410.0 м²
49 900 лв
19.07.17 г., 4:51
Продаваме празно дворно място с площ 410 кв.м., находящо се на комуникативно място в близост до паметника на Левски в град Карлово. Парцелът е с комуникации, подходящ е за построяване на къща.
Още bazar.bg
2300.0 м²
45 000 €
21.07.17 г., 8:51
Продаваме вилен имот с площ от 2,300 дка, находящ се в град Карлово, местността Беш бунар. Има построени две вилни постройки, всяка от тях с площ от 30 кв.м. Имотът е в непосредствена близост до всички комуникации - ток, вода, път.
Още bazar.bg
83.0 м²
47 000 лв
21.07.17 г., 8:55
Продаваме земеделска земя нива с площ 83 дка, находяща се на 10 км. от град Карлово, в землището на село Куртово. Към имота има възможност да се закупи още земеделска земя.
Още bazar.bg
1070.0 м²
3 400 €
22.07.17 г., 16:16
Продаваме вилно място с площ 1070 кв.м., находящо се в местноста 'Яса тепе' в град Карлово. Имотът е в непосредствена близост до Апостолова гора и на 200 м. от очертанията на града.
Още bazar.bg
25.0 м²
47 900 лв
22.07.17 г., 10:49
Продаваме орехови градина с площ 25 декара, находящи се на комуникативно място в землището на град Карлово. Има възможност да се закупят съседни места засяти също с орехови насъждения.
Още bazar.bg
21.0 м²
12 500 €
19.07.17 г., 5:04
Продаваме орехови насъждения с площ 21,229 дка, находящи се на комуникативно място в землището на град Карлово. Има възможност да се закупят съседни места засяти също с орехови насъждения.
Още bazar.bg
1200.0 м²
4 900 лв
22.07.17 г., 10:49
Продаваме вилно място с площ 1200 кв.м., находящо се в местноста 'Ени кория' на град Карлово. Имота се намира над битака и е в близост до комуникации.
Още bazar.bg
620.0 м²
17 900 лв
19.07.17 г., 4:44
Продаваме панорамен имот с площ 620 кв.м., находящ се в района на Бадемлика в град Карлово. Имотът е до регулацията на града, граничи с нови къщи, в непостредствена близост има комуникации - ток и водопровод. Поджодящ е за построяването на къща или вила за постоянно живеене.
Още bazar.bg
441.0 м²
35 400 лв
22.07.17 г., 8:40
Продаваме стара къща с дворно място с площ от 441 кв.м., находяща се в град Карлово, квартал Бадемлика. Къщата е на гредоред. Парцелът е подходящ за застрояване на еднофамилна жилищна сграда.
Още bazar.bg
4050.0 м²
14 900 лв
21.07.17 г., 9:02
Продаваме парцел с площ от 4,050 дка , находящ се с лице на главен път град Карлово - село Васил Левски, като лицето му към пътя е 38 м. Имота е подходящ за бизнес и промишлено застрояване.
Още bazar.bg

Парцел, 1455m 2 (продажба)

гр.Баня, общ. Карлово
1455.0 м²
52 380 €
7.07.17 г., 3:34
Ток Вода Парцела се намира в непосредствена близост до хотел Стряма и мин.басейн "Банчето". В регулация с ток и вода в съседство. Подходящ за санаториум, хотел, жил.кооперация и др.
Още homes.bg

Парцел, 4000m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово Веселин Илиев
4000.0 м²
19 999 лв
7.07.17 г., 0:23
Ток Вода Асфалтиран път Предлагаме ви панорамен парцел на ГЛАВЕН път Карлово - Бургас. Площ - 4000кв.м. Лице към главния път 20м. Имота е в непосредствена близост до Розоварната. Равнинен парцел. В близост има наличен ток и вода. Имота е подходящ за автосалон, промишлено строителство, магазин за строителни материали, отглеждане на земеделски култури и др. Отлична възможност за инвестиция!
Още homes.bg

Парцел, 390m 2 (продажба)

гр.Калофер, общ. Карлово
2 500 лв
5.07.17 г., 0:10
Предлагаме ви панорамен парцел в гр. Карлово кв. Сушица. Площ - 390 кв.м. Налични са в непосредствена близост - ток и вода. Подходящ за жилищно строителство. Наличен път.
Още officespace.bg

Парцел, 1180m 2 (продажба)

гр.Баня, общ. Карлово
15 500 лв
5.07.17 г., 1:07
Предлгаме ви парцел за жилищно строителство в гр. Баня. Площ - 1180 кв.м. Намира се около 30 м. от пътя Баня - Пролом. Налични са ток и вода. Подходящ за жилищно строителство.
Още officespace.bg

Земеделска земя, 4150m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово Веселин Илиев
4150.0 м²
6 250 лв
7.07.17 г., 1:58
Ток Вода Предлагаме ви 4150 кв.м. земеделска земя в гр. Карлово кв. Сушица. Равнинна земя. Намира се до регулация. Наличен черен път. Ток и вода. Панорамна гледка към Стара Планина. В съседство има възможност да се закупи парцел от 3950 кв.м.
Още homes.bg

Парцел, 4000m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
19 999 лв
4.07.17 г., 22:29
Предлагаме ви панорамен парцел на ГЛАВЕН път Карлово - Бургас. Площ - 4000кв.м. Лице към главния път 20м. Имота е в непосредствена близост до Розоварната. Равнинен парцел. В близост има наличен ток и вода. Имота е подходящ за автосалон, промишлено строителство, магазин за строителни материали, отглеждане на земеделски култури и др. Отлична възможност за инвестиция!
Още officespace.bg

Парцел, 1100m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
7 000 лв
4.07.17 г., 23:41
Предлагаме ви панорамен парцел в гр. Карлово кв. Сушица. Площ - над 1000 кв.м. Налични са в непосредствена близост - ток и вода. Подходящ за жилищно строителство. Равнинен парцел в близост до центъра на кв. Сушица.
Още officespace.bg

Парцел, 1455m 2 (продажба)

гр.Баня, общ. Карлово
52 380 €
5.07.17 г., 0:07
Парцела се намира в непосредствена близост до хотел Стряма и мин.басейн "Банчето". В регулация с ток и вода в съседство. Подходящ за санаториум, хотел, жил.кооперация и др.
Още officespace.bg

Земеделска земя, 4150m 2 (продажба)

гр.Карлово, общ. Карлово
6 250 лв
4.07.17 г., 17:54
Предлагаме ви 4150 кв.м. земеделска земя в гр. Карлово кв. Сушица. Равнинна земя. Намира се до регулация. Наличен черен път. Ток и вода. Панорамна гледка към Стара Планина. В съседство има възможност да се закупи парцел от 3950 кв.м.
Още officespace.bg

Парцел, 3118m 2 (продажба)

с.Васил Левски, общ. Карлово
3118.0 м²
20 000 €
6.07.17 г., 13:55
Асфалтиран път УПИ 3118 кв.м., с разрешение за строеж на крайпътно заведение, с одобрен проект от агенцията по пътищата, с лице 50 метра на главния път София Бургас. Оферта 1673 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
Още homes.bg

Парцел, 3118m 2 (продажба)

с.Васил Левски, общ. Карлово
20 000 €
4.07.17 г., 17:41
УПИ 3118 кв.м., с разрешение за строеж на крайпътно заведение, с одобрен проект от агенцията по пътищата, с лице 50 метра на главния път София Бургас. Оферта 1673 - www.sandramax.com За повече информация и огледи: Светлана Миланова 0899844780
Още officespace.bg

Парцел КАРЛОВО

КАРЛОВО местност "Стара Река"
2565.0 м²
10 080 лв
2.06.17 г., 17:13
ИД - 20168250400051 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.37.75 (три, шест, четири, девет, осем, точка, три, седем, точка, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, Общ. Карлово, Обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „СТАРА РЕКА“, с площ: 2565 кв.м. (две хиляди петстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план 037075, при съседи: 36498.37.76, 36498.39.155, 36498.37.74, 36498.37.78, а с описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 2565 кв.м., с начин на трайно ползване НИВА, намиращ се в землището на гр. Карлово, област Пловдив, находящ се в местността „Стара Река“, представляващ имот № 037075, селище от втори функционален тип, ЕКАТТЕ 36498. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 10 080 лв. (десет хиляди и осемдесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Въз основа на заявено искане от страна длъжника на осн. чл. 45, ал. 7 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС, върху началната цена на горепосочения недвижим имот се начислява ДДС. Данъчната ставка посочена в настоящото обявление е двадесет на сто (20 %) за ДДС. При промяна на данъчната ставка в ЗДДС върху данъчната основа (началната цена без вкл. ДДС) се начислява съответния размер на данъка (данъчната ставка).
Още targimot.com

Парцел КАРЛОВО

КАРЛОВО местност "Стара Река"
8049.0 м²
97 200 лв
2.06.17 г., 17:15
ИД - 20168250400051 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.37.74 (три, шест, четири, девет, осем, точка, три, седем, точка, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, Общ. Карлово, Обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Карлово, п.к. 4300, местност „СТАРА РЕКА“, с площ: 8049 кв.м. (осем хиляди четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план 037074, при съседи: 36498.37.78, 36498.37.75, 36498.39.155, 36498.37.363, а с описание по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот, с площ от 8050 кв.м., с начин на трайно ползване ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, намиращо се в землището на гр. Карлово, област Пловдив, находящо се в местността „Стара Река“, представляващ имот № 037074, селище от втори функционален тип, ЕКАТТЕ 36498. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 97 200 лв. (деветдесет и седем хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Данъчната ставка посочена в настоящото обявление е двадесет на сто (20 %) за ДДС. При промяна на данъчната ставка в ЗДДС върху данъчната основа (началната цена без вкл. ДДС) се начислява съответния размер на данъка (данъчната ставка).
Още targimot.com
3200.0 м²
72 000 лв
10.05.17 г., 18:09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-складова база (четиринадесет римско-складова база) от квартал 112 (сто и дванадесет) по плана на гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, целият застроен и незастроен с площ от 3200 кв.м. (три хиляди и двеста квадратни метра), ведно с построения в същото УПИ - БРИГАДИРСКИ ЛАГЕР, състоящ се от общо 6 бр. (шест броя) СГРАДИ, от които: 2 бр. (два броя) са на бетонен фундамент с дървена и пластмасова облицовка и метален покрив с обща квадратура от 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра), 2 бр. (два броя) бараки с обща застроена площ от 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадратни метра) - метални сглобяеми с дървена и пластмасова облицовка и дървен покрив, 2 броя сглобяеми сгради на масивен фундамент, дървена конструкция с обща застроена площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), баня и санитарен възел със застроена площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - имоти на „Плодекс“ ООД Карлово и улица, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36498.505.3046 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест), находящ се в гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, с административен адрес: гр.Карлово, п.к. 4300, ул. „ИНДУСТРИАЛНА“, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 3223 кв.м. (три хиляди двеста двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – квартал: 112, парцел: XIV, при граници и съседи за поземления имот: поземлени имоти с идентификатори №36498.505.14, №36498.505.9501, №36498.505.101, ведно с построените в поземления имот сгради, както следва: СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.2 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 371 кв.м. (триста седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.3 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.4 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 140 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.6 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.7 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.8 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 139 кв.м. (сто тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.9 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 138 кв.м. (сто тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, които подобрения и приращения са отразени в кадастралната карта и регистри като СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.1 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011 г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 6 кв.м. (шест квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор 36498.505.3046.5 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, пет, точка, три, нула, четири, шест, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на изп. директор на АГКК, със застроена площ от 144 кв.м. (сто четиридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение: селскостопанска сграда, която сграда с идентификатор 36498.505.3046.5 към момента на описа не съществува и представлява бетонов фундамен
Още targimot.com
1 2