МАГАЗИН със ЗП - 57.20 кв. м, разположен на част от първи етаж на сградата, при граници на обособения обект: север – снек бар, изток – земя – УПИ ІІ-ри, ,юг-земя – УПИ ІІ-ри; запад – снек бар и коридор; под обекта – земя; над обекта – покрив, заедно с 7.0556 % идеални части от общи части на сградата и 6.1657% идеални части /или 54.00 кв.м./ от дворно място с площ 874,00 кв.м. /осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ по документи за собственост, а по действащ регулационен план и скица с площ от 880 кв.м., представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – за заведение /две римско за заведение/ в квартал 6 /шести/ по плана гр. Горна Оряховица, район „Север”, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 47, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ I – за ЖС, гаражи и магазини и УПИ III – за магазин.
9.01.17 г., 21:02 targimot.com
57.0 м²
36,00 лв

Магазин в Горна Оряховица

Горна Оряховица Велико Търново и област Горна Оряховица гр. Горна Оряховица
Имоти Търновград Ви предлага магазин ново строителство в централната част на града. Площа на помещението е 40 кв м и се състои от търговска площ, склад и сервизно помещение. Имотът е подходящ за магазин, офис или фризьорски салон. Номер на офертата 2183
22.12.16 г., 22:02 555.bg
40.0 м²
26 460,00 лв

Търговска площ, 40m 2 (продажба)

гр.Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица
Вътрешен магазин с огледален таван и орнаменти, склад, сервизен възел,склад, сервизен възел,PVC дограма, под -теракот, стъклено бюро, климатик.Намира се в централната част на града, на комуникативно място, в района на киното. Гарантирана юридическа сигурност. Безплатно съдействие при кредитиране.
14.12.16 г., 8:15 officespace.bg
41 500,00 лв

Магазин ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул. Отец Паисий Хилендарски № 8
МАГАЗИН № 8 /осем/, находящ се на втори етаж в сграда – комплексно обществено обслужване, построена в дворно място, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – за хотел /пет римско за хотел/ в квартал 213 /двеста и тринадесет/ по плана на града, със застроена площ от 21.96 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и деветдесет и шест квадратни сантиметра/, при граници: изток – Магазин № 7; запад – Магазин № 9, север – ул. Отец Паисий; юг – входно фоайе; отгоре – офис № 1; отдолу – вход, заедно с 2,23 % /две цяло и двадесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сграда и правото на строеж върху мястото.
8.12.16 г., 21:12 targimot.com
22.0 м²
9 000,00 лв
Имаме удоволствието да ви представим функционално търговско помещение в централна градска част. Състои се от: търговска зала, помещение, склад, предверие и санитарен възел. Под - мозаечни плочи и теракот, стени - латекс. Санитарен възел -мозайка и фаянс. Тел. брокери: 0888 391 686, 0888 835 134.
24.11.16 г., 15:42 bazar.bg
100.0 м²
48 960,00 €
Имоти Търновград Ви предлага магазин ново строителство в централната част на града. Площа на помещението е 40 кв м и се състои от търговска площ, склад и сервизно помещение. Имотът е подходящ за магазин, офис или фризьорски салон. Номер на офертата 2183 ***
23.11.16 г., 21:11 bazar.bg
40.0 м²
13 500,00 €
МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/ на втори етаж от Търговско-жилищен комплекс, построен на основание отстъпено възмездно право на строеж върху урегулиран поземлен имот III – 1650 /три римско за хиляда шестстотин и петдесет/ в кв. 229 /двеста двадесет и девет/ по подробния устройствен план на гр. Горна Оряховица, състоящ се от търговски салон, складово помещение и сервизно помещение, със застроена площ 45,50/четиридесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., ведно с 1,18 % /едно цяло и осемнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: на север – магазин № 15, на запад – търговска алея, на изток – калкан, на юг – магазин № 13,
18.11.16 г., 17:51 targimot.com
45.0 м²
19 200,00 лв
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-1413 /четиринадесет римско за хиляда четиристотин и тринадесет/ в кв. 215 /двеста и петнадесет/ по подробния устройствен план на град Горна Оряховица, ЦГЧ, с площ от 230 /двеста и тридесет/ кв.м., заедно с построената в този поземлен имот сграда на калкан - МАГАЗИН със застроена площ 80 /осемдесет/ кв. м., при граници на имота: улица, поземлен имот XIII - за търговски обект и поземлен имот XV - 1415 в квартал 215
18.11.16 г., 17:51 targimot.com
80.0 м²
51 600,00 лв
Имоти Търновград Ви предлага помещение със склад и санитарен възел /WC/ в центъра на гр. Горна Оряховица. Помещението се намира в новопостроена сграда с площ от 56 кв.м. на партерен етаж. Подходящо за офис или магазин. Помещението е снабдено с ток, вода и кабелна интернет връзка. Продава се без обзавеждане. Номер на офертата 2049
11.11.16 г., 18:05 bazar.bg
56.0 м²
68 000,00 €
МАГАЗИН със ЗП - 57.20 кв. м, разположен на част от първи етаж на сградата, при граници на обособения обект: север – снек бар, изток – земя – УПИ ІІ-ри, ,юг-земя – УПИ ІІ-ри; запад – снек бар и коридор; под обекта – земя; над обекта – покрив, заедно с 7.0556 % идеални части от общи части на сградата и 6.1657% идеални части /или 54.00 кв.м./ от дворно място с площ 874,00 кв.м. /осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ по документи за собственост, а по действащ регулационен план и скица с площ от 880 кв.м., представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – за заведение /две римско за заведение/ в квартал 6 /шести/ по плана гр. Горна Оряховица, район „Север”, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 47, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ I – за ЖС, гаражи и магазини и УПИ III – за магазин.
3.11.16 г., 17:51 targimot.com
57.0 м²
35 100,00 лв
МАГАЗИН със ЗП - 57.20 кв. м, разположен на част от първи етаж на сградата, при граници на обособения обект: север – снек бар, изток – земя – УПИ ІІ-ри, ,юг-земя – УПИ ІІ-ри; запад – снек бар и коридор; под обекта – земя; над обекта – покрив, заедно с 7.0556 % идеални части от общи части на сградата и 6.1657% идеални части /или 54.00 кв.м./ от дворно място с площ 874,00 кв.м. /осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ по документи за собственост, а по действащ регулационен план и скица с площ от 880 кв.м., представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – за заведение /две римско за заведение/ в квартал 6 /шести/ по плана гр. Горна Оряховица, район „Север”, с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 47, при граници на парцела: от две страни улици, УПИ I – за ЖС, гаражи и магазини и УПИ III – за магазин.
3.11.16 г., 17:50 targimot.com
57.0 м²
35 100,00 лв

Продава магазин, област Велико Търново

Горна Оряховица Велико Търново и област Горна Оряховица n/a
Имоти Търновград Ви предлага за продажба магазин в централната часст на града. В близост е до учреждения и банки. Помещението е 40 кв.м. със санитарен възел и ролетни охранителни щори. Може да се ползва за офис, кабинет, студио, склад и др. Необходим е козметичен ремонт на санитарният възел. № на оферта: 931
31.10.16 г., 16:48 555.bg
40.0 м²
25 068,00 лв

Магазин ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ул. Отец Паисий Хилендарски № 8
МАГАЗИН № 8 /осем/, находящ се на втори етаж в сграда – комплексно обществено обслужване, построена в дворно място, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – за хотел /пет римско за хотел/ в квартал 213 /двеста и тринадесет/ по плана на града, със застроена площ от 21.96 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и деветдесет и шест квадратни сантиметра/, при граници: изток – Магазин № 7; запад – Магазин № 9, север – ул. Отец Паисий; юг – входно фоайе; отгоре – офис № 1; отдолу – вход, заедно с 2,23 % /две цяло и двадесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сграда и правото на строеж върху мястото.
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
22.0 м²
9 900,00 лв
Административно-търговска сграда, изградена в идеален център, с отстъпено право на строеж. Състои се от сутерен, първи и втори етаж, фукционално свързани на партерното ниво. Фасадата е изпълнена с декоративно покритие. На първия етаж са разположени: търговска зала, кафе-офис, стълбище за втория етаж. Партерното ниво на сградата е свързано функционално с отделен вход и се състои от две помещения и санитарен възел. На вторият етаж са разположени: стаи за гости и санитарни възли. Част от помещенията се използват като жилищни. Сградата е газифицирана и има изградена локална отоплителна инсталация. Тел. брокери: 0888 391 686, 0888 835 134.
21.10.16 г., 22:47 bazar.bg
240.0 м²
279 000,00 лв
Предлаганият магазин се простира на 104 кв.м. площ, разположен на две нива. Горното ниво (ниво улица) е подходящо за шоурум, а двете помещения, разположени в долната част на магазина, могат да бъдат използвани като офис или склад. Магазинът разполага и с напълно оборудван санитарен възел. Този търговски обект е с лице на главен асфалтиран път в комуникативна част на града. Част е от нова сграда и предлага външна изолация, подови настилки от гранитогрес, алуминиеви врати и PVC дограми. Има опция за наемане на магазина. Наемна цена: 250 евро/ месец. Ref : 120045
12.10.16 г., 12:26 bazar.bg
104.0 м²
55 000,00 €
Агенция Имоти Консулт предлага на Вашето внимание атрактивен обект намиращ се на главна улица в гр. Горна Оряховица, подходящ както за магазин, така и за офис или за търговско представителство. Застроената площ на имота е 126 кв. м., състоящ се от търговска зала, офис, кухненска част, както и баня и тоалетна отделно. Към обекта принадлежи подземен гараж с прекарано електричество от 27, 66 кв. м., който е подходящ за складово помещение. Ref. No. 299
12.10.16 г., 12:00 bazar.bg
126.0 м²
65 000,00 €
Агенция Имоти Консулт предлага на Вашето внимание атрактивен обект намиращ се широкия център на гр. Горна Оряховица. Застроената площ на имота е 123 кв. м., светлата част на помещението е с чиста площ 92 кв. м., а останалите 31 кв. м. са отредени за складово помещение. Обектът е на ниво тротоар и подходящ, както за магазин, така и за офис или за търговско представителство. Ref. No. 391
12.10.16 г., 12:00 bazar.bg
123.0 м²
40 000,00 €
Имоти Търновград Ви предлага, атрактивен търговски обект в централната градска част. Площа на магазина е 126. 00 кв. м. Състои се от търговска зала, офис санитарен възел и кухненски бокс. Магазинът е пребоядисан изцяло. Към обекта има и складово помещение (гараж) - 27. 66 кв. м. Сградата, в която се намира магазинът е ново строителство с удостоверение за въвеждане в експлоатация. Номер на оферта: 709
11.10.16 г., 14:19 bazar.bg
126.0 м²
65 000,00 €
РАБОТЕЩ МАГАЗИН разположен на комуникативно място в голямо село на община гр. Горна Оряховица. МАГАЗИНЪТ Е С ПЛОЩ ОТ 87 КВ.М, разположен на две улици и представляващ самостоятелна постройка с предназначение ' Хранителен магазин'. Населеното място е с над 2600 жители и възможност за успешен бизнес в сферата на търговия с бързо оборотни стоки. Оферта: 267694 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 87 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 2003 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; Без обзавеждане ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
11.10.16 г., 11:59 bazar.bg
87.0 м²
27 700,00 €
ИМОТЪТ е разположен в ЦЕНТЪРА на голямо населено място с над 2600 ЖИТЕЛИ в община гр. Горна Оряховица. Имотът представлява масивна едноетажна сграда предназначена за търговска площ със статут 'МАГАЗИН ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ'. ТЪРГОВСКАТА ПЛОЩ Е 174 КВ.М на ниво кота '0' включваща голяма зала и спомагателни и сервизни помещения. Магазинът е изградена върху полувкопан земен етаж с площ от 210 КВ.М изцяло от бетон, като 20 % от него са над кота '0'. Етажът е използван като спомагателен и складова площ. Сградата предоставя възможност за използването й като производствена или складова площ с възможност за ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ. Целогодишен достъп по АСФАЛТОВ ПЪТ. Оферта: 267698 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: стоманобетонна конструкция с тухлена зидария; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 174 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1980 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ДОГРАМА: Дървена ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
11.10.16 г., 11:59 bazar.bg
322.0 м²
28 200,00 €
ИМОТЪТ е разположен в ЦЕНТЪРА на голямо населено място с над 2600 ЖИТЕЛИ в община гр. Горна Оряховица. Имотът представлява масивна едноетажна сграда предназначена за търговска площ със статут 'МАГАЗИН ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ'. ТЪРГОВСКАТА ПЛОЩ Е 174 КВ.М на ниво кота '0' включваща голяма зала и спомагателни и сервизни помещения. Магазинът е изградена върху полувкопан земен етаж с площ от 210 КВ.М изцяло от бетон, като 20 % от него са над кота '0'. Етажът е използван като спомагателен и складова площ. Сградата предоставя възможност за използването й като производствена или складова площ с възможност за ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ. Целогодишен достъп по АСФАЛТОВ ПЪТ. Оферта: 267698 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: стоманобетонна конструкция с тухлена зидария; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 174 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1980 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ДОГРАМА: Дървена ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
11.10.16 г., 7:32 bazar.bg
322.0 м²
28 200,00 €
Магазин – 45 кв.м. - в идеалния център на Г.Оряховица - търговска зала, санитарно помещение. Гарантиран човекопоток. ОБАДИ СЕ СЕГА и цитира този код 187868 !
28.08.16 г., 17:32 address.bg
45.0 м²
45 000,00 €
Магазин – 30 кв.м. - в идеалния център на Г.Оряховица. Гарантиран човекопоток. ОБАДИ СЕ СЕГА и цитира този код 187872 !
28.08.16 г., 17:31 address.bg
30.0 м²
30 000,00 €
Недвижими имоти Адрес, Ви предлага хранителен магазин в района на Електротехникума, магазина е разработен, продава се с наличната стока в него, към цената е включена площадка с маси и столове, както и мазе. Имота е идеален за развитието за собствен бизнес, района е оживен, в близост до центъра и училище.
28.08.16 г., 16:38 address.bg
100.0 м²
33 234,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Горна Оряховица
1 2