Парцел, 833m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
Продавам дворно място в регулация. Лице на път. Ток вода. Има бунгалао 20 кв.м..
12.04.17 г., 12:45 officespace.bg
15 000 €

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА ж.к. "КАВАРНА УИНГС", ул. "Делфин" № 1
Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ж.к. "КАВАРНА УИНГС", ул. "Делфин" № 1, а именно: 975 кв.м. , представляващи част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.2395, стар идентификатор 35064.501.9717, номер по предходен план: 2307, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-601/10.07.2008 г. на СГКК Добрич, с площ от 6437 кв.м. ,трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при съседи: 35064.501.9716, 35064.501.2396, 35064.501.9737, 35064.501.9671, 35064.501.3662, 35064.501.9681, а по акт за собственост представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV/петнадесети/ , в кв.321 по плана на град Каварна, област Добрич, „Крайбрежна зона“, одобрен със Заповед №322/15.10.1999 г. , изменен със заповед №149/25.02.2005 г. , целия с площ от 975 кв.м., при граници по скица, издадена от Община Каварна №365/22.10.2013 г.: север – имот с пл.№I и имот с пл.№II, юг-имот с пл.№XVIII, изток - имот с пл.№II, запад - улица.
6.04.17 г., 13:57 targimot.com
975.0 м²
22 770 лв

Парцел, 833m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
Ток Вода Асфалтиран път Продавам дворно място в регулация. Лице на път. Ток вода. Има бунгалао 20 кв.м..
11.04.17 г., 14:19 homes.bg
833.0 м²
15 000 €

Парцел, 296m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна
Ток Вода Парцел в градската градина на Каварна. Парцела е номер 2374 в защриховано, намира се в непосредствена близост до хотел Отдих.
1.04.17 г., 9:37 homes.bg
296.0 м²
25 000 лв

Парцел, 12000m 2 (продажба)

с.Българево, общ. Каварна darina dimitrova
парцел до Миденета ферма в гр. Каварна местността Дълбока, до парцела има път ,ток и газ.Парцела е 12 декара с невероятна панорма към морето. Възможно е и замяна срещу жилище.Смяна на предназначение по желание на клиента.
24.03.17 г., 23:42 homes.bg
12000.0 м²
58 000 €

Парцел, 296m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна
Парцел в градската градина на Каварна. Парцела е номер 2374 в защриховано, намира се в непосредствена близост до хотел Отдих.
3.04.17 г., 15:56 officespace.bg
25 000 лв

Парцел, 11276m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
Уникална възможност за придибивнането на ТОП-ПАРЦЕЛ на брега на морето в красив и переспективен район, спасен от финансвовата криза, за да не се превърне в още едно "Черноморско недоразумение". Само за далновидни инвеститори, с желание да създадават функционален дългосрочен продукт, който да е в унисон с природата и изискванията на модерните градски, семейни хора. Въпреки, високият кинт на застрояване, характерен за местостта, максималното му изпълване не се препоръчва. Комисона за агенцията при успешно сътрудничество е 5%.
5.04.17 г., 9:27 officespace.bg
450 000 €

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА 35064.50.75
Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденитфикатор 35064.50.75, номер по предходен план: 308, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 10001 кв.м., по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 35064.50.76, 35064.50.99, 35064.50.96, 35064.50.118.
9.03.17 г., 15:29 targimot.com
10000.0 м²
246 780 лв

Земеделска земя, 34266m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна Кремена Огнянова
ПРОДАВАМ ЧЕРЕШОВА ГРАДИНА в гр. Каварна на 6 години, сортове ван, бинг 50/50 - 1250 бройки, гаранция за качество с възможност за кандидатстване по европейски програми- цена 4000 лв/дка . Градината е оградена. Цена за цялата градина 137064 лв.
14.03.17 г., 10:09 homes.bg
34266.0 м²
137 064 лв

Парцел КАВАРНА

КАВАРНА 35064.50.76
Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №35064.50.76, номер по предходен план: 307, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 9999 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., при съседи: 35064.50.75, 35064.50.99, 35064.50.118, 35064.501.9959.
9.03.17 г., 15:23 targimot.com
10000.0 м²
246 780 лв

Парцел, 640m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна Кремена Огнянова
продава Урегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 72693.512.305 находящ се в с.Топола, община Каварна, с площ по документ за собственост от 640 кв.м. и с площ по кадастрална скица от 685 кв.м. Парцелът е с правоъгълна форма, от две страни граничи с улица и с изглед към морето.
9.03.17 г., 11:59 homes.bg
640.0 м²
8 000 €

Парцел, 595m 2 (продажба)

Голф комплекс Трейшън клифс, общ. Каварна
УПИ в с. Божурец. В близост електозахранване и вода. С изглед към морето, който не може да бъде ограничен, защото УПИ се намира на високата страна на котловина по посока към морето. В близост има къщи с целогодишно живеещи.
3.03.17 г., 9:44 officespace.bg
12 500 €

Парцел, 612m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна Тихомир Цаков
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Обезщетение Бартер УПИ в с. Топола- на 2 линия, ъглов. По границите на УПИ има изградени т, в, к. С изглед към морето от 2- ро ниво. В близост има къщи с целогодишно живеещи.
3.03.17 г., 0:07 homes.bg
612.0 м²
19 200 €

Парцел, 595m 2 (продажба)

Голф комплекс Трейшън клифс, общ. Каварна Тихомир Цаков
Ток Вода Бартер УПИ в с. Божурец. В близост електозахранване и вода. С изглед към морето, който не може да бъде ограничен, защото УПИ се намира на високата страна на котловина по посока към морето. В близост има къщи с целогодишно живеещи.
3.03.17 г., 0:05 homes.bg
595.0 м²
12 500 €

Парцел, 612m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна
УПИ в с. Топола- на 2 линия, ъглов. По границите на УПИ има изградени т, в, к. С изглед към морето от 2- ро ниво. В близост има къщи с целогодишно живеещи.
3.03.17 г., 9:45 officespace.bg
19 200 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Българево, общ. Каварна
ДЕСИТА ИНВЕСТ предлага парцел в център на с. БЪЛГАРЕВО На граници ток и вода, подходящи за жилищен строеж. В момента е засят с овощни дръвчета. При интерес - моля, цитирайте посоченият код :10169 . тел 0884/181747 Борисова Desita invest извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент.
10.02.17 г., 17:04 officespace.bg
20 500 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Българево, общ. Каварна Десислава Борисова
Ток Вода Канализация Асфалтиран път ДЕСИТА ИНВЕСТ предлага парцел в център на с. БЪЛГАРЕВО На граници ток и вода, подходящи за жилищен строеж. В момента е засят с овощни дръвчета. При интерес - моля, цитирайте посоченият код :10169 . тел 0884/181747 Борисова Desita invest извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент.
10.02.17 г., 17:34 homes.bg
1000.0 м²
20 500 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

гр.Каварна, общ. Каварна Елена Неделчева
Парцелът е с големина 1000 кв.м и се намира в град Каварна, в плажната зона- на 50 м от брега.НЕВЕРОЯТНА МОРСКА ПАНОРАМА. БОНУС при закупване на парцела -ГОТОВ ПЛАН за строителство на сграда с 13 апартамента. РЗП 1200 кв.м. Всички документи за строителството и разрешителни са налице. В близост до голф игрища. Каварна се развива като много силен туристически център и ''столицата на рока в България'' .Ref.N : 3052
16.01.17 г., 12:00 homes.bg
1000.0 м²
150 000 €

Парцел, 1350m 2 (продажба)

Голф комплекс Трейшън клифс, общ. Каварна
“Varna North Properties” Ви предоставя атрактивна възможност за инвестиция, като предлага за продажба парцел в регулация, разположен в едно от най-красивите кътчета по българското Черноморие - с. Божурец Селото се намира между гр. Балчик - 13 км, и гр. Каварна - 5 км, недалеч от известните голф-игрища Thracian Cliffs Golf, Black Sea Rama и Lighthouse Golf. Ситуирано е върху висок варовиков бряг, откъдето се открива необятна морска панорама. Предлаганият поземлен имот е с площ 1350 кв.м, теренът е без денивелация, като достъпът се осъществява по афалтиран път. До границата на имота има ток и ВиК, а в съседство са построени няколко вилни къщи. Парцелът е разположен на 400 м от ръба на скалистия скат и отстои на 800 м от най-близкото голф-игрище Thracian Cliffs Golf, което прави локацията особено преимуществена.
31.12.16 г., 9:43 officespace.bg
35 000 €

Парцел, 4000m 2 (продажба)

с.Могилище, общ. Каварна
Експрес имоти предлага на Вашето внимание ъглов парцел в с. Могилище, само на 3,6 км. от гр. Каварна и морския бряг. Парцелът е ъглов, в регулация. Има лесен достъп за ТИР. Много е подходящ за вила, склад, друга търговска дейност. Имот номер: 6347.
4.01.17 г., 5:52 homes.bg
4000.0 м²
42 000 €

Парцел 4 дк. до гр.Каварна

област Добричка , гр. Каварна,
Фирма М ви предлага парцел 4000кв.м. в близост до гр.Каварна на главен път .Парцелът е подходящ за паркинг,бензиностанция,мотел,крайпътно заведение и други.В близост до черноморският град Каварна парцелът е отличен и на много добра цена.Ако проявявате интерес към нашата оферта очакваме ви! Квадрати: 4000
8.01.17 г., 5:48 pozvanete.bg
4000.0 м²
35 000 €

Парцел, 43000m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
Асфалтиран път ИЗГОДНО!!! АТРАКТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!!!Агенция "ВАРИАНТ М" продава парцел намиращ се на 200 метра от морето. В регулация, ток, вода. Намира се на главен път Каварна - Шабла. Подходящ за изграждане на вилно селище. "ВАРИАНТ М” извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент. “ВАРИАНТ М”, за собствено и това на своите клиенти улеснение, разполага с: – Кредитен отдел – за бързо, лесно и професионално обслужване на клиенти, нуждаещи се от жилищен, ипотечен или потребителски кредит, за закупуване на новото си жилище; – Юридически отдел – за обстоятелствено обследване на въпросните недвижими имоти предмет на бъдеща сделка, за наличието или липса на всякакъв вид тежести, като ипотеки, възбрани, запори и съдебни спорове; за изготвяне на всичките видове документи и договори необходими от самото начало на сделката до нейното финализиране под формата на нотариален акт или друг вид документ за собственост, предвиден от закона; – Строително ремонтен отдел – за удобство на нашите купувачи предлагаме отремонтиране на новите им жилища или завършването им “до ключ”. Код на обявата: 4089
10.01.17 г., 19:21 homes.bg
43000.0 м²
475 900 €

Парцел, 43000m 2 (продажба)

с.Камен Бряг, общ. Каварна
ИЗГОДНО!!! АТРАКТИВНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ!!!Агенция "ВАРИАНТ М" продава парцел намиращ се на 200 метра от морето. В регулация, ток, вода. Намира се на главен път Каварна - Шабла. Подходящ за изграждане на вилно селище. "ВАРИАНТ М” извършва всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне. Агенцията съдейства за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите всеки клиент. “ВАРИАНТ М”, за собствено и това на своите клиенти улеснение, разполага с: – Кредитен отдел – за бързо, лесно и професионално обслужване на клиенти, нуждаещи се от жилищен, ипотечен или потребителски кредит, за закупуване на новото си жилище; – Юридически отдел – за обстоятелствено обследване на въпросните недвижими имоти предмет на бъдеща сделка, за наличието или липса на всякакъв вид тежести, като ипотеки, възбрани, запори и съдебни спорове; за изготвяне на всичките видове документи и договори необходими от самото начало на сделката до нейното финализиране под формата на нотариален акт или друг вид документ за собственост, предвиден от закона; – Строително ремонтен отдел – за удобство на нашите купувачи предлагаме отремонтиране на новите им жилища или завършването им “до ключ”. Код на обявата: 4089
17.12.16 г., 9:35 officespace.bg
475 900 €

Парцел, 500m 2 (продажба)

с.Топола, общ. Каварна Теодора Петрова
Парцел във вилната зона на с.Топола община Каварна. Привлекателен за развитие на морски, голф, фото туризъм през цялата година, регулация, намира се непосредствено преди село Топола на 150м от пътя и бензиностанцията. В близост има всички необходими комуникации и връзки. Доброто му разположение и възможностите който предлага за финансиране по близкото разстояние до главния път го прави привлекателен за крайпътна гостилница. В близост до няколко голф игрища!
23.12.16 г., 14:54 homes.bg
500.0 м²
4 500 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Каварна
1 2 3