Оферта 3843. Магазинът се намира в нова сграда и се състои от едно голямо помещение 28кв.м. и едно по-малко 12кв.м. и баня с тоалетна. Подходящ и за козметичен или фризьорски салон или за офис. 0882545666
27.03.17 г., 23:29 bazar.bg
60.0 м²
44 000 лв

Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – магазин с идентификатор 67218.160.434.5.9 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, девет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-11-115/10.02.2012г. на началник на СГКК – Ловеч, със стар идентификатор 67218.160.434.5.6 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, шест /, с адрес: село Слатина, Община Ловеч, Област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 23 / двадесет и три /, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири / с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по нотариален акт 160 кв.м. / сто и шестдесет кв.м. /, а по приложена схема – с площ 221,13 кв.м. / двеста двадесет и едно цяло и тринадесет стотни квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 67218.160.434.5.5, под обекта – 67218.160.434.5.3, 67218.160.434.5.4, 67218.160.434.5.2, над обекта – няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху I / първо римско / в кв. 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на село Слатина, Ловешка област, действащ към 1999г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
5.04.17 г., 2:23 targimot.com
221.0 м²
30 030 лв

Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.5 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка,пет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-802/20.07.2011г. на Началник СГКК – Ловеч, с адрес: с. Слатина, ул. „Васил Левски“ № 23 А /двадесет и три А/, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири /, с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по документ за собственост 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., който по придобивен нотариален акт съставлява МАГАЗИН, находящ се над ресторанта, на втори етаж в масивна в масивна двуетажна сграда – Търговски дом, със застроена площ 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., в това число търговска зала със застроена площ 245,70 / двеста четиридесет и пет цяло и седемдесет стотни / кв.м. и складови помещения и складови помещения и санитарен възел със застроена площ от 29,70 / двадесет и девет цяло и седемдесет стотни / кв.м., заедно със съответните идеални части от стълбищната клетка и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот I / първи / в квартал 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на с. Слатина, действащ към 2005г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
5.04.17 г., 2:23 targimot.com
275.0 м²
37 560 лв

Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – магазин с идентификатор 67218.160.434.5.9 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, девет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-11-115/10.02.2012г. на началник на СГКК – Ловеч, със стар идентификатор 67218.160.434.5.6 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, шест /, с адрес: село Слатина, Община Ловеч, Област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 23 / двадесет и три /, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири / с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по нотариален акт 160 кв.м. / сто и шестдесет кв.м. /, а по приложена схема – с площ 221,13 кв.м. / двеста двадесет и едно цяло и тринадесет стотни квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 67218.160.434.5.5, под обекта – 67218.160.434.5.3, 67218.160.434.5.4, 67218.160.434.5.2, над обекта – няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху I / първо римско / в кв. 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на село Слатина, Ловешка област, действащ към 1999г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
11.01.17 г., 21:02 targimot.com
221.0 м²
37 537 лв
Магазинът се намира в новопостроена сграда на главния път в центъра на гр.Тетевен.Сградате е на акт 14 , срок за завършване през февруари 2017г. Възможно е да се купи на изплащане за срок от две години.
13.12.16 г., 23:40 bazar.bg
82.0 м²
82 000 €
Магазин - склад 174 кв.м идеален център - Пазара Ловеч , бивша сграда ОАПС плюс 120 кв.м маза под магазина или общо целия имот 294 кв.м Лице за контакти; Детелин Христов GSM 0884848053
10.12.16 г., 19:57 bazar.bg
294.0 м²
250 000 лв
www.asavia.info Предлагаме магазин на комуникативно място с площ от 150кв.м . Помещението разполага със санитарен възел, складови помещения. Подовата настилка в магазина е теракот, дограмата е сменена с PVC. АСАВИЯ СЪДЕЙСТВА ЗА БЪРЗИ И ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! тел.за връзка:0894 699 615 - Биляна Кушева Оферта - 5494
13.12.16 г., 20:55 bazar.bg
150.0 м²
170 000 €

Магазин ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ ул. "Княз Имеритински" № 85, партерен етаж на жилищен блок "Албена"
МАГАЗИН – ОБЕКТ № 3 /три/, находящ се в гр. Ловеч, на ул. „Княз Имеритински“ № 85, партерен етаж на жилищен блок „Албена“, с обща застроена площ 83,00 кв. м.. /осемдесет и три квадратни метра/, в масивна дванадесет етажна жилищна сграда с идентификатор № 43952.507.554.1. При съседи: от изток – ул. „Княз Имеритински“, от запад – ул. „Панайот Хитов“ и обект № 6, от север – междублоково пространство и от юг – обект № 6 и магазин на ТРС, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IV /четвърти/ в квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на гр. Ловеч, одобрен 1995 г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1229/16
25.11.16 г., 19:00 targimot.com
83.0 м²
56 760 лв

Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.5 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка,пет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-802/20.07.2011г. на Началник СГКК – Ловеч, с адрес: с. Слатина, ул. „Васил Левски“ № 23 А /двадесет и три А/, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири /, с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по документ за собственост 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., който по придобивен нотариален акт съставлява МАГАЗИН, находящ се над ресторанта, на втори етаж в масивна в масивна двуетажна сграда – Търговски дом, със застроена площ 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., в това число търговска зала със застроена площ 245,70 / двеста четиридесет и пет цяло и седемдесет стотни / кв.м. и складови помещения и складови помещения и санитарен възел със застроена площ от 29,70 / двадесет и девет цяло и седемдесет стотни / кв.м., заедно със съответните идеални части от стълбищната клетка и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот I / първи / в квартал 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на с. Слатина, действащ към 2005г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
275.0 м²
35 434 лв

Магазин ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ ул. "Княз Имеритински" № 85, партерен етаж на жилищен блок "Албена"
МАГАЗИН – ОБЕКТ № 3 /три/, находящ се в гр. Ловеч, на ул. „Княз Имеритински“ № 85, партерен етаж на жилищен блок „Албена“, с обща застроена площ 83,00 кв. м.. /осемдесет и три квадратни метра/, в масивна дванадесет етажна жилищна сграда с идентификатор № 43952.507.554.1. При съседи: от изток – ул. „Княз Имеритински“, от запад – ул. „Панайот Хитов“ и обект № 6, от север – междублоково пространство и от юг – обект № 6 и магазин на ТРС, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IV /четвърти/ в квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на гр. Ловеч, одобрен 1995 г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1229/16
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
83.0 м²
70 950 лв

Продавам къща и хранителен магазин

Ловеч и област Ловеч Дойренци д-р Г.М. Димитров
Бартер за апартамент в Ловеч. Къщата е около 80 кв. м. , отделно има постройка със статут на хранителен магазин, около 250 кв. м. двор. Има и други постройки, тип стопански постройки. Собствен водоизточник, тип геран. Има три тоалетни. Цена за кеш - 15 000 euro. За бартер - договаряне. Къщата е в близост до центъра.
31.03.16 г., 10:26 555.bg
5 стаи
80.0 м²
29 400 лв

XОТЕЛ В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН

Ловеч област / гр. Троян
Акцент Инвест предлага на Вашето внимание тризвезден хотел, разположен сред живописния Троянски Балкан. Комплексът е изграден във възрожденски стил, характерен за този край на България. Хотел на четири етажа състоящ се от осем стаи и два апартамента. Стаите са разположени на втори и трети етаж. Всяка от стаите е оборудвана с портманто, шкаф за обувки, вграден гардероб, легло с матраци ТЕД 180/200, TV шкаф с мини бар, климатик и конвектор. Всички стаи са изпълнени с гипсокартон с вградено осветление с топло- и шумоизолация, дограма PVC (Шуко, Германия) петкамерна цветна, в банята - санитарен фаянс с вградено казанче, душ-кабина с хидромасаж, принудителна и естествена вентилация, сешоар. Към всяка стая има тераса с ратанова мебел. Апартаментите са разположени на четвърти етаж и всеки се състои от: антре с вграден гардероб и ортманто, шкаф за обувки; дневна с мека мебел, TV шкаф с мини бар, LCD – TV и разтегателен фотьойл; спалнята е обзаведена със спално легло, два броя нощни шкафчета, фотьойл, TV шкаф с мини бар, LCD – TV, писалище, климатик и конвектор. Апартаментите са панорамни с изглед към реката и вътрешния двор. На четвърти етаж са разположени офисът за камериерките и складът за чисто бельо и консумативи. На първи етаж е офисът на управителя, рецепцията, кухня и ресторант с 30 места. Кухнята-напълно оборудвана по всички изисквания, лоби бар с 15 места с мека мебел и камина. В ресторанта и кухнята има LCD – TV, климатизация и вентилация , WC Стаите са с висок клас мокет, луксозни завеси и шалтета за леглата. Стълбище с камък „Врачански варовик“ и парапет цвят череша. Има портал с охрана, видео наблюдение. Във вътрешния двор е разположен летен бар с 20 места , басейн с джакузи и плажна зона за 10 шезлонга и душ към басейна. Градинско осветление. Целият хотел е климатизиран със специално агрегатно помещение за отопление и слънчево отопление.
14.03.16 г., 10:25 accentinvest.com
550.0 м²
296 000 €
. В селото има 100 годишна известна в региона църква, река . Наблизо язовир. В селото има и интернет, училище и магазин ... . Има и къща за гости известна в цяла България с редовни посетители. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас ... време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът
27.04.17 г., 3:25 bulgarianproperties.bg
84.0 м²
19 500 €
участие в търга по изп.д. 20148790400776 се подават в РС Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. Търговска 41 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ... : Реално обособената ЮЖНА ЧАСТ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ на пететажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 343.58 ... кв.м., находящ се в гр. Ловеч, общежитие Иванка Дачева , ул. Уста Колю Фичето , ет. 5, а съгласно схеми на имота
20.04.17 г., 21:31 bazar.bg
344.0 м²
59 016 лв
участие в търга по изп.д. 20158800400563 се подават в РС- Ловеч с адрес: гр.Ловеч, ул. Търговска 41 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ... ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ Румен Йорданов Димитров рег. 880гр. Ловечул. ул. Търговска 12, хотел Ловеч , ет. 2 ... поземления имот: с. Дойренци, ул. Димитър Аджарски с площ от 2069 (две хиляди шестдесет и девет) квадратни метра с трайно
21.04.17 г., 1:54 bazar.bg
772.0 м²
119 268 лв
голямо с магазин, кафене, кметство, поща и т.н. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта ... , свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран ... и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и
21.04.17 г., 9:22 bulgarianproperties.bg
200.0 м²
20 000 €
около 230 жители, има магазин, а в района му се намира пещерата Змейка с дължина 130 м. Язовир Сопот е идеално място за ... Триетажна къща в село Голец. Имота се намира на 25 км. от град Ловеч и само на 1 км от главния път София-Варна. Къщата ... към улицата. Имота е за цялостен ремонт. Разполага с южна тераса, с прекрасна гледка към Балкана. Двора е с големина от
20.04.17 г., 19:09 bazar.bg
150.0 м²
3 900 €

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ с. Златна Панега, община Ябланица, обл. Ловеч, ул. "Шипка", бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 8
Панега, община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка“ със застроена площ на това жилище /апартамент/ от 44.86 кв. м ... . Златна Панега: улици от две страни, терен отреден по плана „за културен дом, детска площадка, битов комбинат и магазин ... принадлежащото към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с № 8 /осем/, със светла площ от 6.65 кв. м. /шест кв. м. шестдесет и пет кв. см
7.04.17 г., 15:40 targimot.com
45.0 м²
23 250 лв
София. Имотът представлява двуетажна къща със застроена жилищна площ от около 150 кв. м. На първия етаж има голям хол ... , голяма стая, помещение за баня с бойлер, тоалетна. Посредством вътрешни стълби се достига до второто ниво,което се ... невероятна панорама към върховете на Балкана. Вилата разполага с всичко необходимо за постоянно живеене или ваканции в планината
30.03.17 г., 7:10 bulgarianproperties.bg
150.0 м²
27 000 €
710 кв.м, съгласно Нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот, а съгласно Скица - с площ от 1682 кв.м , съставляващ ... : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизираната територия с жилищно предназначение, находящ се в с.Дойренци, Община Ловеч, целият с площ от 1 ... на селото, за урегулиране в парцел XIV, заедно с построената върху имота полумасивна CTОПAНCКA СГРАДА с площ 306 кв. м
4.04.17 г., 11:45 bazar.bg
43.0 м²
18 000 лв
Продаваме етаж масивна от къща в близост до центъра на град Троян.Жилището се състои от дневна с кухненски бокс и ... трапезария,две спални,баня и тоалетна отделно,две тераси,маза,гараж направен като магазин,маза и една трета от двор 300кв.м.
29.03.17 г., 4:45 bazar.bg
120.0 м²
24 999 €
за покупко-продажба на недвижим имот 73. т.III, дело 1047/25.11.1987г. при Ловешки районен съд, с площ от 928 кв.м ... кадастрална скица на поземления имот 1592/19.01.2011г. на СГКК Ловеч от 985 кв.м., а съгласно документа за собственост Нот.акт ... . Предложения за участие в търга по изп.д. 20158790400996/2015 се подават в сградата на Районен съд - гр. Ловеч, адрес: гр.Ловеч
21.03.17 г., 17:46 bazar.bg
194.0 м²
23 850 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 31.10 кв.м., при съседни ... , обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
31.0 м²
23 709 лв
време са строили къщите по този начин с голяма стая откъм улицата, за да може да се направи магазин) има една по-малка ... Двуетажна къща с. Рибарица, разгъната застроена площ - къща: 154кв.м, селскостопанска сграда: 65кв.м., двор: 1030кв.м
11.03.17 г., 14:23 bazar.bg
154.0 м²
46 000 €
имота има два тавана,единия е 15 кв.м.,другия 20кв. м.,стая с кухня,баня и тоалетна и гараж 15 кв. м.пригоден за магазин с баня и тоалетна.
16.03.17 г., 18:30 bazar.bg
3 стаи
102.0 м²
31 000 €

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 17.34 кв.м. При съседни ... , обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:14 targimot.com
17.0 м²
13 212 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 25.89 кв.м. При съседни ... , обект 22 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
26.0 м²
19 710 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.21, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 24.15 кв.м. При съседни ... , обект 21 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
24.0 м²
18 784 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.56 кв.м., при съседни ... , обект 20 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:17 targimot.com
17.0 м²
12 641 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 33.75 кв.м., при съседни ... , обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
34.0 м²
25 731 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.92 кв.м., при съседни ... , обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
17.0 м²
13 328 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.23, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.67 кв.м. При съседни ... , обект 23 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:15 targimot.com
17.0 м²
12 687 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.50 кв.м., при съседни ... , обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
16.03.17 г., 19:12 targimot.com
17.0 м²
12 555 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ град Ловеч, ул. „Търговска“ № 55
Космос“, на партерния етаж на търговски комплекс „Космос“, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 55, в парцел V /пети ... санитарен възел с площ от 11 /единадесет/ кв. м., представляващ по документ за собственост южната част от „Кафе аперетив ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с кадастрален идентификатор № 43952.514.33.7.25 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и
25.01.17 г., 19:29 targimot.com
115.0 м²
157 650 лв

Къща Гложене

Гложене с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч
имот масивна сграда – Търговски обект „Кафе – аперитив“, със застроена площ на същия от 63.60 кв. м. /шейсет и три кв. м ... Урегулиран поземлен имот, застроен, находящ се в с. Гложене, с площ по акт за собственост от 650 кв. м. /шестстотин и ... триста и шейсети/ от квартал 28 /двадесет и осми/, при актуални граници и съседи по акт за собственост и по скица: улица, УПИ
16.12.16 г., 19:21 targimot.com
64.0 м²
9 750 лв
www.asavia.info Апартамент на комуникативно място, в близост до магазин Лидъл, спирка, аптека. Жилището е в много добро
13.12.16 г., 18:31 bazar.bg
3 стаи
75.0 м²
45 000 €