Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН ул. Усин Керим № 19
Поземлен имот, застроен, находящ се в строителните граници на гр.Тетевен, с административен адрес ул."Усин Керим" № 19, с площ на същия по актове за собственост и по Скица с № 349/07.06.2007г. на ОбА-гр.Тетевен, от около 275 кв.м., който имот представлява, и съответсва по подобрения застроителен и устройствен план на гр.Тетевен от 1969г., на част от имот с пл.номер 654 в кв.7, включен за упълномеряването на парцел XI-654 на кв.7, целият с площ от около 685, и към който са придадени около 315 кв.м. от имот с пл.номер 656 в кв.7, и около 80 кв.м. от имот с пл.номер 653 в кв.7, като имотът е при граници и съседи по посочената Скица: улица, имот на Асен Дим.Димитров и Урман Дим.Асенов/ УПИ-п.Х /, и имот на Георги Кирилов Кирилов, Кунчо Райков и Ана Михайлова, Емилия Михайлова Урманова / УПИ-п.XII/; ведно и с цялата и построена в този имот /пл.№ 654/, Жилищна сграда, полумасивна, построена през 1961г., на площ от 53 кв.м., и състояща се от две стаи и коридор на жилищния етаж, и избено помещение в приземния етаж, който имот е 275/ 590 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 72343.500.654 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тетевен, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр.Тетевен, ул."Усин Керим" № 19, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 м.), площ 590 кв.м., при съседи: 72343.500.3341; 72343.500.653; 72343.500.7083;72343.500.8149, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 72343.500.654.2
25.04.17 г., 2:52 targimot.com
53.0 м²
19 500 лв
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: VT 1365 Тел: 0882 817 481, 062 605 486 Отговорен брокер: Стефан Консулов Продава се масивна двуетажна къща в красивия град Тетевен. Имотът е на три нива от гледна точка на улицата и четири нива откъм двора. С РЗП от 350 кв.м. той се състои от: - Партерен етаж механа с камина, кухня, баня с тоалетна и коридор - Първи етаж една голяма всекидневна, една стая с кухненски бокс и помещение за баня и тоалетна - Втори етаж три спални и баня с тоалетна - Трети етаж (под покривно пространство) едно голямо помещение от около 60 кв.м. подходящо за допълнително жилищно помещение (спалня, кабинет и др.) Всички етажи в къщата са свързани посредством вътрешни стълби. Подовете са с дюшеме в много добро състояние, прозорците са с дървена дограма, доста запазена, нуждае се от боядисване, а стените имат нужда от освежаване. Баните и тоалетните са оборудвани, но имат нужда от основен ремонт. Дворът е с големина от 750 кв.м. и в него са разположени с гараж, склад (сервизно помещение) под гаража и кладенец. Имота е снабден с всички комуникации електричество, вода, телефон и разполага с прекрасна гледка към Балкана. Районът е идеален за лов и риболов, както и за отдих сред природата. Къщата се намира на 5 км от центъра на Тетевен, на асфалтов път от едната страна и река (на около 50 м от имота) от другата и на около 30 км от Чифлика , популярно туристическо място със своите минерални извори, басейни и хотелски комплекси. Перфектно предложение, както за имот за Вашите лични нужди постоянен дом, дом за отдих, лов и риболов, така и за развитието на бизнес в настаняването къща за гости, семеен хотел, вила за отдаване под наем за отдих и празненства. ...
20.04.17 г., 14:30 bazar.bg
350.0 м²
32 300 €
Продава се масивна двуетажна къща в красивият град Тетевен. Имота е на три нива от гледна точка на улицата и четири нива откъм двора. С РЗП от 350 кв.м. той се състои от: - Партерен етаж механа с камина, кухня, баня с тоалетна и коридор - Първи етаж една голяма всекидневна, една стая с кухненски бокс и помещение за баня и тоалетна - Втори етаж три спални и баня с тоалетна - Трети етаж (под покривно пространство) едно голямо помещение от около 60 кв.м. подходящо за допълнително жилищно помещение (спалня, кабинет и др.) Всички етажи в къщата са свързани посредством вътрешни стълби. Подовете са с дюшеме в много добро състояние, прозорците са с дървена дограма, доста запазена, нуждае се от боядисване, а стените имат нужда от освежаване. Баните и тоалетните са оборудвани, но имат нужда от основен ремонт. Двора е с големина от 750 кв.м. и в него са разположени с гараж, склад (сервизно помещение) под гаража и кладенец. Имота е снабден със всички комуникации. VT 1365
20.04.17 г., 19:14 bazar.bg
350.0 м²
32 300 €

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН ул. Христо и Калин Цакови № 19
Урегулиран поземлен имот, застроен, с площ по акт за собственост и по Скица с № 586/08.09.2008г. на ОбА-гр.Тетевен, от 282 кв.м., като е заснет, представлява и съответства по ПУП на гр.Тетевен от 1969г. на УПИ-п.III-1575 от кв.81, при граници и съседи по посочената Скица: улица, УПИ II на Марин Хр.Темелски, УПИ IV на Данаил П.Марков, УПИ VII на Лазар П.Кокошев, Иван Лаз.Петков; ведно и с построени в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, масивно монолитно строителство, със застроена площ 72 кв.м., състояща се от сутерен със следните помещения: битова стая, избено помещение, и стълбище; първи етаж състоящ се от: кухня, хол, спалня, баня с тоалетна, стълбище; както и обособен в същия етаж Гараж; и втори етаж състоящ се от: кухня, две спални, хол, стълбище, който имот е с кадастрално описание: Поземлен имот с идентификатор 72343.500.1575 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тетевен, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр.Тетевен, ул. "Христо и Калин Цакови" № 19, площ 286 кв.м, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор Няма, номер по предходен план - квартал 81, парцел 3, при съседи: 72343.500.1579, 72343.500.1578, 72343.500.1576, 72343.500.7021, 72343.500.7021, 72343.500.1574, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор 72343.500.1575.1 със застроена площ 96 кв.м., брой етажи 2, предназначение Жилищна сграда - еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 72343.500.1575.2, застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение Хангар, депо, гараж
25.04.17 г., 2:53 targimot.com
72.0 м²
24 997 лв

Вила Рибарица

Рибарица с. Рибарица, общ. Тетевен, ул. "Георги Бенковски" № 130
Недвижим имот находящ се в с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „Георги Бенковски“ № 130, представляващ чрез индивидуализацията си УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – 244 /петнадесети за пл. номер двеста четиридесет и четвърти/ от кв. 42 /четиридесет и втори/, с площ от около 614 кв. м. /шестстотин и четиринадесет кв. м./, който имот е заснет по подробния застроителен план на с. Рибарица от 1964 г., и с влязло в сила изменение на същия със Заповед на Кмета Община Тетевен с № 319/2007 г., при граници и съседи на имота по скица на Кметствo на с. Рибарица с № 264/28.08.07 г. и презаверка от 16.06.2008 г.: улици от двете страни, УПИ II – 244 от кв. 42 на Соня Иванова Момчева и Иван и Теодора Якимови Иванови и УПИ I – 244 от кв. 42 на Красимир Момчев Момчев, ведно и с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ползвана за вилни нужди, застроена на площ от 60 кв. м. /шестдесет кв. м./, като имотът се предава ведно и с всички извършени в него подобрения, повишаващи стойността му и трайно прикрепени към земята. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400531
7.04.17 г., 1:42 targimot.com
60.0 м²
47 400 лв

Къща Български извор

Български извор Община Тетевен, с. Български Извор, ул. "Родопа" № 6
1/6 ( една шеста ) идеална част от следния недвижим имот, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII – 375,376 ( тринадесети за имоти с планоснимачни номера триста седемдесет и пет и триста седемдесет и шест ), от квартал 48 ( четиридесет и осем ) по плана на село Български Извор, Община Тетевен, Област Ловеч, целият с площ от 1 610 ( хиляда шестотин и десет ) квадратни метра, ЗАЕДНО с 1/6 (една шеста ) идеална част от построените в имота сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 226 ( двеста двадесет и шест ) квадратни метра, със сутерен /партер/ - първи и втори етаж, ЛЯТНА КУХНЯ С ГАРАЖ със застроена площ от 44 ( четиридесет и четири ) квадратни метра, от която гаражната част е преустроена в жилищна част, и ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроен площ от 40 ( четиридесет ) квадратни метра, заедно с всички подобрения в поземлен имот, включващ и открит басейн с баня и сервизни помещения към него, постройка – барбекю и масивни огради, при граници: улица, УПИ IV – 381 на Донка Христова Маринова, УПИ VII – 377 на Мария Тодорова Найденова, УПИ VIII – 377 на Пена Петкова Петрова, УПИ IX – 374 на Петко Христов Петков и УПИ XII Димитър Христов Дачев. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 268/2014г.
29.03.17 г., 19:55 targimot.com
226.0 м²
40 215 лв

Вила Гложене

Гложене Община Тетевен, с. Гложене, вилна зона "Руновица"
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV – 725 ( четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и пет ) в квартал 74 ( седемдесет и четири ) по плана на село Гложене, Община Тетевен, Ловешка област, вилна зона „Руновица“, целият с площ от 1 000 ( хиляда) кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ № V – 729, УПИ № IX – 728 и УПИ № III – 725, и при съседи по доказателствен акт: улица, Райна Борисова Стоилова и Павел Ал. Исаков, Гошко Тодоров и д-р Вълчин Т. Гаров, Милена Христова и Славка Христова, ЗАЕДНО с построената в поземления имот ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА с РЗП от 198,30 ( сто деветдесет и осем цели и тридесет стотни ) кв.м., състояща се на: сутерена, със застроена площ от 75,90 ( седемдесет и пет цяло и деветдесет ст. ) кв.м. от: коридор, гараж, стая, баня с тоалетна, преддверие, склад и стълбище към етажа, и на първия етаж, със застроена площ от 122,40 ( сто двадесет и две цяло и четиридесет стотни ) кв.м. от: дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор, стълбище и тераса. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 14/2016г.
30.03.17 г., 1:44 targimot.com
198.0 м²
132 000 лв

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетвен, ул. "Баньо Маринов" № 51
ЖИЛИЩНА СГРАДА на три етажа с идентификатор 72343.500.3141.1 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, едно, четири, едно, точка, едно /, със застроена площ от 92 /деветдесет и два/ кв.м. на всеки етаж, масивно строителство, построена на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя, ведно и с правото на строеж за същата, и за целия Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Тетевен, област Ловеч, ул. " Баньо Маринов" № 51,с идентификатор 72343.500.3141, в който е построена, с площ на същия от около 311 кв.м. /триста и единадесет/, и който имот е заснет понастоящем по подробния застроителен и устройствен план на гр. Тетевен от 1969г., и съответства на УПИ – парцел XVI /шестнадесети/ от кв. 57 „ а “; като е при актуални граници и съседи по Скица наОбА – гр. Тетвен с презаверка на същата от 03.04.2008г.: УПИ XVIII с ОПС на Косто Костов Костов, Колю Костов и Иван К. Колев; УПИ XV с ОПС на Мария Кирилова Георгиева, и улици от две страни, и съгласно скица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №507/15
30.03.17 г., 19:57 targimot.com
276.0 м²
39 375 лв

Къща Галата

Галата с. Галата, общ. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" № 9
Недвижим имот, находящ се в строителни граници на с. Галата, община Тетвен, област Ловеч, с административен адрес на ул. ”Димитър Благоев” № 9, който имот представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен, с площ на целия около 600 кв. м. /шестстотин кв. м./, който имот е заснет понастоящем, представлява и съответства по застроителния план на с. Галата от 1982 г., на парцел III – 363 /трети за пл. номер триста шейсет и трети/ в кв. 36 /тридесет и шести/, при актуални граници и съседи на имота по акт за собственост: улица, Андрей Гадинов Гадинов, свой имот, Адриян Асенов Дурчев, Марин Андреев Шутев; ведно и с цялата построена в този имот на основание издадено Строително решение с № 38 от 08.11.1975 г., ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, масивна, със застроена площ на етажа от 100 кв. м.; както и с всички други подобрения в този имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 114/14.
30.03.17 г., 19:56 targimot.com
100.0 м²
47 340 лв

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен, ул. "Калена плоча" № 57
ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа , масивно монолитно строителство, със застроена площ на терена на същата от 63 кв. м. /шестдесет и три кв. м./, ведно и с правото на стоеж за тази сграда, и върху целия УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена, който имот е общинска собственост, и е с площ на целия от 376 кв. м. /триста седемдесет и шест кв. м./, отреден е за “Жилищно застрояване“, като е заснет понастоящем, представлява и съответства по застроителния план на гр. Тетевен от 1969 г., на парцел VIII /осми/ за имот с планоснимачен номер 1835 /хиляда осемстотин тридесет и пети/ от кв. 102 „а“ /сто и втори б. „а“/, при актуални граници и съседи на същия по Скица на ОбА – гр. Тетевен с № 634/17.09.2008 г., улица, УПИ XIII с ОПС на Георги Георгиев Иванов, Петър Георгиев Гергов, УПИ XIV с ОПС на Петко Трифонов Недков, Валя Трифонова Петкова. Съгласно скица Поземлен имот с идентификатор № 72343.500.1835.1 с адрес гр. Тетевен, ул. „Калена Плоча“ № 57 с площ 429 кв. м., при съседи: № 72343.500.1420; № 72343.500.142; № 72343.500.1836; № 72343.500.1839; № 72343.500.1847 и № 72343.500.7002. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 107/14.
13.03.17 г., 18:51 targimot.com
63.0 м²
14 118 лв

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен, ул. „Ст. Ил. Койчев“ № 6
Недвижим имот, находящ се в строителните граници на гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловешка, с административен адрес на ул. „Ст. Ил. Койчев“ № 6, представляващ както следва: Урегулиран поземлен имот, застроен, с площ от около 370 кв. м. /триста и седемдесет кв. м./, представляващ по подробния застроителен и устройствен план на гр. Тетевен, от 1969 г., и съответстващ на парцел VIII – 1579 /осми за пл. номер хиляда петстотин седемдесет и девети/ от кв. 81 /осемдесет и първи/, при актуални граници и съседи по Скица на ОбА – гр. Тетевен с № 612/25.09.2007 г.: улица, имот на Лазар Петков Кокошев, Иван Лазаров Петков, имот на Петко Марков Петков, имот на Марин Христов Темелски, ведно и с построените в този имот Жилищна сграда на два етажа, полумасивна, и пристроена към същата Двуетажно масивно жилище, както и с всички други извършени в имота подобрения, трайно прикрепени към земята и повишаващи стойността на имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400032
20.03.17 г., 18:53 targimot.com
370.0 м²
23 475 лв

Къща Рибарица

Рибарица Община Тетевен, с. Рибарица, ул. "Захари Стоянов" № 19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII-297 /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и седем/, находящ в с. Рибарица, Ловешка област, в квартал 36 /тридесет и шести/ по плана на село Рибарица, Ловешка област, с площ от 1390 /хиляда триста и деветдесет/ кв. м., при граници: Марко Георгиев Марков, Васил Нешев Диковски, Савина Цветанова Каролева, Красимир Иванов Николов и улица, заедно с построените в имота: ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 20 /двадесет/ кв. м. и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 24 /двадесет и четири/кв. м., а съгласно скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62579.501.243 ( шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и три ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Захари Стоянов“ № 19, с площ от 1456 кв.м. ( хиляда четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 метра ), при съседи: 62579.501.669, 62579.501.245, 62579.501.242, 62579.501.241, 62579.501.239 и 62579.501.571, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 62579.501.243.1, със застроена площ от 29 кв.м. ( двадесет и девет квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор № 62579.501.243.2, със застроена площ от 26 кв.м. ( двадесет и шест квадратни метра ), брой етажи – 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1459/2016г.
23.02.17 г., 12:19 targimot.com
29.0 м²
32 460 лв

Къща Голям извор

Голям извор Област Ловеч, Община Тетевен, с. Голям Извор
1/2 / една втора/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ по акт за собственост от около 250 квадратни метра /двеста и петдесет квадратни метра/, и с площ по скица с № 113/09.12.2008г. на Кметство на с. Голям Извор, с презаверка от 16.09.2009г., от 259 квадратни метра /двеста петдесет и девет квадратни метра/, заснет в границите на Строителен полигон за м. „Старо село“ на Кметство с. Голям Извор, като имот с пл. № 10 /десет/ от кв. 5 /пети/, при граници и съседи по посочената Скица: асфалтов път и имот на насл. Андрей Кънчев Беров, ведно и с 1/2 / една втора/ идеални части от построената в този имот Жилищна сграда (75 кв.м.), паянтова. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 766/2014г.
16.02.17 г., 17:58 targimot.com
75.0 м²
4 320 лв
************** изпълнително дело 244/16 ЧСИ Велислав Петров, тел. 068699460 ************ Урегулиран поземлен имот, застроен, с площ от около 310 кв.м. /триста и десет кв.м./. представляващ по подробния застроителен и устройствен план на гр.Тетевен от 1969 г., и заснет като парцел III /трети/ кв.57 а /петдесет и седми 'а', при актуални граници и съседи на този имот по Скица с 280/15.06.2006 г. на ОбА - гр. Тетевен: улица, УПИ IV в кв.57 'а' с ОПС на Георги Тод. Петров и Лалка Тодорова Петрова, УПИ II и кв.57 'а' на Павел Петков Павлов, и имот извън строителните граници: ведно и с построената в този имот Жилищна сграда на два етажа, мaсивно строителство, със застроена площ на етаж от 89 кв.м./осемдесет и девет кв.м./.
20.02.17 г., 18:32 bazar.bg
310.0 м²
37 650 лв
220м2, ЛО, 2 етажа, обезопасена, монолитна постройка (тухла) от 1965г., изложение: Ю, отлична ПАНОРАМА към Тетевенския Балкан, заедно с двор 400м2, ограден с масивна/телена ограда, облагороден, с допълнителна постройка (обслужваща), подходяща за целогодишно живеене, удобен достъп, на асфалтов път. Разпределение: I-во ниво: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, II-ро ниво: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, тераса, -I-то ниво: сутерен, съставен от избени помещения; Състояние: Външна дограма дървена двукатна; Интериорни врати масив; Входна врата масивна; Подови настилки дюшеме (дневни,), дюшеме (стаи), теракота (кухни), теракота (баня и WC), мозайка (коридори); Стени/Тавани латекс; Друго Великолепна, много здрава и стабилна къща по поречието на река Вит, в подножието на Тетевенския Балкан, в самия град Тетевен. Продава се с цялото обзавеждане, в състоянието, което е на снимките. Цената е за директни клиенти. 0988368572.
30.01.17 г., 12:56 bazar.bg
220.0 м²
50 000 €
СГРАДА с идентификатор 72343.500.3353.1 по КК и КР на гр.Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със заповед РД-18-16/06.03.2009 г. На ИД на АГКК, с адрес град Тетевен, п.к. 5700, ул. Романов дол", разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.3353, със застроена площ 65 кв.м., брой етажи 3, с предназначение, жилищна сграда - еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор 72343.500.3353.2 rio КК и КР на гр. Тетевен одобрени със Заповед РД - 18 -16/06.03.2009 год. на ИД на АГКК с адрес: гр. Тетевен, ул. Романов дол, разположена в поземлен имот с идентификатор 72343.500.3353, застроена площ 8 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, брой етажи: 1. който имот по доказателствен акт представлява триетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 194 кв.м., с административен адрес: гр. Тетевен, ул. „Романов дол", състояща се от: разположени под терасата на първия приземен етаж общо две избени помещения, всяко със ЗП от 18 кв.м. Чиято светла площ не е включена в общата разгъната застроена площ на сградата, Приземен /първи/ жилищен етаж, със ЗП от 54 кв.м., състоящ се от две стаи, баня, избено помещение и тераса. Втори жилищен етаж, със ЗП от 70 кв.м., състоящ се от хол, кухня, дневна, санитарен възел и тераса. Трети жилищен етаж със ЗП от 70 кв.м., състоящ се от три стаи баня, тоалетна и тераса и Гараж със ЗП от 21 кв.м.
7.02.17 г., 19:19 targimot.com
65.0 м²
18 900 лв

Вила Гложене

Гложене Община Тетевен, с. Гложене, вилна зона "Руновица"
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1100 /хиляда и сто/ кв. м., съоветстващ на парцел I – първи в квартал 60 – шестдесети по подробния устройствен и застройтелен план на вилна зона „Руновица“ – с. Гложене, Ловешка област от 1983 г., който по Скица № 14 от 02.03.2005 г. на Кметство на с. Гложене е при граници и съседи: път за вилна зона „Руновица“ и от три страни – горски фонд, както и върху построената в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА /“ГОРСКИ ДОМ“/ със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м. и разгърната застроена площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1104/2014г.
27.01.17 г., 1:10 targimot.com
240.0 м²
36 000 лв

Къща Гложене

Гложене с. Гложене, общ. Тетевен, ул. "Люляк" № 5
Урегулиран поземлен имот, застроен, с площ на същия по акт за собственост от 300 кв.м. /триста кв.м./, който имот представлява, и съответства по подробния застроителен и устройствен план на с. Гложене от 1965 г., на парцел XIV – 505 /четиринайсети за пл. номер петстотин и пети/ от кв. 42 /четирийсет и втори/, при актуални граници и съседи на целия имот по акт за собственост: улица – тупик, УПИ V – 491 на насл. Георги Марков Георгиев, УПИ VI -490 на Цачо Илиев Марков, ПИ 506 на Тотка Николова Добрева, ПИ 507 на Донка Николова Стойкова, ПИ 504 на Милчо Йотов Милчев; ведно и с построената в този имот Жилищна сграда на два етажа, от които всеки етаж представлява отделно и самостоятелно жилище по смисъла на закона, със застроена площ на първия етаж от 79 кв. м. и застроена площ на втория етаж от 78.40 кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 112/14.
26.01.17 г., 15:57 targimot.com
79.0 м²
11 250 лв

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН ул. "Братя Цанкови" № 16
Лятна кухня с постройка, с идентификатор № 72343.500.1755.5, с разгъната застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет / кв. м., и ГАРАЖ със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет/ кв. м., ведно и с правото на строеж за същите, в УПИ – общинска собственост, който имот е заснет по подробния застроителен и устройствен план на гр. Тетевен от 1969 г. и съответства на парцел IX -1755 /девети за пл. номер хиляда седемстотин седемдесет и пети/ в кв. 63 /шесдесет и трети/, и е при актуални граници и съседи на същия по Скица с № 242/30.05.2006 г. на Оба – гр. Тетевен: улица, УПИ VIII на Илия Ничев Пенчев, УПИ Х на Ивайла Тод. Вътова и насл. Георги Мар. Георгиев, УПИ ХIХ на Райко Динов Вътев и Нели Дим. Динова, УПИ ХVIII на Тихол Михайлов Тихолов и УПИ VI на насл. Тодор Калинов Тодоров, с административен адрес на имота: гр. Тетевен, ул. „Братя Цакови“ № 16. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №174/15
19.01.17 г., 18:53 targimot.com
120.0 м²
25 200 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Двуетажна тухлена къща със застроена площ от около 80 кв.м. в разположено на 10км от град Тетевен по поречието на река Черни вит в полите на красивия Централен Балкан планинско село Черни вит. На първият етаж на къщата са разпопожени кухня и три стаи, две от които са с входове директно от към улицата като магазинни помещения. На втория етаж също има четири стаи, а под къщата има голямо каменно мазе. Подовете на стаите са на дюшеме, дограмата е дървена двукатна, стените са на варова мазилка, а покривът е четирискатен с керемиди. Дворното място с площ от 600кв.м е равно обработваемо и оградено и в него има лятна кухня с баня, стопанска сграда и различни овощни насдждения. Имотът е достъпен целогодишно по асфалтов път и е захранен с ток и вода. Къщата е подходяща за постоянно обитаване от любители на красивата планинска природа и природосъобразния начин на живот.
25.01.17 г., 7:14 icbproperties.com
160.0 м²
16 000 €

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр. Тетевен, ул. "Баньо Маринов" № 31
УРЕГУЛИРАН Поземлен имот,застроен с площ от около 310.00 кв.м по ПУП на гр.Тетевен от 1979г,заснет като парцел Ш„кв.57а при граници и съседи на този имот по Скица №280/ 15.06.2006г на ОбА-гр.Тетевен: улица,УПИ IV,УПИ II u имот извън строителните граници на гр.Тетевен , който имот съответства по КК и КР на гр. Тетевен на Поземлен имот с идентификатор 72343.500.313к, с адрес на поземления имот гр. Тетевен,ул. "Баньо Маринов" № 31 с актуална площ на имота от 316.00 кв.м./съгласно Справка по КК на гр. Тетевен актуална към 09.02.2016г. / и при граници и съседи - поземлени имоти с идентификатори:72343.500.3132; 72343.500.7007; 72343.500.3130 и 72343.500.5070; 72343.500.3132: ведно с етаж първи и втори от така построената в имота масивна жилищна сграда- еднофамилна на 3 етажа с идентификатор 72343.500.3131.1 и със застроена площ от 101 кв.м. / Съгласно Справка по КК на гр. Тетевен актуална към 09.02.2016г. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790400244
19.01.17 г., 18:53 targimot.com
101.0 м²
37 650 лв

Къща ТЕТЕВЕН

ТЕТЕВЕН гр.Тетевен, обл. Ловеч, УЛ. "БАНЬО МАРИНОВ" № 40
ЖИЛИЩНА ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА масивна сграда с идентификатор 72343.500.3212.1 по КК и КР на гр. Тетевен / съгласно скица № 18888/02.07.2012 г. на СГКК – гр. Ловеч /, заснета със застроена площ от 97 кв. м. ведно с правото на строеж на същата сграда, както и масивна сграда с предназначение – гараж и идентификатор 72343.500.3212.2 по КК и КР на гр. Тетевен /съгласно скица №18889/02.07.2012 г. на СГКК – гр. Ловеч /, заснета със застроена площ от 30 кв. м. ведно с правото на строеж върху 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 72343.500.3212 по КК и КР на гр. Тетевен, област Ловеч. Находящ се в гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. „ Баньо Маринов “ № 40, при граници и съседи на този имот по Скица с № 04-01-55/02.02.2006 г. на ОбА – гр. Тетевен: улица от две страни, държавен имот с ОПС на Мариана Василева;Петко и Мария Красимирови. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20148790400599
12.01.17 г., 18:50 targimot.com
97.0 м²
22 488 лв
Стартайм продава етаж от къща в гр. Тетевен.На ул В. Йонков и ул.Б.Маринов.Чистата жилищна площ е 90 кв.м. Допълнителни площи 110 кв.м., включващи гараж, мазе , таван, и дворна част ,която е с право на строеж. Разпределение: Кухня, трапезария, хол ,баня , тоалетна, две спални. За повече информация 0878 432 688 02 980 21 87
14.01.17 г., 20:43 bazar.bg
200.0 м²
23 000 €

Къща Голям извор

Голям извор с. Голям Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Строителен полигон"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2490 /две хиляди четиристотин и деветдесет/ кв.м, намиращ се в строителен полигон „Старо село“ – с. Голям Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ул. Строителен полигон „Старо село“, утвърден със Заповед № 1097 от 27.09.1975г. при граници и съседи по скица: Ташко Момчев, Кънчо Михайлов от две страни, Николай Ст. Николов и Цена Лазарова Николова, ведно с намиращите се в този имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, СУШИЛНЯ И ПЛЕВНЯ и ведно с всички подобрения в имота, които са трайно прикрепени към земята и увеличават стойността на имота. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20138790400204
24.01.17 г., 18:54 targimot.com
2490.0 м²
23 940 лв
1 2 3 4 5 6