Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – магазин с идентификатор 67218.160.434.5.9 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, девет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-11-115/10.02.2012г. на началник на СГКК – Ловеч, със стар идентификатор 67218.160.434.5.6 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, шест /, с адрес: село Слатина, Община Ловеч, Област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 23 / двадесет и три /, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири / с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по нотариален акт 160 кв.м. / сто и шестдесет кв.м. /, а по приложена схема – с площ 221,13 кв.м. / двеста двадесет и едно цяло и тринадесет стотни квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 67218.160.434.5.5, под обекта – 67218.160.434.5.3, 67218.160.434.5.4, 67218.160.434.5.2, над обекта – няма, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху I / първо римско / в кв. 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на село Слатина, Ловешка област, действащ към 1999г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
11.01.17 г., 21:02 targimot.com
221.0 м²
37 537,00 лв
Магазинът се намира в новопостроена сграда на главния път в центъра на гр.Тетевен.Сградате е на акт 14 , срок за завършване през февруари 2017г. Възможно е да се купи на изплащане за срок от две години.
13.12.16 г., 23:40 bazar.bg
82.0 м²
82 000,00 €
Магазинът се намира в нова сграда в центъра на гр.Тетевен , на самият главен път.Възможно е обединяване с други търговски площи и постигане на по-голяма квадратура.Сградата е на акт 14 , срок на завършване през февруари 2017г. Има възможност за лизинг .
13.12.16 г., 23:40 bazar.bg
51.0 м²
51 000,00 €
www.asavia.info Предлагаме магазин на комуникативно място с площ от 150кв.м . Помещението разполага със санитарен възел, складови помещения. Подовата настилка в магазина е теракот, дограмата е сменена с PVC. АСАВИЯ СЪДЕЙСТВА ЗА БЪРЗИ И ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! тел.за връзка:0894 699 615 - Биляна Кушева Оферта - 5494
13.12.16 г., 20:55 bazar.bg
150.0 м²
170 000,00 €
Магазин - склад 174 кв.м идеален център - Пазара Ловеч , бивша сграда ОАПС плюс 120 кв.м маза под магазина или общо целия имот 294 кв.м Лице за контакти; Детелин Христов GSM 0884848053
10.12.16 г., 19:57 bazar.bg
294.0 м²
250 000,00 лв

Магазин ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ ул. "Княз Имеритински" № 85, партерен етаж на жилищен блок "Албена"
МАГАЗИН – ОБЕКТ № 3 /три/, находящ се в гр. Ловеч, на ул. „Княз Имеритински“ № 85, партерен етаж на жилищен блок „Албена“, с обща застроена площ 83,00 кв. м.. /осемдесет и три квадратни метра/, в масивна дванадесет етажна жилищна сграда с идентификатор № 43952.507.554.1. При съседи: от изток – ул. „Княз Имеритински“, от запад – ул. „Панайот Хитов“ и обект № 6, от север – междублоково пространство и от юг – обект № 6 и магазин на ТРС, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IV /четвърти/ в квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на гр. Ловеч, одобрен 1995 г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1229/16
25.11.16 г., 19:00 targimot.com
83.0 м²
56 760,00 лв

хранителен магазин

гр. Ловеч, Широк център
добре работеш магазин-с оборудването
25.10.16 г., 20:39 bazar.bg
90.0 м²
45 000,00 €

Магазин ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ ул. "Княз Имеритински" № 85, партерен етаж на жилищен блок "Албена"
МАГАЗИН – ОБЕКТ № 3 /три/, находящ се в гр. Ловеч, на ул. „Княз Имеритински“ № 85, партерен етаж на жилищен блок „Албена“, с обща застроена площ 83,00 кв. м.. /осемдесет и три квадратни метра/, в масивна дванадесет етажна жилищна сграда с идентификатор № 43952.507.554.1. При съседи: от изток – ул. „Княз Имеритински“, от запад – ул. „Панайот Хитов“ и обект № 6, от север – междублоково пространство и от юг – обект № 6 и магазин на ТРС, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел IV /четвърти/ в квартал 59 /петдесет и девет/ по плана на гр. Ловеч, одобрен 1995 г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1229/16
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
83.0 м²
70 950,00 лв

Магазин Слатина

Слатина Община Ловеч, с. Слатина, ул. "Васил Левски" № 23 А
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.5 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка,пет / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-802/20.07.2011г. на Началник СГКК – Ловеч, с адрес: с. Слатина, ул. „Васил Левски“ № 23 А /двадесет и три А/, етаж 2 / две /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири /, с предназначение на обекта: за търговска дейност, на едно ниво, с площ по документ за собственост 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., който по придобивен нотариален акт съставлява МАГАЗИН, находящ се над ресторанта, на втори етаж в масивна в масивна двуетажна сграда – Търговски дом, със застроена площ 275,40 / двеста седемдесет и пет цяло и четиридесет стотни / кв.м., в това число търговска зала със застроена площ 245,70 / двеста четиридесет и пет цяло и седемдесет стотни / кв.м. и складови помещения и складови помещения и санитарен възел със застроена площ от 29,70 / двадесет и девет цяло и седемдесет стотни / кв.м., заедно със съответните идеални части от стълбищната клетка и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот I / първи / в квартал 26 / двадесет и шест / по ПУП – ПРЗ на с. Слатина, действащ към 2005г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
275.0 м²
35 434,00 лв
Оферта 5625 Крайпътен комплекс с ресторант, магазин за резервни авточасти и автосервиз за ремонт на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили с обща площа около 2 (два) декара. Допълнително удобство на комплекса е прилежащия паркинг с площ около 4 (четири) декара. В непосредствена близост до град Ябланица в планински район, на 70 км от София по главния път София - Варна преди разклона за гр. Русе. Ресторанта е с площ 470 кв. м., разполага със 150 места; локално отопление. Магазин за авточасти и складово помещение, площ 150 кв.м, Автосервиз - напълно оборудван за ремонт на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, площ 150 кв.м. Терен около 6,5 декара подходящ за паркинг и преотреден за строителство.
11.10.16 г., 14:41 bazar.bg
2000.0 м²
450 000,00 €
Магазин - склад 174 кв.м идеален център - Пазара Ловеч , бивша сграда ОАПС плюс 120 кв.м маза под магазина или общо целия имот 294 кв.м Лице за контакти; Детелин Христов GSM 0884848053
24.05.16 г., 14:45 bazar.bg
294.0 м²
250 000,00 лв

хранителен магазин

гр. Ловеч, Широк център
добре работеш магазин-с оборудването
11.04.16 г., 0:36 bazar.bg
90.0 м²
45 000,00 €

Продавам къща и хранителен магазин

Ловеч и област Ловеч Дойренци д-р Г.М. Димитров
Бартер за апартамент в Ловеч. Къщата е около 80 кв. м. , отделно има постройка със статут на хранителен магазин, около 250 кв. м. двор. Има и други постройки, тип стопански постройки. Собствен водоизточник, тип геран. Има три тоалетни. Цена за кеш - 15 000 euro. За бартер - договаряне. Къщата е в близост до центъра.
31.03.16 г., 10:26 555.bg
5 стаи
29 400,00 лв
Оферта 5625 Крайпътен комплекс с ресторант, магазин за резервни авточасти и автосервиз за ремонт на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили с обща площа около 2 (два) декара. Допълнително удобство на комплекса е прилежащия паркинг с площ около 4 (четири) декара. В непосредствена близост до град Ябланица в планински район, на 70 км от София по главния път София - Варна преди разклона за гр. Русе. Ресторанта е с площ 470 кв. м., разполага със 150 места; локално отопление. Магазин за авточасти и складово помещение, площ 150 кв.м, Автосервиз - напълно оборудван за ремонт на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, площ 150 кв.м. Терен около 6,5 декара подходящ за паркинг и преотреден за строителство.
25.03.16 г., 16:12 bazar.bg
2000.0 м²
450 000,00 €

XОТЕЛ В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН

Ловеч област / гр. Троян
Акцент Инвест предлага на Вашето внимание тризвезден хотел, разположен сред живописния Троянски Балкан. Комплексът е изграден във възрожденски стил, характерен за този край на България. Хотел на четири етажа състоящ се от осем стаи и два апартамента. Стаите са разположени на втори и трети етаж. Всяка от стаите е оборудвана с портманто, шкаф за обувки, вграден гардероб, легло с матраци ТЕД 180/200, TV шкаф с мини бар, климатик и конвектор. Всички стаи са изпълнени с гипсокартон с вградено осветление с топло- и шумоизолация, дограма PVC (Шуко, Германия) петкамерна цветна, в банята - санитарен фаянс с вградено казанче, душ-кабина с хидромасаж, принудителна и естествена вентилация, сешоар. Към всяка стая има тераса с ратанова мебел. Апартаментите са разположени на четвърти етаж и всеки се състои от: антре с вграден гардероб и ортманто, шкаф за обувки; дневна с мека мебел, TV шкаф с мини бар, LCD – TV и разтегателен фотьойл; спалнята е обзаведена със спално легло, два броя нощни шкафчета, фотьойл, TV шкаф с мини бар, LCD – TV, писалище, климатик и конвектор. Апартаментите са панорамни с изглед към реката и вътрешния двор. На четвърти етаж са разположени офисът за камериерките и складът за чисто бельо и консумативи. На първи етаж е офисът на управителя, рецепцията, кухня и ресторант с 30 места. Кухнята-напълно оборудвана по всички изисквания, лоби бар с 15 места с мека мебел и камина. В ресторанта и кухнята има LCD – TV, климатизация и вентилация , WC Стаите са с висок клас мокет, луксозни завеси и шалтета за леглата. Стълбище с камък „Врачански варовик“ и парапет цвят череша. Има портал с охрана, видео наблюдение. Във вътрешния двор е разположен летен бар с 20 места , басейн с джакузи и плажна зона за 10 шезлонга и душ към басейна. Градинско осветление. Целият хотел е климатизиран със специално агрегатно помещение за отопление и слънчево отопление.
14.03.16 г., 10:25 accentinvest.com
550.0 м²
296 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Ловеч

Къща Гложене

Гложене с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч
имот масивна сграда – Търговски обект „Кафе – аперитив“, със застроена площ на същия от 63.60 кв. м. /шейсет и три кв. м ... Урегулиран поземлен имот, застроен, находящ се в с. Гложене, с площ по акт за собственост от 650 кв. м. /шестстотин и ... триста и шейсети/ от квартал 28 /двадесет и осми/, при актуални граници и съседи по акт за собственост и по скица: улица, УПИ
16.12.16 г., 19:21 targimot.com
64.0 м²
9 750,00 лв
35кв.м .От балкона се открива красива гледка към Стратеш и крепоста Хисаря .Има възможност да се надстрои трети етаж. Възможност за продажба и на етажи!!! Oferta 5407 ... www.asavia.info Масивна къща на два етажа и междинен, със РЗП 190кв.м, и маза - 60кв.м.Първи етаж магазин със складови
13.12.16 г., 21:32 bazar.bg
190.0 м²
33 500,00 €
www.asavia.info Апартамент на комуникативно място, в близост до магазин Лидъл, спирка, аптека. Жилището е в много добро
13.12.16 г., 18:31 bazar.bg
3 стаи
75.0 м²
45 000,00 €
паркет.Към имота има маза с възможност да се обособи в магазин и таван. Кооперацията е много здраво строителство. Оферта 8386
13.12.16 г., 18:27 bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
30 000,00 €
www.asavia.info Агенция Асавия предлага луксозно направен апартамент на ул. Търговска , ет.3, с площ от 95кв.м ... . Разпределение: всекидневна с бокс, две спални, баня и тоалетна, две тераси(кухня, хол). Жилището се продава с обзавеждането ... , подовата настилка е ламинат и теракот. Има двор 42кв.м, маза и таван(над всекидневната). АСАВИЯ СЪДЕЙСТВА ЗА БЪРЗИ И
13.12.16 г., 18:23 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
62 000,00 €
. Апартаментът е подходящ за офис, магазин или стоматологичен кабинет. Към кооперацията има място за паркинг, както и възможност ... www.asavia.info Агенция Асавия предлага тухлен апартамент с жилищна площ от 88кв.м, в близост до Езикова гимназия и ... за газифициране. Оферта 5575 тел.за връзка: 0894 699 615 - Биляна Кушева
13.12.16 г., 18:18 bazar.bg
3 стаи
88.0 м²
40 000,00 €
и тоалетна, две тераси (хол и кухня, спалня). Жилището разполага с таван, маза и гараж с лиценз за магазин. Оферта 5834 тел.за връзка: 0894 699 615 Биляна Кушева
13.12.16 г., 18:17 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
80 000,00 лв
www.asavia.net Предлагаме апартамент на ул. Никола Петков подходящ за магазин, с площ от 115 кв.м и маза към него. Oferta 7452
13.12.16 г., 18:12 bazar.bg
3 стаи
115.0 м²
21 250,00 €
www.asavia.net Предлагаме апартамент до магазин 501 стоки , в много добро състояние, с площ от 80 кв.м. Състои се от ... паркет. Жилището е много добре поддържано! Оферта 5004/5991 тел. за връзка: 0894 699 615 Биляна Кушева
13.12.16 г., 18:08 bazar.bg
2 стаи
80.0 м²
31 000,00 €
www.asavia.info Предлагаме апартамент на ул. Търговска в близост до пазара, на хубав етаж, с площ от 78кв.м. Жилището е ... СЪДЕЙСТВА ЗА БЪРЗИ И ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! тел.за връзка: 0894 699 615 - Биляна Кушева Оферта - 5488
13.12.16 г., 18:08 bazar.bg
2 стаи
78.0 м²
34 800,00 €
www.asavia.net Предлагаме просторен двустаен апартамент в района около магазин Лидъл и Лале , намира се на 4 -ти етаж
13.12.16 г., 18:04 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
44 000,00 лв
магазин. Жилището е подходящо за офис, магазин, кабинет .....Разполага с: хол, кухня, спалня, санитарен възел и две тераси.. Оферта 7789
13.12.16 г., 18:04 bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
37 000,00 лв
."Търговска", мазе на Рада Станчева, отгоре - магазин, както и припадащите се на обекта 8.75221 % идеални части от общите ... САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.506.966.1.6 по КК на гр.Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10 от ... 20.04.2007 г. на ИД на АК, с адрес на имота: град Ловеч, п.к. 5500, ул. „Св.Св. Кирил и Методий" № 2, ет.2, ап.4, находящ
2.12.16 г., 19:48 targimot.com
94.0 м²
61 807,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 25.89 кв.м. При съседни ... , обект 22 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 22:56 targimot.com
26.0 м²
18 810,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.56 кв.м., при съседни ... , обект 20 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 22:54 targimot.com
17.0 м²
12 045,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.21, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 24.15 кв.м. При съседни ... , обект 21 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:55 targimot.com
24.0 м²
17 895,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.50 кв.м., при съседни ... , обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
17.0 м²
11 975,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 31.10 кв.м., при съседни ... , обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
31.0 м²
22 587,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.23, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.67 кв.м. При съседни ... , обект 23 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
17.0 м²
12 093,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 33.75 кв.м., при съседни ... , обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:54 targimot.com
34.0 м²
24 495,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 17.34 кв.м. При съседни ... , обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:53 targimot.com
17.0 м²
12 606,00 лв

Офис ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ гр. Ловеч, ул. Търговска № 78
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1 ... , предназначен за делова и административна дейност, брой нива на обекта 1, посочена площ по документи 16.92 кв.м., при съседни ... , обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 1-/17.04.2007г. на изпълнителен
18.11.16 г., 21:53 targimot.com
17.0 м²
12 744,00 лв
АДРЕС недвижими имоти Ви предлага двуетажна жилищна сграда и магазин в с. Патрешко, Троян . Имота се състои от Площ ... : Поземлен имот 1 554 кв.м., - Двуетажна жилищна сграда - 52 кв.м. - Магазин - 45 кв.м. - Магазин за строителни материали
18.11.16 г., 4:32 bazar.bg
52.0 м²
21 000,00 €
Продаваме къща в центъра на град Троян на главна улица.Имота е на два етажа плюс маза.Първия етаж има магазин 20кв.м ... .,две големи стаи и баня с тоалетна.Втория етаж има две стаи.В двора има гараж и лятна кухня.Жилището е за ремонт,покрива е за ремонт.
28.10.16 г., 21:26 bazar.bg
100.0 м²
23 000,00 €