1200 м²
2,200 лв
2017-10-9
Самостоятелен, ограден, равен двор в жилищната зона на гр. Гулянци. Близо е до центъра. 20 овощни дръвчета, 11 реда лозе с по 13 главини. Лека дъсчена постройка, ток, вода. Двора се поддържа и е в много добро състояние. Договаряне. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ. За контакти Илка Йошковска 0899322788, 0878714405
Ощеbazar.bg

Парцел Дъбован

Дъбован УПИ, находящ се в с. Дъбован, общ. Гулянци, имот № 5-344, кв. 2
983 м²
1,050 лв
2017-6-2
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Гулянци, Търговски продажба

Продава Вила, m2

Плевен, Сторгозия
18,000
2017-12-15
Вилно място с триетажна вила в рамките на гр. ПЛЕВЕН-1100 кв.. Състои се от два отделни парцела с отделни нотариални актове, обединени в един общ. около 30 плодни дръвчета, лозе. Вилата е в идеален вид-три бетонни плочи, гараж, приземен етаж (тип механа), обзаведена, електрифицирана, питейна вода, щерна 15 куб.м., улично осветление. Асфалтов път до имота. Постоянно живеещи съседи. На територията има и стопански постройки. Продавам или заменям за 35 декара обработваема земя в общ. ГУЛЯНЦИ или обл. ПЛЕВЕН. Имота се състои от два отделни парцела с постройки и обработваема площ, и може да се продават по отделно. Цена-18 000 ЕВРО
Ощеimoti365.com
1,100 лв
2017-12-3
ВОДЕЩА КОМПАНИЯ с офис ПЛЕВЕН Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части!!! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! област ПЛЕВЕН– Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части в: общ. Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен, Идеален център
1,000 лв
2017-10-24
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА Град Белене, Град Червен бряг, Град Долна Митрополия Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген, Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град Койнаре, Село Крушовица, Село Малчика, Село Милковица, Село Новачене, Село Обнова Село Опанец ,Село Ореховица, Село Петърница, Село Радомирци, Село Рупци, Село Садовец Град Славяново, Село Ставерци, Град Тръстеник, Село Ясен ОТГОВОРНОСТ, ГЪВКАВОСТ, КОРЕКТНОСТ!!! ПЛАЩА НА МОМЕНТА!!! БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ Безплатни правни съвети!! ТЕЛ.0888050303
Ощеpozvanete.bg
1,000 лв
2017-10-24
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА Град Белене, Град Червен бряг, Град Долна Митрополия Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген, Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град Койнаре, Село Крушовица, Село Малчика, Село Милковица, Село Новачене, Село Обнова Село Опанец ,Село Ореховица, Село Петърница, Село Радомирци, Село Рупци, Село Садовец Град Славяново, Село Ставерци, Град Тръстеник, Село Ясен ОТГОВОРНОСТ, ГЪВКАВОСТ, КОРЕКТНОСТ!!! ПЛАЩА НА МОМЕНТА!!! БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ Безплатни правни съвети!! ТЕЛ.0888050303
Ощеpozvanete.bg

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
99 м²
32,100 лв
2017-8-25
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1229/ 2015 г. с изх. № 37766/ 25.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 09.09.2017г. до 17.00 часа на 09.10.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, бивш жител на село Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31, със законни наследници Кръстю Иванов Прунов, Пламен Илиев Илиев и Ваньо Илиев Илиев, съгласно удостоверение за наследници изх.№66/31.01.17г., на Кметство село Милковица, общ. Гулянци, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност “Бодевски връх” в землището на село Тученица, община Плевен, с площ от 3,551 дка /три декара и петстотин петдесет и един квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на Георги Лазаров Видолов; полски път № 000479 на кметството; лозе № 087023 на Севда Недкова Балабанова; лозе № 087003 на н-ци на Тодор Данчев Иванов и лозе № 087013 на Румен Стойков Дечев, който имот е образуван от имот № 087002 /нула, осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –1209 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4558/19.10.2015г. 2. НИВА в местност “Три могили “ в землището на с. Тученица, община Плевен, с площ от 1,200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, VII - седма категория, парцел № 2 /две/ от масив 123 /сто двадесет и три/, съставляващ имот № 123002 /сто двадесет и три хиляди и две/ по плана за земеразделяне,при граници и съседи: парцел № 1 изоставена нива на Маринчо Христов Стефанов; полски път № 430 на Кметството; парцел № 3 изоставена нива на н-ци на Лазар Вълчев Лазаров и полски път № 492 на Кметството. - при първоначална цена –574 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4561/19.10.2015г. 3. ЛИВАДА в местност “Черешовица” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка/два декара триста и един квадартни метра/, III - трета категория, парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 62 /шестдесет и две/, съставляващ имот № 062013 /шестдесет и две хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: нива № 459 полски път на Кметството, парцел № 12 ливада на Недко Костадинов Христов, парцел № 14 ливада на Кръстьо Нешев Колев, полски път № 457 на Кметството, водоем № 196 на Кметството, парцел № 2 ливада на н-ци на Цветана Тончева Игнатова. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4562/19.10.2015г. 4. ЛИВАДА в местност “Върба” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка /два декара триста и един квадратни метра/ III - трета категория, парцел 10 /десети/ от масив № 37 /тридесет и седем/, съставляващ имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: парцел № 9 ливада на Русан Трифонов Нейков; парцел № 6 ливада на н-ци на Банчо Цветанов Йонков; парцел №11 ливада на н-ци на Петко Илиев Хинов и полски път № 175 на Кметството. - при първоначална цена –784 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4563/19.10.2015г. 5. ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в гр. Плевен, на ул. „Стоян Михайловски“ № 30а, състоящ се от две стаи – спални, баня с клозет, антре и килер, заедно със самостоятелния вход за този втори етаж, откъм северната страна със стълбището водещо от самия вход до етажа и тавана, ведно с цялото таванско помещение и едно избено помещение в мазата, състоящо се от една маза с коридор и едно помещение, намиращо се под килера на пърия етаж със самостоятелен вход за тази част на мазата, който имот съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.1090.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ № 30-а, ет.2, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с 56722.661.1090 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет/, с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 56722.661.1090.1.1; над обекта – няма. -при първоначална цена– 32 100 лева /тридесет и две хиляди и сто лева/ Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4564/19.10.2015г. Недвижимите имоти се изнасят на публична продажба на основание чл.348 от ГПК, съгласно Решение №1355/05.07.2010г., по гр.дело №1300/2009г., по описа на ПРС. Като от получената при публична продан сума, да се образуват три равни дяла, по един за ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен и землището на село Тученица, на горепосочения адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401229/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 10.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
1,000 лв
2017-7-16
област ПЛЕВЕН– Купува и наема ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ и идеални части в общ. Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
Ощеpozvanete.bg

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
99 м²
50,700 лв
2016-12-21
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1229/ 2015 г. с изх. № 60756/ 20.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №30А, ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА, от село Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност “Бодевски връх” в землището на село Тученица, община Плевен, с площ от 3,551 дка /три декара и петстотин петдесет и един квадратни метра/, III - трета категория, парцел 22 /двадесет и две/ от масив № 87 /осемдесет и седем /, съставляващ имот № 087022 /осемдесет и седем хиляди двадесет и две / по плана за земеразделяне,при граници и съседи: лозе № 087001 на н-ци на Георги Лазаров Видолов; полски път № 000479 на кметството; лозе № 087023 на Севда Недкова Балабанова; лозе № 087003 на н-ци на Тодор Данчев Иванов и лозе № 087013 на Румен Стойков Дечев, който имот е образуван от имот № 087002 /нула, осемдесет и седем хиляди и две/ - при първоначална цена –2 235 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4558/19.10.2015г. 2. НИВА в местност “Три могили “ в землището на с. Тученица, община Плевен, с площ от 1,200 дка /един декар и двеста квадратни метра/, VII - седма категория, парцел № 2 /две/ от масив 123 /сто двадесет и три/, съставляващ имот № 123002 /сто двадесет и три хиляди и две/ по плана за земеразделяне,при граници и съседи: парцел № 1 изоставена нива на Маринчо Христов Стефанов; полски път № 430 на Кметството; парцел № 3 изоставена нива на н-ци на Лазар Вълчев Лазаров и полски път № 492 на Кметството. - при първоначална цена –1 023 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4561/19.10.2015г. 3. ЛИВАДА в местност “Черешовица” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка/два декара триста и един квадартни метра/, III - трета категория, парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 62 /шестдесет и две/, съставляващ имот № 062013 /шестдесет и две хиляди и тринадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: нива № 459 полски път на Кметството, парцел № 12 ливада на Недко Костадинов Христов, парцел № 14 ливада на Кръстьо Нешев Колев, полски път № 457 на Кметството, водоем № 196 на Кметството, парцел № 2 ливада на н-ци на Цветана Тончева Игнатова. - при първоначална цена –1 448 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4562/19.10.2015г. 4. ЛИВАДА в местност “Върба” в землището на с.Тученица, община Плевен, с площ от 2,301 дка /два декара триста и един квадратни метра/ III - трета категория, парцел 10 /десети/ от масив № 37 /тридесет и седем/, съставляващ имот № 037010 /тридесет и седем хиляди и десет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: парцел № 9 ливада на Русан Трифонов Нейков; парцел № 6 ливада на н-ци на Банчо Цветанов Йонков; парцел №11 ливада на н-ци на Петко Илиев Хинов и полски път № 175 на Кметството. - при първоначална цена –1 448 лева Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно уд-ние за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4563/19.10.2015г. 5. ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от жилищна сграда, находяща се в гр. Плевен, на ул. „Стоян Михайловски“ № 30а, състоящ се от две стаи – спални, баня с клозет, антре и килер, заедно със самостоятелния вход за този втори етаж, откъм северната страна със стълбището водещо от самия вход до етажа и тавана, ведно с цялото таванско помещение и едно избено помещение в мазата, състоящо се от една маза с коридор и едно помещение, намиращо се под килера на пърия етаж със самостоятелен вход за тази част на мазата, който имот съгласно приложена кадастрална справка представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.1090.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ № 30-а, ет.2, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с 56722.661.1090 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, хиляда и деветдесет/, с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 56722.661.1090.1.1; над обекта – няма. -при първоначална цена–50 700 лева /петдесет хиляди и седемстотин лева/ Тежести за имота: възбрана том 3, акт №169/2015г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с Изх. №4564/19.10.2015г. Недвижимите имоти се изнасят на публична продажба на основание чл.348 от ГПК, съгласно Решение №1355/05.07.2010г., по гр.дело №1300/2009г., по описа на ПРС. Като от получената при публична продан сума, да се образуват три равни дяла, по един за ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ и ЛЕВЕНА ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен и землището на село Тученица, на горепосочения адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401229/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 14.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
1,100 лв
2016-12-27
ВОДЕЩА КОМПАНИЯ с офис ПЛЕВЕН Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части!!! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! област ПЛЕВЕН– Купува и обработва ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части в: общ. Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър. -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2016-12-12
ПЛЕВЕНСКА обл. – купуваме ЗЕМ. ЗЕМИ и ид.части в общ. Левски, Белене, Червен Бряг, Плевен, Гулянци, Никопол, Д.Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Пордим. НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Изготвяме нужните документи ! Плащаме веднага в брой или по банков път! Коректно и бързо обслужване ! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
Ощеobiava.biz