130.0 м²
7 500 €
25.03.16 г., 15:03
гараж и лятна кухня с баня. Дворното място с площ от 1700кв.м. е равно, оградено, обработваемо и добре подържано с различни
Още icbproperties.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
47.0 м²
2 625 лв
20.07.17 г., 19:26
дворното място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни ... четири нула четири точка две/; брой етажи: 1 /един/; представляваща МАСИВНА, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ, с площ: 24 кв.м ... регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, ведно с 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от построените в
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99.0 м²
4 050 лв
2.07.17 г., 17:49
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с ... адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 ... кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99.0 м²
4 008 лв
17.04.17 г., 8:48
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с ... адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 ... кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със
Още targimot.com

Къща Долна Студена

Долна Студена УЛ. БОЙКА 5 - ИД 309/2014
164.0 м²
10 320 лв
29.03.17 г., 19:55
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 112 кв.м. /сто и дванадесет квадратни метра/ и разгърната застроена площ ... , коридор и три стаи; ГАРАЖ със застроена площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, разположени в УРЕГУЛИРАН ... село Долна Студена, община Ценово, област Русе, адрес: ул. Бойка № 5 /пет/ с площ от 884 кв.м. /осемстотин осемдесет и
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
780 лв
16.03.17 г., 18:52
ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ III ... план на с. Караманово, общ. Ценово, ведно с 1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от построеноте в дворното място ЕДНОЕТАЖНА ... качеството на праовприемник на Алфа Банк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 11:00 ч. до 15:00 ч. за оглед на имота
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово ул. Генерал Гурко №1,
99.0 м²
5 010 лв
21.01.17 г., 18:53
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с ... адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 ... кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово ИД 768/2013
975 лв
10.01.17 г., 19:47
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ С ЛЯТНА КУХНЯ И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници за целия имот: от две страни улица, УПИ I и УПИ ... план на с. Караманово, общ. Ценово, ведно с 1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от построеноте в дворното място ... България, в качеството на праовприемник на Алфа Банк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 11:00 ч. до 15 :00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща Караманово

Караманово
99.0 м²
5 100 лв
24.10.16 г., 14:30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХІV – 384 в квартал 107 по регулационния план на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с ... адрес ул. Генерал Гурко №1, с площ от 874.00 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99 ... кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 9 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със
Още targimot.com