ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ПРОДАЖБА МАГАЗИН В СУПЕР ЦЕНТЪР НА ПАЗАРДЖИК-ПЕШЕХОДНА ЗОНА. МАГАЗИНА Е С ПЛОЩ ОТ 22 КВ.М. С ЛИЦЕ КЪМ ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА.
Вчера в 15:01 bazar.bg
22.0 м²
90 000,00 €
Магазин 72кв.м. , оборудван и работещ в момента като хранителен магазин.Луксозно изпълнение ,продава се с климатика , но без оборудването.То може да се договори допълнително. Обява 1021 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
17.01.17 г., 22:00 bazar.bg
72.0 м²
51 000,00 €
KУПУВА магазин в центъра на град Велинград- 30 кв.м.,1500 евро на кв.м. за повече информация ВЕЛИНГРАДСКИ ИМОТИ-0886 939 909
13.01.17 г., 3:57 bazar.bg
30.0 м²
45 000,00 €
ТОП ОФЕРТА!!!ПРОДАВА СЕ НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ОТ 35.50 КВ.М НА ПАРТЕР С УДОБЕН ДОСТЪП И ГОЛЯМА ВИТРИНА, ВТОРИ ЕТАЖ ОТ 35.50 КВ.М/НАД МАГАЗИНА/, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЗА ЖИВЕЕНЕ. КЪМ ИМОТА ИМА БОНУС ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 66 КВ.М, КОЕТО ВЪВ ВИСОКАТА СИ ЧАСТ Е 3.50м, А В НИСКАТА 1.70м, КАКТО И ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛА, ВЪРХУ КОЙТО Е ПОСТРОЕНА СГРАДАТА.СУПЕР ИЗГОДНА ИНВЕСТИЦИЯ В ТОП ЦЕНТЪР!
4.01.17 г., 12:57 bazar.bg
71.0 м²
99 000,00 €
Магазина е на два етажа .Собствен санитарен възел.Луксозно изпълнение.Продава се и съседния с 95 кв.м.Магат да се обединят.Намира се в края на ул.'Пловдивска' в самостоятелен търговски комплекс.Асфалтирана и облагородена площадка пред магазина.Работещи магазини в съседство. ОБЯВА 1001 ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ : WWW.ZEMIA.BG
3.01.17 г., 13:09 bazar.bg
95.0 м²
20 900,00 €

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.25 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 65,98 кв.м. (шестдесет и пет цяло и деветдесет и осем стотни кв.м.), брой нива на обекта: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.24; 55155.506.289.3.26; 55155.506.289.3.48; 55155.506.289.3.47; 55155.506.289.3.46 и 55155.506.289.3.45; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71 и 55155.506.289.3.72, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.24 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 3 (три), разположено на I (първи) партерен етаж, с площ от 65,98 кв.м. (шестдесет и пет цяло и деветдесет и осем кв.м.), ведно с припадащите се на този обект 8,02 (осем цяло и две стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289, ведно с 21,10/861 (двадесет и едно цяло и десет стотни върху осемстотин шестдесет и едно) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 55155.506.289. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 32 996,40 лв. (тридесет и две хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
66.0 м²
32 996,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
2./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.28 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 77,00 кв.м. (седемдесет и седем кв.м.), брой нива на обекта: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.49; 55155.506.289.3.48; 55155.506.289.3.26; 55155.506.289.3.75; 55155.506.289.3.76 и 55155.506.289.3.29; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.72, 55155.506.289.3.74, 55155.506.289.3.73 и 55155.506.289.3.5, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.28 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 7 (седем), разположен на I (първи) партерен етаж, със застроена площ от 77,00 кв.м. (седемдесет и седем кв.м.), при съседи: магазин № 5-6, магазин № 8 и мазе № 4, ведно с припадащите се на този обект 9,36 (девет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 2 по-горе, е в размер на 36 960,00 лева (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
77.0 м²
36 960,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
4./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.30 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 54,33 кв.м. (петдесет и четири цяло и тридесет и три стотни кв.м.), брой нива на обекта: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.29; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.6, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.30 се намира в сграда № с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 9 (девет), разположен на I (първи) партерен етаж, със застроена площ от 54,33 кв.м. (петдесет и четири цяло и тридесет и три стотни кв.м.), при съседи: магазин № 8, улица и асансьорна клетка, ведно с припадащите се на този обект 6,60 (шест цяло и шестдесет стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 4 по-горе, е в размер на 26 078,40 лева (двадесет и шест хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
54.0 м²
26 078,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
1.) - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.23 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 36,39 кв.м. (тридесет и шест цяло и тридесет и девет кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.24; 55155.506.289.3.43 и 55155.506.289.3.42; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.23 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 1 (едно), разположен на I (първи) партерен етаж, със застроена площ от 36,39 кв.м. (тридесет и шест цяло и тридесет и девет кв.м.), при съседи: магазин № 2, мазе № 12 и мазе № 13, ведно с припадащите се на този обект 4,42 (четири цяло и четиридесет и две стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.24 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 36,67 кв.м. (тридесет и шест цяло и шестдесет и седем кв.м.), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.23; 55155.506.289.3.25; 55155.506.289.3.45; 55155.506.289.3.44 и 55155.506.289.3.43; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.71, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.24 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 2 (две), разположен на I (първи) партерен етаж, със застроена площ от 36,67 кв.м. (тридесет и шест цяло и шестдесет и седем стотни кв.м.), при съседи: магазин № 1, мазе № 3 и мазе № 14, ведно с припадащите се на този обект 4,46 (четири цяло и четиридесет и шест стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Забележка: С Протокол на ЧСИ за опис на недвижими имоти от 05.11.2015 г. е констатирано, че Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.23 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.24 са технически обособени и работят като едно търговско помещение чрез премахване на междинна разделителна стена, с оглед на което следва да се изнесът на публична продан с една обща цена. Между гореописаните недвижими имоти с идентификатор 55155.506.289.3.23 и 55155.506.289.3.24 и долупосочените недвижими имоти с идентификатори 55155.506.289.3.42, 55155.506.289.3.43, 55155.506.289.3.44 и 55155.506.289.3.45, липсва изградена преградна разделителна стена, като в случай на закупуване на гореописаните имоти, същата следва да бъде изградена с оглед самостоятелното функциониране на обектите . Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 35 068,80 лв. (тридесет и пет хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
36.0 м²
35 068,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1
3./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.29 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три, точка, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на самостоятелни обект в сграда: гр. Пазарджик, ул.“Петър Бонев“ № 56, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (един), с площ на самостоятелния обект: 64,81 кв.м. (шестдесет и четири цяло и осемдесет и една стотни кв.м.), брой нива на обекта: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.289.3.28; 55155.506.289.3.30; под обекта: няма; над обекта: 55155.506.289.3.5, 55155.506.289.3.6, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.289.3.29 се намира в сграда № 3 с идентификатор 55155.506.289.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет, точка, три) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на сградата: 655 кв.м. (шестстотин петдесет и пет кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение на сградата: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.289.3 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.289 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, осем, девет) по кадастралната карта на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД -18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-571/07.08.2009 г. на началник на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев“ № 56, площ на поземления имот: 860 кв.м. (осемстотин и шестдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване ( от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8576, квартал: 5, парцел: XIII, при съседи на поземления имот: 55155.506.290; 55155.506.343; 55155.506.279 и 55155.506.288, с описание по кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: Магазин № 8 (осем), разположен на I (първи) партерен етаж, със застроена площ от 64,81 кв.м. (шестдесет и четири цяло и осемдесет и една стотни кв.м.), при съседи: магазин № 7, магазин № 9 и стълбищна клетка, ведно с припадащите се на този обект 7,87 (седем цяло и осемдесет и седем стотни) кв.м. ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.289.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.289; Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижим имот, описан под т. 3 по-горе, е в размер на 31 108,80 лева (тридесет и една хиляди сто и осем лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от началната цена за първата публичната продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 и чл. 468, ал. 1 от ГПК.
30.12.16 г., 14:52 targimot.com
65.0 м²
31 108,00 лв
Имот на публична продан за период от 23.12.2016 до 23.01.2017 с начална тръжна цена 21 225 лева, по изпълнително дело 130 от 2014 при ЧСИ Георги Самарджиев, тел. за контакт: 034/ 460 420, e-mail: ***, Магазин с площ 38 кв.м., гр. Пазарджик, ул. Батак 27. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
21.12.16 г., 18:47 bazar.bg
38.0 м²
21 225,00 лв
ПРОДАВА МАГАЗИН С ПЛОЩ ОТ 42 КВ.М. РАЗПОЛОЖЕН НА ПАРТЕР С ЛИЦЕ НА ГЛАВНА УЛИЦА И БОНУС КЪМ НЕГО МАЗЕ С ПЛОЩ ОТ 60 КВ.М С ПОДЕМНИК 1 ТОН. МАГАЗИНЪТ Е С ГОЛЯМА ВИТРИНА, СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ.
29.11.16 г., 12:06 bazar.bg
42.0 м²
37 800,00 €
Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.11.2016г. до 22.12.2016г., ще се проведе трета публична продан – първа по ред в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на пoследния ден (22.12.2016г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 23.12.2016г.(петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „ХАН КРУМ“ №3, на следните недвижими имоти МАГАЗИН № 4 с площ от 38,70кв.м. находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ №88 В, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №041003 с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №041003, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ с площ от 0,930дка, находящ се в местност “БЕЧОВА КОРИЯ“, по картата на землище с. Памидово и 1/2 ид. части от НИВА с площ 1,682дка, находящи се в местност „НОВИНИТЕ“ по картата на землище Памидово за удовлетворяване вземането на взискателя по изпълнителното дело, а именно: 1.МАГАЗИН №4 с площ от 38,70/тридесет и осем цяло и седемдесет стотни/кв.м., разположен на ниво партер, образуван от сливането на складови помещения №1/едно/, №2/две/, №3/три/, №4/четири/, №5/пет/, №6/шест/, №7/седем/, съгласно одобрен арх. проект на 08.05.2007г. - промяна по време на строителството и разрешение за строеж № 229/08.05.2007г., при съседи: магазин №1, магазин №2, стълбищна клетка, двор и подход, ВЕДНО с припадащите се ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващ самостоятелен обект от масивна пететажна жилищна сграда - пети етап, състояща се от партерен етаж, четири жилищни етажа и един мансарден етаж, както и 0,38%/нула цяло тридесет и осем процента/ идеални части равняващи се на 12,80кв. м /дванадесет цяло осемдесет стотни кв. м./ ид. части от дворното място в което е построена сградата съставляващо част от УПИ I - 1156 /първи имот, хиляда сто петдесет и шести/, в кадастрален район 501 /петстотин и първи/ целият с площ от 3400/три хиляди и четиристотин/кв.м., квартал 206/двеста и шести/ по плана на гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ №88 В, при съседи на имота: поз. имот XVIII - 1156, поз. имот XХ - 1156, поз. имот XVII - 1427 и от двете страни улици. Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот находящ се в находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ №88 В е в размер на 19 200,00(деветнадесет хиляди и двеста лева)лв., съставляваща 75% от цената за първата публична продан определена за имота с Протокол от 04.11.2016г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл.484, чл.485, във връзка с чл.468 от ГПК. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №041003, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ с площ от 0,930/нула цяло деветстотин и тридесет кв.м./дка., представляващо имот №041003/четиридесет и първи масив, трети парцел/ шеста категория в местност „БЕЧОВА КОРИЯ“, по картата на землище с. Памидово, Пазарджишка област ЕКАТТЕ 55275/пет, пет, две, седем, пет/, при граници: имот №041004 лозе на Община Лесичово, имот №041001 лозе на наследниците на Костадин Атанасов Годжилов, имот №041002 лозе на наследниците на Георги Георгиев Годжилов. Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот находящ се в находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ №88 В е в размер на 135,63(сто тридесет и пет лева и шестдесет и три стотинки)лв., съставляваща 75% от цената за първата публична продан определена за имота с Протокол от 04.11.2016г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл.484, чл.485, във връзка с чл.468 от ГПК. 3. 1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ НИВА с площ 1,82/едино цяло осемдесет и два кв.м./дка., представляваща имот №050047/петдесети масив четиридесет и седми парцел/, шеста категория в местност „НОВИНИТЕ“ по картата на землище Памидово, Пазарджишка област ЕКАТТЕ 55275 /пет, пет, две, седем, пет/, при съседи: имот №050049 нива на наследниците на Лука Спасов Годжилов, имот №050048 нива на наследниците на Божана Лазарова Божилова, имот №050045 нива на Никола Петров Божков, имот №050037 нива на наследниците на Кръстьо Тодоров Йончев, имот №050038 нива на наследниците на Кръстьо Тодоров Йончев. Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот находящ се в находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ №88 В е в размер на 133,00(сто тридесет и три лева)лв., съставляваща 75% от цената за първата публична продан определена за имота с Протокол от 04.11.2016г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл.484, чл.485, във връзка с чл.468 от ГПК. Недвижимите имоти са собственост на: МАГАЗИН №4 с площ от 38,70кв.м. на длъжника: Гинка Александрова Иванова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №6, ет.7, ап.34. Недвижимият имот е придобит с НА №186, том III, рег. ном. 5236 по описа на СВ Пазарджик вписан като Акт №170, том IX, дв.вх.ном. 3195/15.05.2008г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041003, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, с площ от 0,930дка. на длъжника: Георги Трифонов Иванов, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №6, ет.7, ап.34. 1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ НИВА с площ 1,82дка. на длъжника: Георги Трифонов Иванов, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №6, ет.7, ап.34. Недвижимите имоти са придолити с Договор за доброволна делба на земеделски имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, вписан като Акт №129, том 3, дв.вх.рег. №1533/09.05.2002г. по описа на СВ Пазарджик. Върху описания недвижим имот има следните вписвания: МАГАЗИН № 4 с площ от 38,70 кв.м.: Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ вх. рег. №82557/16.05.2008г., том 2, №185/2008г., нотариално дело 2375/16.05.2008г. дв. вх. рег. №3196/15.05.2008г. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №9892/23.10.2014г., том 3, №219/2014г., дв. вх. рег. №9876/ 23.10.2014г. по ИД 1491/2014г. на ЧСИ Мария Ангелова. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 041003 - ЛОЗЕ с площ от 0,930 дка и 1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ НИВА с площ 1,682 дка: Книга ВПИСВАНИЯ вх. рег. №33122/09.05.200 г., том 3, №129/2002г., дв. вх. рег. №1533/ 09.05.2002г. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №10741/12.11.2014г., том 3, №275/2014г., дв. вх. рег. №10750/12.11.2014г. по ИД 1491/2014г. на ЧСИ Мария Ангелова. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена за всеки от недвижимите имоти поотделно съгл. чл.489, ал.1 от ГПК (в сила от 01.03.2008г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 20148840401491 на ЧСИ рег. №884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. ХАН КРУМ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 23.12.2016г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „ХАН КРУМ“ №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл.492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
21.11.16 г., 17:56 targimot.com
39.0 м²
19 200,00 лв
Магазина се състои от зала за клиенти , склад и тоалетна .Довършен , готов за експлоатация . С охраняеми външни ролетки .
21.11.16 г., 13:00 bazar.bg
28.0 м²
13 000,00 €
ПРОДАВА СЕ НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ОТ 35.50 КВ.М НА ПАРТЕР С УДОБЕН ДОСТЪП И ГОЛЯМА ВИТРИНА, ВТОРИ ЕТАЖ ОТ 35.50 КВ.М/НАД МАГАЗИНА/, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЗА ЖИВЕЕНЕ. КЪМ ИМОТА ИМА БОНУС ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 66 КВ.М, КОЕТО ВЪВ ВИСОКАТА СИ ЧАСТ Е 3.50м, А В НИСКАТА 1.70м, КАКТО И ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛА, ВЪРХУ КОЙТО Е ПОСТРОЕНА СГРАДАТА.СУПЕР ИЗГОДНА ИНВЕСТИЦИЯ В ТОП ЦЕНТЪР!
9.11.16 г., 20:00 bazar.bg
71.0 м²
99 000,00 €

Магазин

гр. Пазарджик, Център
9.11.16 г., 1:04 bazar.bg
42.0 м²
37 800,00 €
Обява No Предлгаме за продажба търговско помещение с площ от 28 кв.м. на партерен етаж от кооперация в близост до ОУ'Христо Ботев'. Помещението е ъглово, разполага със собствен санитарен възел и склад. Подходящо е и за офис, ателие и друг вид услуги. Продава се с 16 кв.м. от парцела. За огледи и информация позвънете на тел. 0988 725 395 Емилия Костова, Агенция Хоумленд Всички обяви на агенцията вече и на: www.homeland-imoti.com
4.11.16 г., 17:24 bazar.bg
28.0 м²
13 000,00 €
Продава магазин с площ от 22.4кв.м. и общи части от 4.31кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е на етажа, до асансьорната клетка. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 18:47 bazar.bg
27.0 м²
38 145,00 €
Продава магазин с площ от 23.0кв.м. и общи части от 4.43кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Разположен е на ъгъл и на улица. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е на етажа, до асансьорната клетка. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 18:47 bazar.bg
28.0 м²
44 770,00 €
Продава магазин с площ от 19.9кв.м. и общи части от 3.83кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Разположен е на улица, до входа на сградата. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е на етажа, до асансьорната клетка. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 18:41 bazar.bg
24.0 м²
38 730,00 €
Продава магазин с площ от 21.3кв.м. и общи части от 4.10кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Разположен е на улица, до входа на сградата. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е извън магазина. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 18:40 bazar.bg
25.0 м²
41 455,00 €

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Сан Стефано №4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.503.526.1.13/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма издадена заповед за изменение, с адрес: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4, ет.0, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.503.526, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2/две/, с площ от 487.35 кв.м./четиристотин осемдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 1/12/една дванадесета/ идеална част от обслужващ пасаж 1/едно/ целият с площ 85.6 кв.м.,, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1/едно/: на същия етаж: №55155.503.526.1.12, №55155.503.526.1.11, №55155.503.526.1.10, №55155.503.526.1.9, под обекта: №55155.503.526.1.14, над обекта: няма, и съседни самостоятелни обекти на ниво 2/две/: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с 416.46 /четиристотин и шестнадесет цяло и четиридесет и шест/квадратни метра от дворното място върху което е изградена сградата със самостоятелният обект, цялата с площ от 1071 кв.м/хиляда и седемдесет и един квадратни метра/, съставляващ поземлен имот с идентификатор № №55155.503.526/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, петстотин двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4/четири/, с площ от 1071/хиляда седемдесет и един/ квадратни метра, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, при съседи: №55155.503.873, №55155.503.525, №55155.503.9547.
1.11.16 г., 13:26 targimot.com
487.0 м²
189 970,00 лв
Продава магазин с площ от 19.9кв.м. и общи части от 3.83кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Разположен е на улица, до входа на сградата. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е на етажа, до асансьорната клетка. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 11:42 officespace.bg
38 730,00 €
Продава магазин с площ от 22.4кв.м. и общи части от 4.31кв.м. в приземен етаж на многофункционална сграда. Сградата ще бъде модерна, с луксозни общи части, с вътрешен асансьор. Обектът ще бъде изцяло завършен - настилки, облицовки, осветителни тела. Срок за окончателно завършване и въвеждане в експлоатация - септември 2017г. Санитарното помещенеие е на етажа, до асансьорната клетка. Има възможност за достъп с автомобили до сградата и за паркиране.
1.11.16 г., 11:42 officespace.bg
38 145,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Пазарджик
1 2 3 4 5 6