Магазин Батак

Батак ул. Априлци № 5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02837.501.740.1.6 (нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, нула, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18 (осемнадесет)-10 (десет)/12.04.2011 г. (дванадесети април две хиляди и единадесета година) на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14 (четиринадесет)-13 (тринадесет)-284 (двеста осемдесет и четири)/25.09.2012 г. (двадесет и пети септември две хиляди и дванадесета година) на Началник на СГКК - Пазарджик, адрес на имота: град Батак, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет), община Батак, област Пазарджик, улица "Априлци"№ 5, етаж 1, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брои нива на обекта: 1 (едно) посочена в документа площ: 67.73 кв.м. (шестдесет и седем цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), ведно с прилежащи части: избено помещение, находящо се под магазина с площ от 67.63 кв.м. (шестдесет и седем цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра) и съответните идеални части от общите части на сградата, ниво 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02837.501.740.1.7, под обекта: няма, над обекта: 02837.501.740.1.11, 02837.501.740.1.10, 02837.501.740.1.12; самостоятелният обект в сграда се намира в сграда с идентификатор 55155.501.740.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, седем, четири, нула, точка, едно), която сграда е на 2 (два) надземни етажа - от 1 (едно) до 2 (две), включително, която сграда е разположена в горепосочения поземлен имот с идентификатор 02837.501.740 (нула, две, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, седем, четири, нула);
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
68.0 м²
29 580 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба магазини в град Априлци
Магазин за продажба в град Дряново, находящ се на първия етаж в сграда в жк ”Априлци”, блок 8, ет.1, обект.4 със ЗП ... 100,05 кв.м., заедно с прилежащото му складово помещение с площ от 13,19 кв.м. и избено помещение с площ от 14,82 кв.м
27.02.17 г., 11:32 officespace.bg
12 046 €
, планинско селце. На територията му се намират магазин за хранителни стоки и църква. Къщата е самостоятелна в стар ... . В двора има плевня със застроена площ 64 кв.м. и сушило със застроена площ 33 кв.м Имота е 9 дка. и е подходящ за развитие на земеделска дейност. ... Къща в село Селище, община Севлиево, на 25 км. от град Севлиево и на 10 км. от град Априлци. Село Селище е малко, китно
8.11.16 г., 13:27 bazar.bg
120.0 м²
24 000 €

Парцел, 17816m 2 (продажба)

с.Априлци, област Пазарджик
Предлагаме за продажба земеделска земя в землището на с. Априлци. Имотът е с площ от 17.816 дка и се намира точно на ... 60 метра лице на пътя за селото е изключително подходящ за бензиностанция или развиването на търговска дейност. Цената на ... разклона за селото по главния път Пазарджик - Панагюрище. Поради факта, че е ъглов и има 204 метра лице на главния път и
15.07.16 г., 18:47 officespace.bg
142 528 лв

Парцел, 17816m 2 (продажба)

с.Априлци, област Пазарджик
Асфалтиран път Предлагаме за продажба земеделска земя в землището на с. Априлци. Имотът е с площ от 17.816 дка и се ... главния път и 60 метра лице на пътя за селото е изключително подходящ за бензиностанция или развиването на търговска ... намира точно на разклона за селото по главния път Пазарджик - Панагюрище. Поради факта, че е ъглов и има 204 метра лице на
19.04.16 г., 9:04 homes.bg
17816.0 м²
142 528 лв

Селска къща с двор само на 6 км от гр. Севлиево

Област Велико Търново Близо до гр. Велико Търново
. Намира се наоколо 45 км от гр. Велико Търново, на 6 км от гр. Севлиево, по пътя за Троян и Априлци, и на 10 км от главния ... път София-Варна. Селото е добре развито има магазин, поща и канализация. В района на селото има язовир и река, които ... предлагат чудесни условия за риболов и разходки сред природата. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време
25.03.16 г., 13:28 bulgarianproperties.bg
200.0 м²
11 800 €