Предлагам Ви търговско помещение за продажба в широкия център на гр. Сандански. Подходящо е за всякакъв вид търговски цели - офис, магазин, езикова школа, представителство, счетоводна къща. Разпределение: Помещението е с полезна площ от 75,45 кв.м. Развито е на две нива- партер и сутерен. Ниво сутерен /30.50 кв. м/ - складово помещение и санитарен възел. Ниво партер /44.95 кв. м / - търговска част. Двете нива са свързани посредством вътрешна стълба. Помещението се предлага в завършен вид с монтиран климатик, окачен таван с вградено осветление, вертикални щори. Под- теракот Стени- фина варова мазилка Пред сградата има възможност за паркиране.
Вчера в 16:45 mirela.bg
75.0 м²
21 650,00 €

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "СЛАВЯНСКА" № 8-12, ЕТ.1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен № 04279.601.215.1.7 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно, точка, седем/, с предназначение за търговска дейност, който обект попада в сграда с идентификационен № 04279.601.215.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет, точка, едно/, построена върху поземлен имот с идентификационен № 04279.601.215/ нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и петнадесет /, находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 32/10.05.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, вписан с административен адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Славянска” № 8 12, ет. 1, брой нива на обекта 1 /един/, с площ по документ 76.20 кв.м. /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма; под обекта № 04279.601.215.1.25, № 04279.601.215.1.26, над обекта № 04279.601.215.1.17, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява: Магазин „А”, намиращ се на I /първи/ магазинен етаж в масивната жилищна сграда, състояща се от подземни гаражни клетки и избени помещения, два магазинни етажа, три жилищни етажа и два мансардни етажа, построена върху УПИ XIII /тринадесет/, пл. № 8216 /осем хиляди двеста и шестнадесет/, в квартал 14 /четиринадесети/ по плана на IV /четвърти/ микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед № 1309/06.03.2001 г., целият с площ 546 кв.м. /петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, при съседи: улица, УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XI, който магазин е със застроена площ от 76.20 кв.м. /седемдесет и шест цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседи: коридор, стълбищна клетка и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 56 064,00 лв. / петдесет и шест хиляди шестдесет и четири лева /.
13.01.17 г., 18:05 targimot.com
76.0 м²
56 064,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Пейо К. Яворов" бл.Г
2). МАГАЗИН Б2 с идентификатор: 04279.627.80.4.14 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 50,26кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 1.881%идеални части от общите части на сградата равни на 5,86кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.Г, ет.0, /обект Магазин Б2/ Начална цена 18 130лв. /осемнадесет хиляди сто и тридесет лева./ Забележка: Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена се начислява ДДС.
10.01.17 г., 21:04 targimot.com
50.0 м²
18 130,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Пейо К. Яворов" бл.В
1). МАГАЗИН А3 с идентификатор: 04279.627.80.1.15 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 42,16кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 1,578% идеални части от общите части на сградата равни на 4,91кв.м. и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.А, ет.0, /обект Магазин А3/ Начална цена 19 283лв. /деветнадесет хиляди двеста осемдесет и три лева./
10.01.17 г., 21:03 targimot.com
42.0 м²
19 283,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Пейо К. Яворов" бл.Г
3). МАГАЗИН Б5 с идентификатор: 04279.627.80.4.16 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 95,04кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от търговска зала, склад, санитарен възел към търговска зала и санитарен възел с мокро помещение към склад, ВЕДНО с 3.557%идеални части от общите части на сградата равни на 11,08кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.Г, ет.0, /обект Магазин Б5/ Начална цена 33 873лв. /тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и три лева./ Забележка: Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена се начислява ДДС.
10.01.17 г., 21:02 targimot.com
95.0 м²
33 873,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Пейо К. Яворов" бл.В
1). МАГАЗИН А4 с идентификатор: 04279.627.80.3.16 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 50,26кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 1.881%идеални части от общите части на сградата равни на 5,86кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.В, ет.0, /обект Магазин А4/ Начална цена 18 130лв. /осемнадесет хиляди сто и тридесет лева./ Забележка: Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена се начислява ДДС.
10.01.17 г., 21:02 targimot.com
50.0 м²
18 130,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Пейо К. Яворов" бл.В
2). МАГАЗИН с идентификатор: 04279.627.80.3.18 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 64,54кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 2,415% идеални части от общите части на сградата равни на 7,52кв.м. и от правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.В, ет.0, /обект Магазин А 1.1/ Начална цена 29 402лв. /двадесет и девет хиляди четиристотин и два лева./ Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
10.01.17 г., 21:01 targimot.com
65.0 м²
29 402,00 лв
В действащ комплекс в Банско в местността Св. Иван Рилски, продаваме помещение подходящо за КАЗИНО ! С площ от 710 кв.м . Помещението има всички разрешения за Казино !
10.01.17 г., 1:01 bazar.bg
710.0 м²
680 000,00 €

Търговска площ, 90m 2 (продажба)

Център, Благоевград
Търговско помещение в центъра на града на самия площад. Разделено е на 2 - търговска зала и склад с тоалетна. Има лице на витрината 3м и изход от задната страна на помещението към подземен гараж. Подходящо е както за магазин, заведение, зала за танци , така и за казино.
5.01.17 г., 12:29 officespace.bg
52 000,00 €

Помещение, магазин

гр. Благоевград, Идеален център
13.12.16 г., 20:06 bazar.bg
80.0 м²
17 000,00 €

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД Благоевград, кв Бялата висота
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.625.154.1.26 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири точка едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г на изпълнителния директор на АК с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.625.154 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири/ с предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1 /един/, с посочена документна площ: 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 04279.625.154.1.15, под обекта: 04279.625.154.1.5, 04279.625.154.1.1, 04279.625.154.1.2, 04279.625.154.1.25, над обекта: 04279.625.154.1.27, 04279.625.154.1.17. представляващи съгласно документи за собственост МАГАЗИН от „Жилищната сграда от Г+ 2 /два/ етажа – работилница за сладкарски изделия, сладкарница, магазини и жилища”, изградена в УПИ VІІІ /осми/, за имот пл. № 8072 /осем хиляди седемдесет и втори/, находящ се в кв.5 /пети/ - кв. „Бялата висота” по ЗРП на гр.Благоевград, одобрен със Заповед № 247/20.04.199 г. на Кмета на Община Благоевград, целият УПИ с площ от 493 кв.м. /четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, при граници /съседи/ на УПИ: УПИ ІV-8072, УПИ VІ-8072, УПИ VІІ-8072, улица и УПИ ІХ-8072, който магазин е изграден на две нива: І /първо/ ниво на кота -0.45 м./минус нула цяло четиридесет и пет метра/, първи надземен етаж при съседи: улица, от две страни дворно място, сладкарска работилница, сладкарница и стълбищна клетка; ІІ /второ/ ниво на кота +2.87 м./плюс две цяло осемдесет и седем стотни метра/, втори надземен етаж, при съседи: улица, от две страни дворно място, стълбищна клетка и мезонет. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.625.154.1.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г на изпълнителния директор на АК с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.625.154 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири/ с предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1 /един/, с посочена документна площ: 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 04279.625.154.1.5, 04279.625.154.1.2, 04279.625.154.1.25, под обекта: няма, над обекта: 04279.625.154.1.26;
8.12.16 г., 19:09 targimot.com
82.0 м²
65 100,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД Благоевград, кв Бялата висота
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.625.154.1.26 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири точка едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г на изпълнителния директор на АК с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.625.154 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири/ с предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1 /един/, с посочена документна площ: 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 04279.625.154.1.15, под обекта: 04279.625.154.1.5, 04279.625.154.1.1, 04279.625.154.1.2, 04279.625.154.1.25, над обекта: 04279.625.154.1.27, 04279.625.154.1.17. представляващи съгласно документи за собственост МАГАЗИН от „Жилищната сграда от Г+ 2 /два/ етажа – работилница за сладкарски изделия, сладкарница, магазини и жилища”, изградена в УПИ VІІІ /осми/, за имот пл. № 8072 /осем хиляди седемдесет и втори/, находящ се в кв.5 /пети/ - кв. „Бялата висота” по ЗРП на гр.Благоевград, одобрен със Заповед № 247/20.04.199 г. на Кмета на Община Благоевград, целият УПИ с площ от 493 кв.м. /четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, при граници /съседи/ на УПИ: УПИ ІV-8072, УПИ VІ-8072, УПИ VІІ-8072, улица и УПИ ІХ-8072, който магазин е изграден на две нива: І /първо/ ниво на кота -0.45 м./минус нула цяло четиридесет и пет метра/, първи надземен етаж при съседи: улица, от две страни дворно място, сладкарска работилница, сладкарница и стълбищна клетка; ІІ /второ/ ниво на кота +2.87 м./плюс две цяло осемдесет и седем стотни метра/, втори надземен етаж, при съседи: улица, от две страни дворно място, стълбищна клетка и мезонет. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.625.154.1.1 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г на изпълнителния директор на АК с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.625.154 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто петдесет и четири/ с предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1 /един/, с посочена документна площ: 66.00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 04279.625.154.1.5, 04279.625.154.1.2, 04279.625.154.1.25, под обекта: няма, над обекта: 04279.625.154.1.26;
8.12.16 г., 18:08 targimot.com
82.0 м²
65 100,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. Дойран, етаж 1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №04279.601.198.1.15, с предназначение „за търговска дейност“, с площ от 20 кв.м., находящ с в сграда с идентификатор №04279.601.198.1, с административен адрес: гр.Благоевград, улица „Дойран“, етаж 1, построена в поземлен имот с идентификатор №04279.601.198 по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж №04279.601.198.1.16, над обекта №04279.601.198.1.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект, по доказателствен акт за собственост представлява МАГАЗИН за промишлени стоки, със застроена площ от 20.00 кв.м., представляващ самостоятелен обект на партерния етаж от жилищна сграда, изградена в урегулиран поземлен имот, I, пл.№7780 стар идентификатор, квартал 16, по плана на четвърти микрорайон Благоевград, действащ към 2006г., целият УПИ с площ 353 кв.м., при съседи на имота: от три страни улица и североизток УПИ V, пл.№7780 и при съседи на магазина: мини-маркет, стълбищна клетка и сладкарница, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
18.11.16 г., 19:53 targimot.com
20.0 м²
36 450,00 лв
Магазин 32 кв.м. в нова сграда разположена на оживена улица в град Гоце Делчев. Магазинът е с цялостна стъклена витрина, под с хубави плочки(гранитогрес), окачен таван, изпълнено санитарно помещение и малък склад. Помещението е готово за ползване, подходящо за магазин, офис, фризьорски салон или козметик. За оглед и коментари: 0895670590 - Пирин Имоти.
18.11.16 г., 8:18 bazar.bg
32.0 м²
15 000,00 €

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ВАРДАР" ЕТ. 0
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.217.1.16 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и седемнадесет, точка, едно, точка шестнадесет/, находящ се в сграда № 1 /едно/, построена върху поземлен имот с идентификатор № 04279.601.217 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и седемнадесет/, с предназначение за търговска дейност, с обща застроена площ по кадастрална схема от 139.70 /сто тридесет и девет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, брой нива на обекта 1, неразделна част, от който обект са Мазе, с площ от 13.72 /тринадесет цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра и съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор № 04279.601.217.1.17 и над обекта: обект с идентификатор № 04279.601.217.1.1 и обект с идентификатор № 04279.601.217.1.2, находящ се в Благоевград, улица "Вардар", ет. 0, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, същият представляващ по доказателствен акт за собственост МАГАЗИН, находящ се на партерен етаж, на кота +/ 0.00 /плюс минус нула/ метра, със застроена площ по нотариален акт и архитектурен проект от 83.15 /осемдесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра, ведно с находящите се на същата кота и прилежащи на магазина Склад, със застроена площ от 16.65 /шестнадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ квадратни метра; Склад, със застроена площ от 9.30 /девет цяло и тридесет стотни/ квадратни метра; Гардероб, с площ от 3.24 /три цяло и двадесет и четири стотни/ квадратни метра; Умивалник, с площ от 1.8 /едно цяло и осем стотни/ квадратни метра, Санитарен възел, с площ от 2.58 /две цяло и петдесет и осем стотни/ квадратни метра; Мазе, със застроена площ от 13.72 /тринадесет цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи: проход мазе, стълбищна клетка, коридор и асансьорна шахта, находящ се в Масивна жилищна сграда, построена на калкан съгласно одобрени инвестиционни проекти от 22.05.2006 год. и Разрешение за строеж № 236/29.05.2006 год. на Главния архитект на Община Благоевград до етап "Груб строеж", със степен на завършеност 63% /шестдесет и три процента/ в североизточната част на Поземлен имот с идентификатор № 04279.601.217 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, двеста и седемнадесети/, същия със стар идентификатор Урегулиран поземлен имот Х 9221 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер девет хиляди двеста двадесет и първи/ в квартал X /десети/ по плана на IV /четвърти/ Микрорайон на Благоевград, одобрен със Заповед № 1309/16.03.2001 г. /Кмета на Община Благоевград, целият имот с площ по кадастрална скица от 293 /двеста деветдесет и три/ квадратни метра, при съседи на имота по доказателствен акт за собственост: поземлен имот с идентификатор № 04279.601.196, поземлен имот с идентификатор № 04279.601.197 и поземлен имот с идентификатор № 04279.601.218, ведно с припадащите се на самостоятелния обект идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 14 272.50 лв. /четиринадесет хиляди двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/.
16.11.16 г., 0:51 targimot.com
14 272,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "РОДИНА" № 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.27 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, тридесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „4 ти микрорайон” етаж 0, обект магазин, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 04279.601.36 / нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, тридесет и шест /, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива 1 /едно/, с площ от 80.98 /осемдесет цяло и деветдесет и осем стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж № 04279.601.36.1.6, 04279.601.36.1.26, под обекта № 04279.601.36.1.28, над обекта № 04279.601.36.1.12, който самостоятелен обект съгласно доказателствен акт представлява Магазин № 2 /две/, на партерен етаж, на кота 0.00 /нула цяло, нула нула/ метра, от изградена съгласно Разрешение за строеж № 21/25.01.2007 г. и одобрени архитектурни проекти от 25.01.2007 г., изд. от Гл. архитект на Община Благоевград „Жилищна сграда средноетажно застрояване” в Урегулиран поземлен имот XVIII /осемнадесети/, с планоснимачен номер 7763 /седем хиляди седемстотин шестдесет и три/ от кв.49 /четиридесет и девети/ по плана на 4 ти микрорайон на гр. Благоевград, целият с площ от 925 /деветстотин двадесет и пет/ квадратни метра по плана на гр. Благоевград, одобрен със заповед 0РД 02 14 651 на Кмета на общината, при съседи на УПИ по нотариален акт: от северозапад улица, североизток УПИ XIX 8951, югоизток УПИ VII 7762 и 7769, от югозапад пл. № 7690, който обект е със застроена площ от 80.98 кв.м. /осемдесет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се магазин с площ от 57.42 /петдесет и седем цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, склад с площ от 11.35 кв.м. /единадесет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/ и тоалетна с площ от 3.49 кв.м. /три цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: изток апартамент № 6, север стълбище, запад магазин № 1 /едно/, юг улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.27 е функционално обединен със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.26. От изградения в САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.27 вход се осъществява достъпа до САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.26. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 78 210.00 лв. /седемдесет и осем хиляди двеста и десет лева/ . С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
15.11.16 г., 19:48 targimot.com
80.0 м²
78 210,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "РОДИНА" № 14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.26 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, тридесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 32/10.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „4 ти микрорайон” етаж 0, обект магазин, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 04279.601.36 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и едно, точка, тридесет и шест /, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива 1 /едно/, с площ от 105.52 /сто и пет цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж № 04279.601.36.1.27, под обекта № 04279.601.36.1.28, над обекта № 04279.601.36.1.12, 04279.601.36.1.10, 04279.601.36.1.11, който самостоятелен обект съгласно доказателствен акт представлява Магазин № 1 /едно/, на партерен етаж, на кота 0.00 /нула цяло, нула нула/ метра, от изградената съгласно Разрешение за строеж № 21/25.01.2007 г. и одобрени архитектурни проекти от 25.01.2007 г., изд. от Гл. архитект на Община Благоевград „Жилищна сграда средноетажно застрояване” в Урегулиран поземлен имот XVIII /осемнадесети/, с планоснимачен номер 7763 /седем хиляди седемстотин шестдесет и три/ от кв. 49 /четиридесет и девети/ по плана на 4 ти микрорайон на гр. Благоевград, целият с площ от 925 /деветстотин двадесет и пет/ квадратни метра по плана на гр. Благоевград, одобрен със заповед 0РД 02 14 651 на Кмета на общината, при съседи на УПИ по нотариален акт: от северозапад улица, североизток УПИ XIX 8951, югоизток УПИ VII 7762 и 7769, от югозапад пл. № 7690, който обект е със застроена площ от 105.52 кв.м. /сто и пет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от търговска зала с площ от 79.05 /седемдесет и девет цяло и пет стотни квадратни метра/, склад с площ от 11.40 кв.м. /единадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и тоалетна с площ от 3.49 кв.м. /три цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: север стълбище и входно предверие, запад улица, юг улица, изток стълбище и магазин № 2 /две/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.26 е функционално обединен със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.27. Подходът към обекта се осъществява от изградения в САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 04279.601.36.1.27 вход. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 101 970.00 лв. /сто и една хиляди деветстотин и седемдесет лева/ . С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
15.11.16 г., 17:47 targimot.com
105.0 м²
101 970,00 лв
Агенция ИТА ИМОТИ предлага за продажба търговски център със застроена площ 1100 кв. м и разгърната застроена площ - 2850 кв.м.Сутеренът е с площ от 1000 кв.м. Сградата е проектирана за 33 самостоятелни обекта -магазини и офиси. Търговският център е застроен върху собствена земя 1390 кв.м. Последните два етажа от търговсия център са апартаменти. Всеки апартамент е с обща застроена площ от 200 кв. метра.На входа на търговския център помещенията са от 20 до 500 кв. м с лице към улицата. Търговският център има собствен паркинг за общо 40 автомобила(15 пред сградата и още 25 бр. зад нея). В сградата има изградена локална СОТ система, система за видео наблюдение и озвучаване. Търговският център е разположен в квартал с жилищни блокове и къщи, където живеят над 10 000 жители, а самата улица 'Дунав', на която е разположен, е най - натоварената транспортна артерия на град Гоце Делчев, което допринася за атрактивността на сградата - голям човекопоток.Оферта 0-13.
15.11.16 г., 1:13 bazar.bg
3150.0 м²
1 500 000,00 €

Търговска площ, 42m 2 (продажба)

Широк Център, Благоевград
Агенция ВАЛЕНСИ предлага търговско помещение- 42,5 кв.м за продажба в ШЦ на гр. Благоевград. Намира се на партерен етаж с изглед към главна улица в сграда -ново строителство с акт 16. Помещението има собствен санитарен възел, тераса, аспирация, два входа.Реф.номер:А0071
14.11.16 г., 19:50 officespace.bg
38 000,00 €
Магазин за продажба в Центъра на гр. Благоевград на 3 мин. от Largo Mall . Магазина е с РЗП от 24 кв. м. и разполага с търговска част и санитарен възел. Предлага се завършен до ключ, както следва: под - гранитогрес; стени -латекс; окачени тавани; завършен санитарен възел със санитария. Подходящо за всякакъв тип бизнес: магазин, офис и др. Отлична инвестиция. Обява под Референтен 32146.
6.11.16 г., 0:46 bazar.bg
24.0 м²
35 000,00 €

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "БРОДИ", ЕТ. 0
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „За търговска дейност”, заснет с идентификатор 04279.629.143.2.9 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и три точка две точка девет), изграден в сграда с идентификатор 04279.629.143.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка сто четиридесет и три точка две), находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.143 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка сто четиридесет и три), с площ от 20.90 (двадесет цяло и деветдесет стотни) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, брой нива на обекта: 1 (едно), с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, етаж 0 (нула), при граници (съседи): на същия етаж: 04279.629.143.2.8; под обекта: няма; над обекта: 04279.629.143.2.2, 04279.629.143.2.1, който недвижим имот съгласно Нотариален акт № 52, том V, регистрационен № 11867, дело № 812 от 2005 година на Искра Кутева, Нотариус с район на действие РС - Благоевград, вписана в Нотариалната камара под № 241, вписан в Служба по вписванията с входящ регистрационен № 3004, акт № 34, том Х, дело № 2425 от 26.09.2005 година представлява: МАГАЗИН, изграден в източната част на партерен етаж в пететажна масивна жилищна сграда, находяща се в УПИ II (втори) с планоснимачен № 9114 (девет хиляди сто и четиринадесет), в квартал 26 (двадесет и шест) по плана на град Благоевград, съгласно Заповед № 1019 от 01.10.2004 година на Кмета на Община Благоевград и по кадастрален план, одобрен със Заповед № РД - 02 - 14 - 348 от 16.02.2000 година и допълнен със Заповед № 992 от 16.09.2002 година, при граници (съседи): улица, УПИ III - 5852 и имот с планоснимачен № 453, с площ от 19.43 (деветнадесет цяло четиридесет и три стотни) квадратни метра, както и СКЛАД към него с площ от 4.27 (четири цяло двадесет и седем стотни) квадратни метра и САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ с площ от 2 (два) квадратни метра, при граници (съседи): от две страни двор, калкан, офис, коридор и асансьор, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 17 269.50 лв. /седемнадесет хиляди двеста шестдесет и девет лева и петдесет стотинки/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
31.10.16 г., 11:52 targimot.com
17 269,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "БРОДИ", ЕТ. 0
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „Гараж в сграда”, заснет с идентификатор 04279.629.146.2.14 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две точка четиринадесет), изграден в сграда с идентификатор 04279.629.146.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две), находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка сто четиридесет и шест), с площ от 33.28 (тридесет и три цяло двадесет и осем стотни) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, брой нива на обекта: 1 (едно), с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, етаж 0 (нула), при граници (съседи): на същия етаж 04279.629.146.2.12, 04279.629.146.2.15; под обекта: няма; над обекта 04279.629.146.2.2, без прилежащи части по скица, който недвижим имот съгласно Нотариален акт № 4, том II, регистрационен № 4840, дело 187 от 2008 година на Искра Кутева, Нотариус с район на действие РС - Благоевград, вписана в Нотариалната камара под № 241, вписан в Агенция по вписванията с входящ регистрационен № 705, акт № 117, том II, дело № 524 от 11.03.2008 година представлява: ГАРАЖ № 9 (девет), изграден на кота 0.00 метра (плюс/минус нула цяло нула нула стотни метра), в „източна сграда” на партерен етаж с площ от 33.28 (тридесет и три цяло двадесет и осем стотни) квадратни метра, състоящ се от помещение, предверие и тоалетна, при граници (съседи): магазин III, двор и гараж 6, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот е изграден в жилищна сграда, състояща се от две тела - източно, разположено на две улици и западно, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)”, с трайно предназначение „урбанизирана”, с идентификатор 04279.629.146 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест), с площ 500 (петстотин) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, при граници (съседи): 04279.629.6, 04279.629.7, 04279.629.145, 04279.629.143, който имот съгласно документ за собственост представлява: НИВА с площ от 0.500 дка (нула декара и петстотин квадратни метра), четвърта категория, находяща се в землището на град Благоевград, в местността „КУРИ ДЕРЕ - Р”, представляваща имот с планоснимачен № 1048 (хиляда четиридесет и осем) по помощния план на жилищен комплекс „Струмско”, а съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед № РД - 02 - 14 - 1518 от 16.08.2000 година, допълнен кадастрален план, одобрен със Заповед № 1120 от 05.11.2002 година, ЗРП, одобрен със Заповед № 259 от 14.05.1980 година и ПУП, одобрен със Заповед № 1019 от 01.10.2004 година представлява УПИ III (три) с планоснимачен № 9115 (девет хиляди сто и петнадесет) и № 9116 (девет хиляди сто и шестнадесет), в квартал 26 (двадесет и шест) по плана на град Благоевград, при граници (съседи) по нотариален акт: север - имот с планоснимачен № 9114 - наследници на Божин Ст. Светецов; изток - общинско (неустановен собственик); юг - общинско; запад - имот с планоснимачен № 9116 - наследници на Туше Христов Стоянов; по скица: УПИ II - 9114 и от две страни улица и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)”, с трайно предназначение „урбанизирана”, с идентификатор 04279.629.145 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и пет), с площ 87 (осемдесет и седем) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, при граници (съседи): 04279.629.6, 04279.629.7, 04279.629.146, 04279.629.143, който имот съгласно документ за собственост представлява: НИВА с площ от 0.087 дка (нула декара осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория, находяща се в землището на град Благоевград, в местността „КУРИ ДЕРЕ - Р”, представляваща имот с планоснимачен № 1049 - Б (хиляда четиридесет и девет, буква „Б”) по помощния план на жилищен комплекс „Струмско”, а съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед № РД - 02 - 14 - 1518 от 16.08.2000 година, допълнен кадастрален план, одобрен със Заповед № 1120 от 05.11.2002 година, ЗРП, одобрен със Заповед № 259 от 14.05.1980 година и ПУП, одобрен със Заповед № 1019 от 01.10.2004 година представлява УПИ III (три) с планоснимачен № 9115 (девет хиляди сто и петнадесет) и № 9116 (девет хиляди сто и шестнадесет), в квартал 26 (двадесет и шест) по плана на град Благоевград, при граници (съседи) по нотариален акт: север - общинско; изток - имот с планоснимачен № 9115 - наследници на Туше Христов Стоянов; юг - общинско; запад - общинско; по скица: УПИ II - 9114 и от две страни улица. Съгласно Забележка към Разрешение за строеж № 243/22.07.2008г. обекта е с променено предназначение – МАГАЗИН IV – ЗП 16.18 кв.м., СКЛАД с площ от 5.30 кв.м. И WC с площ от 3.29 кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 27 950.25 лв. /двадесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева и двадесет и пет стотинки/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
31.10.16 г., 11:52 targimot.com
27 950,00 лв

Магазин БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД УЛ. "БРОДИ", ЕТ. 0
Самостоятелен обект в сграда с предназначение „Гараж в сграда”, заснет с идентификатор 04279.629.146.2.12 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две точка дванадесет), изграден в сграда с идентификатор 04279.629.146.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две), находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка сто четиридесет и шест), с площ от 23.94 (двадесет и три цяло деветдесет и четири стотни) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, брой нива на обекта: 1 (едно), с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, етаж 0 (нула), при граници (съседи): на същия етаж 04279.629.146.2.13, 04279.629.146.2.14; под обекта: няма; над обекта 04279.629.146.2.1, без прилежащи части по скица и Самостоятелен обект в сграда с предназначение „Гараж в сграда”, заснет с идентификатор 04279.629.146.2.13 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две точка тринадесет), изграден в сграда с идентификатор 04279.629.146.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест точка две), находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.629.146 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка сто четиридесет и шест), с площ от 32.08 (тридесет и две цяло и осем стотни) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, брой нива на обекта: 1 (едно), с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, етаж 0 (нула), при граници (съседи): на същия етаж 04279.629.146.2.12; под обекта: няма; над обекта 04279.629.146.2.1, без прилежащи части по скица, които имоти съгласно документ за собственост представляват ГАРАЖ, изграден на кота 0.00 (плюс/минус нула цяло нула нула стотни метра), на партерен етаж в средна сграда, с площ от 56.02 (петдесет и шест цяло и две стотни) квадратни метра, състоящ се от две парко места, съответно парко място № 7 (седем) и парко място № 8 (осем), при граници (съседи): източна сграда, гараж 6 и лява сграда, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, изграден в жилищна сграда, състояща се от две тела - източно, разположено на две улици и западно, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)”, с трайно предназначение „урбанизирана”, с идентификатор 04279.629.146 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и шест), с площ 500 (петстотин) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, при граници (съседи): 04279.629.6, 04279.629.7, 04279.629.145, 04279.629.143, който имот съгласно документ за собственост представлява: НИВА с площ от 0.500 дка (нула декара и петстотин квадратни метра), четвърта категория, находяща се в землището на град Благоевград, в местността „КУРИ ДЕРЕ - Р”, представляваща имот с планоснимачен № 1048 (хиляда четиридесет и осем) по помощния план на жилищен комплекс „Струмско”, а съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед № РД - 02 - 14 - 1518 от 16.08.2000 година, допълнен кадастрален план, одобрен със Заповед № 1120 от 05.11.2002 година, ЗРП, одобрен със Заповед № 259 от 14.05.1980 година и ПУП, одобрен със Заповед № 1019 от 01.10.2004 година представлява УПИ III (три) с планоснимачен № 9115 (девет хиляди сто и петнадесет) и № 9116 (девет хиляди сто и шестнадесет), в квартал 26 (двадесет и шест) по плана на град Благоевград, при граници (съседи) по нотариален акт: север - имот с планоснимачен № 9114 - наследници на Божин Ст. Светецов; изток - общинско (неустановен собственик); юг - общинско; запад - имот с планоснимачен № 9116 - наследници на Туше Христов Стоянов; по скица: УПИ II - 9114 и от две страни улица и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)”, с трайно предназначение „урбанизирана”, с идентификатор 04279.629.145 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто четиридесет и пет), с площ 87 (осемдесет и седем) квадратни метра, по кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, Област Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Благоевград, улица „Броди”, при граници (съседи): 04279.629.6, 04279.629.7, 04279.629.146, 04279.629.143, който имот съгласно документ за собственост представлява: НИВА с площ от 0.087 дка (нула декара осемдесет и седем квадратни метра), четвърта категория, находяща се в землището на град Благоевград, в местността „КУРИ ДЕРЕ - Р”, представляваща имот с планоснимачен № 1049 - Б (хиляда четиридесет и девет, буква „Б”) по помощния план на жилищен комплекс „Струмско”, а съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед № РД - 02 - 14 - 1518 от 16.08.2000 година, допълнен кадастрален план, одобрен със Заповед № 1120 от 05.11.2002 година, ЗРП, одобрен със Заповед № 259 от 14.05.1980 година и ПУП, одобрен със Заповед № 1019 от 01.10.2004 година представлява УПИ III (три) с планоснимачен № 9115 (девет хиляди сто и петнадесет) и № 9116 (девет хиляди сто и шестнадесет), в квартал 26 (двадесет и шест) по плана на град Благоевград, при граници (съседи) по нотариален акт: север - общинско; изток - имот с планоснимачен № 9115 - наследници на Туше Христов Стоянов; юг - общинско; запад - общинско; по скица: УПИ II - 9114 и от две страни улица. Съгласно Забележка към Разрешение за строеж № 243/22.07.2008г. двата обекта са с променено предназначение – МАГАЗИН II – ЗП 24.36 кв.м., СКЛАД с площ от 15.76 кв.м. И WC с площ от 2.29 кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 45 112.50 лв. /четиридесет и пет хиляди сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.
31.10.16 г., 11:52 targimot.com
45 112,00 лв
Магазин за продажба в широк център на гр. Благоевград. Помещението е с площ от 20 кв. м. в нова сграда на партерно ниво. Състои се от търговска зала и санитарен възел. Подходящо за всякакъв тип бизнес: магазин, офис, фризьорски салон и др. Степен на завършеност: теракот и латекс. Обява под Референтен 32074.
26.10.16 г., 16:59 bazar.bg
20.0 м²
9 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Благоевград
1 2 3 4 5 6