Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
16.03.17 г., 17:16 targimot.com
420.0 м²
7 560 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
16.03.17 г., 17:10 targimot.com
480.0 м²
8 400 лв
Агенция ERA Топ Имоти представя на Вашето внимание земеделска земя, находяща се в района на гр. Кочериново. Намира се в близост до главен път Е79. Имотът е на метри от асфалтов път, водещ към Рилски манастир.
14.03.17 г., 14:57 alo.bg
50 000 лв

Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
9.03.17 г., 17:19 targimot.com
48727.0 м²
34 004 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
24.01.17 г., 23:12 targimot.com
420.0 м²
9 450 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
24.01.17 г., 23:13 targimot.com
480.0 м²
10 500 лв

Земеделска земя Кочериново

Кочериново местност: „ГАБЕРО“
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000245 (двеста четиридесет и пети), находящ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 39116, представляващ „ПАСИЩЕ, МЕРА“, с площ от 48.727 дка (четиридесет и осем декара седемстотин двадесет и седем квадратни метра), вид на собственост: частна, четвърта категория, местност: „ГАБЕРО“, при граници (съседи): имот № 000242 - полски път на община Кочериново, имот № 070001 - нива на наследници на Йорданка Георгиева Ситнилска, имот № 070002 - нива на наследници на Борис Михайлов Нешев, имот № 070003 - нива на Христо Димитров Нешев, имот № 070004- нива на наследници на Тодорка Андонова Пишлякова, имот № 070005 - нива на наследници на Михаил Андонов Карашки, имот № 070006 - нива на наследници на Митра Андонова Карашка, имот № 070008 - нива на наследници на Георги Костадинов Дингилски, имот № 000589 - дървопроизв.пл. на МЗГ – ДЛ, имот № 000588 - нива на наследници на Стоян Давидков Бицов и имот № 000583- полски път на община Кочериново
21.12.16 г., 20:09 targimot.com
48727.0 м²
42 505 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІІ /седми/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: бетонов път; УПИ парцел ІІІ /трети/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/ и УПИ парцел ІV /четвърти/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/
17.11.16 г., 21:27 targimot.com
420.0 м²
8 292 лв

Парцел Кочериново

Кочериново ул. "Биньо Иванов" № 1
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ за индивидуално жилищно строителство, представляващ парцел VІ /шести/, за който е отреден имот с планоснимачен номер 1369 /хиляда триста шестдесет и девети/, с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 94 /деветдесет и четвърти/ по застроения и регулационен план на град Кочериново, област Кюстендил, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 г. на Кмета на Община Кочериново и изменен със Заповед № 155/25.05.2005 година, Заповед № 398/21.11.2007 г., Заповед № 51 и Заповед № 52 от 14.03.2008 г. всички на Кмета на Община Кочериново, при съседи: улица с осеви точки 267, 277; бетонов път и УПИ ІІІ -1369
17.11.16 г., 19:29 targimot.com
480.0 м²
9 120 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Кочериново
Едноетажна къща ново строителство за продажба в гр. Кочериново, обл. Кюстендил. Къщата е със застроена площ 124 кв.м ... ., разположена в парцел с площ от 522 кв.м. Разпределението на жилището е следното: предверие; дневна с кухненски бокс и ... паркоместа - в имота. Партиди за ток и вода - включени в цената. Обява под Референтен № 22206.
11.04.17 г., 3:29 alo.bg
124.0 м²
46 000 €
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
3.04.17 г., 15:31 alo.bg
245.0 м²
75 000 €
Предлагаме УПИ в с. Бураново, общ. Кочериново. Ток и вода до оградата и трайни насаждения. реф. номер 5807
3.04.17 г., 16:09 officespace.bg
6 000 лв

Парцел, 1080m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново
Продава се парцел 1080 кв.м. в село Бураново, Община Кочериново, Област Кюстендил. Парцелът е с лице на черен път 20 м
3.04.17 г., 16:52 officespace.bg
18 000 лв

Парцел, 500m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново Стойна Стрендева
Предлагаме УПИ в с. Бураново, общ. Кочериново. Ток и вода до оградата и трайни насаждения. реф. номер 5807
31.03.17 г., 13:02 homes.bg
500.0 м²
6 000 лв

Парцел, 1080m 2 (продажба)

с.Бураново, общ. Koчериново Владислав Качев
Ток Вода Продава се парцел 1080 кв.м. в село Бураново, Община Кочериново, Област Кюстендил. Парцелът е с лице на черен
29.03.17 г., 19:18 homes.bg
1080.0 м²
18 000 лв

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
9.03.17 г., 17:14 targimot.com
10000.0 м²
18 736 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
16.03.17 г., 17:14 targimot.com
314.0 м²
6 267 лв

Земеделска земя Бараково

Бараково Местност "Среден рид"
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
9.03.17 г., 17:09 targimot.com
12991.0 м²
23 316 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
16.03.17 г., 17:10 targimot.com
425.0 м²
6 234 лв
Продавам къща град Кочериново 28 000 лв. Парцел 500 кв.м. Къща 40кв.м. Може и коментар на цената
23.02.17 г., 4:09 bazar.bg
40.0 м²
28 000 лв

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Кочериново, общ. Koчериново
необходимост може да се закупи и съседния парцел също с площ 1550 кв.м. Удобен целогодишен достъп за тежкотоварни ... Инком Естейтс представя на Вашето внимание, 'Стопански двор' в промишлената зона на гр. Кочериново с големина 1550 кв.м ... и постройка в него със статут на 'Склад за зърнени храни'. Състои се от голяма складова площ и девет сервизни помещения
10.02.17 г., 9:42 officespace.bg
40 000 €

Парцел, 17815m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново Любомир Евтимов
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Урегулиран поземлен имот с площ от 17815 кв.м. в с.Стоб, община Кочериново. В имота ... са налице всички комуникации - ток, вода и канализация. Изключително подходящ за вилно селище. Намира се на 13 км. от центъра на гр.Благоевград и на 26 км. до Рилският манастир.
10.02.17 г., 0:30 homes.bg
17815.0 м²
125 000 €
Продава се цех от 245 кв.м. заедно с парцел с обща площ 756,41 кв.м. в гр. Кочериново. Състои се от производствен цех ... , три складови помещения, офис и санитарен възел. Подходящ е за производство или пакетиране на хранителни продукти и не ... само. До сградата има широк път с възможност за влизане на ТИР. Имота е ограден и има монтирани 10 бр. видео камери, СОТ
4.02.17 г., 20:57 bazar.bg
245.0 м²
75 000 €
Кочериново. Основното помещение е 136кв.м.с височина около 4метра, другите две помещения са по 30 кв.м. , по предназначение ... гараж и стопанска постройка. И трите са масивни. Към тях има и прилежащ терен от 130кв.м.Десислава Кацарска 0899 942 911
1.02.17 г., 18:31 bazar.bg
190.0 м²
13 293 €
. Пороминово, община Кочериново. Нивите се намират в хълмистия район, граничещ със землището на с. Дъбрава. Цена 60 000 лева Номер на обява 812
30.12.16 г., 14:21 officespace.bg
30 678 €

Земеделска земя Бараково

Бараково местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка представляващ „пасище с ... И Л.ДУПКИ“, при граници (съседи): имот № 000861 - пасище с храсти на община Кочериново, имот № 008007- нива на Лиляна
21.12.16 г., 20:06 targimot.com
10000.0 м²
23 420 лв

Парцел, 889m 2 (продажба)

с.Стоб, общ. Koчериново Антония Филипова
Продава се поземлен имот с площ от 889кв.м., в село Стоб, община Кочериново. Предназначение на територията ... - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване. Имотът се намира близо до черквата в селото, с лице на две ... за построяване на вила/къща, с прекрасна гледка към Рила планина.
28.12.16 г., 22:24 homes.bg
889.0 м²
7 000 лв

Земеделска земя Бараково

Бараково Местност "Среден рид"
Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно нотариален акт представляващ „нива“, с площ от ... № 000637 - полски път на община Кочериново, имот № 008036 - нива на Славе Георгиев Коцев и имот № 000933 - лозе на Спаска Петрова Янева, който имот е образуван от имот № 000889
21.12.16 г., 20:08 targimot.com
12991.0 м²
29 145 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 173, за който е отреден парцел VII, в квартал 19, съгласно регулационния план ... от 425 кв.м., при съседи на имота: улица с осови точки 59-38; УПИ пл.сн. № 174, за който е отреден парцел VIII; УПИ пл.сн. № 172, за който е отреден парцел VI и край на регулацията ... на село Пороминово, община Кочериново, Кюстендилска област, одобрен със заповед № 1746/03.06.1987 г. с урегулирана площ
21.12.16 г., 12:06 targimot.com
425.0 м²
5 304 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 205, за който е отреден парцел V, в квартал 20, с урегулирана площ от 313,50 ... /03.06.1987 г., при съседи: от една страна улица с осови тиочки 38-39; УПИ пл.сн. № 206, за който е отреден парцел VI ... , УПИ пл.сн. № 199, 200, за който е отреден общ парцел II; УПИ пл.сн. № 203, 204, за който е отреден общ парцел IV
21.12.16 г., 12:09 targimot.com
314.0 м²
5 242 лв
Продава се поземлен имот с площ от 889кв.м., в село Стоб, община Кочериново. Предназначение на територията ... - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване. Имотът се намира близо до черквата в селото, с лице на две ... за построяване на вила/къща, с прекрасна гледка към Рила планина.
8.12.16 г., 21:11 officespace.bg
7 000 лв

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Кочериново, общ. Koчериново Петър Денов
. Кочериново с големина 1550 кв.м и постройка в него със статут на 'Склад за зърнени храни'. Състои се от голяма складова площ и ... девет сервизни помещения подходящи за стаи на работници. Лице на асфалтов път 49,94 метра. На разположение е трифазен ... главния път за Рилски Манастир. Разпределението на сградата дава отлични възможности за модифициране спрямо нуждите на
29.11.16 г., 18:41 homes.bg
1550.0 м²
40 000 €
Къща в с.Бураново, община Кочериново, обл.Кюстендил. Къщата е с РЗП от 160 кв.м. разположена в парцел с площ от 340 ... лозници. Има ток и вода. Тихо и спокойно място за отдих и почивка. тел: 0888 02 44 88
24.11.16 г., 8:02 bazar.bg
160.0 м²
18 500 лв