САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.61.1.37 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и седем/, по кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, имотът се намира в гр.Сливен, кв.”Сини камъни” ет.0, обект 37 и попада в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно /, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност с площ 42.70 кв.м./четиридесет и две цяло и седемдесет квадратни метра/, брой нива: 1 /един/ при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 67338.523.61.1.52 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и две/, 67338.523.61.1.35 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и пет/; под обекта: 67338.523.61.1.51 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и едно/; над обекта 67338.523.61.1.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка две/, 67338.523.61.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка едно/.
12.12.16 г., 18:18 targimot.com
43.0 м²
15 600,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.61.1.35 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и пет/, по кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, имотът се намира в гр.Сливен, кв.”Сини камъни” ет.0, обект 35 и попада в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно /, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност с площ 57.30 кв.м./петдесет и седем цяло и тридесет квадратни метра/, брой нива: 1 /един/ при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 67338.523.61.1.37 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и седем/, 67338.523.61.1.52 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и две/; под обекта: 67338.523.61.1.51 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и едно/; над обекта 67338.523.61.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка едно/, 67338.523.61.1.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка две/.
12.12.16 г., 18:17 targimot.com
57.0 м²
16 200,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.61.1.52 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и две/, по кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, имотът се намира в гр.Сливен, кв.”Сини камъни” ет.0, обект 52 и попада в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно /, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност с площ 112.09 кв.м./сто и дванадесет цяло и девет стотни квадратни метра/, брой нива: 1 /един/ при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 67338.523.61.1.37 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и седем/, 67338.523.61.1.45 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка четиридесет и пет/, 67338.523.61.1.35 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и пет/; под обекта: 67338.523.61.1.51 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка петдесет и едно/; над обекта 67338.523.61.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка едно/,67338.523.61.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка три/ 67338.523.61.1.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка две/.
12.12.16 г., 18:16 targimot.com
112.0 м²
43 200,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 67338.532.77.1.17 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка седемдесет и седем точка едно точка седемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, находящ се в СГРАДА идентификационен № 67338.532.77.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка седемдесет и седем точка едно/, построена в имот с идентификационен № 67338.532.77 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка седемдесет и седем/, с предназначение – за търговска дейност, находящ се в гр. Сливен, ул. „Неофит Рилски”№ 14 /четиринадесет/, етаж 0, обект № 17 /седемнадесет/, със застроена площ 35 /тридесет и пет/ кв.м., при съседи на същия етаж: обект с идентификационен № 67338.532.77.1.18, обект с идентификационен № 67338.532.77.1.2, обект с идентификационен № 67338.532.77.1.1, ведно с 1,42% /едно цяло четиридесет и два процента/ идеални части от общите части на сградата и 1,5% /едно цяло и пет процента/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 67338.532.77 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка седемдесет и седем/, с площ 349 /триста четиридесет и девет/ кв.м., урбанизирана територия, за комплексно застрояване, със стар идентификатор № 4978, находящ се в гр. Сливен, ул. „Неофит Рилски” № 14, при съседи: имоти с № 67338.532.81, 67338.532.78, 67338.532.238 и от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № с идентификационен № 67338.532.81 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка осемдесет и едно/ с площ 329/триста двадесет и девет/ кв.м., урбанизирана територия, за комплексно застрояване, със стар идентификатор № 4976, находящ се в гр. Сливен, ул. „Неофит Бозвели” № 14, при съседи: имоти с № 67338.532.80, 67338.532.85, 67338.532.82, 67338.532.238, 67338.532.77, 67338.532.78
12.12.16 г., 18:15 targimot.com
35.0 м²
35 670,00 лв
40.0 м²
36 700,00 €

търговски обект за ремонт

гр. Сливен, Ново село
Продава се търговската част с лице към оживена улица,която е застъклената на снимките 16 кв м,подземията на къщата,които са за складово помещение, и гараж,който се намира зад черният портал.Общата площ е 137кв.м/350. ЗА РЕМОНТ,ИМА ТОК И ВОДА.,документи. Лек коментар на цената при реален интерес. тел. 0884607493,0886058955
3.12.16 г., 20:47 bazar.bg
137.0 м²
20 000,00 лв

Търговска площ, 200m 2 (продажба)

жк. Даме Груев, Сливен
Магазин, намиращ се на комуникативно място. Състои се от търговска площ-100кв.м, три складови помещения за различни видове стоки, стая за персонал, стая-офис, санитарен възел. Продава се с наличното обзавеждане и оборудване за хранителни стоки.
20.11.16 г., 3:39 officespace.bg
130 000,00 €
Партерно помещение ново строителство в центъра на града. Състои се от просторна търговска зала, склад и санитарен възел. Подходящо е за магазин за продажба на промишлени стоки, търговско представителство или офис. Помещението е ъглово с големи витрини.
19.11.16 г., 3:01 officespace.bg
144 000,00 €

Магазин СЛИВЕН

СЛИВЕН ул."Неофит Бозвели" 28
Самостоятелен обект с идентификатор №67338.532.112.1.8 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ магазин №1, находящ се в сутерена на сграда, находяща се в гр.Сливен ул.Неофит Бозвели №28, със застроена площ 106,08 кв.м., ведно с 47.29 % ид.части от ОЧС, равняващи се на 13.93 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
106.0 м²
137 700,00 лв

Магазин СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ 76, ЕТ. 1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.519.99.4.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка десет/, гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен. СХЕМА № 6010/08.09.2009г. По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Пейо Яворов, № 76 ет.1.Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99.Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност.Брой нива на обекта:1/едно/ .Площ по документ: 52.17 кв.м./петдесет и две цяло и седемнадесет стотни/ Прилежащи части: 8.97/осем цяло деветдесет и седем стотни/ кв.м. ид. части от общ.части на сградата. Ниво:1 .Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж : 67338.519.99.4.11, 67338.519.99.4.8, 67338.519.99.4.9. Под обекта: няма, над обекта: 67338.519.99.4.2, 67338.519.99.4.1. Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
52.0 м²
44 038,00 лв

Магазин СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ 76, ЕТ. 1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.519.99.4.11/ шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка единадесет/, гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен. СХЕМА № 6011/08.09.2009г По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Пейо Яворов, № 76 ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99.Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност.Брой нива на обекта:1/едно/.Площ по документ: 41.34 кв.м /четиридесет и един цяло и тридесет и четири стотни/. Прилежащи части: 7.10/седем цяло и десет стотни/ кв.м.ид.части от общ.части на сградата Ниво: 1.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж : 67338.519.99.4.8, 67338.519.99.4.9, 67338.519.99.4.10. Под обекта: няма, над обекта: 67338.519.99.4.3, 67338.519.99.4.2. Стар идентификатор: няма.
24.10.16 г., 14:17 targimot.com
41.0 м²
34 086,00 лв
ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА:ПРОДАВА МНОГО ИЗГОДНО-ПО ДОГОВАРЯНЕ!!ЛУКС,изцяло партерен ъглов магазин с голямо лице/19 метра/ на главна улица в центъра.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО подходящ за банков офис,представителство,шоурум,заведение, хранителни стоки, казино и др.Втори вход за зареждане.Голям безплатен паркинг пред обекта.Възможно разделяне на 2.Подробна информация само в офиса на АУГУСТА ИМОТИ,0882286030,0898394373,0898529277.АУГУСТА ИМОТИ предлага БЕЗПЛАТНО 100% съдействие за кредити от банки!!!Услугата не е обвързана с покупка на недвижим имот!АУГУСТА ИМОТИ ПРЕДЛАГА БЕЗ КОМИСИОНА НАД 40 СГРАДИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА!!!
20.10.16 г., 8:14 bazar.bg
176.0 м²
59 500,00 €

Търговски обект/магазин

гр. Сливен, Дружба
Търговското помещение се намира в.кв.Дужба на обособен пазар за промишлени стоки, 20кв.м. с Ток,ламинат,големи витрини отпред(алуминиева дограма)щори,окачен таван,изгаден е от ЕВРО ПАНЕЛИ ....за сериозни копувачи цената подлежи на коментар,цената е само за ПОМЕЩЕНИЕТО не и за земята прилежащо на нея.
12.10.16 г., 13:40 bazar.bg
20.0 м²
6 000,00 лв
Магазин ново строителство 86 кв.м. в центъра. Разполага с голяма търговска зала, складово помещение и санитарен възел. Притежава всички разрешителни за хранителен магазин.
29.08.16 г., 14:09 address.bg
86.0 м²
86 000,00 €
Магазин ново строителство в кв. Сини камъни. Чиста площ 71,90 кв.м., складово помещение 37,78 кв.м. Напълно завършен, на две нива. Дава се и под наем.
29.08.16 г., 14:04 address.bg
120.0 м²
51 129,00 €
Магазин ново строителство 32 кв.м. на партер. Има статут и е подходящ за продажба на хранителни стоки. Големи витрини към улицата, климатизиран. Намира се в района на училище. Отдава се под наем за 250 лв.
29.08.16 г., 13:34 address.bg
32.0 м²
26 500,00 €
Магазин - ново строителство в кв. Даме Груев в близост до болница Амброаз Паре. Имотът е застроен върху 40кв.м. Магазинът представлява ъглово помещение с големи витрини. Собствен санитарен възел. Климатик. КЛЮЧ В КАНТОРА АДРЕС.СГРАДА: Нова жилищна кооперация с акт 16. Обитаема.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: До болница Амброаз Паре.ПРЕДИМСТВА: Ново строителство.Обади се СЕГА и цитирай този код 235264!
29.08.16 г., 13:09 address.bg
40.0 м²
28 000,00 €
Магазин ново строителство 100кв.м. за промишлени стоки. Разполага с голяма търговска зала, склад и санитарен възел. Втори вход за зареждане. Магазинът е действащ.
29.08.16 г., 12:46 address.bg
100.0 м²
37 000,00 €
Магазин 33 кв.м. в центъра на град Сливен в близост до централен пазар. Имотът разполага със салон, кухненски бокс и санитарен възел. Помещенията са основно ремонтирани - сменена дограма, подови покрития гранитогрес, санитарният възел е с нов фаянс. Големи витрини към улицата. Мазе. Подходящ е за фризьорски салон, като в цената е включено ново оборудване за тази дейност /2 бр. фризьорски стола, огледало, стол-мивка./
29.08.16 г., 12:12 address.bg
33.0 м²
28 000,00 €
Магазин ново строителство в тих център. Чиста площ 61,70 кв.м. Напълно завършен с подови покрития гранитогрес, стени боядисани, поставено осветления. Санитарен възел с фаянс и теракота. Големи витрини към улицата.ПРЕДИМСТВА: Помещението е готово за ползване, подходящо за магазин, офис, кабинет и др.Обади се СЕГА и цитирай този код 216174!
28.08.16 г., 19:03 address.bg
62.0 м²
46 000,00 €
Магазин ново строителство 74 кв.м. в северната част но квартала. Разполага с основна зала, сервизно помещение и тоалетна. На пода има поставен гранитогрес. Ел. котакти и осв. тела на тапа. В цената е включено парко-място в подземен гараж, намиращ се под магазина.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в района на супермаркет "Апетит".Обади се СЕГА и цитирай този код 214708!
28.08.16 г., 18:57 address.bg
74.0 м²
25 565,00 €
Помещение 38,21 кв.м. на оживена улица в центъра. Разполага със салон, складово помещение и санитарен възел. Обособен е втори вход за зареждане. Към имота има избено и таванско помещение. Отопление с ТЕЦ. Има статут на магазин.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в жилищна сграда, на първи етаж. Достъп с обособени стълби с няколко стъпала.ПРЕДИМСТВА: Подходящо е за магазин, офис, кантора или кабинет.Обади се СЕГА и цитирай този код 208439!
28.08.16 г., 18:34 address.bg
38.0 м²
62 500,00 €
Действащ хранителен магазин 120 кв.м. в кв. Даме Груев. Разполага с търговска площ, офис, складово помещение и санитарен възел. Притежава всички разрешителни за дейността. Продава се напълно оборудван с хладилни витрини, рафтове, климатик.
28.08.16 г., 18:23 address.bg
120.0 м²
55 000,00 €
Магазин с площ 70кв.м. Състои се от помещение за търговска дейност и санитарен възел. Големи витрини към булеварда, подови покрития - ламиниран паркет. Помещението е със статут на магазин за промишлени стоки, подходящо е и за офис. Отопление с климатик. Може да се направи замяна на имота с подобен в гр. Бургас с доплащане. Също и на разсрочено плащане.
28.08.16 г., 18:13 address.bg
70.0 м²
29 144,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Сливен
1 2