Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Плевен, Къща продажба

Продавам мезонет в Плевен

Идеален център, гр. Плевен, Област Плевен
3 стаи
141 м²
80,000
2018-1-17
Изключително жилище,построено от най-елитната строителна фирма"Монолит"-Дичков. Сграда с 1 вход,само на 4 етажа и неповторим екстериор и интериор .Апартамента заема 3 и 4-ти етаж,като няма скосявания. Продава се по БДС на шпакловка с 5- камерна дограма! Много добро местоположение,с три спални и 2 бани,5 тераси,общо 141 кв метра! Цената е 80000 евро,без никакъв коментар по нея! В сградата има само по 2 апартамента на етаж,като всички живущи са много интелигентни,богати и тихи семейства,което много често е по-важно от други дребни детайли!
Ощеolx.bg
156 м²
84,000
2017-7-22
Оферта 289-Обзаведен мезонет в сграда на осем години, в отлично състояние. На първо ниво-една спалня - към нея баня и тоалетна, тераса, дневна с трапезария, тоалетна, тераса.На второ ниво-две спални, баня и тоалетна, перално помещение, тераса. Теракот, ламинат, гранитогрес, климатици; Продава се с обзаведеждането. За повече информация заповядайте в офиса на фирмата на ул.Катя Попова 2, ет.2, офис 3 или на тел 064/800680 ;064/ 800928 ; 0888 / 003231 ; 0878 / 323231 ; Фирмата съдейства за потребителски и ипотечни кредити.
Ощеbazar.bg
76 м²
45,000
2016-12-26
Оферта 176. Мезонетът се намира в новопостроена сграда и се състои от трапезария с кухненски бокс, спалня, кабинет и баня с тоалетна на първо ниво и спалня, гардеробна, баня с тоалетна и една тераса на второ ниво. Продава се обзаведен. Климатик. 0882556888
Ощеimot.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Хаджи Димитър“ № 36, мезонет на 2-ри и 3-ти етаж, ап. № 2
99 м²
50,560 лв
2016-11-3
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1540/ 2013г. с Изх. № 54303/ 03.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.12.2016г. до 17.00 часа на 11.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ МИНКОВ и ЛОРА ИВАНОВА МИНКОВА и двамата от гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“, бл.97, вх.Б, ап.8, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 (две) находящ се в град Плевен ул. „Хаджи Димитър“ № 36 ( тридесет и шест) - мезонет на II-втори и III-трети надземен етаж със застроена площ 99,46 кв.м. (деветдесет девет цяло и четиридесет и шест стотни кв.м), състоящ се от дневна, кухня, две стаи, две бани с тоалетни, при съседи: изток - улица, запад - ап. 3 и ап.7, север - ап.1 и ап.6, юг-ап.3 и ап.7, отдолу - магазин №1, отгоре -ап.10, заедно с принадлежащата му МАЗА № 2 (две) със светла площ 7,86 кв.м (седем цяло и осемдесет и шест стотни кв.м), при съседи: изток - улица, запад – коридор, север - магазин №1, юг - маза №3, както и 6,4367%(шест цяло четири хиляди триста шестдесет и седем десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот №V-5868-5669, квартал 161 по плана на Плевен, а съгласно кадастрална схема на СГКК- Плевен представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.199.1.2, по кадастралната карта одобрена със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на изп.директор на АК - гр. Плевен, с адрес на имота: град Плевен ул. „Хаджи Димитър“ № 36, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.199, предназначение на самостоятелния обескт: жилище, апартамент, брой нива на обекта-2/две/, посочени в документа площи на двете нива: 49.20кв.м. и 48.29 кв.м., прилежащи части: маза №2, с площ от 5.23 кв.м., при съседи на ниво 1/едно/ имоти с идентификатори: на същия етаж 56722.662.199.1.3, 56722.662.199.1.1, под обекта: 56722.662.199.1.25, 56722.662.199.1.26, над обекта: 56722.662.199.1.7, 56722.662.199.1.6, при съседи на ниво 2 /две/ имоти с идентификатори: на същия етаж: 56722.662.199.1.7, 56722.662.199.1.6, под обекта: 56722.662.199.1.3, над обекта: 56722.662.199.1.10. - при първоначална цена – 50 560 лева /петдесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, вписана под том 3, акт №62/2008г.; възбрана том 4, №162/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№3641/20.09.2015г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401540/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
156 м²
84,000
2016-4-12
Оферта 289-Обзаведен мезонет в сграда на осем години, в отлично състояние. На първо ниво-една спалня - към нея баня и тоалетна, тераса, дневна с трапезария, тоалетна, тераса.На второ ниво-две спални, баня и тоалетна, перално помещение, тераса. Теракот, ламинат, гранитогрес, климатици; Продава се с обзаведеждането. За повече информация заповядайте в офиса на фирмата на ул.Катя Попова 2, ет.2, офис 3 или на тел 064/800680 ;064/ 800928 ; 0888 / 003231 ; 0878 / 323231 ; Фирмата съдейства за потребителски и ипотечни кредити.
Ощеbazar.bg