Магазин Лясковец

Лясковец ул."Трети март" № 2
80 м²
55,968 лв
2017-12-7
Недвижим имот, находящ се в гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 2, а именно: Магазин за ловно-рибарски принадлежности разположен на партерен етаж на жилищна сграда, със застроена площ от 80,00 (осемдесет) квадратни метра, разгърната застроена площ от 99,00 (деветдесет и девет) квадратни метра и застроен обем от 320 (триста и двадесет) кубически метра (промяна предназначението на съществуващ търговски обект), построен в урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жил.стр. и трафопост (седемнадесет римско за жил.стр. и трафопост) в квартал 28 (двадесет и осем) по подробния регулационен план на гр.Лясковец, състоящ се на кота 0.00 (нула) от търговска зала, два склада с общо предверие, тоалетна с предверие и складово помещение на кота +2.01 (плюс две цяло и една стотна), заедно с 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м. общоползвана площ и 9,7672 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вържу 106,94 (сто и шест цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на магазина: югозапад – улица „Трети март“, северозапад – междублоково пространство и офис, североизток – междублоково пространство, югоизток – магазин за промишлени стоки и стълбище на жил. блок, отдолу – мази на жил. блок в сутеренен етаж и отгоре – апартамент № 3 на първи жил. Етаж; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 55 968,30 лв. /петдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и тридесет стотинки/.
Ощеtargimot.com

Магазин Лясковец

Лясковец ул.Трети март № 2
80 м²
62,187 лв
2017-9-26
Недвижим имот, находящ се в гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 2, а именно: Магазин за ловно-рибарски принадлежности разположен на партерен етаж на жилищна сграда, със застроена площ от 80,00 (осемдесет) квадратни метра, разгърната застроена площ от 99,00 (деветдесет и девет) квадратни метра и застроен обем от 320 (триста и двадесет) кубически метра (промяна предназначението на съществуващ търговски обект), построен в урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жил.стр. и трафопост (седемнадесет римско за жил.стр. и трафопост) в квартал 28 (двадесет и осем) по подробния регулационен план на гр.Лясковец, състоящ се на кота 0.00 (нула) от търговска зала, два склада с общо предверие, тоалетна с предверие и складово помещение на кота +2.01 (плюс две цяло и една стотна), заедно с 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м. общоползвана площ и 9,7672 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вържу 106,94 (сто и шест цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на магазина: югозапад – улица „Трети март“, северозапад – междублоково пространство и офис, североизток – междублоково пространство, югоизток – магазин за промишлени стоки и стълбище на жил. блок, отдолу – мази на жил. блок в сутеренен етаж и отгоре – апартамент № 3 на първи жил. Етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 62 187 лв. /шестдесет и две хиляди сто осемдесет и седем лева/.
Ощеtargimot.com
187 м²
47,000
2017-8-31
Имоти Търновград Ви предлага производствено помещение в град Лясковец, на 10 км от Велико Търново и на главна улица в града. В момента цехът функционира като фурна, но има възможност предназначението му да бъде променено. Разполага с самостоятелен вход в сградата, в която се намира и двор от 120 кв.м. Към цехът се предлагат две тоалетни, два склада и офис от 16 кв.м., който е на много удобно място. Имотът е подходящ за инвестиция, свързана с малък и среден бизнес. на оферта: 4422
Ощеbazar.bg

Магазин Лясковец

Лясковец ул.Трети март № 2
80 м²
65,460 лв
2017-6-21
Недвижим имот, находящ се в гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 2, а именно: Магазин за ловно-рибарски принадлежности разположен на партерен етаж на жилищна сграда, със застроена площ от 80,00 (осемдесет) квадратни метра, разгърната застроена площ от 99,00 (деветдесет и девет) квадратни метра и застроен обем от 320 (триста и двадесет) кубически метра (промяна предназначението на съществуващ търговски обект), построен в урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жил.стр. и трафопост (седемнадесет римско за жил.стр. и трафопост) в квартал 28 (двадесет и осем) по подробния регулационен план на гр.Лясковец, състоящ се на кота 0.00 (нула) от търговска зала, два склада с общо предверие, тоалетна с предверие и складово помещение на кота +2.01 (плюс две цяло и една стотна), заедно с 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м. общоползвана площ и 9,7672 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вържу 106,94 (сто и шест цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на магазина: югозапад – улица „Трети март“, северозапад – междублоково пространство и офис, североизток – междублоково пространство, югоизток – магазин за промишлени стоки и стълбище на жил. блок, отдолу – мази на жил. блок в сутеренен етаж и отгоре – апартамент № 3 на първи жил. Етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 65 460 лв. /шестдесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет лева/.
Ощеtargimot.com

Офис Лясковец

Лясковец ул.Трети март № 2
16 м²
9,712 лв
2017-3-24
2. Недвижим имот, находящ се в гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 2, а именно: Офис на банка със застроена площ от 16,23 (шестнадесет цяло и двадесет и три стотни) квадратни метра и застроен обем от 50 (петдесет) кубически метра (промяна предназначението на съществуващ търговски обект), построен в урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жил.стр. и трафопост (седемнадесет римско за жил.стр. и трафопост) в квартал 28 (двадесет и осем) по подробния регулационен план на град Лясковец, състоящ се от търговска зала на кота 0.00 (нула), заедно с 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) кв.м. общоползвана площ и 1,6002 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вържу 17,52 (седемнадесет цяло и петдесет и две стотни) кв.м., при граници на офиса: югозапад – улица „Трети март“, северозапад – междублоково пространство, североизток и югоизток – магазин за ловно-рибарски принадлежности, отдолу – мази на жил. блок в сутеренен етаж и отгоре – апартамент № 3 на първи жил. етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 9 712,50 лв. /девет хиляди седемстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки/.
Ощеtargimot.com

Магазин Лясковец

Лясковец ул.Трети март № 2
80 м²
81,825 лв
2017-3-24
1. Недвижим имот, находящ се в гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 2, а именно: Магазин за ловно-рибарски принадлежности разположен на партерен етаж на жилищна сграда, със застроена площ от 80,00 (осемдесет) квадратни метра, разгърната застроена площ от 99,00 (деветдесет и девет) квадратни метра и застроен обем от 320 (триста и двадесет) кубически метра (промяна предназначението на съществуващ търговски обект), построен в урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жил.стр. и трафопост (седемнадесет римско за жил.стр. и трафопост) в квартал 28 (двадесет и осем) по подробния регулационен план на гр.Лясковец, състоящ се на кота 0.00 (нула) от търговска зала, два склада с общо предверие, тоалетна с предверие и складово помещение на кота +2.01 (плюс две цяло и една стотна), заедно с 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м. общоползвана площ и 9,7672 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж вържу 106,94 (сто и шест цяло и деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на магазина: югозапад – улица „Трети март“, северозапад – междублоково пространство и офис, североизток – междублоково пространство, югоизток – магазин за промишлени стоки и стълбище на жил. блок, отдолу – мази на жил. блок в сутеренен етаж и отгоре – апартамент № 3 на първи жил. етаж. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 81 825 лв. /осемдесет и една хиляди осемстони двадесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com
776 м²
199,000
2016-10-12
Възможност за инвестиция! Добре работещ бизнес заедно с жилищна сграда и хотелска част само на 10 км от Велико Търново Имотът се състои на работеща работилница за тестени изделия, магазин, офис, жилищна сграда и новопостроена хотелска част. Хотелската част се състои от 4 стаи, всяка от тях със собствена баня/тоалетна и тераса. Работилницата включва работна зала, 2 складови помещения, стая за отдих, 2 тоалетни. Магазинът се простира на два етажа, на които има търговска зала, тоалетна, две складови помещения и тераса. Жилищната сграда предлага 3 спални, хол, кухненски бокс с трапезария, 2 бани с тоалетни. Подовите настилки в посочените сгради са теракота и ламиниран, стените са с латекс, има алуминиева дограма, външна изолация, както и климатици. Общата жилищна площ на всички сгради е 776 кв.м. Имотът включва двор от 471 кв.м. с 2 допълнителни пристройки; налични са всички съвременни комуникации. Имотът се предлага напълно обзаведен и оборудван, готов е за експлоатация, включително и пълно оборудване на работилницата, която разполага с всички необходими документи. Ref : 135047
Ощеbazar.bg
776 м²
199,000
2016-3-25
Възможност за инвестиция! Добре работещ бизнес заедно с жилищна сграда и хотелска част само на 10 км от Велико Търново Имотът се състои на работеща работилница за тестени изделия, магазин, офис, жилищна сграда и новопостроена хотелска част. Хотелската част се състои от 4 стаи, всяка от тях със собствена баня/тоалетна и тераса. Работилницата включва работна зала, 2 складови помещения, стая за отдих, 2 тоалетни. Магазинът се простира на два етажа, на които има търговска зала, тоалетна, две складови помещения и тераса. Жилищната сграда предлага 3 спални, хол, кухненски бокс с трапезария, 2 бани с тоалетни. Подовите настилки в посочените сгради са теракота и ламиниран, стените са с латекс, има алуминиева дограма, външна изолация, както и климатици. Общата жилищна площ на всички сгради е 776 кв.м. Имотът включва двор от 471 кв.м. с 2 допълнителни пристройки; налични са всички съвременни комуникации. Имотът се предлага напълно обзаведен и оборудван, готов е за експлоатация, включително и пълно оборудване на работилницата, която разполага с всички необходими документи. Ref : 135047
Ощеbazar.bg

216346 Имот подходящ за разнообразна дейност

Лясковец Велико Търново и област Лясковец в района на Лясковец
966 м²
194,040 лв
2016-4-2
Обектите са част от сграда на три етажа. От нея се продава третия етаж и кафе-аперитивът в приземния етаж. Конструкцията на сградата позволява етажа да се обособи като едно помещение, както и да се надстрои четвърти етаж. Обектът има товаро-разтовари телна рампа. Има възможност за влизане и маневриране на тирове. Етажа е с площ от 654,47 кв.м. В него са разположени 13 офиса с площ от 19 до 42,45 кв.м., два склада, две тоалетни, баня, обслужващо помещение, предверие. Цената само на етажа е 64 000 евро. Кафе-аперитивът е с площ 310,78 кв.м. В него има два салона за посетители съответно 93,23 кв.м. и 53,35 кв.м., три склада, кухня, предверие, санитарен възел. Цената само на кафе-аперитива е 35 000 евро. Към всяка от двете оферти има прилежащи по 1/4 идеална част от парцела, целият с площ 880 кв.м.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Лясковец, Търговски продажба

Производствено помещение в центъра на град на 13 км от В.Търново

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
203 м²
51,000
2018-1-16
Предлагаме на Вашето внимание два магазина и офис много близо до старата столица Велико Търново. Имотът се състои от: Работилница за тестени изделия- 187 кв. м.- състои се от работно помещение за хляб с две пещи, работно помещение за приготвяне на тестени изделия, битово помещение, санитарен възел- 2 бр. и коридор със стълбище. + офис- 16 кв. м. с ¼ от двор с площ от 487 кв. м. или 121,75 кв. м. Градът е разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел", на 10 км североизточно от град Велико Търново, на 2 км югоизточно от град Горна Оряховица и на 5 км южно от река Янтра. Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на река Янтра и Дунавската равнина. Населението на общината наброява около 15 000 души, около 9 500 от които живеят в гр. Лясковец. Градът предлага всички модерни удобства, като градски транспорт, магазини, заведения, паркове, училища, детски градини и пешехoден централен площад с безжичен интернет. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg

Два магазина и офис в град на 13 км от Велико Търново

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
211 м²
55,000
2018-1-16
Предлагаме на Вашето внимание два магазина и офис много близо до старата столица Велико Търново. Имотът се състои от: Магазин- една обща търговска зала от 27,20 кв. м. + Магазин- състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел с площ от 69,80 кв. м. + офис- състоящ се от две помещения, две тераси и стълбище, заедно с входно предверие и стълбище 114,30 кв. м. с ¼ от двор с площ от 487 кв. м. или 121,75 кв. м. Градът е разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел", на 10 км североизточно от град Велико Търново, на 2 км югоизточно от град Горна Оряховица и на 5 км южно от река Янтра. Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на река Янтра и Дунавската равнина. Населението на общината наброява около 15 000 души, около 9 500 от които живеят в гр. Лясковец. Градът предлага всички модерни удобства, като градски транспорт, магазини, заведения, паркове, училища, детски градини и пешехoден централен площад с безжичен интернет. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
1,200 лв
2017-12-3
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!!!!!!!!! Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
Ощеobiava.biz
200 м²
61,500
2017-11-28
ID:11801 ''Ту Бългерия''- недвижими имоти ви представя двуетажна къща за продажба в град Лясковец, намиращ се на 2 км. от Горна Оряховица и на 10 км. от град Велико Търново. Къщата е с площ от 200 кв.м. разпределени между два етажа. На първи етаж са разположени : просторен, уютен хол с камина, напълно обзаведена и модерно оборудвана кухня, трапезария, баня с тоалетна и мокро помещение. Вътрешното стълбище води до втория етаж, където се намират три спални, кабинет и баня с тоалетна. Къщата се продава напълно обзаведена, което дава възможност за нанасяне веднага. Имотът разполага с двор от 621 кв.м. Градината е отлично място за отдих и релаксация, включва : овощни дръвчета, цветни алеи, веранда и кладенец. Заградена е с каменни стени, което създава усещане за уединение и спокойствие. Разполага с навес за паркиране на кола. Имотът е снабден с ток и вода, локално парно, климатик, свързан е към централна канализация и е целогодишно достъпен. Град Лясковец предлага всички необходими удобства за целогодишно живеене, разполага с редовен автобусен транспорт до всички близки по-големи градове, което го прави привлекателна и предпочитана дестинация.
Ощеbazar.bg
780 м²
180,000
2017-9-21
Имоти Консулт Ви предлага за продажба къща в гр. Лясковец. Имотът се състои от четири обекта, които могат да се закупят както по отделно, така и заедно. Основната жилищна част на къщата е с обща площ от 221 кв. м., разпределени на два етажа. Първият етаж е стилно обзаведен и се състои от голяма дневна с кухненски бокс и трапезария, две бани с тоалетни и три спални. Вторият етаж е на замазка като разполага с четири спални, две бани с тоалетни и голям хол. Жилищната част е на цена 48 000 евро, а към нея се включват маза и таванско помещение 182 кв. м. Вторият обект е двустайно жилище с баня и тоалетна с площ 50 кв. м. и стопанска пристройка 48 кв. м., като цената му е 19 000 евро. Третият обект включва два магазина с площ съответно 27 кв. м. и 70 кв. м., офис 114 кв. м. и две тераси. Обектът е подходящ да се преустрои в жилище. Цената му е 55 000 евро. Последният обект в имота е търговско помещение със статут на работилница за тестени изделия и офис. Общата площ е 203 кв. м. и се продава на цена 105 000 евро. Поради добрата си локация в Центъра на града и многофункционалността си, тази сграда е отлична възможност за вашият бизнес! Ref. No. 2275
Ощеbazar.bg
79,500
2017-5-6
Предлагаме на Вашето внимание парцел в гр. Лясковец на 300 м от автомагистралата София-Варна, непосредствено до пътя за Русе. Парцелът е с обща квадратура 1000 кв. м. и върху него има застроени една клетка автомивка, оборудвана с машини за автоматично измиване, склад от 20 кв. м. със санитарен възел, 50 кв. м. автосервиз, обзаведен и оборудван с височина 4.50 м и канал 1.80 м и съответно складово помещение към него с баня и тоалетна и офис. Върху свободните площи може да се обособят автоморга, автокъща, а също така и заведение или паркинг. Предвид локацията на имота, това е една чудесна възможност за развитието на Вашият успешен бизнес! Ref. No. 1909
Ощеofficespace.bg
1,200 лв
2016-12-17
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!!!!!!!!! Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
Ощеobiava.biz
1,200 лв
2016-12-27
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА обл.– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път! Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС! Компетентно правно обслужване! 0887512663-Петрова Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!!!!!!!!! Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
Ощеobiava.biz
200 м²
63,400
2016-10-12
Имоти Консулт Ви предлагат за продажба възрожденска къща в гр. Лясковец строена от Кольо Фичето. Къщата е реновирана през 2000 година и се състои от хол, трапезария, кухня, три спални, кабинет, две бани с тоалетни и избено помещение. Отоплението е с локално парно, а също така разполага и със слънчев колектор. В двора има барбекю и кладенец. Не изпускайте това Наше изгодно предложение! Ref. No. 973
Ощеbazar.bg
200 м²
63,400
2016-3-25
Имоти Консулт Ви предлагат за продажба възрожденска къща в гр. Лясковец строена от Кольо Фичето. Къщата е реновирана през 2000 година и се състои от хол, трапезария, кухня, три спални, кабинет, две бани с тоалетни и избено помещение. Отоплението е с локално парно, а също така разполага и със слънчев колектор. В двора има барбекю и кладенец. Не изпускайте това Наше изгодно предложение! Ref. No. 973
Ощеbazar.bg