Оплакване
Атрактивен имот 10000 кв.м със статут на "Вилно селище за ловен туризъм" в района на Източни Родопи. Имотът е в непосредствена близост до Гърция, обграден от Държавно Едродивечово стопанство 4530 хектара и множество язовири и е подходящ за развитието на ловен и риболовен туризъм. Възможно финансиране по Програми на ЕС от Министерствата на Земеделието и продоволствието, МРРБ, МОСВ, МТСП. Зона Натура 2000 Върху парцела от 10 дка има изградени 6 масивни постройки с обща застроена площ от 920 кв.м: - два склада 80 кв. м; - гараж с две клетки 88 кв.м; - външна тоалетна 15 кв.м; - жилищна сграда 132 кв.м: два двустаини апартамента с кухни и един едностаен с два санитарни възела и една баня. - клуб, склад 138 кв.м; - административна сграда 472 кв.м и един полуподземен етаж 60 кв.м: 12 стаи, голям коридор, столова с кухня, баня, тоалетна и сушилна; - действащ трафопост и собствен водоизточник. Сградите се нуждаят от ремонт. До имота минава асфалтов път, водещ към двата гранични пункта Маказа и Ивайловград. Имотът се намира на 20 мин. от Крумовград, 35 мин. от Граничния пункт за Гърция Ивайловград и 50 мин. от Маказа. ПреЗ най-близкото село предстои да бъде изграден през 2008 г. КПП за Гърция. Забележителности: - Резерват за Белоглав Лешояд ‘Студен Кладенец’- 20 мин. - Паметници на културата Армира и Лютица - 30 мин; - Тракийските археологични комплекси Перперикон и Татул – 50 мин. - Язовирите Кърджали и Студен Кладенец – 50 мин. - Язовир Ивайловград – 30 мин. - Бяло море Гърция – 90 мин. Дейности: - Ловен и рибуловен туризъм – В района се намира Държавно Едродивечово Стопанство 4530 хектара богат на диви прасета, елени, лисици, зайци, пернат дивеч, вълци и др. - Рекреационен и СПА туризъм, - конна езда; - фотосафари; В близост има два микроязовира, малка река подходящи за риболов и едно от многото „чакала” за обстрел на едър дивеч (диви прасета, елени, лисици, зайци, пернат дивеч, вълци и др.)
Имоти, Парцел до Крумовград Планински
250 000 €
27.11.2017 г.
27.11.2017 г.
Още1001line.com
Оплакване
ІV имот: 1/2 идеална част от: Нива с площ от 1.523 дка /един дка и петстотин двадесет и три кв.м./ в местността „КОДЖА КАЯ ЕРИ" съставляващ имот №023113 по картата на землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи; №023278 - пасище с храсти на общинска администрация Крумовград; По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор №16287.23.113 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 205,60 /ХИЛЯДА ДВЕСТА И ПЕТ ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80
Адрес: местността „КОДЖА КАЯ ЕРИ", Кърджали
1523 м²
1 205 лв
8.12.2018 г.
1523 м²8.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
І имот: 1/2 идеална част от: НИВА с площ от 2.000 /два/ дка в местността „ОРТА ТЕМЕЛ", съставляваща имот №024088 по плана за земеразделяне в землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград; при граници и съседи: №024054 - полски път на община Крумовград, №024087 - нива на Азис Гюлюстанов Налбантов, №024089 - нива на общинска администрация Крумовград, № 024100 - нива на наследници на Ахмед Гюлюстанов Налбантов, №024098 - нива на Азис Гюлюстанов Налбантов; По кадастрална карта – Поземлен им
Адрес: местността „ОРТА ТЕМЕЛ", Кърджали
2000 м²
929 лв
8.12.2018 г.
2000 м²8.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
ІІІ имот: 1/2 идеална част от: Поземлен имот с площ от 4.000 /четири/ дка в местността "ХАРМАН ТАРЛА", съставляващ имот № 024137 по картата на възстановената собственост по плана за оземляване в землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи: №024138 - нива на Държавен Поземлен Фонд, №02481 - полски път на община Крумовград, №024080 - пасище с храсти на община Крумовград; По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор №16287.24.137 НАЧАЛН
Адрес: местността "ХАРМАН ТАРЛА", Кърджали
4000 м²
1 859 лв
8.12.2018 г.
4000 м²8.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
ІІ имот: 1/2 идеална част от: НИВА с площ от 5.000 /пет/ дка в местноста "ЕВ АЛТЪ", съставляваща имот №0241117 по плана за земеразделяне в землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград; при граници и съседи: №024116 - полски път на община Крумовград, №024104 – нива на общинска администрация Крумовград, №024085 – пасище с храсти на общинска администрация Крумовград, №024123 – пасище, мера на общинска администрация Крумовград, №023087 – Път ІІ клас на МРРБ – „АПИ“; По кадастрална карта – Поземлен
Адрес: местноста "ЕВ АЛТЪ", Кърджали
5000 м²
3 836 лв
8.12.2018 г.
5000 м²8.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
V имот: 1/2 идеална част от: Пасище с площ от 0.500 дка /петстотин кв.м./ в местността "КЬОЙ ИЧИ ДЕРЕСИ", съставляващо имот №023164 по картата на землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи: №023163 – пасище, мера на наследниците на Ахмед Гюлюстанов Налбантов, №023278 - пасище с храсти на общинска администрация Крумовград. По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор №16287.23.164 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 196,00 /
Адрес: местността "КЬОЙ ИЧИ ДЕРЕСИ", Кърджали
500 м²
196 лв
3.12.2018 г.
500 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
VІІІ имот: 1/2 идеална част от: Нива с площ от 2.500 дка /два дка и петстотин кв.м./ в местността "ХАРМАНДЖИК" съставляваща имот №024058 по картата на землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи: №024131 – пасище, мера на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД, № 024080 - пасище с храсти на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД, №024128 - нива на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД, №024080 – пасище с храсти на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД, №024057 – пасище, мера н
Адрес: местността "ХАРМАНДЖИК", Кърджали
2500 м²
970 лв
3.12.2018 г.
2500 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
„Империал Хаус“ предлага за продажба каменна вила на два етажа, всеки с площ по 25 кв.м. и парцел с площ 3 декара. Имотът е с ток и вода. Намира се на 200 метра от село Горни Юруци , община Крумовград. Имотът е унакален с поддържан двор като ботаническа градина – има лозе, овощки, киви, маслини. Уникален имот близо до гръцката граница. Невероятна природа и чист въздух. Цена 28 000 лв имоти обяви, имоти хасково, обяви хасково, агенция за недвижими имоти, апартаменти обяви, продава апартаменти, обяви жилища, четиристайни апартаменти, агенция за недвижими имоти хасково, недвижими имоти, обяви къщи
Кърджали,гр.Крумовград
50 м²
28 000 лв
15.11.2018 г.
50 м²15.11.2018 г.
Ощеportalimoti.com
Оплакване
VІІ имот: 1/2 идеална част от: Пасище с площ от 2.103 дка /два дка и сто и три кв.м./ в местността "МУРСАЛ БАА", съставляващо имот №024010 по картата на землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи: №024021 – пасище с храсти на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД, №024009 – пасище, мера на наследниците на Ахмед Гюлюстанов Налбантов, №024001 - залесена територия на МЗГ – ДЛ. По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор №16287.24.10 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО
Адрес: местността "МУРСАЛ БАА", Кърджали
2103 м²
530 лв
3.12.2018 г.
2103 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
VІ имот: 1/2 идеална част от: Пасище с площ от 2.905 дка /два дка деветстотин и пет кв.м./ в местноста „МУРСАЛ БАА", съставляващо имот №024007 по картата на землището на с.Горна кула, ЕКАТТЕ 16287, общ.Крумовград, при граници и съседи: №024006 – пасище, мера на Азис Гюлюстанов Налбантов, №024003 – пасище, мера на наследниците на Мехмед Гюлюстанов Налбантов, №024001 - залесена територия на МЗГ - ДЛ, №024004 - пасище, мера на общинска администрация Крумовград. По кадастрална карта – Позем
Адрес: местноста „МУРСАЛ БАА", Кърджали
2905 м²
732 лв
3.12.2018 г.
2905 м²3.12.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Продавам парцел 1 612 кв. м. в землището на село Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково. Отличен за вилен имот, целогодишно живеене, бизнес-развитие. Предназначение – за индивидуално застрояване. Невероятно разположение: · Непосредствено под скалния масив Кован кая – природна забалежителност с над 100 обредни ниши от ранно тракийската епоха. Скалата е обект на туристически интерес, един от многото исторически обекти наоколо.Съвсем близо, на скалата Аул кая се намират и останките на тракийско светилище, известно като Лъвската глава, в чието подножие са построени паркинг и информационен център. На около 3 км. северозападно са известните скални гробници на село Пчелари. Река Арда е на около 200 метра. В близост, на 50 – 60 м. тече още една река – Бяла, която малко по-долу се влива в Арда. Край устието й са разположени туристически комплекси „Арда” и "Перпера" - с хотелска част, ресторанти, басейни. Разстоянието до тях е не повече от 400 – 500 метра. От имота разстоянието до стената на язовир Студен кладенец е 8,5 км. Парцелът е с лице 43,76 метра на пътя Хасково – Крумовград. Достъпът е целогодишен – по хубав асфалтов път. НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ С ДОКУМЕНТАЦИЯТА. БЕЗСПОРЕН СТАТУТ. СПАЗЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕОТРЕЖДАНЕ. ИЗРЯДЕН НОТАРИАЛЕН АКТ. ПРОДАЖБА БЕЗ ПОСРЕДНИК! Имотът е с ограда - бетонов пояс, около 30 см. и телена мрежа, с обща височина около 180 см., водоснабден от общински водопровод, поставен е водомер, изравнен е, направена е септична яма с дълбочина 3 м., доставена допълнително е богата на хумус почва, Сйвсем наскоро е монтирана и красива метална порта - 5 на 2 метра, по индивидуалев проект. Ето и няколко линка, за по-подробно запознаване с Кован кая, района и историческите паметници в него. *** *** ***
с. Долно черковище, Хасково
1620 м²
39 990 лв
9.10.2018 г.
1620 м²9.10.2018 г.
Ощеbazar.bg
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече