Земеделска земя Долина

Долина село Долина, общ. Каолиново
от поземлен имот, с начин на трайно ползване - Нива, находяща се в с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, ЕКАТТЕ 21960 в местността „Ирентелик“, с , четвърта категория, парцел 26 от масив 15, по плана на земеразделяне на същото село, при граници и съседи: имот № 015025, имот № 015006, имот № 015007, имот № 015073, имот № 015027, кад. № 015071 – полски път.
16.12.16 г., 19:09 targimot.com
25.0 м²
1 666,00 лв

Земеделска земя Долина

Долина село Долина, общ. Каолиново
от поземлен имот, с начин на трайно ползване - Нива, находяща се в с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, ЕКАТТЕ 21960 в местността „Ирентелик“, с , четвърта категория, парцел 26 от масив 15, по плана на земеразделяне на същото село, при граници и съседи: имот № 015025, имот № 015006, имот № 015007, имот № 015073, имот № 015027, кад. № 015071 – полски път.
16.12.16 г., 18:11 targimot.com
24999.0 м²
1 666,00 лв

Земеделска земя Долина

Долина село Долина, общ. Каолиново
от поземлен имот, с начин на трайно ползване - Нива, находяща се в с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, ЕКАТТЕ 21960 в местността „Ирентелик“, с , четвърта категория, парцел 26 от масив 15, съставляваща имот № 015026 по плана на земеразделяне на същото село, /br при граници и съседи: имот № 015025, имот № 015006, имот № 015007, имот № 015073, имот № 015027, кад. № 015071 – полски път.
24.10.16 г., 14:01 targimot.com
24999.0 м²
2 083,00 лв

Парцел, 5000m 2 (продажба)

с.Лиси Връх, общ. Каолиново Диана Йорданова
Дворно място 5 дка със стара постройка в село Лиси връх. Селото се намира на 90 км от гр. Варна и 30 км от гр. Шумен. В близост до язовир Лиси Връх.
19.04.16 г., 12:07 homes.bg
5000.0 м²
4 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Каолиново