Продавам недвижим имот от 500 кв. метра с 200 кв. метра покрита (застроена) площ. Сградата има Акт 16 и всики други нужни разрешителни, електрифицирана е, с подменени наскоро водопровод и канализация. Постоянно действащ бизнес (от построяването й до ден днешен) в единия от търговските обекти . Чудесна локация - намира се точно до едно от основните училища в града и на само 100 метра от главен Републикански път II-23, осигуряващ бърз и сигурен достъп от обектите до всяка желана локация. Сградата е разделена на 3 обекта. Всеки от тях е лицензиран търговски обект. Единият е работещ смесен магазин, другият има лиценз за сладкарница, а в третият може да се развива разностранна търговска дейсност или може да бъде използван за склад (поради голямата си площ от 100 кв. метра).
26.03.17 г., 20:58 bazar.bg
620.0 м²
50 000 €

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.2 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 10 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 2, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3 и 61710.504.20.1.1, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
6.03.17 г., 19:11 targimot.com
10.0 м²
3 230 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
5.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.5 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 200 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 5, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.4, 61710.504.20.1.3, 61710.504.20.1.1, 61710.504.20.1.6 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.7, 61710.504.20.1.8, 61710.504.20.1.9 и 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
6.03.17 г., 19:09 targimot.com
200.0 м²
76 950 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.1 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 53 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 1, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.9 и 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
6.03.17 г., 19:09 targimot.com
53.0 м²
20 007 лв
Магазин, в нова сграда с жилища и офиси, находяща се в центъра на Разград, на ъгъла на ул. 'П.Р.Славейков' и ул. 'Дунав', зад парк 'Възраждане'. Магазинът се намира на първи (партерен) етаж, с подход и от двете улици. Повече от 11 метра лице, ъглов. Състои се от едно голямо помещение и двоен санитарен възел. Цената е без ДДС, с Акт 16. Собственик на имота е фирма. За повече информация: 0889/844440 и 0889/844448.
1.03.17 г., 12:33 bazar.bg
131.0 м²
79 000 €

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, с идентификатор 61710.504.20.1.4 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 30 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 4, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
6.03.17 г., 19:09 targimot.com
30.0 м²
10 450 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.3 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 12 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 3, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.4 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
6.03.17 г., 19:11 targimot.com
12.0 м²
3 610 лв
Продава се магазин 25кв метра топ центар зад пощата с сервизно помещение. Подходящ за магазин офис счетоводна кантора и др. Всички документи изрядни!!!
6.03.17 г., 9:12 bazar.bg
25.0 м²
45 000 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 61710.504.20.1.6 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 45 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 6, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.7, 61710.504.20.1.8 и 61710.504.20.1.9, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:56 targimot.com
45.0 м²
8 000 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19,
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - за търговска дейност, с идентификатор 61710.504.20.1.1 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 53 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 1, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.9 и 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
53.0 м²
16 848 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, с идентификатор 61710.504.20.1.4 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 30 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 4, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
30.0 м²
8 800 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.2 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 10 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 2, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3 и 61710.504.20.1.1, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:54 targimot.com
10.0 м²
2 720 лв

Магазин РАЗГРАД

РАЗГРАД гр.Разград, ул.Юмрукчал №19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - СКЛАД, с идентификатор 61710.504.20.1.3 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 12 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 3, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.4 и 61710.504.20.1.2, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.
3.01.17 г., 14:55 targimot.com
12.0 м²
3 040 лв
Продавам гараж с лице две улици. Ползван е за магазин за плод зеленчук и хранителни стоки. Състои се от първо партерно ниво 20лв.,м със санитарен възел и сутерен (склад) 16кв.м. със статут на магазин!!!
9.12.16 г., 16:20 bazar.bg
20.0 м²
18 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Разград

Двустаен разширен, Орел, 56000 лв.

Орел гр. Разград обл. Разград
улица по която минава автобус номер 5 - подходящ е за магазин, офис, кабинет. ... Собственик продава двустаен разширен, /хол, спалня, кухня+ трапезария, баня с тоалет и килер. В цената влизат и метален
11.04.17 г., 20:13 alo.bg
75.0 м²
56 000 лв
Работеща производствена сграда със застроена площ от 850 кв.м., за производство на готови храни. Разположението на ... производство на колбаси и транжиране на месо. Имотът има паркинг и достъп за камион за по-лесна логистика. Продава се с ... работеща търговска мрежа в градовете: Русе, Разград, Кубрат, Исперих, Дулово, Тутракан, Силистра, Търговище, Попово
9.03.17 г., 0:24 bazar.bg
4000.0 м²
250 000 €

Бившия Младежки дом

гр. Разград, Васил Левски
парк и е идеална за хотел, търговски или бизнес център. С отстъпено право на строеж, собствен паркинг и 2 улици с голям ... Монолитна 6 етажна сграда/ бившия Младежки дом/ застроена върху 700 кв.м, като -1 етаж е дискотека , за ремонт и други ... помещения 700кв.м, партер с работещо заведение бистро около 300кв.м, магазин и сервиз компютри на 2 нива около 300кв.м и
18.02.17 г., 23:36 bazar.bg
2500.0 м²
800 000 €

Магазин Малък Поровец

Малък Поровец ул."Васил Левски"№2
(две): А) НИВО 1 – първи етаж, със застроена площ от 145 (сто четиридесет и пет) квадратни метра, състоящ се от магазин и ... на поземления имот село Малък Поровец, община Исперих, област Разград, улица „Васил Левски“ № 2(две), с площ от 837 ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 46913.120.333.1.1 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет
13.01.17 г., 18:05 targimot.com
145.0 м²
17 325 лв

City Center - Razgrad

гр. Разград, Абитрус
Продавам магазин в Сити Център-Разград ,има възможност да се договори за продажба на цяла половинка от 2-ри етаж ,с цел по- големи бизнес идеи.Намира се срещу магазина МЕБЕЛИ-АНТАР.
10.01.17 г., 11:05 bazar.bg
27.0 м²
45 000 €
Работещо заведение и магазин
20.10.16 г., 12:13 bazar.bg
200.0 м²
250 000 €

Парцел, 10261m 2 (продажба)

с.Гецово, област Разград
са комуникации-ток, вода. Имотът е подходящ за построяване на логистичен център, бензиностанция, голям търговски обект ... , складове и производство. В регулация. Намират се в кв. Гецово на гр. Разград. С възможност за отдаване под наем ... Ток Вода Асфалтиран път Пет равни ПАРЦЕЛА с обща площ 10 261 кв. м. Парцелите са с лице на главен път 200м. Изградени
26.10.16 г., 14:03 homes.bg
10261.0 м²
250 000 €

Парцел, 10261m 2 (продажба)

с.Гецово, област Разград
. Имотът е подходящ за построяване на логистичен център, бензиностанция, голям търговски обект, складове и производство ... . В регулация. Намират се в кв. Гецово на гр. Разград. С възможност за отдаване под наем- дългосрочно. За Ваше удобство ... Пет равни ПАРЦЕЛА с обща площ 10 261 кв. м. Парцелите са с лице на главен път 200м. Изградени са комуникации-ток, вода
19.09.16 г., 18:36 officespace.bg
250 000 €
Работещо заведение и магазин
11.09.16 г., 10:29 bazar.bg
200.0 м²
250 000 €

фабрика за мебели

Абитрус гр. Разград обл. Разград
Продавам фабрика за мебели с част от оборудването. Фабриката е разположена върху 3 декара земя. Застроената площ е 2940 ... хранителен магазин, за складови помещения, за фабрика с различен вид дейност, за строителен хипермаркет и др. Има рампа за ... кв.м. Сградата е снабдена с тоалетни, място за отдих за персонала, барче за персонала. Халето е в зона с изградена
17.07.16 г., 23:36 alo.bg
2940.0 м²
250 000 €

Оферти гр.Кубрат Магазин

Разград / гр.Кубрат
продава действащ кафе-бар с офис,склад и тоалетна,находящо се в топ център на града.След основен ремонт.
14.03.16 г., 10:11 imoti.bg
100.0 м²
55 000 €