Парцел, 1016514m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Проектът " София I Golf & Resort " се намира в гр. Петърч, община Костинброд, област София , и е крайният резултат и следващата логична стъпка за постигането на целите общината за икономическото развитие на региона чрез изграждане на на туристически, жилищни и спортен комплекс, като се възползва от заобикалящата го естествена среда , в Софийскто поле , с впечатляващите старопланински склонове (Балкан ) на север, Люлин и Витоша на юг, с големи количества на водоизточниците на минерални води и мек климат. Мястото , само на 15 км . от София, най-големият административен и икономически център в България , е привилегирована и осигурява бърз достъп до София по магистралата и обществения транспорт, както и за всички вписвания на града и излиза през Околовръстен път на София . София I Golf & Resort ще включва голф игрище с 18 дупки , практика, зелено, голф училище, сграда на клуба , спортни съоръжения , луксозни вили , апартаменти, търговски център и две Спа хотели ( 5 звезди) . Това ще бъде комплекс от затворен тип с 24-часова охрана и поддръжка . Основната идея е да се предостави на жителите на най-високите жизнени и отдих стандарти, които ще бъдат изпълнени предоставяне на висококачествени услуги , с богатството на околните природни ресурси , достъпността , сигурността и най-добрата цена - качество на връзката . София I Golf & Resort ще бъде построен върху 1016514 sq.mt. територия. Повече от 750 000 кв. м-т . ще бъдат зелени зони и голф игрище . Предвидено е изграждането на : 3200 апартамента, в сгради с не повече от 4 нива, 300 индивидуални къщи и 500 къщи наведоха. Всяка една ще има свой собствен зелен двор и спортна зона. Комплексът ще разполага с два 5 звездени СПА Хотели и конвенции центрове и Commercial Mall с площ от 45 000 кв. м-т . и 10 000 кв. м. места за паркиране. Останалата повърхност ще се използва за пътища , пешеходни пътища, канали , езера и съоръжения . Други характеристики: 1 . Водоснабдяването ще бъде решен чрез разклонение на Опицвет основната тръба. 2 . Захранване ще бъде решен чрез инсталирането на център за трансформация към който ще бъде свързан с подземен кабел от общата мрежа. 3 . Канализация ще бъде насочена към две остатъчни пречиствателни станции . Растенията ще бъдат построени с помощта на най-модерна технология , с фаза биологична обработка . След почистени, водата ще бъде проведено, за да грундовите страта. 4 . Твърди отпадъци ще се събират от съответните кошчета от Община Костинброд. 5 . Комплексът ще бъде достъпна от и през Опицвет , Костинброд, Петърч и с нова пътна две платна от европейски коридор Е80 ( Автомагистрала Belgrad ) . София I Golf & Resort е нова и уникална концепция в София , който съчетава пребиваване и отдих . За нас е следващата стъпка в еволюцията на българския пазар на недвижими имоти , без конкуренция по отношение на качеството , местоположението и търсене. София I Golf & Resort се отличава със своята локация, на 20 км от центъра на столицата, с отлични комуникации , с чиста околна среда в регион без индустрии и красиви пейзажи. Основният аргумент е, че е възможно да има постоянно пребиваване в такова място , с подобни цени, отколкото в София и по-добро качество на строителство и качество на живот. В същото време, местоположение, само на 25 минути от международното летище , ни дава възможност за достъп до международния търсенето макар нашата оферта за спорт и бизнес център .
Вчера в 9:26 officespace.bg
35 000 000,00 €

Парцел, 1016514m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Проектът " София I Golf & Resort " се намира в гр. Петърч, община Костинброд, област София , и е крайният резултат и следващата логична стъпка за постигането на целите общината за икономическото развитие на региона чрез изграждане на на туристически, жилищни и спортен комплекс, като се възползва от заобикалящата го естествена среда , в Софийскто поле , с впечатляващите старопланински склонове (Балкан ) на север, Люлин и Витоша на юг, с големи количества на водоизточниците на минерални води и мек климат. Мястото , само на 15 км . от София, най-големият административен и икономически център в България , е привилегирована и осигурява бърз достъп до София по магистралата и обществения транспорт, както и за всички вписвания на града и излиза през Околовръстен път на София . София I Golf & Resort ще включва голф игрище с 18 дупки , практика, зелено, голф училище, сграда на клуба , спортни съоръжения , луксозни вили , апартаменти, търговски център и две Спа хотели ( 5 звезди) . Това ще бъде комплекс от затворен тип с 24-часова охрана и поддръжка . Основната идея е да се предостави на жителите на най-високите жизнени и отдих стандарти, които ще бъдат изпълнени предоставяне на висококачествени услуги , с богатството на околните природни ресурси , достъпността , сигурността и най-добрата цена - качество на връзката . София I Golf & Resort ще бъде построен върху 1016514 sq.mt. територия. Повече от 750 000 кв. м-т . ще бъдат зелени зони и голф игрище . Предвидено е изграждането на : 3200 апартамента, в сгради с не повече от 4 нива, 300 индивидуални къщи и 500 къщи наведоха. Всяка една ще има свой собствен зелен двор и спортна зона. Комплексът ще разполага с два 5 звездени СПА Хотели и конвенции центрове и Commercial Mall с площ от 45 000 кв. м-т . и 10 000 кв. м. места за паркиране. Останалата повърхност ще се използва за пътища , пешеходни пътища, канали , езера и съоръжения . Други характеристики: 1 . Водоснабдяването ще бъде решен чрез разклонение на Опицвет основната тръба. 2 . Захранване ще бъде решен чрез инсталирането на център за трансформация към който ще бъде свързан с подземен кабел от общата мрежа. 3 . Канализация ще бъде насочена към две остатъчни пречиствателни станции . Растенията ще бъдат построени с помощта на най-модерна технология , с фаза биологична обработка . След почистени, водата ще бъде проведено, за да грундовите страта. 4 . Твърди отпадъци ще се събират от съответните кошчета от Община Костинброд. 5 . Комплексът ще бъде достъпна от и през Опицвет , Костинброд, Петърч и с нова пътна две платна от европейски коридор Е80 ( Автомагистрала Belgrad ) . София I Golf & Resort е нова и уникална концепция в София , който съчетава пребиваване и отдих . За нас е следващата стъпка в еволюцията на българския пазар на недвижими имоти , без конкуренция по отношение на качеството , местоположението и търсене. София I Golf & Resort се отличава със своята локация, на 20 км от центъра на столицата, с отлични комуникации , с чиста околна среда в регион без индустрии и красиви пейзажи. Основният аргумент е, че е възможно да има постоянно пребиваване в такова място , с подобни цени, отколкото в София и по-добро качество на строителство и качество на живот. В същото време, местоположение, само на 25 минути от международното летище , ни дава възможност за достъп до международния търсенето макар нашата оферта за спорт и бизнес център .
19.01.17 г., 13:20 homes.bg
1016514.0 м²
35 000 000,00 €
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по доказателствени документи от 665 /шестстотин шестдесет и пет/ кв. м., а по скица от 647,78/шестстотин четиридесет и седем цяло и седемдесет и осем стотни/ кв. м., находящ се в строителните граници на гр. Костинброд, Софийска област, с начин на трайно ползване "ниско застрояване /до 10 м./", съставляващ УПИ XVI-522 /шестнадесети, за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и втори/ от кв. 14 /четиринадесети/ по плана на гр. Костинброд, при съседи на имота по скица: улица, УПИ I-522, УПИ II-521 и УПИ XV-523, ВЕДНО с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА, както и ведно с всички подобрения и приращения в имота, които имоти, съгласно скица на СГКК - Софийска област съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.900.5058, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Костинброд, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния доректор на АГКК; адрес на имота: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. "Извор" № 3; площ: 634 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); съседи: 38978.900.5059, 38978.900.521, 38978.900.522, 38978.900.5518, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 38978.900.5058.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Костинброд, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния доректор на АГКК; адрес на сградата: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. "Извор" № 3; застроена площ: 59 кв.м.; брой етажи: 1; предназначение: селскостопанска сграда;
18.01.17 г., 11:50 targimot.com
665.0 м²
63 555,00 лв

Парцел, 895m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд
Продава се урегулиран имот във вилна зона 'Старо сепо' на село Царичина, община Костинброд. Парцелът е с площ 895 кв. м. с лице 43 м. на стария път за с. Искрец. Лека денивелация, южен склон, иглолистна гора, малка река. В имота има ток и вода от кладенец. В съседство има целогодишнно обитавани къщи. За ЧЛ. За контакти Андонова: 02/954 96 45; 0898 648 565; 0889 811 402. Виж всички обяви в terralibrabg.eu
13.01.17 г., 9:05 officespace.bg
8 000,00 €

Парцел, 1120m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Урегулиран поземлен имот в гр.Костинброд, близо до цеховете на ф. "Олинеза". Може да се използва за построяване на къща, но и за други нужди. До парцела има къщи с постоянно живеещи.
13.01.17 г., 5:34 homes.bg
1120.0 м²
35 800,00 €

Парцел, 800m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд
Чудесен панорамен парцел в село Царичина - вилната зона(соф. област, община Костинброд) . Нотариален акт, в регулация, един собственик, без посредник. На 22 километра от София (30 минути с кола). Асфалтов път, само последните 400 метра добър черен път. Мястото е на 10 минути пеша от магазин, параклис и спирката на маршрутките за София. Обграден е от вили с ток, над мястото е борова гора. В терена има десетина овошки, 5-6 бора и други дървета. Изградена е бетонна площадка за бунгало 6/6 м. Има и здрава барака от ламаринени плоскости и винкели. Мястото се намира на височина с чудесна гледка към равнината. Има лека денивелация. Възможно е разумно договаряне!
13.01.17 г., 1:06 homes.bg
800.0 м²
10 900,00 лв

Парцел, 800m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд
Чудесен панорамен парцел в село Царичина - вилната зона(соф. област, община Костинброд) . Нотариален акт, в регулация, един собственик, без посредник. На 22 километра от София (30 минути с кола). Асфалтов път, само последните 400 метра добър черен път. Мястото е на 10 минути пеша от магазин, параклис и спирката на маршрутките за София. Обграден е от вили с ток, над мястото е борова гора. В терена има десетина овошки, 5-6 бора и други дървета. Изградена е бетонна площадка за бунгало 6/6 м. Има и здрава барака от ламаринени плоскости и винкели. Мястото се намира на височина с чудесна гледка към равнината. Има лека денивелация. Възможно е разумно договаряне!
12.01.17 г., 20:20 officespace.bg
10 900,00 лв

Парцел, 895m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд Ганка Андонова
Продава се урегулиран имот във вилна зона 'Старо сепо' на село Царичина, община Костинброд. Парцелът е с площ 895 кв. м. с лице 43 м. на стария път за с. Искрец. Лека денивелация, южен склон, иглолистна гора, малка река. В имота има ток и вода от кладенец. В съседство има целогодишнно обитавани къщи. За ЧЛ. За контакти Андонова: 02/954 96 45; 0898 648 565; 0889 811 402. Виж всички обяви в terralibrabg.eu
12.01.17 г., 15:50 homes.bg
895.0 м²
8 000,00 €

Парцел, 1120m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Урегулиран поземлен имот в гр.Костинброд, близо до цеховете на ф. "Олинеза". Може да се използва за построяване на къща, но и за други нужди. До парцела има къщи с постоянно живеещи.
12.01.17 г., 9:06 officespace.bg
35 800,00 €

Парцел, 610m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд Вася Василева
Парцел в регулация, на 22 км от София, 600кв м. до къщи, същевременно красива панорама. С лека денивелация, овошки, терасиран. На мястото е имало 2етажно бунгало, което се е полуразрушило. За контакти и огледи Вася Василева 827-72-08, 0888-320-683, 0879-320-683. РАБОТИМ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ! e-mail: ***
23.12.16 г., 10:00 homes.bg
610.0 м²
7 000,00 €

Парцел, 10042m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд Вася Василева
Комуникативен, находящ се на стратегическо място за района - до птицекомбината, срещу 'Ролпласт', по пътя за газостанцията, преди фуражният завод. Лице на 2 пътя. Промишлена зона, ток, вода, канал на асфалтовия път за птицекомбината, както и канал в самия парцел. Няма високо напрежение в имота.Костинброд се намира едва на 7 км. от столицата и е с тенденции да се превърне в сателитно градче на София със своето благоприятно географско разположение на две uзkлючumелно важнu магuсmралu: Лом - София -Солун u Истанбул - София - Белград. На територията на общината функционират стари работещи промишлени предприятия и постоянно откриващи се на нови фирми. В Костинброд развиват дейност, над 17 малки и средни предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост. За контакти и огледи Вася Василева 827-72-08, 0888-320-683, 0879-320-683. РАБОТИМ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ! e-mail: ***
23.12.16 г., 9:59 homes.bg
10042.0 м²
200 000,00 €

Парцел, 610m 2 (продажба)

с.Царичина, общ. Костинброд
Парцел в регулация, на 22 км от София, 600кв м. до къщи, същевременно красива панорама. С лека денивелация, овошки, терасиран. На мястото е имало 2етажно бунгало, което се е полуразрушило. За контакти и огледи Вася Василева 827-72-08, 0888-320-683, 0879-320-683. РАБОТИМ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ! e-mail: ***
23.12.16 г., 9:40 officespace.bg
7 000,00 €

Парцел, 10042m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Комуникативен, находящ се на стратегическо място за района - до птицекомбината, срещу 'Ролпласт', по пътя за газостанцията, преди фуражният завод. Лице на 2 пътя. Промишлена зона, ток, вода, канал на асфалтовия път за птицекомбината, както и канал в самия парцел. Няма високо напрежение в имота.Костинброд се намира едва на 7 км. от столицата и е с тенденции да се превърне в сателитно градче на София със своето благоприятно географско разположение на две uзkлючumелно важнu магuсmралu: Лом - София -Солун u Истанбул - София - Белград. На територията на общината функционират стари работещи промишлени предприятия и постоянно откриващи се на нови фирми. В Костинброд развиват дейност, над 17 малки и средни предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост. За контакти и огледи Вася Василева 827-72-08, 0888-320-683, 0879-320-683. РАБОТИМ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ! e-mail: ***
23.12.16 г., 9:38 officespace.bg
200 000,00 €

Парцел, 570m 2 (продажба)

с.Драговищица, общ. Костинброд КАНАРА- 21
Зона Жм за застрояване. Равен ограден и облагороден парцел. Плътност 50%, Кинт 1.2, Кота корниз 10 м., три етажно застрояване.
14.12.16 г., 11:50 homes.bg
570.0 м²
10 000,00 лв

Парцел, 1429m 2 (продажба)

с.Драговищица, общ. Костинброд КАНАРА- 21
Местност 'Брагандия'. Зона Жм за застрояване. Равен правоъгълен ограден и облагороден парцел. Плътност 50%, Кинт 1. 2, Кота корниз 10 м. , три етажно застрояване. В задната част на имота е част от дъбовата гора. В по-високата част на зоната. Във вилната зона преобладават имоти, в които се живее целогодишно. Предстои прекарване на централен водопровод. През зоната минава течение с чист въздух за Банкя. Черен път с камъни за подложка. ЗА КРАЙНИ КЛИЕНТИ! 0898/486-141
14.12.16 г., 11:48 homes.bg
1429.0 м²
20 000,00 лв

Парцел, 570m 2 (продажба)

с.Драговищица, общ. Костинброд
Зона Жм за застрояване. Равен ограден и облагороден парцел. Плътност 50%, Кинт 1.2, Кота корниз 10 м., три етажно застрояване.
14.12.16 г., 9:21 officespace.bg
10 000,00 лв

Парцел, 1429m 2 (продажба)

с.Драговищица, общ. Костинброд
Местност 'Брагандия'. Зона Жм за застрояване. Равен правоъгълен ограден и облагороден парцел. Плътност 50%, Кинт 1. 2, Кота корниз 10 м. , три етажно застрояване. В задната част на имота е част от дъбовата гора. В по-високата част на зоната. Във вилната зона преобладават имоти, в които се живее целогодишно. Предстои прекарване на централен водопровод. През зоната минава течение с чист въздух за Банкя. Черен път с камъни за подложка. ЗА КРАЙНИ КЛИЕНТИ! 0898/486-141
14.12.16 г., 9:19 officespace.bg
20 000,00 лв

Парцел, 24293m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Индустриален парцел с ТИР достъп и всички комуникации. Промишлена зона, гр. Костинброд, намира се срещу завода на 'Weber'. Има лице 60 метра на асфалтов път. Попада в регулационна зона ПМС - малки и средни производства с показатели: плътност 50% и кинт 1,5. Подходящ за построяването на производствена или складова база. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
11.12.16 г., 4:59 officespace.bg
364 395,00 €

Парцел, 772m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд Клиентски център
Урегулиран поземлен имот с площ от 772 кв. м., находящ се в град Костинброд . Парцелът е равен, облагороден, ограден с мрежа, граничи с асфалтирана улица. ПРЕДИМСТВА: Голям парцел подходящ за ниско застрояване,добра локация,достъп до асфалтиран път,на 15 минути от София. Обади се СЕГА и цитирай този код 307833!
10.12.16 г., 4:49 homes.bg
772.0 м²
28 000,00 €

Парцел, 1030m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
ул.Оборище! Ситибул продава равен и ограден парцел в регулация.Ток, вода., асфалтов път.За фамилна къща. За допълнителна информация и огледи: 0894300485
8.12.16 г., 19:03 officespace.bg
25 500,00 €

Парцел, 1030m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
ул.Оборище! Ситибул продава равен и ограден парцел в регулация.Ток, вода., асфалтов път.За фамилна къща. За допълнителна информация и огледи: 0894300485
5.12.16 г., 17:18 homes.bg
1030.0 м²
25 500,00 €

Парцел, 1620m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд
Парцел в гр. Костинброд, в центъра на града. С лице 30 м на главна улица, след поликлиниката. Теренът е равен, с размери 30/55 м. Има изградени комуникации: ток, вода, канал и газ. Имотът попада в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с показатели: плътност 40%, КИНТ 1,3, кота корниз 10м. Подходящ е за построяването на къща. Мястото е изключително хубаво и комуникативно. Районът е с централна канализация и газ, наблизо са магазини, поликлиника, детска градина и основно училище, автобусна спирка. Мястото е равно и много слънчево, целогодишен достъп по асфалтова улица. За повече информация и огледи: Станислав Младенов 02 444 65 08; 0884 441 799; ***
3.12.16 г., 5:29 officespace.bg
70 000,00 €

Парцел, 424m 2 (продажба)

гр.Костинброд, общ. Костинброд K G
продавам отличен парцел в регулация в Косинброд, квартал Шияковци, близо до училището, до къщи, до парцела ток и вода, равен с правоъгълна форма, предложението е само за клиенти на агенцията
29.11.16 г., 2:37 homes.bg
424.0 м²
13 000,00 €

Парцел, 1270m 2 (продажба)

с.Драговищица, общ. Костинброд
Продава се прекрасно място 1270 кв.м. в село Драговищица (до Костинброд), в регулация. Възможностите за включване на ток, вода и канализация са на 20 м. Намира се в частта по-близка до с. Голяновци.
27.11.16 г., 10:36 officespace.bg
38 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Костинброд
1 2 3 4 5 6