Къща Орешак

Орешак Област Ловеч, Община Троян, с. Орешак
Недвижим имот, находящ се в село Орешак, община Троян, област Ловеч, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 53707.505.196 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест), по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед № РД-18-58 от 04.09.2006г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра Ловеч, изменена със Заповед № КД-14-11-5 от 23.03.2007г. на Началник Служба по кадастъра Ловеч, с площ по доказателствен акт от около 1000 (хиляда) кв.м. и с площ по скица № 373 от 30.03.2007г. на Служба по кадастъра Ловеч от 1092 (хиляда деветдесет и два) кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.) при съседи: ниско застрояване (до 10 м.), № 53707.505.197 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет седем); нива, № 53707.505.266 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, две шест шест); ниско застрояване (до 10 м.), № 53707.505.195 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет пет); за второстепенна улица, №53707.504.395 (пет три седем нула седем, точка, пет нула четири, точка, три девет пет); ведно с построените в имота: едноетажна масивна СГРАДА № 53707.505.196.1 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест. Точка, едно), със застроена площ 66 (шестдесет и шест) кв. м.; едноетажна масивна СГРАДА № 53707.505.196.2 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест, точка, две), със застроена площ 32 (тридесет и два) кв. м.; едноетажна масивна СГРАДА № 53707.505.196.3 ( пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест, точка, три), със застроена площ 76 (седемдесет и шест) кв. м.; едноетажна масивна СГРАДА № 53707.505.196.5 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест, точка, пет), със застроена площ 48 (четиридесет и осем) кв. м.; двуетажна паянтова СГРАДА № 53707.505.196.6 (пет три седем нула седем, точка, пет нула пет, точка, едно девет шест, точка, шест), със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м, както и всички подобрения в имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 270/2014г.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
66.0 м²
36 060,00 лв

Къща Орешак

Орешак Област Ловеч, Община Троян, с. Орешак
2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 80981.501.531 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет три едно/, находящ се в село Орешак, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед № 300-5-109 от 19.12.2003г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-11-184 от 12.09.2006г. на Началник СК Ловеч, с площ на имота 570/петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., при съседи: ниско застрояване /до 10 м./, имот № 80981.501.527 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет две седем/; за второстепенна улица, имот № 80981.501.9516 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет едно шест/ и ниско застрояване /до 10 м./, имот № 80981.501.532 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет три две/, ведно с целите построени в имота: двуетажна, еднофамилна, полумасивна Жилищна СГРАДА № 80981.501.531.5 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет три едно точка пет/ -застроена на площ 60 /шестдесет/ кв.м.; двуетажна, паянтова Селскостопанска СГРАДА № 80981.501.531.4 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет три едно точка четири/ -застроена на площ 47 /четиридесет и седем/ кв.м.; едноетажна, полумасивна Селскостопанска СГРАДА № 80981.501.531.3 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка пет три едно точка три/-застроена на площ 5 /пет/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 269/2014г.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
60.0 м²
24 018,00 лв

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, ул.“Христо Смирненски“ № 50 с площ от 249 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73198.512.158.1 със застроена площ от 57 кв. м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/16
6.01.17 г., 18:42 targimot.com
249.0 м²
44 122,00 лв

Етаж от къща ТРОЯН

ТРОЯН адрес гр. Троян, област Ловеч, ул. "Захари Зограф" № 13, ет. 2
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.512.288.5.2 /седем, три, едно, девет, осем, тояка, пет, едно, две, точка, две, осем, осем, точка, пет, точка, две/, с адрес: гр. Троян, ул. "Захари Зограф" № 13, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.512.288, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседи в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - 73198.512.288.5.1; над обекта - няма. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20158790400538
5.01.17 г., 18:16 targimot.com
80.0 м²
10 927,00 лв

Къща Врабево

Врабево Община Троян, с. Врабево, ул. "Цветан Спасов" № 2
1/4 ( една четвърт ) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 796.00 ( седемстотин деветдесет и шест ) кв.м. с идентификатор № 12018.501.935 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Врабево, Област Ловеч, Община Троян, одобрени със Заповед РД – 18-23/24.03.2009г. на Изп. директор на АГКК. Адрес на имота: с. Врабево, ул. „Цветан Спасов“ № 2, при съседи: № 12108.501.7; № 12108.501.934, № 12108.501.941; № 12108.501.242; ЗАЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеални части от ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА / едноетажно жилище, долепено до къщата /, с идентификатор № 12108.501.935.3, състояща се от две стаи и баня, ЗАЕДНО с 1/2 ( една втора ) идеални части от ГАРАЖ с идентификатор № 12108.501.935.4, 1/2 (една втора) от Навес за дърва и плевня с идентификатор № 12108.501.935.2 Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1217/2014г.
4.01.17 г., 16:40 targimot.com
68.0 м²
2 534,00 лв

Къща в Баба Стана, Орешак

Ловеч и област Троян Орешак село Баба Стана
Имоти Търновград Ви предлага стара обитаема къща, на първи етаж - две големи стаи, на втори етаж - една стая с кухня и камина и две спални. Имота е 1700кв.м. и е ограден с овощни дръвчета. Път, ток, вода във регулация. Имота е страхотно място за инвестиция намира се в китната махала на с Орешак, Баба Стана. Махалата е обособена като етнографски комплекс с реставрирани стари къщи. Номер на офертата 2584
30.12.16 г., 19:43 555.bg
3 стаи
42 042,00 лв

Продава вила в с. Орешак

Ловеч и област Троян Орешак село Орешак
Имоти Търновград Ви предлага двуетажна вила в с. Орешак. Район вилна зона, ново строителство, външна и вътрешна изолация, локално парно, собствен водоизточник, барбекю ареа с камина 32кв.м., допълнителна постройка/складо во помещение. Първи етаж: хол с кухня отворен план. Втори етаж: две спални, коридор, баня и тоалетна. Две големи тераси с прекрасен изглед, дворно място 460 кв.м. Ново строителство - завършена 2011г. Номер на офертата 2333
29.12.16 г., 21:52 555.bg
2 стаи
134 260,00 лв
Имота се намира на главния път Троян-Орешака.Къщата е масивна на два етажа с по четири стай и престройка с три стай.Двора е равен и има стопански постройки и голяма овощна градина.
17.12.16 г., 18:31 bazar.bg
160.0 м²
21 900,00 €
Къщата е в добро състояние след ремонт.Имота има пет стаи на първия етаж с баня и тоалетна и четири стаи на втория етаж.
17.12.16 г., 18:31 bazar.bg
200.0 м²
19 900,00 €
Триетажна къща в с.Орешак,чудесно място за живеене,къщата е близо до центъра а от другата страна близо до гора и река,също така през няколко къщи има и къща за гости.Селото е много добре устроено с много магазини,къщи за гости,кино,пияно бари най голямата забележителност е Троянския манастир с прочутата икона на Дева Мария и младенеца- Троеручица. Къщата е с външна изолация, първия етаж е с отделен вход на него се намира баня тоалетна напълно готови,също така много голяма спалня,хол,кухня с трапезария и голяма тераса -стаите са на замазка Втория етаж е с две спални,хол и кухня с трапезария и огромна тераса има и място за направата на баня и тоалетна Вътрешно стълбище води към третия тавански етаж които е недовършен на цимент и тухла,той е с висок тавани помещенията може да се пригодят за живеене,има една спалня която не е скосен таван и тераса,може да се направят другите помещения на хол,кухня и баня Къщата е на желязно бетони плоча гредоред,дървена дограма -лакирана а покрив с циментови керемиди.Къщта е страхотна инвестиция- ства за къща за гости и също така за постояно живеене или за почивка с прекаран ток ,вода и канализация.тел.00359899855101 www.roni.bg
17.12.16 г., 17:00 bazar.bg
220.0 м²
49 000,00 €
Двуетажна къща с голям двор 12000 кв.м. в село Голяма Желязна близо до язовир Сопот.Къщата и 1000 кв.м са в регулация,а останалите 11000 кв.м е съседен парцел овощна градина . тел.00359899855101 www.roni.bg
10.12.16 г., 10:16 bazar.bg
140.0 м²
15 000,00 €

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Стефан Караджа" № 39
ПЪРВИ ЕТАЖ от построената ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 72 кв. м. (седемдесет и два), находящи се в гр. Троян, ул. „Стефан Караджа“ № 39, с пълен кадастрален №73198.503.209.1.1 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно точка едно) с трайно предназначение жилище, апартамент, съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда с пълен кадастрален №73198.503.209.1 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален №73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет), при граници на жилището: над обекта-имот №73198.503.209.1.9 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка едно точка девет) в едно с прилежащите към жилището МАЗЕ с площ от 12 кв.м. (дванадесет), ТАВАН с полощ от 6 кв. м. (шест), МАСИВЕН ГАРАЖ с площ от 18 кв.м. (осемнадесет) с пълен кадастрален №73198.503.209.5 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет точка пет), с предназначение – хангар, депо, гараж, съгласно кадастрална карта на град Троян, одобрена със Заповед №РД-18-11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет) заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален №73198.503.209 (седем три едно девет осем точка пет нула три точка две нула девет). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400064
9.12.16 г., 19:36 targimot.com
72.0 м²
31 230,00 лв

Етаж от къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, обл. Ловеч, ул. "Васил Левски" № 226
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 301 кв. м. (триста и един квадратни метра), находящ се в град Троян, област Ловешка, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване – ниско застрояване (до 10 м.), съставляващ имот с пълен кадастрален № 73198.501.381 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно) съгласно кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД – 18 – 11/20.04.2007 г. на Изп. Директор на АК, при съседи: имот № 73198.501.383 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем три) – ниско застрояване (до 10 м.), имот № 73198.501.655 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка шест пет пет) – за второстепенна улица, имот № 73198.501.382 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем две) – ниско застрояване (до 10 м.), имот № 73198.501.384 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем четири) – комплексно застрояване, ведно с ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, масивна с дървен гредоред, със застроена площ от 76 кв. м. (седемдесет и шест квадратни метра), съставляваща имот с пълен кадастрален № 73198.501.381.1 ( седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка едно), който етаж е с площ от 71 кв. м. (седемдесет и един квадратни метра) и представлява самостоятелно жилище – АПАРТАМЕНТ № 2 (две), заснет като самостоятелен обект с пълен кадастрален № 73198.501.381.1.2 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка едно точка две), при съседни самостоятелни обекти: под обекта – имот № 73198.501.381.1.1, ведно с прилежащото към него МАЗЕ с площ 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра), както и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), съставляваща имот с пълен кадастрален № 73198.501.381.2 (седем три едно девет осем точка пет нула едно точка три осем едно точка две). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 162/14.
8.12.16 г., 23:54 targimot.com
76.0 м²
14 400,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се двуетажна къща в центъра на село Балканец в района на Троян. Къщата е с тухлена конструкция, гредоред. На първия етаж има 1 голяма и 1 малка стаи, баня и тоалетна. На втория етаж има три стаи, мазе. Къщата е за ремонт. Дворното място е с площ от 600кв.м. Имотът граничи с река и от там се открива гледка към Балкана. В имота има и допълнителни стопански постройки. Имотът е достъпен целогодишно.
8.12.16 г., 19:58 icbproperties.com
160.0 м²
21 200,00 €

Къща Черни Осъм

Черни Осъм Община Троян, с. Черни Осъм
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Черни Осъм, Община Троян, Ловешка област, с кадастрален идентификатор 80981.350.250 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-47/01.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 265 ( двеста шестдесет и пет ) кв.м., адрес: с. Черни Осъм, ул. „Врачовска“ № 17, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м. ), номер по предходен план 249, 250, квартал: 24, парцел V, при съседи: 80981.350.5032, 80981.350.251, 80981.350.5046, 80981.350.249, ЗАЕДНО с построените в имота: Еднофамилна Двуетажна Жилищна сграда с кадастрален идентификатор 80981.350.250.1 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, едно ) със застроена площ от 33 ( тридесет и три ) кв.м., едноетажна ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с кадастрален идентификатор 80981.350.250.2 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, две ) със застроена площ 33 ( тридесет и три ) кв.м., двуетажна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален идентификатор 80981.350.250.3 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, три ) със застроена площ от 39 ( тридесет и девет ) кв.м. и Едноетажна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален идентификатор 80981.350.250.4 ( осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и едно, точка, триста и петдесет, точка, двеста и петдесет, точка, четири ) със застроена площ от 11 ( единадесет ) кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 601/2016г.
3.12.16 г., 19:24 targimot.com
33.0 м²
8 556,00 лв

Къща Черни Осъм

Черни Осъм Община Троян, с. Черни Осъм
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 252 ( двеста петдесет и две ) с площ от 158 ( сто петдесет и осем ) кв. м., за който в съсобственост с поземлен имот с кадастрален № 251 ( двеста петдесет и едно ) е отреден ПАРЦЕЛ VI – 251, 252 ( шести, двеста петдесет и едно, двеста петдесет и две ) с площ от 416 ( четиристотин и шестнадесет ) кв.м., в кв. 24 ( двадесет и четири ) по регулационния план на село Черни Осъм, Община Троян, Област Ловешка, одобрен със Заповед № 425/1979 година, заедно със застроените в този имот ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПАЯНТОВА ПЛЕВНЯ И ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, при граници на имота: улица, наследници на Петко Дамянов Врачовски, имот за „озеленяване“ и наследници на Минко Петков Щърков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 601/2016г.
3.12.16 г., 18:24 targimot.com
84.0 м²
6 606,00 лв

Къща Дълбок дол

Дълбок дол с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 710 кв.м. (седемстотин и десет квадратни метра), с планоснимачен № 417 (четиристотин и седемнадесет), за което е отреден парцел № V – 417 (пет римско – четиристотин и седемнадесет), в квартал 64 (шестдесет и четири) по кадастралния и регулационен план на село Дълбок дол, община Троян, Ловешка област, който парцел е с площ от 720 кв. м. и е с неуредени сметки по регулация, към него се предават 8 кв.м. от ПИ № 421 и 2 кв.м. от ПИ № 416, одобрен кадастрален план със Заповед № 49/1920 г. и уреден регулационен план със Заповед №1250/1929 г., при граници и съседи: улица, Васил Радев, Цона Матеевска и Цана Гигова, ЗАЕДНО с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната площ от 176 кв.м. (сто седемдесет и шест квадратни метра). С идентификатор по скица № 24476.760.380, при граници и съседи на имота: № 24476.760.383; № 24476.760.860; № 24476.760.379; № 24476.760.856; № 24476.760.381. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400067
1.12.16 г., 19:25 targimot.com
176.0 м²
16 044,00 лв

Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 297
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73198.501.183 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем три/, по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с площ 343 /триста четиридесет и три/ кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване / до 10 м /, стар идентификатор № 154 /сто петдесет и четири/, при съседи: ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.545 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, пет четири пет/; ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.192 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно девет две/; ниско застрояване / до 10 м /, № 73198.501.182 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем две/; за второстепенна улица, № 73198.501.640 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, шест четири нула/, ведно с построената в имота двуетажна, паянтова, еднофамилна жилищна сграда, № 73198.501.183.1 /седем три едно девет осем, точка, пет нула едно, точка, едно осем три, точка, едно/, със застроена площ 53 /петдесет и три/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №534/15
30.11.16 г., 19:23 targimot.com
343.0 м²
14 244,00 лв
област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес град Троян, ул. Васил Левски № 197, целият с площ 348 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, заедно с построените в имота: 1/2 /една втора/ идеална част от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 73198.501.378.1, цялата със застроена площ 94 кв.м., представляваща североизточен близнак на сградата, състоящ се от кафе-аператив на първи етаж и втори жилищен етаж, навес със застроена площ 24 кв.м., представляваш част от фе-аператива,1/2 /една втора/ идеална част от селскостопанска сграда с идентификатор 73198.501.378.2, цялата със застроена площ 54 кв.м., СГРАДА с идентификатор 73198.501.378.3, със застроена площ 15 кв.м.. брой етажи 1, предназначение - Сграда за търговия, който имот по доказателствен акт представлява: недвижим имот, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, с ЕКНМ 73198 /седем три едно девет осем/, улица "Васил Левски" № 199, а именно: 1/2 /една втора' идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 452, целият с площ 347 кв.м., за който е отреден парцел XVII-452, с площ 377 кв.м., отреден „За жилищно застрояване", в квартал 14, по кадастралния и регулационен план на микрорайон Север на град Троян, одобрен със заповед № 325 от 1980 г., като към парцел XVI1-452 се предава част от поземлен имот с кадастрален № 464, с площ 30 кв.м., при граници съгласно скица: поземлен имот № 453, землищна граница, поземлен имот № 451 и поземлен имот № 464, в квартал 14, заедно 1/2 /една втора/' идеална част от всички построени в имота сгради: двуета полумасивна жилищна сграда - СЕВЕРОИЗТОЧЕН БЛИЗНАК, стопанска сгр, лятна кухня и навес, и цялото ДКЖЯНСКО ПОМЕЩЕНИЕ със самостоятелен вход, откъм улица „Васил Левски", разположено на първия етаж на северния близнак от двуетажната полумаеивна жилищна сграда, ведно с предоставеното право на строеж, както и всички трайни подобрения и прирашения в имота.
24.11.16 г., 18:19 targimot.com
94.0 м²
26 982,00 лв
Двуетажна жилищна сграда, разположена в идеалния център на града, заедно с 1/2 ид.част от дворно място, цялото с площ от 411 кв.м. Къщата е на два етаж. Състои се от сутерен /маза/, обособен в две самостоятелни помещения и коридори; 1-ви етаж-дневна с бокс, хол и баня с тоалетна; 2-ри етаж-две спални и бокс, който е над мокрото помещение на 1-ви етаж /може да се обособи при необходимост и за санитарен възел с баня/. Към къщата има таванско помещение и гараж с площ 18 кв.м, с обособена до него баня и тоалетна, с възможност при необходимост да се живее или да се използва самостоятелно за офис, ателие.
21.11.16 г., 11:35 bazar.bg
112.0 м²
43 000,00 €
АДРЕС недвижими имоти има удоволствието да Ви предложи къща с двор в гр.Троян , Площ: 1394 кв.м. двор / 160,60 кв.м. РЗП . Къщата е на два етажа , като е запазен типичния битов стил . В двора има селскостопански постройки .Код: 317386
18.11.16 г., 4:32 bazar.bg
393.0 м²
13 000,00 €

Къща Шипково

Шипково с. Шипково, обл. Ловеч, общ. Троян, ул. "Бор" № 14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83212.501.741 / осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин четиридесет и едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-33/ 07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: с. Шипково, ул. „Бор“ № 14 / четиринадесет / целият с площ от 392 / триста деветдесет и два / кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за ниско застрояване ( до 10 м. ), със стар идентификатор: 741 / седемстотин четиридесет и едно/, кв. 8 / осем /, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 83212.501.740, 83212.501.1091, 83212.501.1068, 83212.501.742, ведно с построените в поземления имот: СГРАДА с идентификатор 83212.501.741.1 / осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет точка, петстотин и едно, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, едно / със застроена площ 82 / осемдесет и два / кв.м., брой етажи – един, предназначение – еднофамилна жилищна сграда; СГРАДА с идентификатор № 83212.501.741.2 / осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка, петстотин и едно точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, две / със застроена площ 22 / двадесет и два / кв.м., брой етажи-един, предназначение – еднофамилна жилищна сграда; СГРАДА с идентификатор 83212.501.741.3 / осемдесет и три хиляди двеста и дванадесет, точка петстотин и едно, точка, седемстотин четиридесет и едно, точка, три / със застроена площ 17 / седемнадесет / кв. м., брой етажи – два, предназначение – селскостопанска сграда, съгласно Нотариален акт № 63, том I, рег. №798, дело № 51 от 2008 г. на Нотариус № 525 в НК, Скица на поземлен имот № 23675/10.11.2009 г. Скици на сграда № 5503, 5505 и 5506/26.02.2010 г. на СГКК- гр. Ловеч. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400066
16.11.16 г., 18:48 targimot.com
82.0 м²
21 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща с гредоред строена на калкан и намираща се на тихо и спокойно място в град Троян недалеко от фирма Калинел. На първия етаж на къщата, който е с вход от към двора, са разположени коридор, хол с кухненски бокс и трапезария, една спалня, санитарен възел и тераса. Дограмата на етажа е дървена двукатна, като целият етаж се нуждае от ремонт и осъвременяване. На втория етаж, който е със самостоятелен вход от към улицата и с вътрешна стълба са разположени коридор, хол с кухненски бокс и трапезария, една спалня, санитарен възел и тераса. Етажът е след основен ремонт, със сменена ПВЦ дограма със стъклопакет, подове на ламиниран паркет и стени с вътрешна изолация на шпакловка и латекс Отоплението на етажа е печка с водна риза на твърдо гориво и радиатори. Имотът е захранен с ток, вода и канал и е подходящ за постоянно обитаване. Дворното място с площ от 500кв.м. е равно и оградено с обособено място за паркиране на автомобил. Къщата се продава както цялата, така и на отделни етажи, като цената на всеки етаж е предмет на допълнително договаряне между страните.
14.11.16 г., 18:34 icbproperties.com
120.0 м²
50 600,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Продажба къща в град Троян
1 2 3 4 5 6