Земеделска земя КУБРАТ

КУБРАТ местност "Чотуклук"
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ с идентификатор № 40422.502.499 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и две точка четиристотин деветдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/ 27.07.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, местност „ЧОТУКЛУК“, с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, при съседи: 40422.502.503, 40422.502.502, 40422.502.501, 40422.502.498, 40422.502.979, 40422.502.648. При начална продажна цена 428,00 лв. (четиристотин двадесет и осем лева). Тежести на имота: Възбрана по изпълнително дело. Начална дата на проданта – 14.11.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 14.12.2016г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 14.12.2016 г. в канцеларията – регистратура на Районен съд - Кубрат . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в „Банка ДСК“ ЕАД , IBAN: BG44STSA93000012368932, BIC: STSABGSF по изпълнително дело №20147610400529. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 15.12.2016г. в 15:00 часа в сградата на Районен съд - Кубрат.
11.11.16 г., 16:54 targimot.com
820.0 м²
428,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Кубрат

Парцел, 2000m 2 (продажба)

жк. Дружба 3, Русе
Земята се намира на главен път Русе Варна, с лице на магистралата 40 м. Имота е равен с правилна форма и се намира на 1300 м.от кръстовището за Кубрат. ДОГОВАРЯНЕ 0895606165 *** ***
23.12.16 г., 9:21 officespace.bg
41 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

жк. Дружба 3, Русе Димитричка Ганчева
Земята се намира на главен път Русе Варна, с лице на магистралата 40 м. Имота е равен с правилна форма и се намира на 1300 м.от кръстовището за Кубрат. ДОГОВАРЯНЕ 0895606165 *** ***
22.12.16 г., 17:36 homes.bg
2000.0 м²
41 000,00 €

Парцел Брестовене

Брестовене ул."Паисий Хилендарски"№3
планоснимачен номер 155 / сто петдесет и пет / от квартал 15 / петнадесет/ , за който имот съгласно същия план е отреден УПИ ... ипотека с вх. Рег.№422/26.03.2010г. , акт №4, том 1 на СВ – Кубрат, възбрана по изп. Дело №20157610400187 по описа на ЧСИ ... се приемат до 17.00 часа на 16.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една
15.12.16 г., 19:35 targimot.com
5180.0 м²
17 200,00 лв

Къща Скутаре

Скутаре с.Скутаре, общ.Марица, обл.Пловдив, ул."Хан Кубрат"№23
/22.04.1994г. и Протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/11.11.1994 г.: ЗАЕДНО с всички други постройки ... . директор на АГКК , с последно изменени със заповед : няма, с адрес на с. Скутаре , п. к. 4134 „Хан Кубрат” № 23/ двадесет и три ... : ниско застрояване( до 10 м) , стар идентификатор 905, квартал 51, парцел 7, при съседи: 66915.502.504, 66915.502.505
14.12.16 г., 21:46 targimot.com
138.0 м²
105 600,00 лв

Тристаен, 78m 2 (продажба)

кв. Триъгълника, София Нора Футекова
PVC дограма. Апартамента се предлага в добро състояние. Към апартамента има.Възможност за закупуване на надземен гараж ... - 6000Е. Към апартамента има прилежаща земя 60кв.м.Жилището се състои от антре на теракот, кухня с хол на паркет и теракот ... тоалетна, макро помещение с пералня. Частично обзаведен. Много комуникативно на 3 мин. от метростанция “Хан Кубрат“. АКЦЕНТИ
29.11.16 г., 18:21 homes.bg
78.0 м²
78 000,00 €
13828 Агенция АНРИ продава парцел УПИ с виза за проучване и проектиране на жилищна сграда /2М, 4 и 5 ет. /. Имотът се ... предлага срещу обезщетение за собствениците 25%. Площ: 558 кв. м, КИНТ: 3. 5, плътност: 60%, озеленяване: 40%, зона СМФ ... . на 200 м. от метростанция Хан Кубрат . Улицата е пресечка на бул. Ломско шосе , имотът е на 40 м. от булеварда и е с
29.11.16 г., 15:53 officespace.bg
10 000,00 €

Парцел, 558m 2 (продажба)

София, област София - град Нина Николова
Референтен Номер: 13828 Агенция АНРИ продава парцел УПИ с виза за проучване и проектиране на жилищна сграда /2М, 4 и 5 ... ет. /. Имотът се предлага срещу обезщетение за собствениците 25%. Площ: 558 кв. м, КИНТ: 3. 5, плътност: 60 ... %, озеленяване: 40%, зона СМФ. на 200 м. от метростанция Хан Кубрат . Улицата е пресечка на бул. Ломско шосе , имотът е на 40 м. от
29.11.16 г., 15:39 homes.bg
558.0 м²
10 000,00 €

Къща Марково

Марково ул. „Кубрат“ № 14
, община Родопи, област Пловдивска, ул. „Кубрат“ № 14 (четиринадесет), с площ на поземления имот: 546 кв.м. (петстотин ... 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал: 7 (седем), парцел: II ... Заповед РД-18-85/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Марково, ул. „Кубрат“ № 14
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
170.0 м²
452 512,00 лв

Земеделска земя РАЗГРАД

РАЗГРАД местност "ДО КОШАРИТЕ ТЕРТЕ"
девет квадратни метра /, съставляващ имот №460012 /четиристотин и шестдесет хиляди и дванадесет / по плана за ... земеразделяне на землището на село Тертер , ЕКАТТЕ 72337, община Кубрат , област Разград , трета категория, местност „До кошарите ... терте“ , при граници и съседи : имот №460010 – нива на Стоян Петров Пенев , имот № 000075- полски път на Община Кубрат
11.11.16 г., 16:54 targimot.com
24999.0 м²
19 076,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "Срещу добревски гро"
/, съставляващ имот №437009 /четиристотин тридесет и седем хиляди и девет / по плана за земеразделяне на землището на село Тертер ... , ЕКАТТЕ 72337, община Кубрат , област Разград , четвърта категория, местност „Срещу добревски гро“ , при граници и съседи ... : имот №437008 – нива на Любен Ангелов Драгнев , имот № 000145 – полски път на Община Кубрат, имот № 437012 – нива на
11.11.16 г., 16:53 targimot.com
6700.0 м²
4 961,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "СРЕЩУ ДОБРЕВСКИ ГРО"
/, съставляващ имот №436036 /четиристотин тридесет и шест хиляди и тридесет и шест / по плана за земеразделяне на землището на ... село Тертер , ЕКАТТЕ 72337, община Кубрат , област Разград , трета категория, местност „Срещу добревски гро“ , при граници ... и съседи : имот №436035 – нива на Христина Йорданова Великова , имот № 000104- полски път на Община Кубрат , имот
11.11.16 г., 16:53 targimot.com
10400.0 м²
7 923,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ДО КОШАРИТЕ ТЕРТЕ"
/, съставляващ имот №460006 /четиристотин и шестдесет хиляди и шест / по плана за земеразделяне на землището на село Тертер ... , ЕКАТТЕ 72337, община Кубрат , област Разград , трета категория, местност „До кошарите терте“ , при граници и съседи : имот ... №460002 – нива на Община Кубрат, имот №460001 – нива на Павлина Иванова Тонева , имот №460005 – нива на Община Кубрат
11.11.16 г., 16:52 targimot.com
7400.0 м²
5 641,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "БАБА АНГЛ.МИХАЙВИ"
РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася ... квадратни метра /, шеста категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в ... за земеразделяне на землището на селото , при граници /съседи/: имот №448016- нива на Фона Димова Стоянова , имот №448020
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
4434.0 м²
2 685,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "С/у ТЕЛЕУГОИТ.СТ"
/, трета категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „С ... /У ТЕЛЕУГОИТ. СТ “, съставляващ имот №423002 /четиристотин двадесет и три хиляди и две/ по плана за земеразделяне на ... землището на селото , при граници /съседи/: имот №000114 – полски път на Община Кубрат, имот №423035 – нива на Камен
24.10.16 г., 14:05 targimot.com
8406.0 м²
6 202,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ТЕТЕРЛИК"
, находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „ТЕТЕРЛИК“, съставляващ ... имот №465035 /четиристотин шестдесет и пет хиляди тридесет и пет/ по плана за земеразделяне на землището на селото , при ... , имот №465003 – нива на насл. На Иван Георгиев Иванов и имот №000103 – полски път на община Кубрат . Имотът е образуван
24.10.16 г., 14:05 targimot.com
5000.0 м²
3 255,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност"ДО КОШАРИТЕ ТЕРТЕР"
метра /, трета категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в ... местността „ДО КОШАРИТЕ ТЕРТЕР“, съставляващ имот №460008 /четиристотин шестдесет хиляди и осем/ по плана за земеразделяне на ... землището на селото , при граници /съседи/: имот №460005- нива на Община Кубрат , имот №200025 – нива на Община Кубрат
24.10.16 г., 14:05 targimot.com
5995.0 м²
4 410,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ЗАД ЛОЗЯТА ТЕРТЕР"
– регистратура на РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие ... /, четвърта категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността ... „ЗАД ЛОЗЯТА ТЕРТЕР“, съставляващ имот №451035 /четиристотин петдесет и една хиляди тридесет и пет / по плана за
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
6810.0 м²
4 878,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ДО КОШАРИТЕ ТЕРТЕР"
на РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта ... категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „ДО КОШАРИТЕ ... ТЕРТЕР“, съставляващ имот №460011 /четиристотин и шестдесет хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне на землището на
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
7001.0 м²
4 998,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ТЕТЕРЛИК"
- КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася ... , община Кубрат, област Разград , в местността „ТЕТЕРЛИК“, съставляващ имот №466023 /четиристотин шестдесет и шест хиляди ... двадесет и три/ по плана за земеразделяне на землището на селото , при граници /съседи/: имот №466010-нива на Енчо Великов
24.10.16 г., 14:04 targimot.com
9611.0 м²
6 270,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "БАБА АНГЛ.МИХАЙВИ"
на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „БАБА АНГЛ.МИХАЙВИ“, съставляващ имот №340036 ... /триста и четиридесет хиляди и тридесет и шест / по плана за земеразделяне на землището на селото , при граници /съседи ... Йорданка Митева Ангелова , имот №340037 – нива на Георги Филев Георгиев и имот №000024 – полски път на Община Кубрат
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
5000.0 м²
3 038,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ЗАД ЛОЗЯТА ТЕРТЕР"
/, шеста категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността ... „ЗАД ЛОЗЯТА ТЕРТЕР“, съставляващ имот №451033 /четиристотин петдесет и една хиляди тридесет и три / по плана за ... Росен Йорданов Димитров , имот №000080- прокар на Община Кубрат и имот №451034- нива на Екатерина Филева Великова . При
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
7920.0 м²
4 822,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ТЕТЕРЛИК"
категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „ТЕТЕРЛИК ... “, съставляващ имот №463024 /четиристотин шестдесет и три хиляди двадесет и четири/ по плана за земеразделяне на землището ... , имот №000102 – полски път на Община Кубрат , имот №463026 – нива на Велика Станкова Пеева и имот №463025 – нива на
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
11001.0 м²
6 682,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "КАРИЕРА ТЕРТЕР"
– регистратура на РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта ... /, трета категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността ... „КАРИЕРА ТЕРТЕР“, съставляващ имот №445041 /четиристотин четиридесет и пет хиляди и четиридесет и едно/ по плана за
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
4392.0 м²
3 236,00 лв

Земеделска земя Тертер

Тертер местност "ЗАД ЛОЗЯТА ТЕРТЕР"
категория , находящ се в землището на село Тертер , ЕКАТЕ 72337, община Кубрат, област Разград , в местността „ЗАД ЛОЗЯТА ... ТЕРТЕР“, съставляващ имот №451045 /четиристотин петдесет и една хиляди четиридесет и пет / по плана за земеразделяне на ... землището на селото , при граници /съседи/: имот №000135 – полски път на община Кубрат , имот №451043 – нива на Тодорка
24.10.16 г., 14:02 targimot.com
3008.0 м²
2 163,00 лв