Двуетажна масивна къща в троянския балкан МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът е разположен в село в Северна България.Намира се в подножието на Стара Планина на 8 км. от гр.Троян и на 20 км. от главният път София - Варна. ОПИСАНИЕ: Имотът представлява къща близнак с отделен вход и партиди. Къщата е масивна с площ от 96 КВ.М. и се състои от: ПЪРВИ ЕТАЖ - кухня, механа с камина и баня. По вътрешни стълби се стига до ВТОРИЯТ ЕТАЖ състоящ се от три спални, коридор и тераса. Дворът е с площ от 600 кв.м. Къщата се продава с обзавеждането, със собствен водоизточник с хидрофорна инсталация-WILO. Имота е на асфалтов път с целогодишен достъп. Прекрасен имот за целогодишно ползване или за почивка и релакс. АКЦЕНТИ: * Целогодишен достъп * Прекрасна природа * Здрава конструкция * Добре поддържан имот Оферта: 227812 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 45 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1988 г.; ОТОПЛЕНИЕ: печки; ИЗЛОЖЕНИЕ: гледка към планината, панорамна гледка; СПАЛНИ: 3; БАНИ: 1; БАЛКОНИ/ТЕРАСИ: 1; ДОГРАМА: Дървена; С обзавеждане; Охрана; Водопровод; Електрификация; Регулация; Целогодишно ползване ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ТРОЯН. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
20.04.17 г., 17:41 bazar.bg
96.0 м²
28 000 €
Вилата е на 4 км . от гр. Троян във вилна зона.Терена е с лек наклон на запад, разположението е югозападно с гледка от две големи веранди към Беклемето и Козя стена .Има механа с камина, външно барбекю върху едната веранда (събира 20 човека),баня с тоалетна ,всекидневна с кухня, спалня, тел. ,Външна масивна беседка .55 плодни дръвчета...Може да се плати и разсрочено без оскъпяване...
21.04.17 г., 2:33 bazar.bg
114.0 м²
35 000 лв

Къща Калейца

Калейца с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. "Христо Ботев" № 157
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 90 /деветдесет/, с площ 305 /триста и пет/ кв. м., за който е отреден парцел VI – 90 / шест римско – деветдесет арабско /, с площ на парцела 305 / триста и пет / кв.м., в квартал 8 /осем/, по кадастралния и регулационен план на село Калейца, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № 1089 от 04.12.1984 г., при граници и съседи: улица, поземлен имот с кадастрален № 87 / осемдесет и седем /, за който са отредени парцел V – 87 /пет римско – осемдесет и седем арабско/ и парцел VIII - 87 / осем римско –осемдесет и седем арабско /, улица, поземлен имот с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/, за който е отреден парцел VII-91 /седем римско - деветдесет и едно арабско/, в квартал 8 /осем/, ведно с построените в имота: двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 67 /шестдесет и седем/ кв. м. и разгърната площ 134 /сто тридесет и четири/ кв. м., едноетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА и всички подобрения в имота, а съгласно скица представлява Поземлен имот с идентификатор № 35290.160.90 / тридесет и пет хиляди двеста и деветдесет, точка, сто и шестдесет, точка, деветдесет /, находящ се в с. Калейца, Община Троян, Област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 30/01.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с. Калейца, п.к. 5667, ул. „Христо Ботев“ № 157, с площ от 325 / триста двадесет и пет / кв.м., предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м /, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 35290.160.90.1 / тридесет и пет хиляди двеста и деветдесет, точка, сто и шестдесет, точка, деветдесет, точка, едно /, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 35290.160.90 / тридесет и пет хиляди двеста и деветдесет, точка, сто и шестдесет, точка, деветдесет /, със застроена площ от 76 / седемдесет и шест / кв.м., брой етажи: 2 / два /, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, при граници и съседи на поземления имот: 35290.160.87, 35290.160.716, 35290.160.91 и 35290.160.713.
21.04.17 г., 20:54 targimot.com
67.0 м²
19 800 лв

Къща Черни Осъм

Черни Осъм Община Троян, с. Черни Осъм
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 252 ( двеста петдесет и две ) с площ от 158 ( сто петдесет и осем ) кв. м., за който в съсобственост с поземлен имот с кадастрален № 251 ( двеста петдесет и едно ) е отреден ПАРЦЕЛ VI – 251, 252 ( шести, двеста петдесет и едно, двеста петдесет и две ) с площ от 416 ( четиристотин и шестнадесет ) кв.м., в кв. 24 ( двадесет и четири ) по регулационния план на село Черни Осъм, Община Троян, Област Ловешка, одобрен със Заповед № 425/1979 година, заедно със застроените в този имот ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПАЯНТОВА ПЛЕВНЯ И ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, при граници на имота: улица, наследници на Петко Дамянов Врачовски, имот за „озеленяване“ и наследници на Минко Петков Щърков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 601/2016г.
11.04.17 г., 10:50 targimot.com
84.0 м²
6 375 лв

Къща Черни Осъм

Черни Осъм Община Троян, с. Черни Осъм
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Черни Осъм, Община Троян, Ловешка област, с кадастрален идентификатор 80981.350.250 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-47/01.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 265 ( двеста шестдесет и пет ) кв.м., адрес: с. Черни Осъм, ул. „Врачовска“ № 17, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план 249, 250, квартал: 24, парцел V, при съседи: 80981.350.5032, 80981.350.251, 80981.350.5046, 80981.350.249, ЗАЕДНО с построените в имота: Еднофамилна Двуетажна Жилищна сграда с кадастрален идентификатор 80981.350.250.1 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, едно ) със застроена площ от 33 ( тридесет и три ) кв.м., едноетажна ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с кадастрален идентификатор 80981.350.250.2 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, две ) със застроена площ 33 ( тридесет и три ) кв.м., двуетажна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален идентификатор 80981.350.250.3 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, три ) със застроена площ от 39 ( тридесет и девет ) кв.м. и Едноетажна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален идентификатор 80981.350.250.4 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, четири ) със застроена площ от 11 ( единадесет ) кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 601/2016г.
11.04.17 г., 10:50 targimot.com
66.0 м²
8 250 лв

КЪЩА В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН

област Ловешка , гр. Троян,
ДИСТАРТ ЕООД – ВАРНА ВИ ПРЕДЛАГА ИМОТ ЗА ПРОДАЖБА в гр. ТРОЯН. Стара, реновирана къща в непосредствена близост до реката и манастира. Къщата е на два етажа, а под нея има маза. Първи етаж – кухня с трапезария, дневна (салон), сервизно помещение (Б/Т). Нова вита стълба води към втори етаж, на който са разположени три спални и салон. Къщата е със ЗП 103 кв.м, разположени върху 400 кв.м двор. Вид на цената: Цена на имота Вид строителство: Тухлa Етаж: 2-ри Интернет: ДА Телефон: ДА Квадрати: 103
6.04.17 г., 23:09 pozvanete.bg
103.0 м²
45 000 лв
1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.254.2.2, по КК и КР на град Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Пенчо Хаджинайденов" 10, ет.2, ап.2, находящ се в сграда № 2, разположена ь поземлен имот с идентификатор 73198.504.254, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ 128 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 73198.504.254.2.1, над обекта: няма, както и пропадащите се на обекта идеални част от общите части на сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.254, както и 174/656 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.504.254, по КК и КР на град Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11 от \04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Тома Хитров" 14, целият с площ 656 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начиг на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 1512, при съседни имоги с идентификатори: 73198.504.251, 73198.504.253, 73198.504.255, 73198.504.222, 73198.504.256, 73198.504.176.
6.04.17 г., 16:09 targimot.com
128.0 м²
49 122 лв

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/14
7.04.17 г., 17:15 targimot.com
249.0 м²
35 298 лв
1/2 / една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. № 1333 / хиляда триста тридесет и три /, който по кад. и рег. план на II /втори/ микрорайон на град Троян, одобрен със Заповед №РД 12-553/1981г., отреден е за Жилищно застрояване и съставлява парцел XI-1333 /единадесет – хиляда триста тридесет и три/, в квартал 62 / шестдесет и две/, с площ на имота 513 /петстотин и тринадесет/ кв.м., при граници на имота: улица „Христо Смирненски“, парцел XII-1332, парцел II-1343 и парцел X-1334 в квартал 62, ведно с построените в югозападната част от имота от към парцел XII-1332: двуетажна масивна ЖИЛИЩА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.1 – югозападно жилище близнак с отделен вход, със застроена площ 68 кв.м. , мазе и таван и едноетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 73198.512.213.2, със застроена площ от 40 кв.м.. С идентификатор на имота по скица № 73198.512.213, при граници и съседи на имота: № 73198.512.252; № 73198.512.245; № 73198.512.210; 73198.512.211; № 73198.512.212; № 73198.512.214.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 63/14
12.04.17 г., 21:02 targimot.com
108.0 м²
29 640 лв

Къща Дълбок дол

Дълбок дол Община Троян, с. Дълбок дол, ул. "Иван Дойчев" № 27
Недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ обособен като парцел I /първи/ , пл. номер 539 /петстотин тридесет и девет/, целият с площ от около 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ кв. м. , ЗАЕДНО с построените в него цялата двуетажна паянтова жилищна сграда обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, както и двуетажна паянтова жилищна сграда, обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м. и разгърната площ от 84 /осемдесет и четири / кв. м. и двуетажна паянтова стопанска постройка, както и всички подобрения в този урегулиран поземлен имот, обособен като такъв със Заповед № 1013 от 08.09.2006 г. на Кмета на Община Троян /ЧИРП за парцели I - 447 (първо римско - четиристотин четиридесет и седем арабско) , II – 438 (второ римско – четиристотин тридесет и осем арабско) и III – 441 (трето римско-четиристотин четиридесет и едно арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) по плана на с. Дълбок дол, от които е обособен УПИ I-539 (едно римско-петстотин тридесет и девет арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) /, при граници за новообразувания УПИ: от две страни улици и жилищни парцели на други собственици, А СЪГЛАСНО СКИЦА представлява Поземлен имот с идентификатор 24476.760.360 ( двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-112/29.12.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: Община Троян, с. Дълбок дол, ул. „Иван Дойчев“ № 27, с площ от 2589 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), при съседи: 24476.760.877, 24476.760.364, 24476.760.356, 24476.760.1540, 24476.760.359, 24476.760.865, 24476.760.841, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.1, застроена площ от 47 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.2, застроена площ от 61 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.3, застроена площ от 20 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.4, застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.5, застроена площ от 70 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.6, застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.7, застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1 и предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1391/2016г.
12.04.17 г., 21:03 targimot.com
70.0 м²
76 968 лв
Продаваме спешно намален от 37000евро комплекс от две къщи и два двора с уникален водопад минаващ по границата на имота. В периферията на Троян в посока Орешак. Новата част е с подновен покрив,нова електрическа инсталация нова пвц дограма и нова кухня и баня. Може да се продаде на две отделни части или комплекса като комплект. Нова част 22 000 Евро Целият комплекс 27000евро.
30.03.17 г., 15:54 bazar.bg
500.0 м²
27 000 €
Имаме удоволствието да представи на Вашето внимание атрактивен имот в полите на Стара планина . Населеното място е сред тишина , спокойствие и уединение. Селото е на няколко километра от яз.Сопот , на 25км от гр.Троян и 130 км от столицата София. Имотът представлява двуетажна къща със застроена жилищна площ от около 150 кв. м. На първия етаж има голям хол, голяма стая, помещение за баня с бойлер, тоалетна. Посредством вътрешни стълби се достига до второто ниво,което се състои две спални, хол и тераса. Има прекарана вода,ток в имота. Направена е септична яма . От верандата се открива невероятна панорама към върховете на Балкана. Вилата разполага с всичко необходимо за постоянно живеене или ваканции в планината. Къщата е разположен в много голяма двор от 2077 кв.м., ограден с телена мрежа и поставена метална врата на входа. Множество плодни дървета има засадени в двора. Имотът е достъпен целогодишно т.к е се намира на асфалтова улица в населеното място. Селото е голямо и добре развито. Има магазин и кафене. Производство на еко храни в региона дава препитание на хората . Районът предлага идеални възможности за лов и риболов. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
30.03.17 г., 7:10 bulgarianproperties.bg
150.0 м²
27 000 €
Оферта 2620! Вила във вилна зона 'Дълбок дол' на два етажа от 40кв.м.,с баня и тоалетна.Склад, лозе, изворна вода.СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
24.03.17 г., 19:18 bazar.bg
40.0 м²
14 000 €

Къща Врабево

Врабево Община Троян, с. Врабево, ул. "Цветан Спасов" № 2
1/4 ( една четвърт ) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 796.00 ( седемстотин деветдесет и шест ) кв.м. с идентификатор № 12018.501.935 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Врабево, Област Ловеч, Община Троян, одобрени със Заповед РД – 18-23/24.03.2009г. на Изп. директор на АГКК. Адрес на имота: с. Врабево, ул. „Цветан Спасов“ № 2, при съседи: № 12108.501.7; № 12108.501.934, № 12108.501.941; № 12108.501.242; ЗАЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеални части от ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА / едноетажно жилище, долепено до къщата /, с идентификатор № 12108.501.935.3, състояща се от две стаи и баня, ЗАЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеални части от ГАРАЖ с идентификатор № 12108.501.935.4, 1/2 (една втора) от Навес за дърва и плевня с идентификатор № 12108.501.935.2 Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1217/2014г.
27.03.17 г., 20:02 targimot.com
68.0 м²
1 900 лв
Продаваме етаж масивна от къща в близост до центъра на град Троян.Жилището се състои от дневна с кухненски бокс и трапезария,две спални,баня и тоалетна отделно,две тераси,маза,гараж направен като магазин,маза и една трета от двор 300кв.м.
29.03.17 г., 4:45 bazar.bg
120.0 м²
24 999 €

Етаж от къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, област Ловеч, ул. "Захари Зограф" № 13, ет. 2
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.512.288.5.2 /седем, три, едно, девет, осем, тояка, пет, едно, две, точка, две, осем, осем, точка, пет, точка, две/, с адрес: гр. Троян, ул. "Захари Зограф" № 13, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.512.288, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседи в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - 73198.512.288.5.1; над обекта - няма. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №538/15
5.04.17 г., 20:54 targimot.com
69.0 м²
8 742 лв

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 297
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73198.501.183 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем три/, по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с площ 343 /триста четиридесет и три/ кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване / до 10 м /, стар идентификатор № 154 /сто петдесет и четири/, при съседи: ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.545 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, пет четири пет/; ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.192 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно девет две/; ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.182 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем две/; за второстепенна улица, № 73198.501.640 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, шест четири нула/, ведно с построената в имота двуетажна, паянтова, еднофамилна жилищна сграда, № 73198.501.183.1 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем три, точка, едно/, със застроена площ 53 /петдесет и три/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №534/15
9.03.17 г., 15:34 targimot.com
343.0 м²
14 197 лв
Къщата е на два етажа по 50 кв.м. Състои се от стара и нова част. На първия етаж се намират три стаи, а на втория две. На двора има и допълнителна постройка - 7 кв.м. Къщата се намира на 4.0 км от центъра на гр. Троян.
10.03.17 г., 15:57 bazar.bg
100.0 м²
15 500 €

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Стефан Караджа" № 39
ПЪРВИ ЕТАЖ от построената ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 72 кв. м. (седемдесет и два), находящи се в гр. Троян, ул. „Стефан Караджа“ № 39, с пълен кадастрален №73198.503.209.1.1 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно точка едно) с трайно предназначение жилище, апартамент, съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кадастрален №73198.503.209.1 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален №73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет), при граници на жилището: над обекта-имот №73198.503.209.1.9 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно точка девет) в едно с прилежащите към жилището МАЗЕ с площ от 12 кв.м. (дванадесет), ТАВАН с полощ от 6 кв. м. (шест), МАСИВЕН ГАРАЖ с площ от 18 кв.м. (осемнадесет) с пълен кадастрален №73198.503.209.5 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка пет), с предназначение – хангар, депо, гараж, съгласно кадастрална карта на град Троян, одобрена със Заповед №РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет) заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален №73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет).
9.03.17 г., 15:22 targimot.com
72.0 м²
27 360 лв
Двуетажна тухлена къща на 5 км от Троян в село Балканец.тел.00359899855101 Разгледайте и другите ни предложения в сайта www.roni.bg
9.03.17 г., 10:58 bazar.bg
140.0 м²
16 500 €
Предлагаме на вашето внимание къща с площ 120 кв.м. Отоплението се осъществява посредством камина и печка на дърва. Имотът се предлага със следната степен на завършеност: дървена дограма и подове с дюшеме. Имотът е снабден с електричество, водоснабдяване и канализация. Важно е да се отбележи, че имотът разполага с: балкон, баня с тоалетна, килер, мазе, тоалетна и сателитна телевизия. От имота се разкрива гледка към гора, гледка към планината, гледка към поляни и гледка към хълмове. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.03.17 г., 2:59 bulgarianproperties.bg
120.0 м²
42 500 €

Къща за гости в планината, в близост до язовир

Област Ловеч Близо до гр. Троян
Имаме удоволствието да предложим за продажба къща в населено място, което се намира до язовир и на 20 км. от град Троян. Имотът представлява разработена къща за селски туризъм и е мястото, което умело съчетава модерното със старовремското и напомня за отдавна забравени традиции. Самата къща предразполага за усамотение в полите на Стара планина, където тишината и чистият въздух са основните предимства. Къщата се намира на 800 метра от язовир Сопот, на 15 километра от главен път София-Варна и на 30 километра от Троянския манастир. Имотът е с РЗП 130 кв.м.и е построен 1970 год. Къщата разполага с три стаи със спални, две стаи с по две единични легла и две механи и две бани и три тоалетни. Дворът е разделен на 1 000 кв. м затревена и терасирана площ, свързана с барбекю и отделна плевня и 1 500 кв.м овощна градина с 80 овощни дръвчета. Къщата е оградена с 75 м масивна двуметрова тухлена ограда. Селото е сред красивата природа на Стара планина и в близост до Троян, Тетевен, Априлци и Ловеч. Столицата на България София е само на 130 км. Мястото е с богато историческо минало, съхранен автентичен бит и с висок потенциал за развитие на еко туризъм, лов и риболов. През селото минава и река, която извира от близка пещера. Oт мястото се открива невероятна панорама към върховете на Балкана. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
27.02.17 г., 22:20 bulgarianproperties.bg
130.0 м²
66 950 €

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Лъгът" № 3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 335 кв.м. (триста тридесет и пет квадратни метра), находящ се в гр. Троян, ул. „Лъгът“ № 3, с трайно предназначение- урбанизирана и начин на трайно ползване- ниско застрояване (до 10м), съставляващ имот с пълен кадастрален № 73198.506.385 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три осем пет), съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изп. Директор на АК, при съседи: имот № 73198.506.383 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три осем три)- ниско застрояване (до 10м), имот № 73198.506.384 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три осем четири)- ниско застрояване ( до 10м), имот № 73198.506.373 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три седем три)- ниско застрояване (до 10м), имот № 73198.506.374 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три седем четири)- ниско застрояване (до 10м) и имот № 73198.506.386 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три осем шест)- за второстепенна улица, ведно с построената в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА- ЕДНОФАМИЛНА с носещи стени и стоманобетонни елементи, със застроена площ от 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), с пълен кадастрален № 73198.506.385.2 (седем три едно девет осем точка пет нула шест точка три осем пет точка две), с разгърната застроена площ на първи етаж от 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), разгърната застроена площ на втори етаж от 83.30 кв.м. (осемдесет и три цяло и тридесет стотни квадратни метра) и прилежащ ТАВАН с разгърната застроена площ от 85.30 кв.м. (осемдесет и пет цяло и тридесет стотни квадратни метра). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1022/16
13.02.17 г., 18:40 targimot.com
335.0 м²
120 000 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна къща със застроена площ от 80кв.м. намираща се в живописното планинско село Голяма Желязна разположено недалеко от язовир Сопот. На първият етаж на къщата има еднa стая и мазе с пръстен под, а на достъпният по външна стълба втори етаж има чардак и три стаи с пръстени подове. Къщата е за ремонт и осъвременяване. Дворното място с площ от 1770 кв.м е равно, обработваемо, оградено и засадено с различни овощни насаждения. В двора има още една постройка и лятна кухня от 20 кв.м. с една стая с баня. Имота се намира на 20 м от асфалтов път и е целогодишно достъпен като е захранен с ток и вода.
10.02.17 г., 7:15 icbproperties.com
120.0 м²
6 600 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Троян
1 2 3 4 5 6