Земеделска земя Здравец

Здравец С.ЗДРАВЕЦ, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:25 targimot.com
1200.0 м²
950,00 лв

Земеделска земя Бяла

Бяла ГР. БЯЛА, М. ПЕРПЕРИ, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:24 targimot.com
3999.0 м²
19 200,00 лв

Парцел, 2750m 2 (продажба)

кв. Виница, Варна
Предлагаме на Вашето внимание атрактивен парцел със следните характеристики: УПИ с площ от 2750 кв. м, предвиден за жилищно строителство с показатели: Плътност на застрояване- 40%, Кинт: 1, 2, Озеленяване: 40%. Имотът е с ток, вода и канализация, ограден с масивна ограда.
Днес в 18:23 officespace.bg
99 500,00 €

Земеделска земя Приселци

Приселци С.ПРИСЕЛЦИ, М.СВ. КОНСТАНТИН, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:22 targimot.com
7127.0 м²
29 412,00 лв

Земеделска земя Здравец

Здравец С.ЗДРАВЕЦ, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:19 targimot.com
1000.0 м²
850,00 лв

Земеделска земя Приселци

Приселци С.ПРИСЕЛЦИ, М.СВ.КОНСТАНТИН, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:19 targimot.com
7125.0 м²
28 815,00 лв

Парцел Щипско

Щипско с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна
1. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот с № 529, за което е отредено УПИ № III - 529 с площ от 1 365 кв.м., находящо се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, с площ от 1 365 кв.м., в кв. 72 по плана на селото, при граници: улица, УПИ № IV - 528, УПИ № V - 525 и УПИ № II - 527 2. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот с № 528, за което е отредено УПИ № IV - 528 с площ от 1 290 кв.м., находящо се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, с площ от 1 290 кв.м., в кв. 72 по плана на селото, при граници: УПИ № VI - 525, УПИ № V - 525 и УПИ № III - 529 - при цена 4 500 лева. 3. ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ № III - 53 с площ от 2 015 кв.м., находящо се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, в кв. 57 по плана на селото, при граници на имота: улица, № IV - 56 , УПИ № VIII - 54 и УПИ № II - 53 4. ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УПИ № II - 53 с площ от 2 070 кв.м., находящо се в с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна, в кв. 57 по плана на селото, ВЕДНО с построените в имота - ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 32 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ № III - 53 и УПИ № I - 54 5. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 6 248 кв.м., представляващо УПИ № XII - 201, находящо се в с. Искър, община Вълчи дол, област Варна, в кв. 41 по плана на селото, при граници на цялото дворно място: улица, УПИ № VIII - 202, УПИ № II - 202, улица, улица, УПИ № V - 199 и УПИ № VI - 200
Днес в 18:12 targimot.com
1365.0 м²
5 025,00 лв

Парцел Бяла

Бяла ГР.БЯЛА, М. ШЕЙБАЛИ, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 18:09 targimot.com
4200.0 м²
6 400,00 лв

Парцел Аспарухово

Аспарухово гр. Варна, район „Аспарухово“, С.О. "ПРИБОЙ"
1 / 2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идн. № 10135.5405.3007 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителен директор на АГКК гр. Варна, последно изменение със заповед: КД-14-03-967/12.04.2012 г. / 12.04.2012г. на Началник на СГКК - ВАРНА с адрес на поземления имот: гр. Варна, район „Аспарухово“, С.О. "ПРИБОЙ" с площ от 1129 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 метра ), стар идентификатор: 10135.5405.1, номер по предходен план 405.3007, ВЕДНО 1 / 2 ид.ч. от построената в имота Сграда с идн. № 10135.5405.3007.1 с площ от 12 кв.м., при граници и съседи на целият имот: 10135.5405.9537, 10135.5405.601, 10135.5405.9536, 10135.5405.3008, който поземлен имот съгласно Заповед № Г-ПР-293 / 13.12.2013 г. и Заповед № Г-ПР-63 / 08.04.2013 г., издадена от кмета на район Аспарухово при Общ. Варна е възстановен на наследници на Ефтим Николов Стоянов, при условията на параграф 46, ал. 1, от ПЗР на ЗСПЗЗ, като новообразуван имот в урбанизирана територия, местност „Прибой“ - Зона за отдих, селищно образование по параграф 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с местно значение, землище на квартал „Галата“, Община Варна с идентификационен № 2007, кадастрален район 405 по плана за новообразуваните имоти на местност „Прибой“ - Зона за отдих, одобрен със Заповед № РД-117706-103 / 30.03.2011 г. на Областен Управител на област с административни център град Варна, целия имот с площ от 1129 кв.м., начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, ограничения на собствеността: няма, при граници: имоти с идентификационни номера: № 601, № 3008, № 9536, път, № 9537 и път.
Днес в 17:13 targimot.com
1129.0 м²
15 538,00 лв

Парцел Приселци

Приселци С.ПРИСЕЛЦИ, М.ЧАЛАДЖАЛА, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 17:11 targimot.com
4758.0 м²
23 000,00 лв

Парцел ВАРНА

ВАРНА ГР. ВАРНА, М.СВ.НИКОЛА ПП ГОРЧИВА ЧЕШМА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 17:11 targimot.com
839.0 м²
74 000,00 лв

Парцел Звездица

Звездица С.ЗВЕЗДИЦА, М. ПОД СЕЛО, ОБЛ. ВАРНА
ПОДРОБНОСТИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ
Днес в 17:11 targimot.com
1408.0 м²
16 500,00 лв

Парцел ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, р-н „Приморски“, ж.к. „Изгрев - 1“.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2552.1565 с площ от 1000 кв.м. по документ за собственост и 1 240 кв.м. по кадастрална карта, находящ се в гр. Варна, р-н „Приморски“, ж.к. „Изгрев - 1“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м ), номер по предходен план: 1723, при граници и съседи: 10135.2552.1564, 10135.2552.3929, 10135.2552.1567, 10135.2552.1566, 10135.2552.1333, 10135.2552.1330, 10135.2552.2658.
Днес в 17:10 targimot.com
1000.0 м²
22 400,00 лв

Парцел ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, ж.к. „Изгрев - 1“
125,87 кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2552.1018 с площ от 881 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев - 1“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м), при съседи: 10135.2552.1019, 10135.2552.1024, 10135.2552.848, 10135.2552.847.
Днес в 17:09 targimot.com
126.0 м²
3 180,00 лв

Парцел ВАРНА

ВАРНА гр. Варна, р-н "Приморски" в землището на кв. "Виница", м-ст "Ботаническа градина"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2565.51, находящ се в гр. Варна, р-н "Приморски" в землището на кв. "Виница", м-ст "Ботаническа градина" с площ 1 170 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор 84, при съседи: 10135.2565.25, 10135.2565.78, 10135.2565.57, 10135.2565.50, 10135.2565.85.
Днес в 17:09 targimot.com
1170.0 м²
20 400,00 лв

Парцел, 3812m 2 (продажба)

кв. Виница, Варна
Код: 41133/ Предлагаме Ви имот със следните характеристики: УПИ с площ от 3812 кв. м, находящ се в с.о. Виница – Север. Според ОУП, имотът е предвиден за жилищно строителство с показатели: Плътност на застрояване: 40% Кинт: 1,2 Озеленяване: 50% Височина: 10 м За повече информация: Александър Николов – 0884/301555
Днес в 15:51 officespace.bg
133 500,00 €

Парцел, 2857m 2 (продажба)

с.Аврен, област Варна
Строителни параметри: ПЛЪТНОСТ: 25 % KИНТ: 0,6 КОТА КОРНИЗ: 7 м. Поради почти квадратната форма на имота и ъгловото му разположение (прилежащ на две улици) последният може да бъде разделен на 4 независими УПИ-та, всеки с размер около 700 кв.м. Чудесна пасторална панорама към хълмовете, полята и езерото. В близост до имота (около 2км) има няколко езера, които са подходящи за риболов. Селото е разположено на 28 км. южно от Варна. Половината от пътя (Варна – Аврен) съвпада с магистралата Варна – Бургас, другата половина е новопостроен (2007-2008 г.) първокласен път. Мястото комбинира близоста до Варненските и Камчийските плажове с предпланински свеж въздух (надморската височина е над 120 м.)
Днес в 13:20 homes.bg
2857.0 м²
37 140,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

м-т Св. Никола, общ. Варна
Продавам парцел с къща в местност "св. Никола" - Варна /бивша Долна Трака/. Парцела е 2000 кв.м.. След всички премахвания по закон остава чисто 1800 кв.м. В парцела има къща, строена доста отдавна. Има ток,вода и канализация. Прилагам снимка от оригиналния документ изваден от кадастъра преди един месец, за да придобиете реална представа за местоположението. Парцела е с номер 1152 и1153. Има гледка море от кота 0
Днес в 13:20 homes.bg
2000.0 м²
150 000,00 €

Парцел, 770m 2 (продажба)

с.Левски, област Варна
Парцелът се намира на главния път, близо до центъра на селото. Идеален за жилищно строителство.
Днес в 10:25 homes.bg
770.0 м²
4 800,00 €

Парцел, 555m 2 (продажба)

м-т Добрева Чешма, общ. Варна Весела Борисова
ЕКСКЛУЗИВНО!!! Предлагаме Ви за продажба регулиран парцел в местност „Добрева чешма”, находящ се вдясно от бар „Наздраве”, само на 20 м. от главния път. Площ на парцела - 555 кв.м.,всички комуникации до границата, излаз на 2 пътя. Панорама от 2ри етаж, като кота корниз е 7.5 м.Парцелът граничи с боровата гора.
Днес в 10:20 homes.bg
555.0 м²
14 000,00 €

Парцел, 20850m 2 (продажба)

Промишлена Зона Метро, Варна
Акцент Инвест продава два съседни имота в Промишлена Зона Метро. Парцелите в ОУП попадат в смесена производствена устройствена зона с параметри: 60% плътност, 2.5 кинт и 25% озеленяване. Единият парцел е със сменено предназначение, ПУП, виза за проектиране и договор с ЕОН за присъединяване към най-близкия трафопост. Показателите на имота са до 80% плътност, 20% озеленяване и 2.5 кинт. Парцелите се намират в района на мебелна къща Явор, до асфалтов път.Пътната регулация на града поставя имота на два пътя, като единия е продължението на бул”Сливница” като вече са спазени всички отстояния. Има възможност за покупка на малкия имот с площ от 650 кв.м. който се намира в средата за 72,000 Евро. Предлагаме и други имоти в близост. За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас! Квадратура: 20850 кв.м Цена: 80 Евро/кв.м
Днес в 10:18 homes.bg
20850.0 м²
1 668 000,00 €

Парцел, 7978m 2 (продажба)

с.Тополи, общ. Варна
Акцент Инвест продава парцел след с. Тополи с лице на асфалтов път до ГП-4 на отбивката за с. Игнатиево. Парцелът е с ПУП за производствена база, разполага с 20KV високо напрежение кабел по граница на имота и над 80м лице на асфалтов път. Парцелът е подходящ за изграждането на складова или производствена база. Квадратура: 7978 кв.м Цена: 17 Евро/кв.м
Днес в 10:17 homes.bg
7978.0 м²
135 626,00 €

Парцел, 13200m 2 (продажба)

ЗК Тракия, Варна
Акцент Инвест продава промишлен парцел в Западна промишлена зона с лице на крайезерен път Варна. Площта по документ на имота е 16,100 кв.м, а след регулация ще бъде намален до 13,200 кв.м. По общия устройствен план на гр. Варна имота е ПлП – Терен за транспортни и логистични дейности 40% плърност, Кинт 1.0, 50% озеленяване. Квадратура: 13,200 кв.м Цена: 100 евро/кв.м
Днес в 10:17 homes.bg
13200.0 м²
1 320 000,00 €

Парцел, 9660m 2 (продажба)

Промишлена Зона Метро, Варна
Акцент Инвест продава УПИ с площ от 9660 кв.м в Промишлена Зона Метро. Парцелът е с ПУП, и отлична локация в близост до мебелна къща Явор, на 30-40 метра от асфалтов път. Показателите на имота са до 80% плътност, 20% озеленяване и 2.5 кинт. Парцелът е с правилна форма и площ от 9660 кв.м след прилагане на пътната регулация на града. Имота има лице на два пътя, като единия от тях е продължението на бул”Сливница”. За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас! Квадратура: 9660 кв.м Цена: 100 Евро/кв.м
Днес в 10:16 homes.bg
9660.0 м²
966 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Варна
1 2 3 4 5 6