Парцел, 3550m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
RE/MAX продава парцел в гр.Батак-местност Цигов чарк.Парцела е в регулацията на града граничи с рекичка.Подходящ за жилищно застрояване.За повече информация и огледи не се колебайте да се свържете с мен:Ж.Трайкова 0886 52 39 74
13.01.17 г., 10:08 officespace.bg
49 700,00 €

Парцел, 3550m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
RE/MAX продава парцел в гр.Батак-местност Цигов чарк.Парцела е в регулацията на града граничи с рекичка.Подходящ за жилищно застрояване.За повече информация и огледи не се колебайте да се свържете с мен:Ж.Трайкова 0886 52 39 74
13.01.17 г., 1:34 homes.bg
3550.0 м²
49 700,00 €

Парцел, 1064m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
оферта № 703 - Парцел в района на Панорама. 1064м2 с невероятна гледка. Ток и вода до имота. Циментов път до парцела. С преговори по цената при сериозни клиенти. За повече информация и огледи на посочените телефони за контакт. Съдействие при банково кредитиране.
9.01.17 г., 14:39 homes.bg
1064.0 м²
27 664,00 €

Земеделска земя Борино

Борино 1/2 идеална част от НИВА, М. БАТАК
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44.
14.12.16 г., 21:57 targimot.com
302.0 м²
81,00 лв

Парцел Батак

Батак местност Керелова Тумба
1.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.9.369 /нула, две, осем, три, седем, точка, девет, точка, три, шест, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със заповед РД -18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност Керелова Тумба, с площ на поземления имот 328 кв.м. /триста двадесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, с начин на трайно ползване: за местен път, номер по предходен план 024045, при съседи: 02837.9.371, 02837.9.370, 02837.9.368, 02837.9.366, 02837.9.367, 02837.9.597. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 1 440,00 лв. (хилядa четиристотин и четиридесет лева), с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.
14.12.16 г., 21:29 targimot.com
328.0 м²
1 440,00 лв

Парцел, 2600m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
Имотът е с отлична локация , цял ден огрят от слънцето - изложение юг , изток , запад. Изложение особено ценно за планината. Започва от пътя а другата му граница е язовира . Правоъгълна форма . Размери : 31 / 84 метра.Преотреден за вилно селище Отлична инвестиция ! 29Е/м2.
13.12.16 г., 9:02 officespace.bg
75 400,00 €

Парцел, 2600m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак Васил Коцев
Имотът е с отлична локация , цял ден огрят от слънцето - изложение юг , изток , запад. Изложение особено ценно за планината. Започва от пътя а другата му граница е язовира . Правоъгълна форма . Размери : 31 / 84 метра.Преотреден за вилно селище Отлична инвестиция ! 29Е/м2.
13.12.16 г., 7:24 homes.bg
2600.0 м²
75 400,00 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
УПИ до станцията на ВМИ на яз.Батак. Урегулиран е в борова горичка. Подходящ за вилно строителство.
8.12.16 г., 19:09 officespace.bg
20 000,00 €

Парцел, 1000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак tsetsa medarova
УПИ до станцията на ВМИ на яз.Батак. Урегулиран е в борова горичка. Подходящ за вилно строителство.
5.12.16 г., 10:07 homes.bg
1000.0 м²
20 000,00 €

Парцел, 5000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
Продават се хотел с ресторантска част в строеж с РЗП 2000 кв. м. , с готов проект и пълна строителна документация. Имота е с площ от 5000 кв. м. граничещ на главен път и с панорамна гледка към язовир 'Батак'. За контакт и повече информация - 0888832220 Кирил Русков
1.12.16 г., 9:16 homes.bg
5000.0 м²
150 000,00 лв

Парцел, 5000m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
Продават се хотел с ресторантска част в строеж с РЗП 2000 кв. м. , с готов проект и пълна строителна документация. Имота е с площ от 5000 кв. м. граничещ на главен път и с панорамна гледка към язовир 'Батак'. За контакт и повече информация - 0888832220 Кирил Русков
1.12.16 г., 8:41 officespace.bg
150 000,00 лв

Парцел, 1990m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
Продава се парцел със статут на земеделска земя, дод регулация, подходящ за смяна на статута. В близост до "Сомат", ток и вода непосредствено до него. Отлична локация, подходяща за изграждане на вила и ли друго. За повече инфо и огледи: 0898 90 29 91, Петър.
29.11.16 г., 10:41 officespace.bg
37 800,00 лв

Парцел, 870m 2 (продажба)

яз.Батак, общ. Батак
Продава се УПИ с площ от 870кв.м. с разрешение за строеж на къща за гости с РЗП 750кв.м. Местоположение: Батак, местност дъното, граничи с асфалтовия път, трафопост пред имота, готов за застрояване. Уникална панорамна гледка към язовир Батак, борова гора до него. За повече инфо: 0988 869 833.
29.11.16 г., 10:16 officespace.bg
58 000,00 €

Парцел, 870m 2 (продажба)

яз.Батак, общ. Батак
Продава се УПИ с площ от 870кв.м. с разрешение за строеж на къща за гости с РЗП 750кв.м. Местоположение: Батак, местност дъното, граничи с асфалтовия път, трафопост пред имота, готов за застрояване. Уникална панорамна гледка към язовир Батак, борова гора до него. За повече инфо: 0988 869 833.
29.11.16 г., 6:09 homes.bg
870.0 м²
58 000,00 €

Парцел, 1990m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак
Продава се парцел със статут на земеделска земя, дод регулация, подходящ за смяна на статута. В близост до "Сомат", ток и вода непосредствено до него. Отлична локация, подходяща за изграждане на вила и ли друго. За повече инфо и огледи: 0898 90 29 91, Петър.
29.11.16 г., 3:46 homes.bg
1990.0 м²
37 800,00 лв
½ идеална част от Земеделски имот №072026/ нула седемдесет и две хиляди и двадесет и шест/, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия- осма, с площ от 1, 000 дка / един декар/, находящ се в местността „АРАБЛАЦИТЕ“, в землището на гр.Батак, с ЕКАТТЕ 02837 /нула, две хиляди осемстотин тридесет и седем/, при граници и съседи: имот №072015, имот№000474, имот №072013, имот 072014, а съгласно скица на АГКК – поземлен имот 02837.4.875, находящ се в гр.Батак, общ Батак, обл.Пазарджик, местност „АРАБЛАЦИТЕ“, с площ от 1000 кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива. При граници и съседи: 02837.4.864, 02837.4.863, 02837.4.862, 02837.3.3., а съгласно АГКК- Пазарджик – Поземлен имот с идентификатор 02837.4.875, находящ се в местността „АРАБЛАЦИТЕ“, землището на гр.Батак,общ.Батал, обл.Пазарджик, с площ на имота – 1000кв.м./ хиляда квадратни метра/, с предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване – нива. При граници и съседи на недвижимия имот:02837.4.864, 02837.4.863, 02837.4.862, 02837.3.3.
15.11.16 г., 14:48 targimot.com
1000.0 м²
2 212,00 лв
Имота се намира в гр. Батак обл. Пазарджишко местност Радецки. Цената на имота е 20лв./м2. За информация питайте за ид: 8000 огледите на имота са напълно безплатни.
12.11.16 г., 2:31 homes.bg
5017.0 м²
100 340,00 лв

Парцел, 3387m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак Илиян Вулянов
Предлагаме за продажба земеделска земя за строителство в гр.Батак с площ от 3387кв.м.В момента се ползва като ливада.Намира се в района на хотел 'Кос-Хол' ,на 100м от язовира и с лице на асфалтовия път 20м.Обява 3062
9.11.16 г., 14:44 homes.bg
3387.0 м²
35 000,00 лв

Парцел, 5729m 2 (продажба)

к.Цигов Чарк, общ. Батак Илиян Вулянов
Предлагаме за продажба парцел в м-т Цигов Чарк с обща площ от 5,729дка.В момента е ливада , кат.7.Намира се в местност ' Еньов Камък ' . Обява 3071 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
9.11.16 г., 14:41 homes.bg
5729.0 м²
103 122,00 лв

Парцел, 684m 2 (продажба)

гр.Батак, общ. Батак
Продават се 5 парцела с квадратура 519 кв.м, 519 кв.м, 585 кв.м. , 655 кв.м., 684 кв.м. Цената на всеки един от тях е 14000 лева /парцел . Със сменен статут ,има ПУБ ,ток ,вода и път до тях .Намират се на втора линия ,над Садките на яз.Батак . За повече информация на посочените телефони .
31.10.16 г., 15:44 homes.bg
684.0 м²
14 000,00 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.456 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1561 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLII, при съседи: 02837.503.433, 02837.503.454, 02837.503.455, 02837.503.457, 02837.503.458, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.456 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.456.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – курортна, туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLII /четиридесет и две римско/-Индивидуално Вилно Застроява, целият със застроена и незастроена площ от 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот два броя паянтови вилни сгради, с планоснимачен № 952 /деветстотин петдесет и две/ и с планоснимачен № 955 /деветстотин петдесет и пет/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24/двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: път, УПИ-XL -Индивидуално Вилно Застрояване, УПИ XLV-1878- ИВЗ; УПИ L-953-ИВЗ, УПИ XLIХ-949,950 – почивна б-во и УПИ ХLIII-индивидуално вилно застрояване. Начална цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 50 281,77 лв. (петдесет хиляди двеста осемдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Посочената цена 50 281,77 лв. (петдесет хиляди двеста осемдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 43 875,00 лв. (четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) и ДДС върху 1331,00 кв. м. (хиляда триста тридесет и един квадратни метра) площ от ПИ в размер на 6 406,77 лв. (шест хиляди четиристотин и шест лева и седемдесет и седем стотинки) ДДС при данъчна основа от 32 033,85 лв. (тридесет и две хиляди тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки). За 230,00 кв. м. (двеста и тридесет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
1561.0 м²
50 281,00 лв

Парцел Батак

Батак язовир Батак, Зона А
ид № 20118200401780 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.503.458 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, с площ 1827 кв.м. /хиляда осемстотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 17, квартал 24, парцел XLI, при съседи: 02837.503.456, 02837.503.457, 02837.503.9555, 02837.503.9546, ведно с построените в гореописания имот с идентификатор 02837.503.458 сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.1 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.2 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, СГРАДА с идентификатор 02837.503.458.3 /нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД – 18-42/06.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Батак, язовир Батак, Зона А, със застроена площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – Курортна туристическа сграда, а с описание съгласно акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-XLI /четиридесет и едно римско/- Индивидуално Вилно Застрояване, целият със застроена и незастроена площ от 1840 /хиляда осемстотин и четиридесет/ квадратни метра, ведно с построените в същия имот три броя паянтови вилни сгради с планоснимачен № 956 /деветстотин петдесет и шест/, с планоснимачен № 957/деветстотин петдесет и седем/ и с планоснимачен № 958 /деветстотин петдесет и осем/, всяка със застроена площ от 22,00 /двадесет и два/ квадратни метра, в квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на курорт „Язовир Батак”, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на УПИ: от три страни път; УПИ-XLII -Индивидуално Вилно Застрояване и УПИ XLV-1878-ИВЗ. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 47 597,28 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) с вкл. съответен ДДС, съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК. Посочената цена 47 597,28 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) с вкл. съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 42 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди лева) и ДДС върху 1495,00 кв. м. (хиляда четиристотин деветдесет и пет квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 5 597,28 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) ДДС при данъчна основа от 27 986,40 лв. (двадесет и седем хиляди деветстотин осмедесет и шест лева и четиридесет стотинки). За 345,00 кв. м. (триста четиридесет и пет квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като представляват освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС.
28.10.16 г., 16:06 targimot.com
1827.0 м²
47 597,00 лв
УПИ II-125, 131 в кв. 20 по плана на Курорт "Язовир Батак" землище Батак, с площ от 729.00 (Седемстотин двадесет и девет) кв.м, с граници на имота: от запад - УПИ I-13,131,125 и УПИ VI- 13,131,125; от север - път; от изток - ПИ 1; от юг - УПИ IV-131,132,125 и УПИ III -131,132,125, КОЙТО СЪГЛАСНО СХЕМА НА АГКК Е: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.317 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем, точка, петстотин и три, триста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „ЯЗОВИР БАТАК“ – ЗОНА „А“. Площ: 730 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); Съседи: 02837.503.320, 02837.503.319, 02837.503.9548, 02837.503.316, 02837.503.322, ведно с построената в имота: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА „Автогара” със застроена площ по документ от 238 /двеста тридесет и осем/ квадратни метра, КОЯТО СЪГЛАСНО СХЕМА НА АГКК Е: Сграда с идентификатор 02837.503.317.1 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем, точка, петстотин и три, точка, триста и седемнадесет, точка, едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.503.317 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем, точка, петстотин и три, точка, триста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на сградата: гр. Батак, п.к. 4580, „ЯЗОВИР БАТАК“ – ЗОНА „А“. Застроена площ: 150 кв.м. Брой етажи: 2; Предназначение: Сграда на транспорта.
27.10.16 г., 22:49 targimot.com
730.0 м²
27 066,00 лв
½ (една втора) идеални части от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05462.22.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, находящ се в землището на с. Борино, ЕКАТТЕ 05462, общ. Борино, обл. Смолян, местност БАТАК, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 05462.22.47, 05462.22.86, 05462.22.41, 05462.22.33, 05462.22.39, 05462.22.44
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
302.0 м²
102,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба парцели в град Батак
1 2 3