1) НИВА с пл.№063116, с площ от 26,998 дка. ІV-ра кат., находяща се в местността”Куриите”, в землището на гр.Криводол; Имотът е възбранен в полза на взискателя по делото. Пазарната оценка на недвижимия имот е 34 030,00 /тридесет и четири хиляди и тридесет/ лв. Началната цена при първата продан е 25 522,50 /двадесет и пет хиляди петстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки./ Началната цена, от която започва наддаването при втората продан, е 80 на сто от началната цена при първата продан или 20 418,00 /двадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева./ 2) НИВА с пл.№283039, с площ от 6,495 дка. V-ра кат., находяща се в местността”Горно ливаге”, в землището на гр.Криводол; Имотът е възбранен в полза на взискателя по делото. Пазарната оценка на недвижимия имот е 7 840,00 /седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лв. Началната цена при първата продан е 5 880,00 /пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ Началната цена, от която започва наддаването при втората продан, е 80 на сто от началната цена при първата продан или 4 704,00 /четири хиляди седемстотин и четири лева./ 3) Дървопроизводств.пл. с пл.№814024, с площ от 7,500 дка. , находяща се в местността”Галатински дол”, в землището на гр.Криводол, при граници и съседи:814008, 814010, 814025, 000195, 814011,; Имотът е възбранен в полза на взискателя по делото. Пазарната оценка на недвижимия имот е 9 600,00 /девет хиляди и шестотин/ лв. Началната цена при първата продан е 7 200,00 /седем хиляди и двеста лева/ Началната цена, от която започва наддаването при втората продан, е 80 на сто от началната цена при първата продан или 5 760,00 /пет хиляди седемстотин и шестдесет лева./
12.12.16 г., 16:51 targimot.com
40993.0 м²
30 882,00 лв

Продавам парцел

Криводол Враца и област Криводол Албания
Парцела е подходящ за жилищно строителство има панорамна гледка и нова канализация.
31.03.16 г., 10:29 555.bg
831.0 м²
9 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Криводол
Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА и обл.МОНТАНА!!! -обл.ВРАЦА–общини Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 000,00 лв
, Троян -обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй, Хайредин -област РУСЕ ... документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване при покупко-продажбата! 0887512663
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200,00 лв
Представяме Ви три съседни поземлени имота в гр. Криводол, Област Враца. Поземлените имоти са с правилна форма
15.07.16 г., 16:59 officespace.bg
3 500,00 €

Земеделска земя, 7650m 2 (продажба)

гр.Криводол, област Враца Илинка Митева
Представяме Ви три съседни поземлени имота в гр. Криводол, Област Враца. Поземлените имоти са с правилна форма
7.07.16 г., 16:39 homes.bg
7650.0 м²
3 500,00 €