Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
21.12.16 г., 20:09 targimot.com
48727.0 м²
42 505,00 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
17.11.16 г., 21:27 targimot.com
420.0 м²
8 292,00 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
17.11.16 г., 19:29 targimot.com
480.0 м²
9 120,00 лв
Земеделска земя за продажба, находяща се до главния път за Рилски манастир.
28.08.16 г., 19:18 address.bg
11 000,00 €
Земеделска земя за продажба, находяща се непосредствено до къщи.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се на пресечка, на 150 метра от пътя между Кочериново и Бараково.ПРЕДИМСТВА: Подходящ имот за построяване на къща, вила, ранчо.Обади се СЕГА и цитирай този код 268110!
28.08.16 г., 19:17 address.bg
8 000,00 €
Продава се парцел с площ от 870 кв.м. в с. Кочериново. Намира се на асфалтирана улица в селото. Имотът е равен и е подходящ за еднофамилна къща.
28.08.16 г., 18:52 address.bg
870.0 м²
16 361,00 €
Продава се земеделска земя с площ от 40000 кв.м. на 6 км от град Благоевград. Имотът има 250 метра лице на път.
28.08.16 г., 18:13 address.bg
30 677,00 €
Продава се земеделска земя с площ от 4000 кв.м.
28.08.16 г., 17:08 address.bg
60 000,00 €
В землището на с.Бараково - земеделска земя - 11539кв.м., намираща се успоредно до реката - на 3-та линия от реката и граничеща по дължината си 233м.с черен път. Красиво място, подходящо за природосъобразен начин на живот.
28.08.16 г., 15:31 address.bg
57 695,00 €
Адрес-максимален избор, най-добри цени! Парцел с разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда.РЗП=186.65кв.м,нискоетажно застрояване с височина на сградата до кота било 8,20м.Парцела се намира в екологично чист район в близост до река.Перфектна инвестиция.
28.08.16 г., 15:15 address.bg
500.0 м²
27 000,00 €
Нива с площ 9439кв.м. в землището на с. Кочериново - равен терен, от едната страна в непосредствена близост до международен път Е 79, а от другата - граничещ с парцелите на къщи. Подходящ за бизнес и жилищно строителство.
27.08.16 г., 4:07 address.bg
94 390,00 €
Aдрес- максимален избор, най-добри цени! В област Кюстендил, гр.Кочериново, м.Трите Чуки - Идеален парцел за еднофамилна къща. Всички видове комуникации до парцела (ток, вода, канализация). Лице 33м. Има скица, готов за проектиране.
27.08.16 г., 4:07 address.bg
943.0 м²
16 700,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Кочериново
. Пороминово, община Кочериново. Нивите се намират в хълмистия район, граничещ със землището на с. Дъбрава. Цена 60 000 лева Номер на обява 812
30.12.16 г., 14:21 officespace.bg
30 678,00 €

Парцел, 889m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново Антония Филипова
Продава се поземлен имот с площ от 889кв.м., в село Стоб, община Кочериново. Предназначение на територията ... - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване. Имотът се намира близо до черквата в селото, с лице на две ... за построяване на вила/къща, с прекрасна гледка към Рила планина.
28.12.16 г., 22:24 homes.bg
889.0 м²
7 000,00 лв

Земеделска земя Бараково

Бараково Местност "Среден рид"
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
21.12.16 г., 20:08 targimot.com
12991.0 м²
29 145,00 лв

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
21.12.16 г., 20:06 targimot.com
10000.0 м²
23 420,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
21.12.16 г., 12:09 targimot.com
314.0 м²
5 242,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
21.12.16 г., 12:06 targimot.com
425.0 м²
5 304,00 лв

Промишлена сграда, 245m 2 (продажба)

гр.Кочериново, област Кюстендил
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
14.12.16 г., 10:25 officespace.bg
75 000,00 €
Продава се поземлен имот с площ от 889кв.м., в село Стоб, община Кочериново. Предназначение на територията ... - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване. Имотът се намира близо до черквата в селото, с лице на две ... за построяване на вила/къща, с прекрасна гледка към Рила планина.
8.12.16 г., 21:11 officespace.bg
7 000,00 лв

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Кочериново, общ. Koчериново
необходимост може да се закупи и съседния парцел също с площ 1550 кв.м. Удобен целогодишен достъп за тежкотоварни ... Инком Естейтс представя на Вашето внимание, 'Стопански двор' в промишлената зона на гр. Кочериново с големина 1550 кв.м ... и постройка в него със статут на 'Склад за зърнени храни'. Състои се от голяма складова площ и девет сервизни помещения
29.11.16 г., 18:55 officespace.bg
40 000,00 €

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Кочериново, общ. Koчериново
необходимост може да се закупи и съседния парцел също с площ 1550 кв.м. Удобен целогодишен достъп за тежкотоварни ... Инком Естейтс представя на Вашето внимание, 'Стопански двор' в промишлената зона на гр. Кочериново с големина 1550 кв.м ... и постройка в него със статут на 'Склад за зърнени храни'. Състои се от голяма складова площ и девет сервизни помещения
29.11.16 г., 18:41 homes.bg
1550.0 м²
40 000,00 €

Парцел, 17815m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново Владислав Качев
Продава се УПИ 17815 кв.м., заедно с изградените в него селскостопански сгради, находящ се в с. Стоб, община Кочериново ... - за „Индивидуално застрояване”. Разполага с ток – трифазен с електрозахранване от трафопост в съседния парцел, вода, канализация на 90 м. от имота. Цена 113000 евро Номер на обява¨ 983
29.11.16 г., 15:47 homes.bg
17815.0 м²
113 000,00 €

Парцел, 17815m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново
Продава се УПИ 17815 кв.м., заедно с изградените в него селскостопански сгради, находящ се в с. Стоб, община Кочериново ... - за „Индивидуално застрояване”. Разполага с ток – трифазен с електрозахранване от трафопост в съседния парцел, вода, канализация на 90 м. от имота. Цена 113000 евро Номер на обява¨ 983
29.11.16 г., 14:32 officespace.bg
113 000,00 €
Къща в с.Бураново, община Кочериново, обл.Кюстендил. Къщата е с РЗП от 160 кв.м. разположена в парцел с площ от 340 ... лозници. Има ток и вода. Тихо и спокойно място за отдих и почивка. тел: 0884 835 432
24.11.16 г., 8:02 bazar.bg
160.0 м²
22 500,00 лв

Земеделска земя, 854m 2 (продажба)

с.Боровец, общ. Koчериново Паулина Чукарска
Земеделска земя в землището на с. Боровец, общ. Кочериново близо до регулация. Земята е на равно място и е подходящо за
31.10.16 г., 3:54 homes.bg
854.0 м²
7 000,00 €

Парцел, 865m 2 (продажба)

гр.Кочериново, област Кюстендил Десислава Петрова
Предлагаме на Вашето внимание урегулиран поземлен имот в границите на град Кочериново, област Кюстендил. Градът отстои ... на 90 км южно от София, на 2 км източно от главен път E79, в близост на пътя за Рилския манастир и на 8 км северно от ... . Достъпът до имота се осъществява по път с трайна асфалтова настилка. До имота има ток, вода и канал. Подходящ за изграждане на еднофамилна къща.
25.10.16 г., 6:03 homes.bg
865.0 м²
15 000,00 €
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
425.0 м²
6 630,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
314.0 м²
6 553,00 лв

Парцел Бараково

Бараково местността "ТЕЛЕВИЗИЯТА"
„Телевизията“, по плана за земеразделяне, находящ се в землището на с.Бараково, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, при граници и ... „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 002009, който съгласно Заповед № 451/06.12.2006 г. на кмета на Община Кочериново и Решение № 12 ... съседи на имота: Имот № 649, за друг вид провод, собственост на „БТК“ АД-НУ РТС, Имот №2008, нива, собственост на
24.10.16 г., 13:46 targimot.com
6471.0 м²
178 400,00 лв

Земеделска земя, 2854m 2 (продажба)

с.Бараково, област Кюстендил Десислава Петрова
Явлена предлага за продажба земеделска земя, находяща се в землището на село Бараково, община Кочериново, м. "До
24.10.16 г., 13:34 homes.bg
2854.0 м²
7 296,00 €

Земеделска земя, 38090m 2 (продажба)

с.Пороминово, общ. Koчериново Владислав Качев
. Пороминово, община Кочериново. Нивите се намират в хълмистия район, граничещ със землището на с. Дъбрава. Цена 60 000 лева Номер на обява 812
24.10.16 г., 13:34 homes.bg
38090.0 м²
30 678,00 €

Земеделска земя, 21493m 2 (продажба)

гр.Кочериново, област Кюстендил Десислава Петрова
Явлена предлага на Вашето внимание пакет от земеделски земи, находящи се в землищата на град Кочериново и село Бараково ... , разпределени както следва: 1. Имот, находящ се в м. „Лаката” , землище на гр. Кочериново, начин на трайно ползване ... : нива, категория: 4, площ: 9 302 кв.м.; 2. Имот, находящ се в м. „Жабокрек”, землище на гр. Кочериново, начин на трайно
24.10.16 г., 13:34 homes.bg
21493.0 м²
32 970,00 €

Земеделска земя, 46213m 2 (продажба)

гр.Кочериново, област Кюстендил Десислава Петрова
Предлагаме за продажба поземлени имоти, разположени в землището на гр.Кочериново, в местностите: "Дабравата", "Жабокрек ... ", "Лаката", "Крашевица", "Кашо", "Бахчите", "Чалтиците", "Чуките". Град Кочериново се намира на 90 км. южно от София ... , на 2 км. източно от европейски път E79, в близост на пътя за Рилски манастир. Наблизо минава река Рилска, която се влива
24.10.16 г., 13:33 homes.bg
46213.0 м²
92 970,00 €

Парцел, 17815m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново
Урегулиран поземлен имот с площ от 17815 кв.м. в с.Стоб, община Кочериново. В имота са налице всички комуникации - ток ... , вода и канализация. Изключително подходящ за вилно селище. Намира се на 13 км. от центъра на гр.Благоевград и на 26 км. до Рилският манастир.
18.10.16 г., 18:01 officespace.bg
125 000,00 €
Явлена предлага на Вашето внимание пакет от земеделски земи, находящи се в землищата на град Кочериново и село Бараково ... , разпределени както следва: 1. Имот, находящ се в м. „Лаката” , землище на гр. Кочериново, начин на трайно ползване ... : нива, категория: 4, площ: 9 302 кв.м.; 2. Имот, находящ се в м. „Жабокрек”, землище на гр. Кочериново, начин на трайно
5.10.16 г., 17:09 officespace.bg
32 970,00 €