ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК. с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, ,5054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
10.01.17 г., 18:47 targimot.com
46.0 м²
4 950,00 лв
www.asavia.net Предлагаме едноетажна масивна къща в Центъра на гр.Угърчин, зад спортната зала. Състои се от: четири стаи и вътрешна баня с тоалетна. Дворното място е 900кв.м.с овошки, лятна кухня и селскостопанска сграда. Oferta 8517
13.12.16 г., 19:54 bazar.bg
90.0 м²
20 000,00 €

Къща Микре

Микре с. Микре, общ. Угърчин, ул. "Васил Кировски" № 7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в урбанизираната територия с жилищно предназначение, находящо се в с. Микре, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с площ около 450 кв. м., съставляващ имот с пл. №468 в кв. 47 по плана на с- Микре, общ. Угърчин, предвиден съгласно регулационния план на селото, утвърден със Заповед на Община Угърчин, за урегулиране в общ. Парцел I заедно с имот пл. № 467 при граници: на изток- улица между осови точки 160 и 161, запад – имот II – 325 от кв. 47, север имот IV-324 от кв. 47, юг- имот № VI-466 от кв. 47 ЗАЕДНО с построената върху него ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400631
8.12.16 г., 19:35 targimot.com
450.0 м²
9 498,00 лв

Къща Угърчин

Угърчин гр. Угърчин, ул. "Васил Левски" № 69
1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.900.846 ( седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, деветстотин, точка, осемстотин четиридесет и шест ) с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 69, с площ 517 кв.м. ( петстотин и седемнадесет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 846, квартал 63, парцел 3, при съседи на поземления имот: 75054.900.850; 75054.900.847; 75054.900.2488; 75054.900.845, ВЕДНО с 1/8 ид. ч. ( една осма идеална част ) от построените в имота СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.1, със застроена площ от 84 кв.м. ( осемдесет и четири квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 75054.900.846.2 със застроена площ от 23 кв.м. ( двадесет и три квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение – Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 984/2016г.
22.11.16 г., 4:14 targimot.com
84.0 м²
1 815,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655, 75054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1. с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ 10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.
4.11.16 г., 10:58 targimot.com
46.0 м²
6 187,00 лв
Двуетажна къща, строена 40-те години на миналия век, тухла и гредоред, има два отделни входа. I-ви етаж се състои от: кухня, 2 спални, дневна стая и коридор. II-ри етаж има 2 спални, 1 недовършена стая с огромна тераса, която е на площта на кухнята на първия етаж. Банята е допълнително достроена 9кв.м., и е залепена за къщата. Сградата е здрава, няма течове. Дворът е 600 кв.м. има 2 стопански сгради, както и геран, който се споделя със съседите. Къщата се намира в близост до центъра на града, под боровата гора и граничи с река Каменица. В квартала няма ромски къщи.
12.10.16 г., 23:37 bazar.bg
90.0 м²
26 000,00 лв

Продавам къща в село Сопот, обл. Ловешка

Ловеч и област Угърчин Сопот Д. Пъшков 88
Къщата е двуетажна; на първия етаж има обособени 2 помещения, подходящи за кухня и хол или голяма трапезария, на втория етаж има 3 стаи, подходящи за спални помещения; също така има още една стая, която би могла да бъде преустроена на баня. Дворът е с площ 850 кв. м., засаден е с овощни дървета, които биха могли да бъдат изсечени за по-голям простор като има възможност да бъде уредено закупуването на съседния имот, който е с площ 860 кв. м. и двата заедно образуват 1700 кв. м. Къщата е електрифицирана, има опция да бъде прекарана вода до там, а също и телефон. Възможност за достъп до кабелна телевизия чрез доставчик Bulsatcom. Добро gsm и интернет покритие на всички доставчици.
31.03.16 г., 10:33 555.bg
5 стаи
15 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се стара едноетажна тухлена къща със застроена площ от 38кв.м. намираща се в покрайнините и същевременно недалеко от центъра на село Лесидрен община Угърчин. Къщата се състои от хол, спалня и кухня с подове на дюшеме, като под къщата има мазе. Къщата не се обитава от дълго време и се нуждае от ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 450 кв.м. е равно и оградено, но се нуждае от почистване и аранжиране. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода. Съседните къщи са целогодишно обитаеми. Красивата и екологично чиста природа, близостта до язовир Сопот и добрите условия за живеене в селото правят от имота едно прекрасно място за вилен имот.
25.03.16 г., 15:15 icbproperties.com
38.0 м²
3 100,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща със застроена площ от 80кв.м. намираща се в тихо, спокойно и добре уредено село близо до гора и до два язовира, само на 120км от София. На първия етаж има коридор, две мазета и стая с подове на циментова замазка, а на втория етаж, които е достъпен по масивна външна стълба са разположени коридор и три стаи с подове на дюшеме. Дворното място с площ от 900кв.м е равно, оградено и обработваемо,като в него има различни лозови и овощни насаждения, стопански сгради и външна чешма. Имотът е захранен с ток и вода и е достъпен целогодишно Наблизо има ловен резерват и селото е включено в програмата НАТУРА 2000. Имотът е подходящ както за постоянно обитаване, така и за любители на съботно - неделния отдих, на ловът, на риболова и на туризма.
25.03.16 г., 15:14 icbproperties.com
160.0 м²
3 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Едноетажна тухлена къща със застроена площ около 55 кв.м. намираща се в разположения по долината на река Каменица на северните склонове на Стара планина град Угърчин. Къщата се състои от коридор и три стаи, а до къщата има изграден тухлен гараж, виншна баня и външна тоалетна. Имотът е достъпен целогодишно и е захранен с ток вода и канал. Подходящ е както за постоянно живеене, така и за сезонно ползване. Дворното място с площ от около 850 кв.м. е равно, оградено, обработваемо и добре поддържано и в него има стопански постройки, стара двуетажна жилищна сграда с по две стаи на етаж и различни овощни и лозови насаждения. .Градът отстои на10км от главен път София-Варна. В близост се намира язовир Сопот, язовир Морун и други подходящи за излет и риболов водоеми. Землището на града е много обширно и богато на гори, водоеми и исторически забележителности и е удобно за ловни излети.
25.03.16 г., 15:04 icbproperties.com
55.0 м²
4 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща тухлена къща със застроена площ от 80 кв.м. намираща се в покрайнините на тихото и спокойно село Славщица, разположено в горист район на Предбалкана, недалеко от язовир Сопот. На първия етаж на къщата има коридор, две стаи и мазе с пръстен под, а на достъпния по външна стълба втори етаж са разположени коридор и три стаи с подове на дюшеме и килер който е подходящ за изграждане на баня и тоалетна. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 750кв.м. е оградено и равно и в него има стопанска сграда, геран, външна чешма и различни лозови и овощни насаждения. Имотът е целогодишно достъпен захранен с ток и вода,има асми,плодни дръвчета,ге ран,външна чешма. Имотът е целогодишно достъпен по калдаръмен път и е захранен с ток и вода, като е подходящ за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 15:01 icbproperties.com
160.0 м²
8 100,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща във възрожденски стил със застроена площ от 56 кв.м. в неголямо село разположено на около 25 километра от град Ловеч в подножието на Троянския балкан близо до главен път София-Варна. На първия етаж на къщата са разположени една голяма стая използвана в миналото като дюкян с вход от и към улицата и от към двора с под на дюшеме и килер с под на циментова замазка. На достъпния по външна стълба втори етаж има две по-големи и две по-малки стаи с пръстени подове и малка южна тераса. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване. В двора има двуетажна стопанска сграда, външна чешма и различни плодни дръвчета. Дворното място с площ от 680 кв.м. е равно и оградено. Имотът е захранен с ток и вода и е достъпен целогодишно по асфалтов път. Само на 15 километра от селото се намира язовир Сопот, който заедно с добрата комуникация и лесният достъп допринасят за атрактивността на имота.
25.03.16 г., 15:01 icbproperties.com
112.0 м²
7 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Mасивна двуетажна къща в село,разположено в гориста местност недалеко от язовир Каленик между Ловеч и Угърчин. На първия леко вкопан приземен етаж има коридор, две големи стаи и мазе, а на достъпният по външна стълба втори етаж са разположени коридор, две стаи с подове на дюшеме и килер. До къщата има лятна кухня от стая и баня, а до нея се намира навес със сушилня за плодове и зидана пещ. В двора има и двуетажна стопанска сграда и стара двуетажна къща на първият етаж на която са разположени избени помещения, а на вторият има чардак и три стаи с пръстени подове. Къщата не се обитава и се нуждае от частичен ремонт и осъвременяване. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода. Дворното място с площ от 3000 кв.м. е с много овошки и лек наклон и е оградено, но се нуждае от почистване и аранжиране.
25.03.16 г., 14:59 icbproperties.com
120.0 м²
10 700,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна къща със застроена площ от 60кв.м. намираща се в разположеното в близост до язовир Сопот попупланинско село Лесидрен . Първият етаж на къщата се състои от входно антре, дневна, кухня с трапезария, баня с тоалетна и стълбищна площадка, а на вторият етаж са разположени три стаи и две тераси. Първият етаж на къщата е с дограма и е обитаем, а вторият е без монтирана дограма и се нуждае от довършване. Дворното място с площ от 942кв.м. е равно, затревено и частично оградено. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода. Къщата е подходяща за постоянно живене.
25.03.16 г., 14:56 icbproperties.com
2 стаи
60.0 м²
10 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща със застроена площ от 100 кв.м. намираща се в разположено в горист район на Предбалкана, недалеко от язовир Сопот тихо и спокойно село Славщица. На първия етаж на къщата има коридор и две стаи и мазе, а на достъпния по вътрешна стълба втори етаж са разположени коридор, три стаи с пръстени подове. Къщата се нуждае от основен ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 740 кв.м. е оградено и леко наклонено и в него има стопанска сграда, външна чешма и различни лозови и овощни насаждения. Имотът е целогодишно достъпен по калдаръмен път и е захранен с ток и вода, като е подходящ за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 14:56 icbproperties.com
3 стаи
180.0 м²
9 100,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща със застроена площ от 80 кв.м. намираща се в неголямо село разположено в гориста местност в Предбалкана недалеко от язовир Сопот. На първият етаж на къщата има коридор, две стаи, мазе и баня с подове на циментова замазка, а на достъпният по външна стълба втори етаж се намират коридор и три стай с подове на дюшеме. Парцелът с площ от 1000 кв.м. е с променлив наклон, ограден е и е засаден с различни овощни и лозови насаждения и в него има външна чешма, стопанска сграда и навес. Имотът е достъпен целогодишно по около 100 м. черен път и е захранен с ток и вода.
25.03.16 г., 14:55 icbproperties.com
160.0 м²
8 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Стара едноетажна къща плетарка с полувкопан приземен каменен етаж със застроена площ от 56 кв.м. намираща се в покрайнините на разположеното в близост до язовир Сопот чаровно полупланинско село Лесидрен. На приземния етаж има една стая и мазе на пръстен под, а на достъпният по външна дървена стълба втори етаж има чардак и две стаи с подове на дюшеме. Къщата се нуждае от сериозен ремонт и осъвременяване. Парцелът с площ от 500 кв.м е равен и ограден и в него има дворна чешма, масивен гараж, стопански сгради и различни овощни и лозови насаждения. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода.
25.03.16 г., 14:54 icbproperties.com
112.0 м²
5 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща със застроена площ от 80 кв.м.,намираща се в покрайнините на тихото и спокойно село Славщица, разположено в горист район на Предбалкана, недалеко от язовир Сопот. На първия етаж на къщата има коридор, две стаи и мазе с пръстен под, а на достъпния по външна стълба втори етаж са разположени коридор и три стаи с подове на дюшеме и килер, който е подходящ за изграждане на баня и тоалетна. Къщата се нуждае от ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 750 кв.м. е оградено и равно и в него има стопанска сграда, геран, външна чешма и различни лозови и овощни насаждения. Имотът е целогодишно достъпен по калдаръмен път и е захранен с ток и вода, като е подходящ за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 14:54 icbproperties.com
2 стаи
160.0 м²
5 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна къща със застроена площ от 65 кв.м., намираща се в разположеното в близост до язовир Сопот полупланинско село Лесидрен. Първият етаж на къщата се състои от входно антре, дневна, кухня, две стаи и баня с тоалетна, а на втория етаж са разположени три стаи с подове на ламинат и тераса. В къщата има локално парно. Дворното място с площ от 360кв.м. е равно, оградено и засадено с различни овощни дръвчета, но не се поддържа и се нуждае от почистване. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с ток и вода, като в двора има и геран. Къщата е подходяща за постоянно живеене.
25.03.16 г., 14:53 icbproperties.com
2 стаи
130.0 м²
46 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се масивна тухлена къща със РЗП 140 кв.м и дворно място от 2478кв.м. на 1км от яз. Сопот. Къщата е след основен ремонт с ПВЦ дограми и изолации. Къщата се състои от четири спални, голяма днавна с кухня и тоалетна с баня. Под цялата къща има мазе с височина 187см, което е измазано и послано цялото с теракот. Намира се в село Сопот (Ловешка област) на 400 метра от пътя София-Варна. Селото е лесно достъпно по магистрала Хемус.
25.03.16 г., 14:51 icbproperties.com
4 стаи
140.0 м²
26 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна триетажна къща със застроена площ от 60кв.м. намираща се в централната част на спокойно и добре уредено полупланинско село в подножието на северните склонове на Стара планина на 5км от язовир Сопот и на 120км от София по магистрала Хемус. На първия етаж на къщата са разположени гараж, коридор, помещение предвидено за механа, баня и вътрешно стълбище за връзка с останалите етажи. На втория етаж има спалня, хол и свързана с портал към него кухня, а на третият леко и частично скосен етаж има три стаи. Всички стаи на втория и трети етажи имат излаз на тераси. Дограмата е дървена, а подовете са на дюшеме. Подпокривното пространство е с голяма височина и се използва за складови нужди. Тъй като след построяването и в къщата дълго време никой не е живял, тя се нуждае от освежителен ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 547кв.м. е леко наклонено и оградено и е оформено на две тераси, като къщата е построена на първата тераса на уличната регулация. Имотът е целогодишно достъпен и е захранен с токи вода, а канала е на септична яма. Къщата е подходяща за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 14:51 icbproperties.com
4 стаи
180.0 м²
41 200,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Голяма двуетажна къща на главна улица близо до центъра на града. На първия етаж има три стаи, баня с тоалетна, коридор. Вътрешни стълби водят до второто ниво, състоящо се от четири стаи и тераса. Дворното място е равно и оградено, но се нуждае от почистване. Имотът е подходящ за целогодишно живеене.
25.03.16 г., 14:48 icbproperties.com
2 стаи
180.0 м²
10 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Имотът, който Ви предлагаме, се състои от къща на един етаж с дворно място с площ от 1600кв.м, разположена в село Сопот в района на Угърчин. Етажът се състои от три преходни стаи (на две подовете са с дюшеме,а третата е без таван и под). На къщата прзорците са с алуминиева дограма. Има лятна кухня,състояща се от една стая с вода/пода е с дюшеме/ и стопанска постройка. В двора има плодни дръвчета и външна чешма.Къщата е захранена с ток и вода. Достъпна е целогодишно.
25.03.16 г., 14:39 icbproperties.com
1 стая
60.0 м²
5 100,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Угърчин
1 2 3 4