1300 м²
18,700
2018-1-11
Парцел в централната част на Долни чифлик, в близост до асфалтов път, училището, църквата и общината. отреден за жилищно строителство.Ток и вода на границата на имота.
Ощеbazar.bg

Парцел в центъра на Долни чифлик

Лятно кино Тракия, гр. Варна, Област Варна
1300 м²
21,000
Вчера в 02:14
Равен парцел отреден за жилищно строителство с правоъгълна форма в централната част на Долни чифлик,до училището .Ток и вода на граница.АСТРА/Теодора Асадурова 884 - Покажи -
Ощеolx.bg
636 м²
15,000
2018-1-9
Парцел разположен във вилната зона на Шкорпиловци. Площ: 636 кв.м. Ток и вода на границата.
Ощеbgoffers.com

Продава промишлено помещение

обл. Варна, гр. Долни чифлик
504 м²
180,000
2018-1-4
WC Двор Оборудване С гараж Товарен вход Трифазен ток Производствена сграда за продажба с разрешение за сладкарски цех, въведена в експлоатация по всички изисквания. Сградата е със ЗП от 504 кв.м, на два етажа, разположена е в самостоятелен урегулиран парцел с площ от 630 кв.м, с лесен и удобен подход за дейността. Разпределението на помещенията е изцяло съобразено с дейността, с отделни подходи за производствената и битовата част. Сградата е след основен ремонт през 2010 год, с PVC дограма, климатизирана, с нови санитарни помещения. Към сградата има и покрито паркомясто, удобно и за товарни автомобили. Сградата е удобна за всякакъв вид дейност: търговска, производство, складова. Локацията е отлична поради удобния подход и лесния достъп от главния път, в близост до ЖП гарата.
Ощеalo.bg
8592 м²
50,080 лв
2017-12-18
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, ,кадастрален план одобрен със Заповед № РД-95/18.01.2013г. и заповед №769/30.05.1985г., дворищно регулационен план одобрен със Заповед №РД-728/14.05.2014г. и РД144206.10.2014г., съгласно скица № 15 от 19.01.2017г. на общ. Долни Чифлик, с площ от 8592 /осем хиляди петстотин деветдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: Поземлен имот пл. № XVI /шестнадесет римско/ - общ. - "За картинг и автомобилна писта"; изток, запад и юг-път, като пътят от юг граничи с Поземлен имот VIII /осем римско/ - "Топливо".
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
3599 м²
680 лв
2017-12-2
1/3 от НИВА с пространство 3.599 дка /три дка петстотин деветдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на гр. Долни Чифлик, Област Варненска, в местността "Върбака", с кадастрален №114010 /стои четиринадесет нула десет/, обособен в парцел № 10 /десет/ от масив 114 /сто и четиринадесет/, по плана за земеразделяне на землище гр. Долни Чифлик, при граници и съседи на имота: парцел № 9 /девет/ - нива на Фанка Борисова Михайлова, парцел № 73 /седемдесет и три/ полски път на Кметство - гр. Долни Чифлик, парцел 11 /единадесет/, нива на Димитричка Георгиева Цонкова, парцел № 35 /тридесет и пет/ нива на Стефка Михайлова Михайлова и парцел № 36 /тридесет и шест/ нива на Виолета Карамфилова Чешмеджиева.
Ощеtargimot.com

ПАРЦЕЛ ДОЛНИ ЧИФЛИК ПОДХОДЯЩ ЗА ВИЛНО СЕЛИЩЕ !!!

Парцел, Област Варна, Горен Чифлик , РЗП: 5940 кв.м. , Площ: 5940 кв.м.
120,000
2017-11-27
Детайлна информация на : www.novdom1.b g - Реф. №:34840 Парцел в Долни Чифлик с ПУП подходящ за вилно селище; атракционен парк, зона за отдих. Площ на парцела - 5940кв.м. РЗП 3565кв.м. - кинт 0,8 плътност 30% озеленяване 60% ; жилищно застрояване до 10м. Парцелът а с проект за застрояване на 11 къщи . ” НОВ ДОМ 1“ : Компанията разполага с : „Юридически Отдел“- извършващ всички необходими юридически и технически проверки на имота, организира всички етапи на сделката до нейното финализиране с нотариално прехвърляне на имота. „Кредитен Отдел“ - съдействащ за отпускане на банков кредит при възможно най-добри условия за клиента, като избора на банка се определя спрямо нуждите и възможностите на клиента. Разберете повече за проекта Нов Дом 1 на следното видео: *** v=aST9DQHE8nM Консултант "Недвижими Имоти „Михаил Ставрев 0894555670
Ощеnovdom1.bg

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
4 м²
492 лв
2017-9-6
1/3 ид. ч. от НИВА с пространство 3.599 дка, находящ се в землището на гр. Долни Чифлик, Обл. Варна, м-ст "Върбата"
Ощеtargimot.com
8592 м²
47,388 лв
2017-8-14
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, ,кадастрален план одобрен със Заповед № РД-95/18.01.2013г. и заповед №769/30.05.1985г., дворищно регулационен план одобрен със Заповед №РД-728/14.05.2014г. и РД144206.10.2014г., съгласно скица № 15 от 19.01.2017г. на общ. Долни Чифлик, с площ от 8592 /осем хиляди петстотин деветдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: Поземлен имот пл. № XVI /шестнадесет римско/ - общ. - "За картинг и автомобилна писта"; изток, запад и юг-път, като пътят от юг граничи с Поземлен имот VIII /осем римско/ - "Топливо".
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик м-ст Батаджика
5850 м²
4,575 лв
2017-7-19
НИВА с площ от 5.850 дка, категория шеста - 0.024 дка, категория пета - 5.826 дка, в местността "Батаджика", с пл.№ 178044, по плана на земеразделяне на гр.Долни чифлик ЕКАТТЕ 21912, при граници и съседи: нива с пл.№ 178043, полски път с пл.№ 000390, нива с пл.№ 178045 и друга селскостоп. територия полски път с пл.№000292
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик м-ст Боаза
5090 м²
3,750 лв
2017-7-19
НИВА с площ от 5.095 дка, категория трета, в местността "Боаза", с пл.№ 148062, по плана на земеразделяне на гр.Долни чифлик ЕКАТТЕ 21912, при граници и съседи: полски път с пл.№ 000431, нива с пл.№ 148060 и полски път с пл.№ 000493. Върху имота има следните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.
Ощеtargimot.com

Парцел Долни чифлик

Долни чифлик м-ст Кайряка
5400 м²
5,100 лв
2017-7-19
НИВА с площ от 5.400 дка, категория пета, в местността "Кайряка", с пл.№ 183008, по плана на земеразделяне на гр.Долни чифлик ЕКАТТЕ 21912, при граници и съседи: нива с пл.№ 183007, нива с пл.№ 183006, полски път с пл.№ 000747, нива с пл.№ 183009 и полски път с пл.№ 000292
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик м-ст Низините
5400 м²
4,425 лв
2017-7-19
НИВА с площ от 5.402 дка, категория четвърта, в местността "Низините", с пл.№ 154028, по плана на землището на гр.Долни чифлик ЕКАТТЕ 21912, при граници и съседи: нива с пл.№ 154027, полски път с пл.№ 000653, нива с пл.№ 154030, нива с пл.№ 154031 и полски път с пл.№ 000583.
Ощеtargimot.com

Парцел, 80000m 2 (продажба)

с.Юнец, общ. Долни Чифлик
640,000
2017-7-4
ЯЗОВИР...!ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ...! Продава средно голям язовир , рибарник готова ферма за развъждане на сладководна риба , епечеливбизнес язовирът земнонасипен -изворен естесвенообразуван , с площ 80000м2 водно огледало в дясно от главен път Варна Слънчев бряг Бургас , на 25км от Варна . Язовирът се на намира след разклона Варна - Дюлино в землището на село- Юнец с лице път. Удобен за създаване на напоителна система в съответното землище , дейстействаща дейност зарибен с шаран , след основен ремонт, почистване на дъното има база за развит лов и риболов , спорт и туризъм към него почивна база , готова изградена ферма за отглеждане на слaдководна риба в промишлени количества, ПРИ ОТДАВАНЕ ПОДНАЕМ 80,000евро /годишно, БЕЗ ДА СЕ КАЛКУЛИРА ОБОРОТА ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИНВЕСТИЦИЯТА СЕ ИЗПЛАЩА ЗА 8г. Към язовира има възможност за закупуване на прилежаща на още120-дка земеделска земя от общината на цена ниска изгодно по договаряне. един собственик , изрядни документи. С експертна оценка за финансиране от Еврофонд по параграф -& 320 до сума 300 000евро за развитие на малки фирми. информация : 089466 39 38 адв. Петрова
Ощеofficespace.bg

Земеделска земя Долни чифлик

Долни чифлик землището на гр. Долни Чифлик, м-ст "Върбака"
3599 м²
615 лв
2017-6-27
1/3 ид. ч. от НИВА с пространство 3.599 дка, находящ се в землището на гр. Долни Чифлик, Обл. Варна, м-ст "Върбата"
Ощеtargimot.com
8592 м²
59,235 лв
2017-5-17
Урегулиран поземлен имот XVII-1057 /седемнадесет римско, тире, хиляда петдесет и седем арабско/, в квартал 116 /сто и шестнадесет/ - "Площадка за третиране на отпадъци", по плана на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, ,кадастрален план одобрен със Заповед № РД-95/18.01.2013г. и заповед №769/30.05.1985г., дворищно регулационен план одобрен със Заповед №РД-728/14.05.2014г. и РД144206.10.2014г., съгласно скица № 15 от 19.01.2017г. на общ. Долни Чифлик, с площ от 8592 /осем хиляди петстотин деветдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: Поземлен имот пл. № XVI /шестнадесет римско/ - общ. - "За картинг и автомобилна писта"; изток, запад и юг-път, като пътят от юг граничи с Поземлен имот VIII /осем римско/ - "Топливо".
Ощеtargimot.com

Парцел, 971m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
29,900
2017-4-29
РАВЕН ПАРЦЕЛ С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА, ПОДХОДЯЩ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ДВЕ ФАМИЛНИ КЪЩИ, В С. ШКОРПИЛОВЦИ, БЛИЗО ДО ХОТЕЛ "ЕСКАНА". Около терена има и други постройки. Подходящ е за строителство както на една фамилна къща с голям двор, така и на две къщи в общо или отделни дворни места. КОМУНИКАЦИИТЕ ток и вода са на границата на имота. ПРИ ИНТЕРЕС МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПИ И СЪСЕДНИЯ ПАРЦЕЛ, С КОЕТО ОБЩАТА КВАДРАТУРА ЩЕ СТАНЕ 1942 КВ.М. ЗА РАЙОНА Селото е на един километър от плажа и вилната зона. В него има начално училище, действащо читалище с библиотека, кметство, хранителни магазини, кафене, фурна. Няма големи хотели, нито тълпи от туристи. Ако обичате природата, усещането за свобода и простор, със сигурност в Шкорпиловци няма да скучаете. По крайбрежието има много заведения, хотели, туристически комплекси и почивни станции.акценти: * на 15 минути пешеходно разстояние от море и плаж; * добра локация и инфраструктура; * равен терен с правилна форма; * възможност за обединение на два парцела. Оферта: 234992 ИЗЛОЖЕНИЕ: панорамна гледка; Водопровод; Електрификация; Регулация; За къща; Целогодишно ползване Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG. За повече информация попитайте за оферта 234992
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
139,999
2017-3-6
Предлагаме урегулиран парцел, втора линия от море. Имотът граничи от три страни с асфалт, голямо лице на главен път. Комуникации в съседство. Отличен за хотел или жилищна сграда.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 9000m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
1,799,999
2017-3-6
Агенция за недвижими имоти "Евро хоум България" предлага на Вашето внимание едно неразработено бижю- инвестиционнен проект! Качествена стока на актуална цена! Имотът е в регулация с одобрен ПУП за смесено строителство, находящ се между к.к.Камчия и гр.Бяла. Терена граничи с асфалтов път и един от най-красивите плажове по българското Черноморие! Изложението е югоизток, със страхотна морска панорама. Района е урбанизиран, като разполага със всички комуникации, включително и пречиствателна станция. От всеки построен квадрат ще се открива страхотна морска панорама, а в гръб- вековна гора. За повече информация и огледи се свържете с наш представител Кирил Стоянов /+359 88 705 63 75; ***/ или на посочените коодинати в сайта. Следвайки мотото на нашата организация „Заедно ще постигнем повече!“, ние извършваме най-висшата форма на продажби- ангажиментите ни са изцяло насочени да защитим правата и потребностите на клиентите си, за да са сигурни, че в наше лице имат професионален и коректен партньор за съвместна дейност.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 3480m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
250,000
2017-1-27
Урегулиран имот на 300 м от най-широката плажна ивица на нашето черноморие - Шкорпиловци. Лице на асфалт, ток и вода - в процес на договаряне с ВиК и ЕнергоПро. Има изработен проект за 7 къщички със самостоятелни парцели между 320-450 кв.м и басейн. При интерес към този проект, инвеститорът ще имотът ще има разрешение за строеж.
Ощеofficespace.bg

Парцел, 1870m 2 (продажба)

с.Юнец, общ. Долни Чифлик
16,830
2016-11-27
. ЕКСКЛУЗИВНО! Агенция за недвижими имоти ЕЛЕКРА предлага на вашето внимание Дворно място само на 10 км от плажа на с. Шкорпиловци . Село Юнец с площ от 1870кв. м. В централната част на селото. Хубав, равен парцел, с правилна форма. Подходящ за строителство на еднофамилна къща. До селото има и малък, живописен язовир, обграден с гъста, горска растителност - чудесно място за риболов /шаран, карас и червеноперка/ и пикник. Районът предлага отлични условия за развитието на еко, селски и познавателен туризъм както и за практикуване на лов и риболов. Намира се на 40 км южно от гр. Варна, на 10 км от с. Шкорпиловци, на 10 км от гр. Бяла, и на 2 км от главен път Варна-Бургас. №23383
Ощеofficespace.bg

Парцел, 610m 2 (продажба)

с.Юнец, общ. Долни Чифлик
8,500
2016-11-27
ЕКСКЛУЗИВНО! Агенция за недвижими имоти ЕЛЕКРА предлага на вашето внимание Дворно място само на 10 км от плажа на с. Шкорпиловци . Село Юнец с площ от 610кв. м. ,в централната част на селото. Хубав, равен парцел, с правилна форма. Подходящ за строителство на еднофамилна къща. До селото има и малък, живописен язовир, обграден с гъста, горска растителност - чудесно място за риболов /шаран, карас и червеноперка/ и пикник Намира се на 40 км южно от гр. Варна, на 10 км от с. Шкорпиловци, на 10 км от гр. Бяла, , и на 2 км от главен път Варна-Бургас. Районът предлага отлични условия за развитието на еко, селски и познавателен туризъм както и за практикуване на лов и риболов. Цена:8500евро №23383
Ощеofficespace.bg

Парцел, 700m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
70,000
2016-11-27
Кантора ЕЛЕКРА,Ви предлага Парцел 700кв.м със съборена къща Цена: 70000Е Номер на имота: 3367
Ощеofficespace.bg

Парцел, 2500m 2 (продажба)

с.Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
275,000
2016-11-27
Атрактивен парцел на сто метра море с площ 2500 кв.м в Шкорпиловци. Парцелът има лице на главен път . Разполага с ПУП с параметри на застрояване :плътност 30%,Кинт 1.5,височина 15метра. Имотът е предназначен за Курортно строителство,възможно РЗП 3676м2. На 40 км южно от Варна, след устието на река Камчия, в района на Шкорпиловци, се простира най-дългата и широка плажна ивица на Българското Черноморие. Плажът е с дължина 13 км и на места е широк 100 м, което го прави най-дългия и просторен, непрекъснат плаж. Номер на имота: Цена:275000евро №3357
Ощеofficespace.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Долни чифлик, Търговски продажба