автомобила, складови помещения, 2 спални и санитарно - битови помещения. Покривната конструкция е дървена, с хидро и топло-изолационни пластове, обшивка с трудно-горим гипсокартон. Връзката между отделните нива ще се осъществява чрез стоманено-бетонови стъпала. Фасадното решение предвижда облицовка с каменни плочи, керемиди за покривна покривка. В дворното пространство чрез терасиране и изпълнение на декоративни подпорни зидове ще се оформят тераси за озеленяване. Застроена площ - 165,3 кв.м.
5.04.17 г., 19:24 homes.bg
534.0 м²
29 000 лв

Парцел, 825m 2 (продажба)

кв. Възрожденци, Кърджали
Продава парцел с площ 825 кв.м. в квартал Възрожденци, в района на Първите блокове, близо до Сердика. Имота е в регулация, с лице на асфалтов път, в близост има ток и вода.
3.04.17 г., 19:21 officespace.bg
31 000 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
Продавам парцел - 4 дка, в Промишлена зона Юг, до автоморгата на Рафо, има ток, вода, асфалтиран път
3.04.17 г., 19:29 officespace.bg
210 000 лв

Парцел, 703m 2 (продажба)

кв. Веселчане, Кърджали
Ток Вода Продавам парцел в регулация във вилната зона на Петлино в близост до Аквапарка,прекрасен изглед към града,в съседство с новостроящи се къщи,разрешен строеж до 10м или до 3 етажа,подходящ е за фамилна къща.
1.04.17 г., 9:36 homes.bg
703.0 м²
24 900 лв

Парцел КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ кв."Възрожденци", бул."Христо Ботев" № 22
Поземлен имот с идентификатор 40909.116.298 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто ишестнадесет, точка, двеста деветдесет и осем/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006 г. / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на поземления имот: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 22. Площ: 834 /осемстотин тридесет и четири/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: - 6555, квартал: 216, парцел: УПИ V . Съседи: 40909.116.297, 40909.116.263, 40909.116.299, 40909.116.145.
24.03.17 г., 17:13 targimot.com
834.0 м²
50 520 лв

Парцел, 4000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
Ток Вода Асфалтиран път Продавам парцел - 4 дка, в Промишлена зона Юг, до автоморгата на Рафо, има ток, вода, асфалтиран път
27.03.17 г., 18:49 homes.bg
4000.0 м²
210 000 лв

Парцел, 534m 2 (продажба)

Резбарци, Кърджали
Урегулиран поземлен имот в с.Резбарци, общ.Кърджали, с площ от 534 кв.м, с разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда, с калкален зид към съществуваща сграда в съседен имот. На кота 0,00 се разполагат - кухня за готвене, дневна с кът за хранене, спалня за родители със собствен санитарен възел и дрешник. От дневната и спалнята чрез плъзгащи врати - витрини е осигурен достъп до покрита тераса и двора. Към дневната и терасата е предвидена двустранна камина. На кота +0,60 се развиват жилищни и обслужващи помещения - гараж за 2 автомобила, складови помещения, 2 спални и санитарно - битови помещения. Покривната конструкция е дървена, с хидро и топло-изолационни пластове, обшивка с трудно-горим гипсокартон. Връзката между отделните нива ще се осъществява чрез стоманено-бетонови стъпала. Фасадното решение предвижда облицовка с каменни плочи, керемиди за покривна покривка. В дворното пространство чрез терасиране и изпълнение на декоративни подпорни зидове ще се оформят тераси за озеленяване. Застроена площ - 165,3 кв.м.
5.04.17 г., 18:29 officespace.bg
29 000 лв

Парцел, 1000m 2 (продажба)

Промишлена Зона Юг, Кърджали
Ток Вода Асфалтиран път Продавам парцел 1000 кв.м., в Промишлена зона Юг, на пресечката за СБА, има ток, вода, асфалтиран път.
27.03.17 г., 18:49 homes.bg
1000.0 м²
150 000 лв

Парцел, 700m 2 (продажба)

с.Опълченско, област Кърджали
Продавам парцел - 700 кв.м., в с. Опълченци, подходящ за строеж на фамилна къща / вила, има ток, вода, път.
21.03.17 г., 10:50 officespace.bg
33 000 лв

Парцел, 700m 2 (продажба)

с.Опълченско, област Кърджали
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Продавам парцел - 700 кв.м., в с. Опълченци, подходящ за строеж на фамилна къща / вила, има ток, вода, път.
21.03.17 г., 10:47 homes.bg
700.0 м²
33 000 лв

Парцел, 1191m 2 (продажба)

с.Главатарци, област Кърджали Таня
Продаваме парцел в живописното, курортно село Главатарци, на 7км. от гр. Кърджали. Има лице на асфалтов път, лека денивелация. Около него има хотели и къщи за гости. Намира се на по-малко от 200м от язовира. Тел. за контакт: 0885789860-Таня Янкова
22.02.17 г., 11:00 homes.bg
1191.0 м²
123 600 €

Парцел, 1191m 2 (продажба)

с.Главатарци, област Кърджали
Продаваме парцел в живописното, курортно село Главатарци, на 7км. от гр. Кърджали. Има лице на асфалтов път, лека денивелация. Около него има хотели и къщи за гости. Намира се на по-малко от 200м от язовира. Тел. за контакт: 0885789860-Таня Янкова
22.02.17 г., 10:36 officespace.bg
123 600 €

Земеделска земя, 800m 2 (продажба)

с.Калинка, област Кърджали
Ток Вода Асфалтиран път СПЕШНО продавам земя на Главния път Кърджали -Хасково до разклона на Горичката,35 м лице на пътя,подходящ за автокъща,сервиз,къща,вила и др.
27.01.17 г., 0:38 homes.bg
800.0 м²
18 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Кърджали
1 2 3 4 5 6