870.0 м²
18 000 €
21.07.17 г., 9:37
ТИШИНА, СПОКОЙСТВИЕ И ЧИСТ ВЪЗДУХ!!! Парцел в РЕГУЛАЦИЯ подходящ за КЪЩА. 870 кв.м. Целогодишен, бърз и лесен достъп с подход от с.Мрамор. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ мобилен телефон: 0893410303; оферта 8955
Още bazar.bg

Земеделска земя Градец

Градец с.Градец, община Костинброд, област София, местност "Дебели Рил"
2997.0 м²
760 лв
18.07.17 г., 22:23
4. ½ идеална част от поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в землището на с.Градец, местност „Дебели Рил”, община Костинброд, област София, ЕКНМ 17449 с площ от 2 997.00 дка (два декара и деветстотин деветдесет и седем кв.м.), съставляваща имот №082027, категория на земята при неполивни условия: десета, по плана за земеразделяне, при съседи на имота по скица: имот №082057 – полски път на Км.на с.Градец, имот №000614-дървопроизв.пл. на държавата; имот №082035 - нива на наследниците на Владо Тодоринов Донев, имот №082034 - нива на наследниците на Кръстан Тодоринов Донев, имот №082066 - нива на наследниците на Венко Иванов Захаринов, имот №082065 - нива на наследниците на Арсо Иванов Захаринов, имот № 082064 – нива на Рангел Иванов Захаринов. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 760 лв. /седемстотин и шестдесет лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Петърч

Петърч с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Праскова"
15752.0 м²
45 000 лв
18.07.17 г., 22:27
Поземлен имот №036016 /тридесет и шест хиляди и шестнадесети/ по плана за земеразделяне, с площ 15.752 /петнадесет дка. седемстотин петдесет и два кв. метра/ дка., с начин на трайно ползване - нива, находящ се в с. Петърч, с ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, местност ”Праскова”, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имота по скица: имот №036019-нива на Владимир Бончев Славков; имот №036039-нива на Татяна Василева Величкова; имот №036040-нива на н-ци на Гъргуринка Цветанова Илиева; имот №036015-нива на н-ци на Кана Станимирова Панева, имот №000590-полски път на Община Костинброд, имот №036017-нива на Крум Илков Василев, имот №036018-нива на н-ци на Мира Василева Серетлиева. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 110 kV. На 20 метра от двете страни до крайните проводници или на 24 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 45 000 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/.
Още targimot.com
1025.0 м²
11 500 €
21.07.17 г., 0:08
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sf 59955 Тел: 0882 817 459, 02 425 68 21 Отговорен брокер: Димитър Иванов Предлагаме за продажба, този отличен парцел от 1025 кв. м. , разположен в едно от най-хубавите села близо до гр. Костинброд. Имот предоставящ красиви панорами към планината, с отличен целогодишен достъп. Парцелът е в регулация, заграден, има няколко плодни дръвчета и орех. Тихо, спокойно място близо до гр.София с хубав изглед и постоянно живеещи съседи. Магазини, кафене , редовен транспорт в селото. Подходящ както за къща за целогодишно живеене, така и за вила в близост до града. Има удобни транспортни връзки с населените места в общината както и с близките градове. Красота и прекрасна природа - всичко, което това място може да Ви предложи. Селото се намира в западна Стара планина. На около 35 км от София. Околните на него села са Дръмша, Свидня, Царичина и Искрец. Всяка местност в селото има своята история. Имената на местностите в селото: Село, Улицата, Мъртвината, Ширината, Турска бара, Турски чукар, Краище, Топилишка река, Вирове, Костеница, Грамада. Центърът на селото се намира на кръстопът, където през 1926 г. е изграден паметник в памет на загиналите от Чибаовци и околните села в тази част на Мала Стара планина по време на Сръбско-българската, Балканската и Първата световна война. От 'разкръскье' тръгват пет пътя, които свързват селото с околните по баирите на Мала Планина - на изток Искрец, Свидня, Своге, Церецел, Томсън, Балша, Царичина; на запад (Пазарски път)- през Дръмша към Ломско шосе. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и ...
Още bazar.bg
3725.0 м²
190 000 €
19.07.17 г., 14:15
Урегулиран поземлен имот с голямо лице на главния път София-Костинброд (продължението на бул. Ломско шосе). Парцелът е ограден с масивна, тухлена ограда. Попада в Смесена многофункционална зона с предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции. Устройствената зона е със следните параметри: * Плътност на застрояване - 60% * Кинт (коефициент на интензивност на застрояване) - 3,5 Имотът разполага с всички комуникации: ток (трифазен), вода, канализация и собствен водоизточник (кладенец). Има изградена малка къща. Дворът е облагороден. Отлични възможности за построяване на няколко еднофамилни къщи, фабрика за често производство или складова база. Районът е застроен с къщи за целогодишно ползване. Оферта: 204480 ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 25 кв.м; Водопровод; Канализация; Електрификация; Регулация; За къща Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG.
Още bazar.bg

Парцел КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска
303.0 м²
1 710 лв
18.07.17 г., 19:25
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване "ниско застрояване“ (до 10 м.), с площ от 303.37 (триста и три цяло и тридесет и седем) кв. метра, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска, съставляващ имот с пл. № 960 (деветстотин и шестдесети), попадащ в УПИ XXIII /двадесет и трети/ „За озеленяване“ от квартал 192 (сто деветдесет и втори) по действащия регулационен план на гр. Костинброд (одобрен със заповед АБ – 147/83год., идентичен с ПИ 371 от квартал 199 по отменения план на гр. Костинброд от 1961,62 год.) при съседи: улица, ПИ 959, ПИ 961 и сервитут на река Блато. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 1710 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Костинброд, област Софийска.
Още targimot.com

Земеделска земя КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Средорека"
1541.0 м²
4 500 лв
18.07.17 г., 22:24
Поземлен имот № 719341 /седемстотин и деветнадесет хиляди триста четиридесет и първи/, с площ от 1.541 /един дка, петстотин четиридесет и един кв. метра/ дка., съгласно Пълна история на имота, предоставена от ОСЗГ – гр. Костинброд, с начин на трайно ползване: „НИВА“, находящ се в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, област Софийска, местността „СРЕДОРЕКА”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, получен от обединяване на имот № 719330 /седемстотин и деветнадесет хиляди и триста и тридесети/ и имот № 719340 /седемстотин и деветнадесет хиляди и триста и четиридесети/. Имотът е с идентификатор 38978.18.4, съгласно скица по одобрена кадастралната карта и регистри със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: местност Средорека, с площ по скица: 1 540 /хиляда петстотин и четиридесет/ кв. метра, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 719341, съседи: 38978.900.5534., 38978.18.5, 38978.18.2, 38978.18.3. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Градец

Градец с.Градец, община Костинброд, област София, местност "Торището"
97.0 м²
35 лв
18.07.17 г., 22:23
½ идеална част от поземлен имот с начин на трайно ползване „Пасище, Мера”, находяща се в землището на с.Градец, местност „Торището”, община Костинброд, област София, ЕКНМ 17449 с площ от 0.097.00 дка (нула дка и нула деветдесет и седем кв.м.), съставляваща имот №026001, категория на земята при неполивни условия: десета, по плана за земеразделяне, при съседи на имота по скица: имот №000521 – второкласен път на държавата, имот №000039 – пасище, мера на Км.на с.Градец, имот №026002 – пасище, мера на Златко Йорданов Христов; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 35 лв. /тридесет и пет лева/.
Още targimot.com
3302.0 м²
95 760 €
21.07.17 г., 12:58
Парцел 3302м2 в гр. Костинброд, до ул. Калиакра, намира се на 330м от бул. Ломско шосе, до къщи. Не е в регулация, но попада в зона ЖМ - подходящ е за жилищно строителство. РАВЕН!!! Ток, вода, канализация и газ - до парцела. Асфалтов път. Имотът е подходящ за изграждане на жилищни сгради, офиси, складови бази и др. За повече информация телефон 02/9504636, 0898/358557 Анета Симеонова. Още подобни оферти може да видите на адрес: www.realnet.bg
Още bazar.bg

Земеделска земя КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, местност "Лъката"
843.0 м²
3 000 лв
18.07.17 г., 22:24
Поземлен имот № 721327 /седемстотин двадесет и една хиляди триста двадесет и седми/, с площ от 0.843 /нула дка. осемстотин четиридесет и три кв. метра/ дка., с начин на трайно ползване: „НИВА”, находящ се в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, област Софийска, местността ”ЛЪКАТА”, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи на имота по скица: имот № 700067 полски път на община Костинброд; имот № 700062- път ІV кл. на Държавата; имот № 721328 – нива на н-ци на Борис Илиев Вуков и имот № 721329- нива на н-ци на Иван Занов Янков. Имотът е с идентификатор 38978.721.327, съгласно скица №15-258559/05.06.2017г., по одобрена кадастралната карта и регистри със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 843 кв. метра, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, стар идентификатор няма, номер по предходен план – 721327, при съседи: 38978.721.508, 38978.721.239, 38978.721.502, 38978.721.328; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 3000 лв. /три хиляди лева/.
Още targimot.com

Парцел Драговищица

Драговищица с.Драговищица, община Костинброд, област Софийска
590.0 м²
4 000 лв
18.07.17 г., 19:26
Поземлен имот с площ от 590 (петстотин и деветдесет) кв. метра, находящ се в местността „Лозето“, с. Драговищица, община Костинброд, област София, ЕКАТТЕ 23296, с начин на трайно ползване: двор, съставляващ имот № 5060055 (номер пет, нула, шест, нула, нула, пет, пет) по плана на новообразуваните имоти на землището, одобрен със Заповед № ОА-51/25.02.2005г. на Областния управител на София област, идентичен с поземлен имот № 55 (петдесет и пет) по кадастралния план на селото, при съседи по скица: п.имот № 5060053 на Петър Веселинов Младенов, п.имот № 5060056 на неидентифициран собственик, п.имот № 5060062 на Община Костинброд и п.имот № 5060063 на Община Костинброд. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 4000 лв. /четири хиляди лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Драговищица, община Костинброд, област Софийска.
Още targimot.com
580.0 м²
20 000 €
19.07.17 г., 9:54
Welcome Home продава дворно място с големина 580 кв.м. в квартал на гр. Костинброд. Имотът е на три улици. Между къщи и с целогодишен асфалтов достъп. В парцела е имало къща. Има ток, вода и канализация. За повече информация и огледи на телефон 0898685574.
Още bazar.bg

Земеделска земя, 6000m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
6000.0 м²
150 000 €
22.07.17 г., 18:30
Ток Вода Асфалтиран път Къщурка имоти предлага на Вашето внимание прекрасен, слънчев урегулиран парцел на чудесно място за жилищно строителство с ток и вода, в близост до газификация. За повече информация, оглед и още атрактивни предложения звънете на посочените телефони: 0889 332 747 / 0887 746 050
Още homes.bg

Земеделска земя Богьовци

Богьовци с.Богьовци, община Костинброд, Софийска област, местност "Косовица"
8200.0 м²
1 805 лв
18.07.17 г., 22:25
½ идеална част от поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в землището на с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София, ЕКНМ 04813 с площ от 8 200.00 дка (осем декара и двеста кв.м.), съставляваща имот №141013, категория на земята при неполивни условия: шеста, по плана за земеразделяне, при съседи на имота по скица:имот №140016 – полски път на община Костинброд, имот №141010 – нива на наследниците на Лата Георгиева Пенева, имот №141009 – нива на наследниците на Атанас Христов Златков, имот №141014 – нива на Златко Йорданов Христов, имот №141012 – полски път на община Костинброд; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1805 лв. /хиляда осемстотин и пет лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
15029.0 м²
6 065 лв
18.07.17 г., 22:24
1 825,5/15 029 (хиляда осемстотин двадесет и пет цяло и пет десети върху петнадесет хиляди и двадесет и девет) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле", с площ от 15,029 дка (петнадесет декара и двадесет и девет квадратни метра), съставляваща имот № 045002 (четиридесет и пет хиляди и втори) по плана за земеразделяне, четвърта категория, при граници и съседи на имота: имог № 047022 - полски път на община Костинброд, имот № 045001 - нива ца наследниците на Димитър Витов Донков, имот № 043011 - полски път на община Костинброд; имот № 045003 - нива на наследниците на Тодор Милев Кетков. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описаният недвижим имот, от която да започне наддаването, е 6065 лв. /шест хиляди шестдесет и пет лева./
Още targimot.com
9266.0 м²
233 000 €
20.07.17 г., 20:42
Имот в землището на с. Петърч до жп линия, зона СМФ 2. Подходящ както за складова и логистична база, така и за производство. С площ от 9266 кв.м, лице на асфалтов път от около 100 м и на черен път около 70 м. Имота се намира срещу индустриалната зона на с. Петърч, и до ЖП Гарата. В непосредствена близост е изградена складова база. Налични всички комуникации: електричество, питейна и промишлена вода, канализация и газификация. Стратегическа локация за развитие на всякакви производства на леката промишленост, складове, логистика. Отличен достъп до всички европейски пазари, Гърция и Турция. До основния пътен възел на трансевропейски коридор 80, железницата съединяваща Европа и Румъния, само на 23, 5 км. oт гр. София. В процедура за ПУП.
Още bazar.bg

Земеделска земя Петърч

Петърч с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Локва"
36749.0 м²
55 500 лв
18.07.17 г., 22:23
½ идеална част от поземлен имот с № 049096 /четиридесет и девет хиляди и деветдесет и шести/, с площ от 36.749 /тридесет и шест дка, седемстотин четиридесет и девет кв. метра/ дка, с начин на трайно ползване: "НИВА", находящ се в землището на с. ПЕТЪРЧ, местността "ЛОКВА", ЕКАТТЕ 56215, общ. Костинброд, обл. Софийска, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи на имота по скица: №049070 – нива на Сийка Тодорова Ефтимова, имот №049069 - нива на Цветанка Димитрова Рачева и др., имот №049068 - нива на Петър Георгиев Геков; имот №049003 - нива на н-ци на Благовеста и Петър Трайкови Илиеви; имот № 049004 - нива на „Костконсулт" ООД; имот №000535 – полски път на Община Костинброд; имот №049007- нива на Иван Якимов Михайлов; имот №049095-нива на Владко Велинов Владов; имот №049094-нива на Антон Кръстанов Антов; имот №000059-водостоп.съор. на МЗХ-ХМС и имот №049071 – нива на Веселинка Василева Велкова. Имотът е образуван от поземлени имоти с номера: 049089, 049037, 049087, 049088, 049091, 049090, 049093 и 049092. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 55 500 лв. /петдесет и пет хиляди и петстотин лева/.
Още targimot.com
1170.0 м²
65 000 €
22.07.17 г., 20:23
УПИ на бул.Йордан Йовков, близо до поликлиниката. Има ток, вода и канализация. Правоъгълник с лице 30 м. Попада в зона за жилищно строителство, кинт 1.3, плътност 40%, к.к. 10 м. В парцела има стара къща за събаряне. Мястото е много атрактивно. Телефони за контакт 8317129, 4805165, 0888818652, 0898586515.
Още bazar.bg
10859.0 м²
69 900 €
19.07.17 г., 6:52
АRCO REAL ESTATE Предлага, парцел в гр.Костинброд с лице 105м. на бул. Ломско шосе. Подходящ за застрояване с Пл45% на складови, производствени помещения и офисна сграда с височина до 15 м. в задния край на парцела. Започната процедура по регулация. През парцела минава високо напрежение, под което може да се обособи паркинг. Предлагаме оценка и съдействие за Ипотечно кредитиране. Агенцията работи по изискванията на БДС EN 15733. За повече информация - Ивайло Цветанов: 02/4677068; 0894505545, Оферта 19313
Още bazar.bg
3986.0 м²
75 734 €
22.07.17 г., 16:46
Сити Сайт Естейтс Ви представя,парцел в землището на гр.Костинброд в местноста Лозето, нерегулиран. Много добра инвестиция!!!ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , лице на асфалтов път.Офертен номер в агенцията:227267.За повече информация и огледи звънете на посочените телефони!!!
Още bazar.bg

Земеделска земя Богьовци

Богьовци с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София
4801.0 м²
1 155 лв
18.07.17 г., 22:25
½ идеална част от поземлен имот с начин на трайно ползване „Др.сел, Ст.Тер”, находящ се в землището на с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София, ЕКНМ 04813 с площ от 4 801.00 дка (четири декара и осемстотин и един кв.м.), съставляваща имот №142007, категория на земята при неполивни условия: шеста, по плана за земеразделяне, при съседи на имота по скица:имот №142004 – Др.сел.ст.тер.н-ци на Атанас Христов Златков, имот №141012– полски път на община Костинброд, имот №142008 - Др.сел.ст.тер.н-ци на Златко Йорданов Христов, и имот №142006 Др.сел.ст.тер.н-ци на Спас Пенчев Коцев и имот №000066 - Др.сел.ст.тер.н-ци на Остатъчен общински поземлен фонд; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването е 1155 лв. /хиляда сто петдесет и пет лева/.
Още targimot.com

Земеделска земя Градец

Градец с.Градец, община Костинброд, област София, местност "Торището"
1342.0 м²
385 лв
18.07.17 г., 22:27
½ идеална част от поземлен имот с начин на трайно ползване „Нива”, находяща се в землището на с.Градец, местност „Торището”, община Костинброд, област София, ЕКНМ 17449 с площ от 1 342.00 дка (един декар и триста четиридесет и два кв.м.), съставляваща имот №027006, категория на земята при неполивни условия: десета, по плана за земеразделяне, при съседи на имота по скица: имот №027005 – нива на наследниците на Атанас Христов Златков, имот №000521 – второкласен път на държавата, имот №027007- нива на Златко Йорданов Христов, имот №027021 - полски път на Км.на с.Градец; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 385 лв. /триста осемдесет и пет лева/
Още targimot.com

Земеделска земя КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
10797.0 м²
2 280 лв
18.07.17 г., 22:24
1 449,5/10 797 (хиляда четиристотин четиридесет и девет цяло и пет десети върху десет хиляди седемстотин деветдесет и седем) идеални части от НИВА, находяща се в землището на град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле", с площ от 10,797 дка (десет декара седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), съставляваща имот № 040012 (четиридесет хиляди и дванадесети) по плана за земеразделяне, четвърта категория, при граници и съседи на имота: имот № 040011 - нива на наследниците на Славчо Антонов Стефанов, имот № 040050 - полски път на община Костинброд, имот Щ 043026 - полски път на община Костинброд; имот № 040019 - нива на Филип Мартинов Тодоров. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описаният недвижим имот, от която да започне наддаването, е 2280 лв. /две хиляди двеста и осемдесет лева/.
Още targimot.com
450.0 м²
11 900 €
22.07.17 г., 2:10
Преди Шияковци с лице 22 м. на макадам. Ток, вода, газ и канал пред парцела. Близо от автобусна спирка. Нов квартал. Тел: 0888846961.
Още bazar.bg
1 2 3 4 5 6