Трявна, продава етаж и висок таван от къща със сам

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина
6 стаи
240.0 м²
113 680 лв
Вчера в 0:19
Трявна, продава етаж и висок таван от къща със самостоятелен вход. В самия топ център.обзаведен . 140 + 100 кв.м., 2 спални, огромен хол, всекидневна, кухня, дрешник,коридор, баня и тоалетна, 2 тераси и голяма таванска стая. Над етажа е 100 кв.м. висок таван с таванска стая. Може и с тавана. Всичко е в идеално състояние. 0884 205 413
Още 555.bg

Къща Кашенци

Кашенци община Трявна
77.0 м²
19 500 лв
Вчера в 19:25
2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с. Кашенци, Кашенци № 3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с идентификатор 36720.107.58.1 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка едно/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м. По акт за собственост описан като: 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построените в него ВИЛНА СГРАДА на два етажа със застроена площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева.
Още targimot.com
100.0 м²
38 000 €
Вчера в 11:47
Без комисионни!Предлагаме на Вашето внимание къща в центъра на гр.Трявна, на хубаво и тихо място близо до автогарата, застроена площ от 100 кв.м. на един етаж с мазе и таван, равен двор от 760 кв.м. Разпределението е трапезария с кухненски бокс, преходен хол с две спални и санитарно помещение. Цена 38000 евро.
Още bazar.bg

Трявна, продава етаж и висок таван от къща със сам

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина
6 стаи
240.0 м²
113 680 лв
Вчера в 0:19
Трявна, продава етаж и висок таван от къща със самостоятелен вход. В самия топ център.обзаведен . 140 + 100 кв.м., 2 спални, огромен хол, всекидневна, кухня, дрешник,коридор, баня и тоалетна, 2 тераси и голяма таванска стая. Над етажа е 100 кв.м. висок таван с таванска стая. Може и с тавана. Всичко е в идеално състояние. 0884 205 413
Още 555.bg

Къща Бангейци

Бангейци община Трявна
5.0 м²
1 800 лв
20.07.17 г., 19:26
1/8 /една осма/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02563.520.6 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка петстотин и двадесет точка шест/, находящ се в село Бангейци, общ. Трявна, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-83/10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот с. Бангейци, п.к. 5358, Украйна, местност „Новаковско дере”, площ 600 /шестстотин/ кв. метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, стар идентификатор 02563.19.91 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка деветнадесет точка деветдесет и едно/, номер по предходен план: няма, при съседи: поземлен имот с идентификатор 02563.520.16 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка петстотин и двадесет точка шестнадесет/, поземлен имот с идентификатор 02563.519.3 /две хиляди петстотин шестдесет н три точка петстотин и деветнадесет точка три/, поземлен имот с идентификатор 02563.520.11 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка петстотин и двадесет точка единадесет/, поземлен имот с идентификатор 02563.520.5 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка петстотин и двадесет точка пет/, ЗАЕДНО с 1/8 /една осма/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от СГРАДА с идентификатор 02563.520.6.1 /две хиляди петстотин шестдесет и три точка петстотин и двадесет точка шест точка едно/, със застроена площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ. По акт за собственост, същият е описан каго: 1/8 /една осма/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5200006 /пет, две, нула, нула, нула, нула, шест/ по плана на новообразуваните имоти на местност „Новаковско дере”, землище на с. Бангейци, код по ЕКАТТЕ 02563 /две хиляди петстотин шестдесет и три/, община Трявна, одобрен със Заповед № 174 от 09.07.2003г. на областния управител на Област Габрово, целият имот с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., ЗАЕДНО с 1/8 /една осма/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от построената в този имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 38 /тридесет н осем/ кв.м., при граници и съседи на имота: ПИ № 5200012 /пет, две, нула, нула, нула, дванадесет/ на Ивана и Деньо Колев Денев, ПИ № 5200005 /пет, две нула, нула, нула, нула, пет/ - на Петьо Иванов Новаков, ПИ № 5200011 /пет, две нула, нула, нула, единадесет/ - на Ивана н Деньо Колев Денев, Улична мрежа № 5190003 /иег, едно, девет, нула, нула, нула, три/ на Община Трявна, ПИ № 5200007 /иег, две, нула, нула, нула, нула, седем/ - па Никола Цанев Колев и ПИ № 5200013 /пет, две нула, нула, нула, тринадесет/ - на Ивана и Деньо Колев Денев. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.
Още targimot.com

Къща Кашенци

Кашенци община Трявна
34.0 м²
3 750 лв
Вчера в 19:26
1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36720.107.58 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот: с.Кашенци, Кашенци №3 с площ 676 /шестотин седемдесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, при съседи: имот 36720.107.56, имот 36720.107.57, имот 36720.107.59, имот 36720.107.60, имот 36720.107.54, заедно с ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на един етаж с идентификатор 36720.107.58.2 /тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет точка сто и седем точка петдесет и осем точка две/ сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36720.107.58, със застроена площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м. По акт за собственост описан като: 1/3 (една трети) ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в околовръстния полигон на с. Кашенци, в землището на с. Бангейци, Община Трявна с площ от 670 /шестотин и седемдесет/ кв.м., при граници: изток-имот на Стефка Д. Георгиева, запад-имот на Бончо Бонев и Петко Савов, север-асфалтов път, юг-имот на Кольо Рачев, заедно с построената в него ВИЛНА СГРАДА – ЕДНОЕТАЖНА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 750 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева.
Още targimot.com
166.0 м²
17 500 €
19.07.17 г., 3:19
ТУХЛЕНА КЪЩА В ТРЕВНЕНСКИЯ БАЛКАН Имотът се намира в село на 12 км от град Трявна сред живописна природа и в близост до планинска река. КЪЩАТА е с разгърната площ 166 кв.м разположени на два етажа, под които има маза, която може да се пригоди за механа. На първия етаж има две работилници, спалня и кухня. До втория етаж се стига по вътрешни стълби. Там се намират четири спални, коридор и тераса. Банята и тоалетната са в двора прилепени до къщата. Вътрешното състояние е много добро. Има лек освежителен ремонт и е готова за нанасяне. ДВОРЪТ е 800 кв.м равен, с масивен плевник и други селскостопански постройки. Оферта: 204541 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 80 кв.м; ОТОПЛЕНИЕ: печки; СПАЛНИ: 5; БАНИ: 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; Водопровод; Електрификация ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ТРЯВНА. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
Още bazar.bg
80.0 м²
20 000 лв
Вчера в 16:09
Намира се на 5 кл. от Габрово. Къщата е на два етажа. Има гараж, плевня , сушини за дърва за огрев, стопанска постройка за животни ,геран, лятна кухня,Къщата се намира на главния път за Трявна- Габрово.Има две мазета,Парцел зад къщата от 590 кв.м.Търсете Валентина на посочения номер тел.089 930 2697
Още bazar.bg
124.0 м²
25 000 €
19.07.17 г., 6:31
Имоти Търновград Ви предлага двуетажна сграда, заедно с депо (гараж) от 26 кв. м. Площ по скица 304 кв. м. на оферта: 1427
Още bazar.bg

Етаж от къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Светушка" № 14, ет. 1
88.0 м²
36 000 лв
Вчера в 10:23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.344.2.4 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста четиридесет и четири точка две точка четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул. "Светушка" № 10 /десет/, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/, самостоятелният обект се намира в Сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.344 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста четиридесет и четири/, предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 73403.501.344.2.5, под обекта – имот с идентификатор 73403.501.344.2.1, над обекта – имот с идентификатор 73403.501.344.2.7, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.344.2.24 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста четиридесет и четири точка две точка двадесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, ул. "Светушка" № 10 /десет/, ет.0 /нула/, самостоятелният обект се намира в Сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.344 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста четиридесет и четири/, предназначение на самостоятелният обект: ГАРАЖ В СГРАДА, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 73403.501.344.2.25 и имот с идентификатор 73403.501.344.2.23, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 73403.501.344.2.1 и имот с идентификатор 73403.501.344.2.2. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се на II /втори/ етаж в жилищна сграда блок 118 /сто и осемнадесет/, намираща се в гр. Трявна, ул. „Светушка” № 10 /десет/ с площ от 69,25 /шестдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: от изток, север и запад – външна стена и коридор, отгоре – Стефка Тодорова Лозанова, тодолу – Веселин Апостолов, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ 3,00 /три/ кв.м., при съседи: изток - Димо Павлов Костадинов, запад - Цветан Чуков, север - външна стена и юг - коридор, заедно с 6,38 /шест цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена и ГАРАЖНА КЛЕТКА №3 /три/, находяща се на ул. "Светушка" № 10 /десет/ в гр.Трявна с площ 22.17 /двадесет и две цяло и седемнадесет стотни/ кв.м., при съседи: изток – Христо Йорданов Христов, запад – Веселин Апостолов, север – коридор и юг – външна стена и улица, заедно с 1,98 /едно цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева.
Още targimot.com
380.0 м²
50 000 €
Вчера в 5:28
продавам 3 етажна къща в центъра на трявна
Още bazar.bg

Двуетажна къща

Плачковци Габрово и област Трявна n/a
4 стаи
93.0 м²
29 988 лв
Вчера в 0:17
Имоти Търновград Ви предлага къща в гр. Плачковци с обособена търговска площ с тоалетна на първия етаж. Вторият етаж се състои от четири стаи и коридор.Местото е голямо с овощни дървета граничещо с река.Къщата не е обитавана от дълги години и се нуждае от ремонт. № на оферта: 1221
Още 555.bg
110.0 м²
48 000 €
19.07.17 г., 22:53
Двуетажна реновирана къща с двор, разположена във гр. Трявна Предлаганият имот представлява двуетажна къща след направен ремонт с жилищна площ от 110 кв.м. Първият етаж се състои от всекидневна с кухненски бокс, килер и баня и санитарен възел. Дограмата е подменена с ПВЦ , вратите са дървени а стените са покрити с латекс. Вътрешно стълбище води към втори етаж , който се състои от две спални , тераса и баня със соалента. Към имота има и дворно място с площ от 700 кв.м. с плодни дръвчета и стопанска постройка. Къщата се предлага след ремонт, напълно обзаведена , има локално парно на дърва с камина и радиатори в помещенията. Град Трявна е запазил много от своите своите възрожденски къщи, които придават особена атмосфера. Старата част на Трявна е обявена за архитектурен резерват, в който има много паметници на културата. И днес градът продължава да пази възрожденския си дух, съчетаващ уникална архитектура, къщи в традиционен български стил, музеи и исторически забележителности. Районът е много подходящ и за туризъм. Трявна е чудесна отправна точка за много дестинации - Дряново, Дряновски манастир, Пещерата бачо Киро, еко пътеките над манастира, Боженци и околните гори - прекрасно място за разходки, Габрово и Етъра. Районът предоставя панорамни гледки, отлични условия за лов и риболов. Ref : 180020
Още bazar.bg

Трявна, продава етаж и висок таван от къща

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина 73
6 стаи
240.0 м²
58 000 лв
17.07.17 г., 22:44
Трявна, продава етаж и висок таван от къща със самостоятелен вход. В самия топ център.обзаведен . 140 + 100 кв.м., 2 спални, огромен хол, всекидневна, кухня, дрешник,коридор, баня и тоалетна, 2 тераси и голяма таванска стая. Над етажа е 100 кв.м. висок таван с таванска стая. Може и с тавана. Всичко е в идеално състояние. 0884 205 413
Още 555.bg
90.0 м²
50 000 лв
Вчера в 21:21
АДРЕС предлага на вниманието Ви двуетажна възрожденска къща в центъра на гр. Трявна. Имота се състои от: голяма каменна изба на първия етаж и три стаи с коридор на втория. Къщата е построена на калкан и е със собствено дворно място. Нуждае се от ремонт, но близостта до центъра прави имота интересен за инвестиция. Подходяща е както за фамилно жилище така и за ваканционно или с цел отдаване под наем. Запазената възрожденска архитектура и културното наследство на това балканско градче е притегателна за множество туристи и летовници. 335060
Още bazar.bg
130.0 м²
40 000 €
18.07.17 г., 23:18
Имотът представлява къща на два етажа, с дворно място , гараж с канал и работилница. . Първи етаж- 65 кв. м състоящ се от всекидневна с кухня, спалня , килер , баня и тоалетна (отделно) и коридор. 2-ри етаж- всекидневна с кухня, хол, тераса, спалня, коридор и таван с три помещения. Двата етажа са с отделни входове от двора, има вътрешно стълбище свързващо двата етажа. Къщата се намира в централен район на град Трявна в близост до болница, поликлиника, супермаркет. Има чудесна панорама към старият град и централната градска час #5896
Още bazar.bg

Къща ТРЯВНА

ТРЯВНА ул. "Украйна" № 39
60.0 м²
57 600 лв
20.07.17 г., 19:26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.501.2135 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Трявна, п.к. 5350, ул. „Украйна” № 39 (тридесет и девет), с площ 322 (триста двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), съседи: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2756 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин петдесет и шест), поземлен имот с идентификатор 73403.501.338 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста тридесет и осем), поземлен имот с идентификатор 73403.501.2825 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди осемстотин двадесет и пет), поземлен имот с идентификатор 73403.501.337 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка триста тридесет и седем), поземлен имот с идентификатор 73403.501.2757 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди седемстотин петдесет и седем), ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 73403.501.2135.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три хиляди точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Трявна, п.к. 5350, ул. „Украйна” №37 (тридесет и седем), сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2135 (седемдесет и три хиляди четиристотин и три хиляди точка петстотин и едно точка две хиляди сто тридесет и пет) със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV – 2135 (петнадесет римско за две хиляди сто тидесет и пет арабско) в квартал 86 (осемдесет и шест) по плана на гр. Трявна, целият с площ 300 (триста) кв.м., заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА,ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници на имота: улица, УПИ ХІV – 338 (четиринадесет римско за триста тридесет и осем) на Иван Пенев Белчев и Райчо Иванов Пенев, новопроектирана улица, УПИ ХVІ – 337 (шестнадесет римско за триста тридесет и седем) на Стоянка Д. Денева и Деньо П. Денев, Йовчо Христов Цанев. НАЧАЛНА ЦЕНА: 57 600 (петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева.
Още targimot.com

Трявна, продава етаж и висок таван от къща

Трявна Габрово и област Трявна Стара планина 73
6 стаи
220.0 м²
113 680 лв
13.07.17 г., 20:18
Трявна, продава етаж и висок таван от къща със самостоятелен вход.В самия топ център. обзаведен. 140 кв.м., 2 спални, огромен хол, всекидневна, кухня, дрешник, коридор, баня и тоалетна, 2 тераси. Над етажа е 100 кв.м. висок таван с таванска стая.Може и с тавана. Всичко е в идеално състояние. 0884 205 413
Още 555.bg
75.0 м²
28 000 €
Вчера в 20:36
Предлагаме Ви два етажа от къща за продажба в град Трявна. Трявна е туристически град , който се намира в област Габрово и на 40 км. ог град Велико Търново. Запазената възрожденска архитектура, културното наследство и прекрасната природа, привличат множество туристи. Имота е разположен в широкия център на града и представлява сутерен с площ 30 кв.м.-дневна с кухненски бокс, спалня, санитарно и избено помещение. Първият етаж от къщата е с площ от 75 к.м. , състои се от кухня, хол, две спални, баня и тоалетна, тераса. Има възможност за продажба на етажите и поотделно.#5200
Още bazar.bg
120.0 м²
9 000 €
19.07.17 г., 2:22
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: VT 61170 Тел: 0988 138 123, 062 605 486 Отговорен брокер: Ани Николова Предлагаме ви просторна двуетажна къща, разположена в живописното, планинско селце което се намира в сърцето на Тревненския Балкан, райско кътче недокоснато от човека. Селото е близо до живописния град Трявна и на около час от град Велико Търново. Районът предлага уникална природа, чист планински въздух и абсолютно спокойствие. Къщата е разположена на 2 етажа и с обща жилищна площ от 120 кв.м. На първия етаж има кухня с традиционна камина и 4 складови помещения/мази. Външно стълбище отвежда до втория етаж, който предлага коридор, хол и 3 спални. Къщата има нужда от подобрения и ремонтни дейности преди да се нанесете. Интересна особеност на имотът е покривът от каменни плочи. Мястото е подходящо както за вила за почивка, заради красивата природа, тишината и спокойствието, така и за постоянно живеене, тъй като се намира в непосредствена близост до град Трявна. Градината е голяма с размер 2600 кв.м. В двора има селскостопански постройки, както и достатъчно място за допълнителни постройки и градинарство. Не пропускайте възможността да закупите този имот, защото той има потенциал и може да ви предложи много. Идеалното място за пълноценна почивка сред неповторимата красота на тревненския балкан. Имотът се намира само на 8 км от град Трявна, който е отлично уреден град с развита транспортна мрежа и добри комуникации. Разполага с множество магазини, кафенета, ресторанти, хотели, къщи за гости, банкови офиси и др. Тук функционират целодневна детска градина и обединено детско заведение, основно и средно училища, както и гимназия. В Трявна има автогара и ж.п. гара с редовен транспорт до цялата страна. Районът предлага уникална природа, чист планински въздух и абсолютно спокойствие. На близо протича няколко рекички, където може да се отдадете на риболов или да си направите излет сред природата. Хълмовете наоколо са обрасли с широколистни гори и предлагат много и разнообразен дивеч. А природния парк Българка, който се намира наблизо предлага отлични условия за разходки, излети, провеждане на пешеходни и вело турове. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да ...
Още bazar.bg
240.0 м²
58 000 €
19.07.17 г., 0:18
Имоти Търновград Ви предлага втори етаж от двуетажна къща в китния гр. Трявна, на уникално място в самия Топ Център. В началото на двете най - големи забележителности на града - Часовниковата Кула и Старинната улица която е и пешеходна зона с къщи във възрожденски стил и музеи . / Къщата музей на Петко и Пенчо Славейкови, Къщата музей на Ангел Кънчев, Старото Школо и други над 15 такива. На тиха и спокойна улица с много паркоместа, можете да си пиете питието на едната голяма тераса, на фона на пеещия Градски Часовник в 22. 00 часа всяка вечер. От Югоизточното изложение на хола и едната голяма спалня ще можете всяка вечер да наблюдавате светещата Часовникова Кула и Римския Мост / постоянни обекти за рисуване от много бележити художници/. Долепено до тях е `Старото Школо` / снимано във филма ` Под Игото` в което е преподавала Райна Госпожина. Всичко това на фона на тихо ромолящата рекичка /стабилно укрепена с подпорна стена от огромни, ръчно дялани камъни/. На около 500 м. от терасата Ви може да видите мястото на което Българския Цар Калоян разбива Византийската войска начело с василевса Исак Ангел. Сутринта ще се събудите от галещите лъчи на слънцето в просторното Ви спалня. Минавайки през огромния хол с ръчно резбованата розетка на полилеят от ковано желязо ще видите още по голямата прелест от прозорците все едно че сте на изложба на известен импресионист. Кристално Чистият Балкански въздух, песента на птичките, феерията от багри в градините и сребристата пълната с риба рекичка ще Ви заредят с много положителна енергия за предстоящия ден. Излизайки от хола минавате през коридора от който можете да влезете в Голямата Всекидневна със западно изложение подплатена с широк кухненски бокс, оборудван със всички необходими уреди. От коридора можете да отидете и до другата спалня с източно изложение и гледка към красивата Стара планина. От коридора също можете да влезете и в банята и тоалетната, северно изложение. На две крачки от коридора се намира и другата тераса, на която можете да простирате и готвите. Забравих да спомена че към първата спалня има и голям дрешник обособен като стая. Всичко това описано по горе е в идеално състояние, без пукнатини по стените и таваните, без течове, влага и мухъл, с ръчно шпакловани гипсови тавани и с тапети по стените. Вратите навсякъде са от дъбов масив с ръчно изрисуван фладер от художник. Номер на оферта: 1430
Още bazar.bg
130.0 м²
38 500 €
19.07.17 г., 6:26
Имоти Търновград Ви предлага къща в сърцето на уникалния Тревненски Балкан в Природен парк Българка с най-чистия планински въздух в България. Къщата е заобиколена от живописни планински хребети с условия за туризъм, разходки, теренно лечение и спортуване, далеч от градския шум и суматоха. Идеално място за отдих и пълноценна почивка. На 1. 48 km над селището се намират руините на средновековна крепост. Местоположение: Имот разположен на 15 км от гр. Трявна, 8км. от минералните извори Вонеща Вода и на 30 км. от Велико Търново. Описание: Масивна обзаведена къща на две нива с голям двор с овошки и с площ от 2200 кв. м. , дървена постройка за инструменти и 3 каменни мазета с много възможности. В къщата има 5 двойни легла и 3 единични, два разтегателни дивана, и всички задължителни за живеене, в перфектно състояние мебели. Първият етаж е със самостоятелен вход и включва баня с тоалетна, голяма трапезария за 14 човека от 15 кв. м. с кухня, три спални, антре и коридори. Вторият тавански етаж - студио, е със собствена баня с тоалетна, кухненски бокс и тераса. Вид строителство: Стоманобетонна конструкция с тухлена зидария Отопление: Печки Изложение: Юг, Гледки към двора, гората и планинските хребети. Дограма: Дървена в перфектно състояние Вода: Къщата е със собствено водозахранване от сондаж. на оферта: 973
Още bazar.bg
380.0 м²
50 000 €
Вчера в 20:18
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: VT 59488 Тел: 0988 138 123, 062 605 486 Отговорен брокер: Ани Николова Предлагаме на вашето внимание къща с площ 380 кв.м. Имотът се предлага със следната степен на завършеност: PVC дограма, подове с дюшеме, подове с теракот и стени - латекс. Имотът е снабден с електричество, водоснабдяване и канализация. Важно е да се отбележи, че имотът разполага с: балкон, балкони, баня с тоалетна, мазе и сателитна телевизия. От имота се разкрива гледка към гора, гледка към града, гледка към планината, гледка към поляни и гледка към хълмове. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
Още bazar.bg
215.0 м²
50 000 €
Вчера в 20:13
Масивна двуетажна къща разположена във възрожденската част на гр. Трявна Предлаганият имот представлява масивна двуетажна къща с жилищна площ от 215 кв.м. Първият етаж се състои от две спални, трапезария с кухненски бокс, тераса, баня и санитарен възел. Към етажа се има и мазе с три помещения. Дограмата на първия етаж е подменена с ПВЦ , вратите са дървени а стените са покрити с латекс и тапети. Вътрешно стълбище води към втори етаж , който се състои от две спални с тераса към всяка, килер,и таванска стая. Подпокривното пространство е с височина от около 2.5 метра и в него може да се обособят отделни помещения. Към имота има и дворно място с площ от 135 кв.м., и гараж- 20 кв.м. Къщата е разположена във възрожденския квартал на града, тих и уютен, близо до центъра. В непосредствена близост (около 50 м.) е улицата на занаятите, 'Калинчевата къща', хотел-ресторант 'Балабановата къща' и 'Старата лоза'. Къщата е подходяща за постоянно живеене, а също така е подходяща и за къща за гости. Град Трявна е запазил много от своите своите възрожденски къщи, които придават особена атмосфера. Старата част на Трявна е обявена за архитектурен резерват, в който има много паметници на културата. И днес градът продължава да пази възрожденския си дух, съчетаващ уникална архитектура, къщи в традиционен български стил, музеи и исторически забележителности. Районът е много подходящ и за туризъм. Трявна е чудесна отправна точка за много дестинации - Дряново, Дряновски манастир, Пещерата бачо Киро, еко пътеките над манастира, Боженци и околните гори - прекрасно място за разходки, Габрово и Етъра. Районът предоставя панорамни гледки, отлични условия за лов и риболов. Ref : 180016
Още bazar.bg
1 2 3 4 5 6