768.0 м²
8 000 лв
Вчера в 20:21
РЕГУЛИРАН ъглов парцел на два асфалтови пътя до двата входа на парцела сред къщи. РАВЕН, с ТОК и ВОДА в село Туден. На 45 км. от гр. София. В екологично чист район. ЦЕЛОГОДИШЕН достъп /изцяло асфалтов път/, площ 768кв.м. На 30 мин. от ж.к. Люлин. Идеално за ВИЛА или целогодишно живеене. Намира се в село Туден на 3 км от гр. ГОДЕЧ. Има три кирпичени постройки за бутане. Продава се от собственик. Селото е благоустроено, с поддържана инфраструктура. Изградени са водоснабдителна, електропреносна, съобщителна мрежи. Има покритие на всички мобилни оператори. Учебни заведения и лекарски практики има в общинския център - Годеч. Редовен транспорт /маршрутно такси/ го свързва с населените места в областта. Околностите на селото се отличават с живописна природа и чист въздух. В близост има няколко малки манастира и параклиса, запазили своята православна автентичност през годините. Интересна за посетители е старинната църква „Св. Николай Чудотворец“ — паметник на културата, в която е запазен надпис, според който храмът е построен през 1400 г.
Още bazar.bg

Парцел, 718m 2 (продажба)

с.Мургаш, общ. Годеч
14 800 лв
4.07.17 г., 16:29
Агенция 'ХоумМарк' продава Урегулиран Поземлен Имот в с. Мургаш. На 5 км. от гр. Годеч и 50 км. от гр. София. Ток. Вода. Продават се и съседните два парцела с площи от: 640 м2 и 620 м2.
Още officespace.bg

Земеделска земя Гинци

Гинци с. Гинци, общ. Годеч, местност "Модрина поляна"
7365.0 м²
3 866 лв
12.04.17 г., 21:10
Имот № 003001 /нула, нула, три хиляди и едно/, находящ се в землището на с. Гинци, местност „Модрина поляна“, общ. Годеч, ЕКАТТЕ 149003 с площ от 7,365 дка /седем декара и триста шестдесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване – ливада и категория на земята при неполивни условия – десета, при граници и съседи: Имот №003002 – ливада на община Годеч, Имот № 003004 – ливада на наследниците на Григор Рангелов Модрин, Имот № 084001 – дървопроизводителна площ на ДГФ – Държавно лесничейство и Имот № 000045 – Път II клас на Министерство на транспорта.
Още targimot.com

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Гинци, общ. Годеч Христо Стоянов
1000.0 м²
10 500 лв
16.03.17 г., 5:48
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Предлагаме Ви дворно място със стопанска сграда, цялото 1000 кв.м., представляващо урегулиран равен парцел, в селото, с хубав асфалтов достъп, ток, вода, подходящ за жилищно строителство.
Още homes.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Гинци, общ. Годеч
10 500 лв
16.03.17 г., 9:17
Предлагаме Ви дворно място със стопанска сграда, цялото 1000 кв.м., представляващо урегулиран равен парцел, в селото, с хубав асфалтов достъп, ток, вода, подходящ за жилищно строителство.
Още officespace.bg

Земеделска земя Гинци

Гинци с.Гинци, община Годеч, област Софийска
7365.0 м²
4 500 лв
10.02.17 г., 18:32
Поземлен имот с начин на трайно ползване „ливада“, находящ се в землището на с.Гинци, ЕККАТЕ 14903, община Годеч, област София, местност „Модрина поляна“ с площ от 7.365 дка (седем декара и триста шестдесет и пет кв. метра), десета категория на земята при неполивни условия, съставляващ имот № 003001 (три хиляди и първи), при граници и съседи на имота по скица: имот №003002-ливада на Община Годеч, имот №003004-ливада на наследниците на Григор Рангелов Модрин, имот №084001-дървопроизв. пл. на ДФГ – Държавно лесничейство и имот №000045 – път II кл. на Министерство на транспорта. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 4500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/. Всички желаещи да огледат продаванят недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в с.Гинци, община Годеч, област Софийска.
Още targimot.com

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч
10 500 €
10.01.17 г., 21:21
Продавам прекрасен, слънчев парцел, равен с правоъгълна форма. Същият е в регулация, с площ 1550кв.м. В парцела има прекарани ток и вода със съответните партиди. Намира се в квартал, махала 'Цуланова', като около него има къщи с постоянно живущи хора. Има лице от 45м към път с макадамова настилка, отстоящ около 50м от асфалтова улица. В парцела има бетонова основа за строеж и фургон, който остава за купувача. Има и построен масивен навес.
Още officespace.bg

Парцел, 1550m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч Никола Николов
1550.0 м²
10 500 €
11.01.17 г., 5:41
Ток Вода Продавам прекрасен, слънчев парцел, равен с правоъгълна форма. Същият е в регулация, с площ 1550кв.м. В парцела има прекарани ток и вода със съответните партиди. Намира се в квартал, махала 'Цуланова', като около него има къщи с постоянно живущи хора. Има лице от 45м към път с макадамова настилка, отстоящ около 50м от асфалтова улица. В парцела има бетонова основа за строеж и фургон, който остава за купувача. Има и построен масивен навес.
Още homes.bg
20 000 лв
28.11.16 г., 12:21
Продава парцел с одобрен проект Къща за гости с цел кандидастване по Програмата за Развитие на Селските Райони в село Гинци, община Годеч, област София. За повече информация тел: 0888542130
Още grad.bg

Земеделска земя, 6000m 2 (продажба)

с.Шума, общ. Годеч Живка Баджакова
6000.0 м²
22 000 лв
11.11.16 г., 8:59
възстановена земя със широколистна гора в с.Шума- местността "Неголица"
Още homes.bg
1000.0 м²
15 750 лв
8.11.16 г., 1:13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 1000 /хиляда/ кв.м., находящ се в строителните граници на махала "Трап", кв. "Трап" № 67, гр. Годеч, обл. Софийска, определение с околовръстен полигон, одобрен с Решение от 01.03.1956 г. на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството, при съседи на имота по скица: улица, Евлоги Крумов Иванов, наследници на Георги Александров Радулов, от две страни наследници на Добри Горчев и Грозданка Георгиева Мартинова.
Още targimot.com

Земеделска земя, 4700m 2 (продажба)

с.Шума, общ. Годеч Живка Баджакова
4700.0 м²
7 000 лв
11.11.16 г., 8:59
продава се спешно иглолистна гора възстановена на коректни собственици в землището на с.Шума-местност "Илина поята"
Още homes.bg

Парцел, 2000m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч
32 000 лв
15.07.16 г., 20:11
На 47 км от София. Парцел 2 декара, вода/водопровод/, ток, регулиран имот, ограден, правилна форма, без денивелация, асфалтов целогодишен достъп.
Още officespace.bg

Парцел, 842m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч
20 000 €
16.06.16 г., 15:30
УПИ С ЛИЦЕ НА АСФ. ПЪТ 20 М. ИМОТЪТ СЕ НАМИРА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, МЕЖДУ КЪЩИ. РАВЕН, СЛЪНЧЕВ, ЦЕНТРАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОК, ВОДА,КЛАДЕНЕЦ.ПОКАЗАТЕЛИ: ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 60%; КИНТ1; К.К. 11 М. ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0899295754 И 0876556044 - КЕТИ ГЕОРГИЕВА.
Още officespace.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Гинци, общ. Годеч
1000.0 м²
4 000 €
22.06.16 г., 7:54
Оферта №14866. Продава парцел и фирма с изготвен проект „Къща за гости'. Имотът върху който следва да се реализира проекта се намира в село Гинци, община Годеч, област София. Дружеството е регистрирано за целите на проекта и няма задължения .
Още homes.bg

Парцел, 1500m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч Христо Мартинов
1500.0 м²
15 000 €
21.04.16 г., 9:12
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Предлагаме на Вашето внимание парцел във вилната зона на град Годеч. Регулация,ток,вода,асфалтов достъп,постоянно живущи.Страхотна панорама.
Още homes.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Шума, общ. Годеч
1000.0 м²
2 000 €
28.04.16 г., 22:24
Ток Вилна зона на село Шума,има ток. Възможен бартер за кола.
Още homes.bg

Парцел, 842m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч Диана Илчовска
842.0 м²
20 000 €
21.04.16 г., 16:10
Ток Вода Канализация Асфалтиран път УПИ С ЛИЦЕ НА АСФ. ПЪТ 20 М. ИМОТЪТ СЕ НАМИРА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, МЕЖДУ КЪЩИ. РАВЕН, СЛЪНЧЕВ, ЦЕНТРАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОК, ВОДА,КЛАДЕНЕЦ.ПОКАЗАТЕЛИ: ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 60%; КИНТ1; К.К. 11 М. ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ: 0899295754 И 0876556044 - КЕТИ ГЕОРГИЕВА.
Още homes.bg
6 000 лв
2.04.16 г., 3:30
Продава парцел с одобрен проект „Къща за гости" с цел кандидастване за субсидия по Програмата за Развитие на Селските Райони в село Гинци, община Годеч, област София. За повече информация тел: 0888542130
Още 555.bg

Парцел, 2000m 2 (продажба)

гр.Годеч, общ. Годеч Иво Бецински
2000.0 м²
32 000 лв
25.03.16 г., 14:59
Ток Вода Асфалтиран път На 47 км от София. Парцел 2 декара, вода/водопровод/, ток, регулиран имот, ограден, правилна форма, без денивелация, асфалтов целогодишен достъп.
Още homes.bg
1835.0 м²
7 600 €
25.03.16 г., 15:16
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Поземлен имот в регулация с площ от 1835 кв.м. намиращ в махала Йовикина в близост до общинския център град Годеч, разположен само на 45км от столицата. Мястото е тихо,с покойно,с красива природа и чист въздух и е подходящо за релаксране от всекидневното напрежение. Имота е подходящ и за изграждане на жилищна или вилна сграда..Освен имота, собственикът може да предостави под аренда и много земеделска земя. След известна инвестиция, имота може да се превърне в чудесно място за живеене или бизнес.
Още icbproperties.com

Продава къща

София и област Годеч Гинци
68 600 лв
31.03.16 г., 10:30
На 15км.от София,ток вода ,регулация
Още 555.bg

Парцел, 1000m 2 (продажба)

с.Шума, общ. Годеч
2 000 €
14.03.16 г., 14:41
Вилна зона на село Шума,има ток. Възможен бартер за кола.
Още officespace.bg