Имоти Търновград Ви предлага работещ магазин и цех за закуски в село Горна Росица. Търговската площ е 200 кв.м. и е с всички паспорти и разрешителни за магазина и цеха. Номер на офертата 1056 ***
13.01.17 г., 0:57 bazar.bg
200.0 м²
75 000,00 €
Обект на продажба е магазин за промишлени стоки, намиращ се в центарална градска част. Помещението е с площ от 138кв. м. на две нива. Всяко ниво е с площ от 65 кв. м. Има прилежащи малък склад и санитарен възел.. Състоянието на имота е много добро -подменена дограма , теракот в търговското помещение . Подходящ е за офис , козметично студио или магазин.
12.01.17 г., 8:01 bazar.bg
138.0 м²
79 500,00 €

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО бул."Никола Йонков вапцаров"№130, ет.1
45 % от УПИ - XIII-6769 (с кадастрален идентификатор 14218.526.111) кв.57 по плана на гр. Габрово - 83 част, с обща квадратура 486 кв.м, при граници : улица О.Т. 647-648 /бул.Н.Вапцаров/; урегулиран поземлен имот XII-6768; XI-6759; УПИ XXV-6769"a"; 6758 и УПИ XIV-6770, ЗАЕДНО С ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в него двуетажна жилищна сграда (с кадастрален идентификатор 14218.526.111.2.1), представляващ - МАГАЗИН И СКЛАД към него със ЗП 61,23 кв.м. , с адрес : гр. Габрово ул."НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" №130 ет.1, ЗАЕДНО с 45 % идеални части от тавана на сградата и общите части на сградата
11.01.17 г., 21:03 targimot.com
61.0 м²
24 000,00 лв
ДЕЙСТВАЩ БИЗНЕС! ИЗГОДНО!...Предлагаме Ви етаж от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в центъра на гр. Габрово. Имотът е с квадратура 466, 36 кв.м. с приспадащи се 12,67% ид. части от общите части на сградата и съответни части от отстъпено право на строеж. Търговската зала 1 ( действащ панорамен коктейл - бар ) е с касетиран таван от декоративни решетки дърво и изолация. Пода е на нива с мокет (подходящ за питейни заведения и отговаря на всички противопожарни изисквания). Залата притежава авариен изход. На 3 от четирите стени има панорамни прозорци с 4 камерна PVC дограма Алупласт Германия и фотосоларни стъкла. Четвъртата стена е облицована с мушелкалк (врачански порест камък)Излаз на тераса с изглед към гората и малката кула на града и кухненско помещение, складово и помощно помещение. Коктейл бара притежава всички документи за експлоатация и отговаря на всички изисквания. Зала 2 - в момента е празна. Към залата има действащ офис с две помещения. Всички прозорци с залата и офиса са с 4 камерна PVC дограма Алупласт Германия. Умишлено не е правен ремонт на стени, за да може да се подготвят по предназначение и по план за ремонт. Пода на залата е на замазка. Имотът може да се използва както за заведение(кафе, бар, билярдна зала, ресторант, казино и др.), така и за офиси, фитнес зала, кол център и т.н.. По продължение на стълбищната клетка може да бъде поставен асансьор (външен панорамен). Консултант - Ц. Петкова, тел. 0895423354, 0877777542; imoti_petkova@abv. bg, Skype: imoti. petkova;
29.12.16 г., 5:52 officespace.bg
85 000,00 €

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Пенчо Постомпиров"№25
СОС с кадастрален идентификатор 14218.510.586.1.1, с адрес гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, УЛ."ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ" №25, ет.0 с площ 55 кв.м. с предназначение: за търговска дейност, попадащо в ПИ 14218.510.586
29.12.16 г., 2:50 targimot.com
55.0 м²
80 400,00 лв
Обект на продажба е магазин за промищлени стоки находящ се в кв Трендафил с площ от 56 кв.м.Търговското помещение е 24 кв.м ,офис 25 кв.м , санитарен възел. 6 кв.м. Състоянието на имота е много добро подменена дограма , теракот в търговското помещение и ламинат в офиса. Подходящ е за офис и фризьорски салон.
15.12.16 г., 16:54 bazar.bg
57.0 м²
40 000,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Сан Стефано" 27, ет. 1, ап. 13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №14218.504.324.1.13, по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изп.директор на АГКК, изменена със заповед №КД-14-07-267/07.03.2008г. на Началника на СГКК – гр.Габрово, с административен адрес: гр. Габрово, ул. „Сан Стефано“ №27, ет.1, ап.13, с предназначение: За търговска дейност,построена на етап “груб строеж“, с площ 123,15 кв.м., при съседни СО:на същия етаж-СОС 14218.504.324.1.12, над обекта –СОС 14218.504. 324.1.2 и СОС 14218.504.324.1.3,заедно с 14,940% от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята.
14.11.16 г., 19:46 targimot.com
123.0 м²
111 600,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Николаевска"№59
1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, целият с площ 216 кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници :ПИ 14218.511.192, ПИ 14218.511.185, ПИ 14218.511..183, ПИ 14218.510.344 и ПИ 14218.511.187, ЗАЕДНО С ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота жилищна сграда със застроена площ 90 кв.м., състоящ се от дюкян, стая зад дюкяна и сервизни помещения, а по кадастрален план представлява СОС с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1.4. с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, който попада в сграда с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1 с предназначение: за търговска дейност, при съседи: отгоре: обект №14218.511.186.1.2 и СОС с идентификатор 14218.511.186.1.1 с адрес гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, ап.1, който попада в сграда №14218.511.186.1 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти:отгоре-обект 14218.511.186.1.2
4.11.16 г., 10:54 targimot.com
90.0 м²
72 000,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Христо Смирненски"№17
МАГАЗИН №1 на партерен етаж от масивна жилищна сграда на три етажа, находяща се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17 с площ 46,70 кв.м., при граници :: отгоре- ап.1, отдолу- маза №1 и абонатна станция, изток-улица, запад-магазин №3, север-стълбище, юг- магазин №2, заедно с 8.04 кв.м.идеални части от общите части на сградата и същите идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворно място съставляващо парцел ІІІ-1325 от кв.43 по плана на гр.Габрово съгласно документи за собственост, а съгласно кадастрална карта представляващ СОС с кадастрален идентификатор 14218.504.154.1.5 находящ се се в гр.Габрово, ул.”Христо Смирненски”№17, ет.0.Самостоятелния обект попада в сграда №14218.504.154 с предназначение –за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-14218.504.154.1.7, 14218.504.154.1.6, над обекта: 14218.504.154.1.1, с площ 46,70 кв.м., неразделна част от самостоятелния обект са 8.04 кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж
3.11.16 г., 17:51 targimot.com
47.0 м²
26 852,00 лв
Предлагаме за продажба магазин в близост до централната част на Габрово. Мястото е изключително комуникативно и разпознаваемо. Намира се в новопостроена сграда, която е изпълнена по всички съвременни изисквания - дограми, топлоизолациии, покривни конструкции и др. Магазинът се състои от еднопространствена зала, санитарен възел, склад. Сградата се охранява посредством СОТ. Има достъп до сателитна телевизия и интернет. Подходящ е за магазин, офис, склад, работен кабинет, заведение и др.
1.11.16 г., 21:16 bazar.bg
110.0 м²
73 800,00 €
Магазина се намира срещу пазара на Шивара. Луксознио изпълнение:полиран гранитогрес, големи витрини , удобно за паркиране пред магазина, санитарни помещения. Наличие на склад до него.Продава се от фирма без посредник.
25.10.16 г., 8:08 bazar.bg
240.0 м²
240 000,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Никола Войновски" № 124 А
Описание по скица: СГРАДА с идентификатор 14218.514.284.1 с адрес гр.Габрово,ул.”Никола Войновски” №124 А.Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 14218.514.284. Застроена площ 287 кв.м. Брой етажи - 1. Предназначение-Сграда за търговия.Съседи на ПИ : ПИ 14218.514.285 ; ПИ 14218.514.286 ; ПИ 14218.514.283 ; ПИ 14218.514.267 Описание по акт за собственост : МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,представляващ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, находяща се в гр.Габрово,ул.”Никола Войновски” №124 А,с площ 272 кв.м., построен с право на строеж върху държавна земя,представляваща УПИ II – жилищно строителство и търговия от квартал 215 по плана на гр.Габрово, 66-та част,при граници : ул.с О.Т.2020-2022-ул.”Никола Войновски”,жилищен блок и улица „Боровска”.
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
287.0 м²
48 800,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи етаж 68,83 кв.м. застроена площ , при граници : отгоре - втори етаж от магазина, отдолу - терен, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, с вход от ул. Орловска, юг - УПИ - VI - 420 и втори етаж - 67,65 кв.м. застроена площ, , при граници: отгоре - апартамент №1, стълбище и магазин №2, с вход от улица ШИПКА, ОТДОЛУ - ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАГАЗИН, изток - ул. Шипка, запад - ул. Орловска, север - магазин №2, а вх. от ул. Орловска, юг - УПИ VI - 420 , заедно с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото - по нотариален акт , а по кадастрална карта - СОС с кадастрален идентификатор - 14218.509.526.1.6, с адрес на имота - гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор - 14218.509.526, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност , с брой нива на обекта - 2, с площ по документи - 136,48 кв.м., ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от общите части на сградта и заедно с 20,843 % от правото на строеж върху мястото, при съседи в сградата : За ниво 1 (едно) , На същия етаж - 14218.509.526.1.7, а за ниво 2 (две) , на същия етаж - 14218.509.526.1.7, под обекта - няма, над обекта - 14218.509.526.1.10, ЗАЕДНО с 20,843% идеални части от правото на собственост върху поземления имот с кадастрален идентификатор - 14218.509.526, находящ се в гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., съседи : 14218.509.525, 14218.509.512, 14218.509.527, 14218.509.5, 14218.509.528
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
136.0 м²
89 956,00 лв
Предлагам група магазини разположени на главна улица в гр. Трявна. Имотът представлява търговска площ разположена на партерен етаж в пет етажна жилищна сграда в центъра на гр. Трявна. Площта от 122 кв.м е разпределена между четири обособени търговски обекта. Първият обект е "Магазин за промишлени стоки" с площ от 27 кв.м разпределени между търговска площ и склад. Вторият обект е "Магазин за плодове и зеленчуци" с площ от 31 кв.м включващ търговска площ и склад. Третият обект е "Бърза закуска" с площ 36 кв.м разпределени между търговска площ, коридор, умивалня, кухня и тоалетна. Четвъртият обект е "Шивашко ателие" с площ 28 кв.м. Два от обектите са отдадени под наем дългосрочно. Възможност за добра инвестиция!
24.10.16 г., 14:02 mirela.bg
122.0 м²
64 500,00 €
Предлагаме Ви търговска площ на партерен етаж, част от жилищна сграда. Много добро общо състояние. Подменена Ел инсталация, трифазен ток. Изграден санитарен възел. Две помещения с преход. Подходящ за всякакъв тип дейност. НОМЕР:1391
18.10.16 г., 7:54 bazar.bg
42.0 м²
25 200,00 лв
Предлагам ГРУПА МАГАЗИНИ разположени на главна улица в гр. Трявна. Имотът представлява търговска площ разположена на партерен етаж в пет етажна жилищна сграда в центъра на гр. Трявна. Площта от 122 кв.м е разпределена между четири обособени търговски обекта. ПЪРВИЯТ ОБЕКТ е 'Магазин за промишлени стоки' с площ от 27 кв.м разпределени между търговска площ и склад. ВТОРИЯТ ОБЕКТ е 'Магазин за плодове и зеленчуци' с площ от 31 кв.м включващ търговска площ и склад. ТРЕТИЯТ ОБЕКТ е 'Бърза закуска' с площ 36 кв.м разпределени между търговска площ, коридор, умивалня, кухня и тоалетна. ЧЕТВЪРТИЯТ ОБЕКТ е 'Шивашко ателие' с площ 28 кв.м. Два от обектите са отдадени под наем дългосрочно. Възможност за добра инвестиция! Оферта: 276171 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 122 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1980 г.; ОТОПЛЕНИЕ: на ток; ИЗЛОЖЕНИЕ: изток, юг; ДОГРАМА: Алуминиева
11.10.16 г., 11:53 bazar.bg
122.0 м²
64 500,00 €
Продава комплекс от два търговски обекта-магазин и кафе в сграда строителство 90-те години с обща площ 200 кв.м.Търговския комплекс е окончателно завършен преди 2 години с вложени качествени материали, вкус и въображение. Предложението е за комплексно отдаване на двата обекта с настоящото търговско оборудване. Разпределение-кафе Търговска зала, бар, сервизни помещения, кухненска част и склад. Брой места-24 седящи и 9 места на бара. Възможности за лятна работа в градината пред кафето където са оформени около 20 места с тента и чадъри. Разпределение-магазин Търговска зала, склад, сервизни помещения, офис и склад. Отоплението и на двата обекта е решено с климатици колонен тип.
15.07.16 г., 23:26 officespace.bg
166 000,00 лв
Намира се в района на Терамол, за промишлени стоки. Има сервизно и складово помещение.
21.04.16 г., 13:18 bazar.bg
45.0 м²
26 000,00 лв

Продава магазин

Габрово йосиф соколски 2
Два магазина, 80 и 220 кв.м. с големи витрини към главна улица- 12м. и 16м. в гр.Габрово.Витри ни от задна страна видими и от друга главна улица.На главна пътна артерия в център .Атрактивно и комуникативно място. Възможност за спиране пред самите обекти.Ново строителство. Санитарни възли(баня и тоалетна). Подова настилка гранитогрес,окач ен таван.Подходящи за магазин,шоурум,о фис,банков клон ,автосалон и др. Магазин 106 кв.м. намиращ се на две улици с два входа. Атрактивно и комуникативно място. Възможност за спиране пред самия обект и възможност за паркиране.Ново строителство.Сан итарен възел(баня и тоалетна).Подова настилка гранитогрес.Обос обен офис. Дават се под наем дългосрочно и се продават.Наемът се договаря .0887810915-Мари нов
2.04.16 г., 3:05 555.bg
220.0 м²
1 200,00 лв

Отдава /продава / магазин-лукс

Трявна Габрово и област Трявна Ан.Кънчев №75Б 75Б
. Отдавам /продавам/ магазин на идеален център на търговската улица на гр.Трявна. Обзаведен луксозно с обща площ-83 м2.Цена-83000 евро.Gsm:0887473 350
2.04.16 г., 2:57 555.bg
83.0 м²
4,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Габрово